Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lili Ovčarić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Zahvaljujem na trudu svima koji svojim radom pokušavaju nastavu TZK u školama učiniti kvalitetnijom i primjerenijom današnjim potrebama i interesima djece. Neosporno je da su u nastavi TZK već dugo potrebne promjene, a ovaj kurikulum se čini kao veliki korak u dobrom smjeru. Čitajući dokument može se vidjeti koliko je dokument usmjeren na autonomnost izbora sadržaja , a to sve doprinosi većem uvažavanju učenikovih motoričkih sposobnosti, njihovih interesa, znanja i vještina. Dokument je napisan jednostavnim jezikom uz terminologiju koju spominje struka. Ishodi su jasno postavljeni i govore što se od učenika točno očekuje Vrednovanje je postavljeno jasno te je usmjereno prema praćenju učenika, dobivamo povratne informacije na temelju kojih bolje pristupamo radu s učenicima , a učitelj može poboljšati svoj rad. Slažem se sa kolegama da ime našeg predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura je prepoznatljivo i originalno , neka tako i ostane , prepoznatljivo i originalno. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
2 Astrid Čulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Kurikulum TZK stvara se i oblikuje već gotovo 4 godine te se uz konzultacije s Kineziološkim fakultetom u Zagrebu usklađuje terminološki uz poštivanje metodičkog pristup predmetu (u suradnji s katedrom Kineziološke metodike KF a te doc. dr Neljakom- članom radne skupine za TZK i u ovom sazivu Cjelovite kurikularne reforme i Škole za život). Po provedenoj stručnoj i javnoj raspravi (2016.) nije bilo značajnih suštinskih zamjerki na kurikulum TZK, a većina prijedloga koja je stigla usvojena je i dorađena u idućim inačicama, recenzija nepristranih međunarodnih stručnjaka na kurikulum može se pogledati (MZO https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2018/OBRAZOVANJE/Nacionalni-kurikulumi/recenzija_-_slovenija_-_tjelesna_i_zdravstvena_kultura.pdf Kurikulum je usklađen s većim dijelom NOK-a (obzirom da radna skupina koja je osmislila kurikulum nisu „prepisivači“ već kreatori sve se stavke iz NOk-a, mogu se prepoznati i iščitati iz kurikuluma TZK). Usklađenost se očituje pod dijelom Nok-a 1.-4., osim u dijelu 5.-8. koji su predložili i osmislili liječnici članovi radne skupine, a za koji smo bili stanovišta da očekivanja iz tog dijela nisu izravan predmet učenja i poučavanja tjelesne i zdravstvene kulture tim više što su u Cjelovitoj kurikularnoj reformi ZDRAVLJE, GRAĐANSKI ODGOJ, OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ,… kurikulumi međupredmetnih tema koji se povezuju s predmetom. Ishodi su usklađeni s očekivanjima područja (koje su n/b koordinirala dva člana koja su radila u Radnim skupinama područja Tjelesno i zdravstveno te predmeta TZK ) i usložnjavaju se kroz cijeli odgojno obrazovni ciklus učenja i poučavanja predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura. Hvala kolegi Marku Badriću, koji je pisao ciljeve našeg predmeta za kurikulum, te hvala i na radu koji je objavljen 2016. u suradnji s Vilkom Petričem (članom naše radne skupine) i J. Alić, a u kojem su objavili istraživanje koje možete pročitati na poveznici https://hrcak.srce.hr/177207 ( u kojem ima i pohvala na dijelove kurikuluma). Iskustva učitelja i nastavnika sa najvećih stručnih skupova te Simpozija (5 održanih do sada prosječno 250 sudionika po skupu) za učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture i mnogobrojnih skupova i edukacija učitelja i nastavnika (cca 2000 učitelja i nastavnika predmetne nastave RH),a glede koncepcije i strukture kurikuluma, domena i izvedenih ishoda su primljeni s odobravanjem i jasni svima. Na niti jednom od navedenih skupova, simpozija, edukacija, stručnih vijeća se nije niti spomenula promjena naziva predmeta u Kineziološka kultura. „Respektabilni skupovi“ koji se spominju (izdvojeno mišljenje na prijedlog kurikuluma TZK I inačica svibanj 2016., I. Prskalo te u ovoj javnoj raspravi) na skupu 23. ljetne škole kineziologa, isto se nije spominjala promjena naziva predmeta osim što je to navedeno samo u zaključcima radnog predsjedništvo( nekoliko ljudi) na internoj sjednici o čemu postoji i zapisnik, isto se ne spominje kao tema stručnog skupa, a još manje rasprava po tom pitanju (više na poveznici ZAPISNIK- http://www.hrks.hr/Download/IZVJESCE_23_ljetna%20_skola.pdf i http://www.hrks.hr/Download/14-ZAKLJUCI_SKOLE.pdf ) Prema mišljenju koje je zatraženo od stručnjaka lingvista po pitanju pojmova izdvojit ću smo dva: Kineziologija je znanstvena disciplina čiji je predmet proučavanja, između ostalog i tjelovježba. M. Alerić Povratak na naziv tjelovježba nije vraćanje na staro (19. st) već preciznijim navođenjem predmetnog područja razumljivim za krajnjeg korisnika (učenike, roditelje i učenike /nastavnike). Nije sve staro loše, esencijalna znaja i vještine svaki naraštaj treba gajiti i predati u nasljeđe onima koji dolaze. S. Listeš Kurikulum TZK nije namijenjen akademskoj zajednici jer ga ona neće ni direktno provoditi u praksi. Fakulteti i akademije trebaju uočiti vrijeme za promjene te se uključiti u pružanje podrške sudionicima (učiteljima i nastavnicima) kako sadašnjim tako i budućim, (hvala opet kolegi Marku Badriću citiram iz ove javne rasprave: Dokument treba prije svega biti namijenjen onima koji poučavaju predmet, a to su učitelji i nastavnici, pa tek onda ostalim zainteresiranim sudionicima odgojno obrazovnog procesa. Učenici, učitelji i nastavnici koji će učiti i poučavati naše učenike i surađivati s roditeljima (koji imaju pravo znati što s njihovom djecom želimo ishodovati u cilju ostvarivanja njihovih kompetencija u predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura) su upravo skupina kojoj je namijenjen ovaj kurikulum (uputnik). S ciljem utjecaja na promjene pristupa prema tjelovježbi i cjeloživotnom bavljenju kineziološkim aktivnostima te napokon, odmaku od propisanih sadržaja prema ishodima čija je vrijednost neupitna. I na kraju hvala svim učiteljima i nastavnicima koji nam u dosadašnjem radu te procesu eksperimentalne provedbe daju iznimnu podršku. S vrlo pozitivnim pristupom zajedno s nama nastoje biti u korak s stoljećem u kojem živimo. Posebice u našem predmetu koji nakon 22 godine propisanih planova i programa, 10 godina od NOK a , parola, deklaracija, politiziranja, polariziranja napokon pristupamo i autonomnosti u planiranju nastave jer mi smo svi stekli diplome i naše su kompetencije neupitne, svjesni smo odgovornosti i obaveza koje smo oduvijek i imali prema našim učenicima, a oni su ovdje najvažniji, zar ne? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
3 Ivana Olivari ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, prije svega čestitala bih kolegicama koje su radile i još rade na Kurikulumu. To je ogroman posao i na njemu bi moglo raditi nas 30-tak i opet bi nešto bilo upitno i sl. Kritike i prijedlozi su važni, ali kritizirati a ništa ne napraviti je užas. Posebno oni koji nisu u nastavi. Sviđa mi se što je dokument usmjeren na autonomnost učitelja ili nastavnika u nastavi. Ishodi su jasni, neki se mogu nadopuniti ili izmjeniti. Meni se osobno ne sviđa riječ "domena", zašto ne područje. Ali to su stvari koje se mogu i moraju doraditi. Važno je da je mogućnost odabira motoričke aktivnosti usmjerena na učenike. Također smatram da svi moramo spojiti "glave" i zajedno raditi na dokumentu. Dokument prati modernu tehnologiju, napisan je jasno i razumljivo. 40 godina ništa se nije mjenjalo. Ne može se preko noći ali ovaj dokument je na pravom putu. ZAŠTO MJENJATI IME??? Tjelesna i zdravstvena kultura je prepoznatljiva, govori o čemu je predmet (npr.povijest, matematika i sl.) Radi se o učenicima koji vježbaju , uče , vježbaju ne uče o znanaosti. Djeca trebaju vježbati sve više a ne sve manje. Što da i tjelesni postane demagogija i priča...to nikako vježba, pokret, tjelesni....to je bit...definitivno bi o tome trebali odlučiti oni koji rade u školama, fakultetima. Ivana Olivari OŠ Gustava Krkleca, Zagreb Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
4 Krešimir Hrg ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Kurikularna reforma nadam se i čvrsto vjerujem da može potaknuti pozitivne promjene kako u odgojno-obrazovnom sustavu tako i u nama koji provodimo nastavu u tjelesno -zdravstvenom odgojno obrazovnom području. Kvaliteta provedbe nastavnog procesa je onoliko kvaltetna koliko se mi sami kao stručnjaci educiramo sukladno vremenu u kojem živimo i koliko često koristimo suvremene metode poučavanja sa mogućom implementacijom modernih tehnologija. Suvremene metode poučavanja koje su nam dostupne u svim oblicima, a pogotovo surađujući sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu mogu nam donijeti samo kvalitetne smjernice u našem stručnom djelovanju. Sukladno tome svi mi zajedno koji radimo i djelujemo u ovakvom sustavu trebamo dati najbolje od sebe kako bi ga učinili kvalitetnijim i boljim ,a pri tome poštivajući pravila naše struke. Ime našeg predmeta „Tjelesna i zdravstvena kultura“ je toliko prepoznatljiva (svima razumljiva) i rekao bih originalna jer obuhvača povezanost tjelesnog vježbanja i zdravlja. U mnogim europskim zemljama pa i šire naš predmet u nazivu sadržava termine: sport, gym, education, Physical culture, health i sl. i svi ti navedeni termini su povezani u zajednički naziv koji je svima poznat i jasan. Prepoznatljivost nikako ne treba mijenjati i pretpostavljati kozmetičkim promjenama u bilo kojem dijelu. U potpunosti se slažem sa komentarom da velike promjene u nazivu i u drugim segmentima našeg područja nisu moguća bez opsežne rasprave na Kineziološkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu ,Splitu i Osijeku kao i bez općeg konsenzusa struke, institucija i cijele vertikale obrazovanja. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
5 Ivana Kutle ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, u ovom dokumentu, vidljivo je da su svrha i cilj predmeta usklađeni s NOK-om. Njegova povezanost s NOK-om vidljiva je od samoga početka tj. od očekivanja učeničkih postignuća po obrazovnim ciklusima. Domene su jasno postavljene te se u njima vidljivo ističe rad s učenicima te koje se kompetencije očekuju od učenika. A domena – TJELOVJEŽBA, IGRA I SPORT – ističe usvajanje i primjenu raznovrsnih teorijskih i motoričkih kinezioloških znanja i vještina, čijim se svladavanjem ostvaruje određena kompetencija učenika. U B domeni – MOJE TIJELO I JA koja se odnosi na antropološka obilježja (morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti) te na tjelesnu spremnost, što znači da se usredotočuje na ljudsko tijelo i na njegova antropološka obilježja. C domena – ŽIVIM ZDRAVO je usmjerena na razvijanje pozitivnog stava prema tjelovježbi, usvajanju i praćenju zdravstvenih, higijenskih i ekoloških navika kao i navika svakodnevne tjelovježbe; usmjerena na aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju. Dokument je usmjeren na autonomnost izbora sadržaja i motoričkih aktivnosti a to sve pridonosi uvažavanju učenikovih sposobnosti, znanja, vještina i interesa. Ishodi su jasno postavljeni, govore što se od učenika očekuje. Nastavnici imaju mogućnost odabira različitih vrsta motoričkih aktivnosti koje su usmjerene prema učeniku njegovim motoričkim sposobnostima i interesu. Vrednovanje ostvarenosti odgojno – obrazovnih ishoda u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi proizlazi i nadovezuje se na poučavanje. Vrednovanje je postavljeno jasno, usmjereno prema praćenju učenika s povratnim informacijama, kako bi se moglo bolje pristupiti radu s učenicima. Dokument prati modernu paradigmu učenja i poučavanja, uključujući i modernu tehnologiju. Napisan je jednostavnim jezikom uz terminologiju koju propisuje struka. Kurikulum je transparentan i razumljiv učenicima i roditeljima. Treba imati na umu da se tjelesna i zdravstvena kultura provodi s primarnom svrhom očuvanja i unapređenja zdravlja. Shodno tome, nije potrebno a ni realno da se predmet Tjelesna i zdravstvena kultura preimenuje u naziv predmeta Kineziološka kultura. Mi koji radimo u osnovnoj i srednjoj školi nismo znanstvenici, već osobe od struke. Ivana Kutle, prof. savjetnik Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
6 Natalia Radanović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Ne znam kako se može donijeti konačna odluka o ovako važnom dokumentu kad je prošlo tek jedno tromjesečje eksperimentalnog programa. Iako imam osjećaj da će se saga zvana reforma nastaviti još dugo jer tako nekome odgovara dok mi mali ljudi naivno pokušavamo nešto promijeniti na bolje. Ovaj dokument treba još „vježbati“ i od ovog dobrog starta pretrčati još dosta dionica da bi postigao odlične rezultate. Treba promatrati kako će se ovaj dokument pokazati u praksi a to je ipak najbitnije. Sama ideja da profesor ima veću autonomiju pri izboru sadržaja motivira me da djeci pružim još više znanja i upoznam ih s puno više sportova kojima se mogu baviti u slobodno vrijeme. Sportovi koji do sada nisu bili zastupljeni u planovima i programima mogu se sada provoditi bez imalo straha o mogućim posljedicama na profesore. Dokument je dobro osmišljen, sustavan i skladno uređen i sad je na redu ono najvažnije ,a to je provedba, praksa. Dozvoljava nam bolju i češću suradnju s klubovima jer je i njima u interesu animirati djecu za aktivnim bavljenjem sportskih aktivnosti. Mislim da će sada doći do izražaja kompetencije profesora koji će sam osmišljavati plan i program u što boljem interesu za pojedinog učenika. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
7 Suzana Loborec Petanjek ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Pohvalila bih naše kolegice i kolege koji su uložili veliki trud u izradi ovog dokumenta. Nadalje, nije li ovo prvi puta da stvarni provoditelji sudjeluju u donošenju ovako važnih odluka o poučavanju u školama? I upravo zbog svog znanja i dugogodišnjeg iskustva u provođenju nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u školama kompetentni su za predlaganje kurikuluma. Sigurna sam da će naše kolege prihvatiti sve dobronamjerne prijedloge za poboljšanje istog. Slažem se s nekim prethodnim komentatorima da se Odluka o donošenju kurikuluma ne bi smjela donositi prije kompletno provedene i evaluirane eksperimentalne provedbe. Treba pričekati evaluaciju i onda predložiti kvalitetne promjene. Reforma nije i ne smije biti samo donošenje odluke o kurikulumu određenog predmeta. Reforma mora biti proces. I za kraj, ali ne i najmanje važno: uvredljivo je i nepristojno kolege koje rade u osnovnim i srednjim školama omalovažavati i osporavati im njihovo zvanje. Mi smo svi diplomirali na istom fakultetu i ne može nas se uspoređivati sa zanimanjima za koja se ljudi školuju na različitim fakultetima ili u srednjim školama. Zaključak je jasan, drago mi je da se većina kolega slaže oko važnih stvari i rado ću ponoviti već rečeno: moramo svi zajedno pridonijeti što boljem i kvalitetnijem kurikulumu i provođenju nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na dobrobit naših učenika i nas samih. Lijepi pozdrav, Suzana Loborec Petanjek, prof. savjetnik Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
8 Marko Badrić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Metodologija izrade kurikularnog dokumenta nije uvažila specifičnosti predmeta tjelesna i zdravstvena kultura. Pri izradi dokumenta previše se dao naglasak na zadovoljavanje metodološke forme, a manje na stvarne potrebe pri izradi predmetnog kurikuluma. Ciljevi nisu jasno definirani, navedeni su kao općeniti odnosno bez jasne konkretizacije što i kako želimo da ih učenici ostvare na kraju obrazovanja odnosno završetka školovanja. Isto tako, ciljevi nisu postavljeni prema slijedu koji su dio empirijskih postignuća kineziološke edukacije. Analiza dosadašnjih dokumenata je temelj bilo koje reforme i promjene, a to je u ovom slučaju izostalo. Postavljene domene, čiji je pojam do sada bio nepoznat u našem odgojno-obrazovnom sustavu, nisu kongurentne sa temeljnim postavkama kineziologije odnosno kineziološke edukacije. Ishodi su postavljeni prema navedenim domenama i samim time se ne podudaraju sa stručnom i znanstvenom terminologijom. Ishodi na nižoj razini obrazovanja postavljeni su dosta neprimjereno što može učiteljima stvarati poteškoće u njihovom ostvarivanju jer postoji veliko nerazumijevanje. Cjelokupni dokument nema jasnu korelaciju između ciljeva, domena i ishoda u kojima je navedeno dosta sadržaja kojima će se isti vrlo teško ostvariti s obzirom na njihovu neprimjerenu definiciju. Proces transformacije antropoloških obilježja je temeljna postavka kineziološke struke u svim njenim primijenjenim područjima i bez obzira na minimalan broj sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture on bi se trebao vrednovati kao dio kineziološke edukacije koja će biti neophodna u kasnijem životu čovjeka. Dokument treba prije svega biti namijenjen onima koji poučavaju predmet, a to su učitelji i nastavnici, pa tek onda ostalim zainteresiranim sudionicima odgojno obrazovnog procesa. Konkretizacija kurikuluma za predmet tjelesna i zdravstvena kultura mora imati jasna određenja i ni u kojem slučaju ne smije se ostaviti prostora za neizvršavanje postavljenih ciljeva i ishoda kako sa aspekta stručnjaka tako i čitavog odgojno obrazovnog sustava. Temeljni ishod odnosno stečena kompetencija na završetku srednjoškolskog školovanja naših učenika trebala bi biti sposobnost samostalnog tjelesnog vježbanja kao jedna odgojna komponenta zdravog životnog stila. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
9 Tošo Maršić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kao konzultant stručnoj radnoj skupini sam prije 2 godine iznio svoje prijedloge od kojih su neki tada i usvojeni. Poslije sam se uključio i u javnu raspravu i tu je dobar dio mojih prijedloga bio prihvaćen. Ono što nije prihvaćeno ponovit ću i ovaj puta, treća sreća :-). A dodat ću i dosta novog. Kao što je većina navela tekst je pisan malo reći gramatički i pravopisno neodgovorno. To će lako riješiti jezičari. Stručno terminološki će biti dosta teže. Npr. ne bih koristio izraz tjelovježba jer je iz vremena Franje Bučara i Sokolskih sletova. Zamijenio bih ga izrazom tjelesna aktivnost budući se u razvijenim zemljama u promociji koristi samo taj izraz jer u sebi sadrži sve vrste a ne samo kineziološke aktivnosti (npr. i hodanje ili biciklarenje do škole ili posla, rad u vrtu, čišćenje doma i sl.). Cilj je ne samo povećati udio populacije koja tjelesno vježba u kineziološkom smislu nego i one koja se generalno što više kreće. Stoga bih koristio izraz tjelesna aktivnost gdje god je to u tekstu logično. Pojedine dijelove sam direktno komentirao u poglavljima pa o ovakvim stvarima više u tim komentarima. Za početak mi se čini da kvaliteta reforme kreće od baze, profesora u školi. Ima nas nemotiviranih i svakakvim vezama primljenih na posao, pa bi trebalo kao prvi korak reforme da svi dobijemo kolektivne otkaze. Prethodno se raspiše natječaj za sve nas i nezaposlene zainteresirane, dovede se neovisna komisija iz Švicarske koja će obaviti primanje na posao onih koji su među nama najbolji po motivaciji prvenstveno ali i po znanju. To bi imalo puno veći efekt na kvalitetu i rezultate ovog odgojnog područja od filozofiranja na tekstu kurikuluma, koje će vjerojatno imati nikakav utjecaj na one od nas koji ne bi radili. Možemo imati najbolji kurikulum na svijetu ali što vrijedi ako ga profesor u školi nije motiviran provesti? Možemo imati nikakav, ako je profesor motiviran i dobro usmjeren na fakultetu, radit će odlično i bez našeg kurikularnog filozofiranja! Naravno, treba nam kvalitetan kurikulum da bi usmjerio profesore u pravom smjeru budući je trčanje od cilja često lošije nego stajanje u mjestu. S tim u svezi moj je stav da svrha škole treba biti sretan učenik i sretan odrastao čovjek. Da bi bio sretan treba mu prvenstveno što bolje zdravlje onako kako ga definira WHO, ali treba mi dobra percepcija sebe sama i dobri odnosi s drugima. Naše odgojno područje mu u tomu može značajno pomoći, naravno ako se fokusira na taj cilj? U tomu vidim osnovnu svrhu kurikuluma, omogućiti profesorima da se mogu fokusirati na primarni cilj – životnu sreću i zadovoljstvo učenika i poslije odrasla čovjeka. Naravno i na ciljeve koji su samo u funkciji primarnog cilja a to su zdravlje, te u njegovoj funkciji tjelesno aktivan i zdrav životni stil. Naravno, zdravlje se ne postiže samo tjelesnom aktivnošću nego i drugim segmentima zdravog životnog stila (npr. zdrava prehrana, prevencija ovisničkog ponašanja, strategije borbe protiv štetnog djelovanja stresa, uredno spavanje, redovite liječničke kontrole …) čija bi promocija također trebao biti važan sadržaj i cilj TZK? U školi generalno rijetko ima liječnika u nastavi osim u medicinskim strukama i promocija zdravog životnog stila generalno je po habitusu predmeta i poziva, najviše kod nas kineziologa! Budući predajem 17 godina TZK u srednjoj školi, a zadnje dvije godine i u osnovnoj, svoje stavove bih ipak ograničio na srednju školu jer sam se i uvjerio da je razlika TZK u srednjoj školi u odnosu na osnovnu, slična razlici između djeteta od 11 godina i odrasle punoljetne osobe od 19 godina. Mislim da u srednjoj školi trebamo krenuti od osnovnog problema s aspekta društvene zajednice a to je izuzetno niski postotak dovoljno tjelesno aktivnih građana u RH, te konkretan cilj treba biti sa sadašnjih 15% doći bar na više od 50%! Na žalost TZK iz zadnjih 70 godina očito nije uspješno ostvario ovaj svoj primarni cilj, a najviše iz razloga što mu to po dosadašnjim kurikulumima i nije bio primarni cilj. U prijedlogu ovog kurikuluma se prvo nastavilo istom tom neuspješnom logikom, a onda se pokušalo ubaciti u tadašnju svrhu i ciljeve i „moje“ promicanje cjeloživotne tjelesne aktivnosti. Ali je to napravljeno tako diskretno da nigdje u svrsi i ciljevima nije naveden izraz „cjeloživotne“ ili sličan. I dalje su ciljevi i svrha bazirani samo na vrijeme dok je učenik u dobi učenika. A važnije je da on kroz cijeli život bude tjelesno aktivan nego samo za vrijeme osnovne i srednje škole. Naziv predmeta! Oko njega se još u stručnoj radnoj skupini najviše prepiralo, pa i danas u ovoj stručnoj raspravi. Mislim da zdravlje treba zadržati u nazivu predmeta jer je nakon sreće drugi cilj u hijerarhiji. Ako želimo promovirati kineziologiju kao mladu i nepoznatu znanost široj javnosti, tada je implementacija pojma kineziologija u naziv predmeta odličan način promocije naše znanosti budući naziv predmeta ima kontakt s gotovo cijelom populacijom građana. Moj prijedlog za naziv predmeta je „Kineziološki i zdravstveni odgoj“! Ne kultura jer je ona u nazive predmeta unesena u bivšim socijalističkim državama i to joj je jedini argument zašto je tu. Možda razmisliti i o nazivu „Kineziološka i zdravstvena edukacija“ iako bih prije u našem kontekstu išao na pojam odgoj jer dobar dio zdravstvenog odgoja bi se tada mogao uz povećanje satnice implementirati u naš predmet! Treba kod naziva predmeta biti praktičan i iskoristiti ga. Zašto mislim da je poželjno ne samo promovirati naziv kineziologija nego i dati znanstvenu težinu predmetu? Stoga što je ugled našeg predmeta u društvu jedan od najnižih. Ne po stvarnoj sadržajnoj važnosti, zdravlju nitko neće osporiti važnost. Ugled je loš stoga što ostavljamo dojam da se bavimo "skakom" i „vriskom“, „pimplanjem lopte“, „da smo profesori igre“. Nije problem ako samo ostavljamo dojam, ali ako se prioritetno bavimo učenjem „skake“ ili ako nam je ona primarni cilj, onda stvarno imamo problem ne samo ugleda nego i svrhe! A ima nas u praksi i takvih, te je svrha kurikuluma da takve preusmjeri pa i na silu ako treba. Jesam za slobodu izbora metoda i sadržaja ali i za odgovornost za rezultate (naravno, suštinski bitne rezultate u skladu s navedenom svrhom i stvarnim ciljevima predmeta). U današnjem sustavu praćenja i ocjenjivanja je lako moguće da učenik koji ne svlada tehniku nekog sporta koji ga i ne zanima, te nije dovoljno eksplozivan da npr. skoči ili slično u nekom motoričkom dostignuću, na kraju ima nisku zaključnu ocjenu iako je možda izrazito tjelesno aktivan i zdravo živi u svim segmentima? A neki drugi ima prirodni talent za neki sport i urođenu eksplozivnost, ali ima i „talent“ da mu je to sve od tjelesne aktivnosti što prakticira, te dodatni „talent“ da puši, pije alkohol, nezdravo se hrani … i ima odličnu ocjenu iz „zdravstvene kulture“? I ovakve stvari bi trebao riješiti kurikulum određujući bar smjernice što bi koliko trebalo biti vrednovano? Da se mene pita ja bih uveo samo opisno ocjenjivanje u sve odgojne predmete, ali ne tipa ističe se nego širi opis koji će roditelju dati informaciju gdje je njegovo dijete doguralo s aspekta kineziološkog i zdravstvenog odgoja. Ovako se ocjenjivanje u praksi često svede samo na udari, skoči i potrči. Da se vratim na naziv predmeta, naveden je u ovoj raspravi argument kako pojam kineziologija nije prisutan u nazivu predmeta nigdje u svijetu? Možda i jeste tako, ne znam? Ne bitno! Ne trebamo prepisivati od drugih nego uzeti ono što je nama najbolje ili najpotrebnije, a meni se u sadašnje vrijeme promocija ne baš sjajnog ugleda struke kroz promociju imena matične znanosti čini odličnom prilikom. Šteta je to ne iskoristiti? Naposljetku i naziv naših matičnih fakulteta, pa i matične znanosti u svijetu je rijetko opisan pojmom kineziologija. Hoćemo prepisati od Njemaca i Engleza znanost o sportu, Fakultet za sport i naziv predmeta Physical Education? Ako se već zalažemo ili hoćemo prepisati nazive od drugih uglednih država tada ni pojam kultura ne bi mogao biti u nazivu predmeta, ne samo našeg. A mogli bi ga tada nazvati i „Nastava sporta“ kao što je u njemačkom govornom području (Sportunterricht) ili „Fizički odgoj“ ako bi se držali engleskog govornog područja (Physical education)? Physical se može prevesti i kao tjelesni ali se znatno češće prevodi kao fizički. Education se nikako ne bi mogao prevesti kao kultura. Ako već koristimo kulturu u nazivu predmeta, a težimo tradiciji zašto ne vratimo stari socijalistički naziv „Fizička kultura“? Na posljetku, tako se zvao naš jedini fakultet sve do 2002. Nadam se da me neće nitko ozbiljno shvatiti u zadnjoj rečenici? Jedan od protu argumenta je bio i tipa čemu "znanost u nazivu predmeta"? Recimo biologija, zašto taj predmet ne zovemo život, čemu znanost u njegovu nazivu? Većina školskih predmeta se zove po svojoj matičnoj znanosti (kemija, fizika, matematika, glazba, povijest ...) a i tamo gdje se ne zove je razlog potreba za objedinjavanjem više znanosti kao što je likovni odgoj (slikarstvo, estetika, kiparstvo) ili tehnički odgoj (da ne nabrajam koje su sve znanosti u pozadini). Tamo gdje je jedna znanost u pozadini predmeti nisu nazivani npr računanje umjesto matematika, pa nema razloga ni da mi ne koristimo našu znanost u imenu našeg predmeta? Promocija struke kroz njenu znanstvenu zasnovanost je važna! Istina, neće promjena naziva u kineziološka umjesto tjelesna poboljšat kvalitetu rada kineziologa u školi, ali hoće se roditelji i učenici zapitat što je to kineziologija i saznat da iza ili u genezi predmeta ne stoji „skaka“ nego znanost o djelovanju i važnosti kretanja za ljudsko zdravlje. Mislim da to može bitno doprinijeti ugledu predmeta kod opće populacije! Ali naravno da treba postavljanjem pravih ciljeva i kod mnogih kineziologa osvijestiti što je suštinski cilj (sreća, zdravlje, promocija tjelesne aktivnosti i zdravog života) a što samo sredstvo da se dođe do tog cilja (učenje motoričkih znanja). Mi kineziolozi trebamo pokazati društvu da naš predmet u RH nije više „skaka“ nego znanstveno bazirana tjelesna aktivnost kao biološka neophodnost. I stoga je važno promovirati kineziologiju kao znanost i kroz naziv predmeta ukazati na njegovu znanstvenu baziranost, te poslati ispravnu poruku o svrsi odgojno obrazovnog područja koja nije skaka, igra i pimplanje lopte nego pridobivanje učenika za kretanje i zdrav životni stil generalno. Zaključno o nazivu: po meni velika je šteta propustiti priliku promovirati kineziologiju? Što da prof. Mraković nije uspio početkom 2000-ih promjeniti naziv fakulteta, zvali bi se i dalje Fakultet za fizičku kulturu? Katastrofa! A da imamo matičnu znanost znali bi samo mi sami, ako i to ne bi zaboravili za koju godinu? Vrlo je upitna životna utilitarnost učenja motoričkih znanja ako ih učimo bez da promoviramo i postignemo njihovu primjenu u budućem životu? Stoga mislim da je važno u tekstu kurikuluma skrenuti pažnju profesorima TZK da učenje motoričkih znanja je samo po sebi malo smisleno ako nije praćeno primjenom tih znanja u svakodnevnom i budućem životu učenika. I da odabir znanja koja će se poučavati treba prilagoditi vjerojatnosti da učenik takva znanja koristi u svakodnevnom životu. Neophodno je individualno za svakog učenika pronaći one aktivnosti koje imaju šansu postati dio njegovih cjeloživotnih navika. Za neke učenike su to timski loptački sportovi, za neke druge su to individualni ili fitnes sadržaji, za neke su to nekinezološki sadržaji kao što je rad u vrtu i sl. U srednjoj školi upitne je smislenosti samo motoričko učenje i igra bez promocije tjelesno aktivnog životnog stila, bez osobnog primjera, objašnjenja svrhe, naglašavanja i promoviranja da učenik nastavi kroz cijeli život živjeti zdravo i tjelesno aktivno. Ako se cijeli dan sjedi i leži nije dovoljno sat vremena igrati se nekog sporta da bi se to kompenziralo! Neophodno je generalno biti tjelesno što aktivniji ne samo u kineziološkim aktivnostima (npr. prometna kultura bicikl i pješačenje, stepenice umjesto lifta…). A poticanje i vrednovanje uključenosti u vanškolske organizirane sportske aktivnosti i samostalno provođenje raznih kinezioloških i nekinezioloških aktivnosti u slobodnom vremenu treba implementirati u kurikulum! Važnije je u tjelesnom u srednjoj školi „zapaliti plamen nego napuniti prazne posude“, ne samo upornim učenjem nego i promocijom i poticanjem. Jer učenje svega i vrednovanje prvenstveno visoke razine motoričkog znanja pa i sposobnosti, neke neuspješne učenike može i odbiti od tog sporta ili oblika tjelesne aktivnosti, ali i generalno od sporta i tjelesne aktivnosti. Mislim da učenici trebaju što više toga probati, a oni sami trebaju prema svojim sklonostima odabrati ono čime će se baviti i u čemu će se detaljnije usavršiti. U okviru kurikuluma je neophodno ukazati na hijerarhijsku važnost pojedinih vrsta tjelesnih aktivnosti i razvoja motoričkih sposobnosti za zdravlje ljudi! Nije jednako važna za zdravlje aerobna izdržljivosti, pokretljivost, stabilnost i jakost u odnosu na gotovo nevažne brzinu, preciznost … te pliometrijski (u svrhu jačanja koštano zglobnog sustava) i treninga koordinacije koji bi bili negdje u sredini! U našim stručnim krugovima se zanemaruje dominantna važnost kardiovaskularnog treninga za zdravlje čovjeka i prevenciju najučestalijih bolesti današnjice. Pohvalio bih davanje autonomije profesorima pri odabiru metoda i sadržaja, ali bih obvezno tražio rezultate u vidu ne samo motoričkih znanja i sposobnosti nego i stavova te motivacije učenika za cjeloživotno kretanje, jer je to krajnji cilj koji će ga učiniti zdravijim i sretnijim! Ja u svojoj praksi nagrađujem sve učenike s ocjenom 5 u svakom polugodištu za bilo koji oblik tjelesne aktivnosti izvan nastave (sportski klubovi, KUD, fitnes klub, pecanje na rijeci, aktivna rekreacija u slobodno vrijeme, dolazak u školu biciklom i pješice ...). To je cilj i to želim potaknuti i ocjenom, poslati poruku i na taj način da je to važnije od toga je li u dvokoraku ispružio ruku ili u letećem kolutu nogu! Ja idem u tom smjeru jer mi je logičan, a vi kako hoćete? Dolazili su mi u goste prosvjetni djelatnici iz Švicarske i njima se ovo jako svidjelo i uvest će tu filozofiju u nastavu tjelesnog u svojoj školi. Ako čitate preporuke američke vlade i WHO to je to, jednostavno što više kretanja. Naravno, ne samo bilo kakvog nego i korisnog i pravilnog! Naš predmet treba đake ne samo naučiti što je korisno i pravilno nego ih i motivirat i potaknut! Mislim da ovog drugog u praksi fali! Bar meni fali i volio bih da me kurikulum u tome podrži, motivira i potakne! I naravno da me riješi nepotrebne administracije koja je sama sebi i ničem drugom svrha. Pohvalio bih i promicanje tjelesne aktivnosti i nastave u prirodi! Treba ohrabriti profesore da se i na nastavi izađe izvan škole ako to ima smisla (fitnes ili sportski klub, npr teniska igrališta i bazen ...). Pada snijeg danas, idući cijeli tjedan na mojoj nastavi su samo zimske aktivnosti sanjkanja na obližnjem nasipu. Nemojte me ometat s administracijom zaključivanja ocjena zato što je zadnji tjedan, sanjkanje je važnije đacima! Predlažem dodavanje pojmovnika koji će čitateljima laicima za područje kineziologije opisati pojmove kao što su motoričke sposobnosti, lokomotorni sustav, biotička znanja, kinantroplogija … Domene bih možda sveo na dvije, a njihove nazive bih svakako prilagodio da ne budu smiješne srednjoškolcima :-) Meni jesu? I završio bih opet s citatom promišljanja vrhunskog sportaša Petra Skansija: "Treba utjecati na razvoj svijesti učenika o potrebi svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću, kako za vrijeme školovanja, tako i tijekom cijelog života. Puno važnija uloga nastavnika je potaknuti što veći broj djece na svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima i sportom radi zdravlja i ostalih dobrobiti, nego da se rezultat nastavnika vrednuje po tome na kolikoj su razini učenici svladali neku motoričku aktivnost ili koliko su dobar rezultat postigli na natjecanjima". Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
10 Mirela Šunda ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, svi ovdje se slažemo da su promjene nužne, da nam je reforma potrebna, da su nam djeca i mladi zbog današnjeg načina života sve zapuštenija i sve manje aktivna, a zbog toga nažalost i sve bolesnija. Isto tako se slažemo i s tim da su nam potrebna zdrava i aktivna djeca, da je bolje razmišljati o prevenciji nego liječiti. Želimo da nam se poveća broj sati tjelesne i zdravstvene kulture u školama i to želimo već 50 godina i ništa nam se po tom pitanju ne mijenja. I dok sam čitala Odluku, sve ovdje ispisane komentare ne mogu ne primijetiti da iako imamo uglavnom ista razmišljanja, iste želje i iste probleme jednostavno uvijek pa i u ovom za sve nas tako važnom trenutku pronađemo načina jedni druge prozivati na ovaj ili onaj način. Vidim, postoje nekakve strane i jednostavno ne pronalazim objašnjenje zašto je tomu tako. Zar je zaista važno kako se što zove, jesu li važne kozmetičke promjene ili je važnije da se uhvatimo za ono što je dobro, ako je dobro, pohvalimo to ( pa bar bi mi to trebali znati), predložimo dopune ako ih ima, popravimo što se popraviti da i zajednički dogovorimo kojim putem dalje. Pa svi bi mi trebali biti na istoj strani, zar ne?! Slažem se da je pomalo ishitrena ova Odluka. Ja niti u ovom dokumentu ne pronalazim rješenje za naše probleme, ne znam zašto je tako teško pogledati kako su i na koji način nama susjedne zemlje provele svoju reformu, uhvatiti se za njihove dobre ideje, pokušati na sve moguće načine izgraditi dvorane, popraviti materijalne uvjete rada ljudima na terenu, poslušati što to mi s terena imamo za reći, jer oprostite mi na iskrenosti ali znanost bez nas ne može. Da, i mi trebamo znanost o tome i govorim. Prestanimo se dijeliti na MI i VI, NAŠA I VAŠA reforma. Prestanimo sebe stavljati ispred struke. Ujedinimo se i napravimo zajednički pravu stvar prije svega za našu djecu, a onda i za struku i za nas same. Mišljenja sam da trebamo modernizirati nastavu, da se sadržajima trebamo prilagoditi nekim novim klincima, da ih trebamo privući zanimljivijom, njima prihvatljivijom nastavom, omogućiti im da im tjelesna aktivnost postane kultura življenja, a ne samo nastava dva puta tjedno u školi. Dati im znanja, vještine i sposobnosti koje će rado implementirati u svoj svakodnevni život.Mišljenja sam i da reforma kreće od svakoga od nas. Svi možemo u svojim školama , u svojim institucijama činiti reformu. Pa toliko je toga zanimljivog i dobrog što možemo ponuditi djeci s kojom radimo, no nužna je i podrška struke, a ne da sve ostane na nastavnicima entuzijastima koji nažalost bez podrške s godinama jednostavno izgore. Mirela Šunda, prof. mentor Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
11 Lucija Antonija Milošević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, nalazimo se u vremenu u kojemu se nažalost sve manje i manje djece bavi određenom tjelesnom aktivnošću odnosno sportom. Što li je razlog tomu? Rekla bih neznanje i nedovoljna informiranost o sportovima te time i njihovo pronalaženje učenika u jednom od njih. Zadatak tjelesne i zdravstvene kulture stoga bi trebao biti prije svega posrednik koji će djecu sa sportom pobliže upoznati. Ukoliko na nekome djetetu uočimo određene fizičke predispozicije kao što su visina, spretnost i tako dalje tog učenika treba usmjeriti u sport koji će mu po tim predispozicijama odgovarati. Dakako važan je pozitivan stav učenika prema zdravom načinu života u okviru bavljenja tjelesnom aktivnošću, no smatram da je to jedna informacija s kojom se već susreo i u nastavi prirode i društva te nedovoljna motivacija za njegov korak ka tome da određenu aktivnost odabere i njoj se posveti. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
12 Ljiljana Hanžek ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, dokument je sastavljen prema modernim metodološkim smjernicama učenja i poučavanja. Neminovno obuhvaća moderne paradigme učenja i poučavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Suvremeni pristup nastavnog procesa temelji se na aktivnom učeniku koji kroz iskustvene motoričke vještine usvaja nove spoznaje o kretanju i vježbanju u svakodnevnom životu. Učitelj je bio gotovo jedini izvor znanja i neupitan autoritet, a sada se u suvremenoj ulozi učitelj mijenja. Učitelj se mijenja iz uloge tradicionalnog poučavanja u učitelja koji postaje voditelj, savjetnik i moderator nastavnog procesa. U dokumentu se može uvidjeti horizontalna i vertikalna prohodnost poučavanja te povezanost prethodnih i trenutnih kompetencija učenika i mladih iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Ishodi su eksplicitno postavljeni prema učeniku, jasno mu je što se točno očekuje od njega nakon završenog određenog odgojno-obrazovnog procesa. Svi ishodi se prožimaju te se kroz ovakav pristup učeniku može pristupiti sa svih strana te uvažavati njegove mogućnosti, sposobnosti, predznanja i interese. Ishodi su isključivo postavljeni prema realnim očekivanjima u učenju i poučavanju učenika. Ovakvim pristupom u središte učenja i poučavanja stavlja se učenik, a ne sadržaji i teme te kratko vrijeme za usvajanje. Kompetencije i stečene vještine se ostvaruju prema ishodima. U odgojno-obrazovnom procesu Tjelesne i zdravstvene kulture očekivani ciljevi i zadaće su opširno postavljeni te se ne vidi što učenik točno mora znati i naučiti kako bi ostvario očekivane ciljeve i zadaće. Učenik u nastavnom procesu ima mogućnost razlikovati, uočiti i objasniti strategiju rješavanja problema i pronalaženje najboljeg pristupa rješavanja problema. Ako govorimo o vremenu, vrijeme je pojam koji je u ovom trenutku na strani učenika i učitelja. Motoričke aktivnosti koje su postavljene pred učenika imaju mogućnost usvajanja kompetencija u svoje vrijeme učenja i poučavanja sve dok se ne usvoje motorička znanja kroz zadane motoričke aktivnosti. Sada, prema trenutnom planu i programu nema se vremena pri stjecanju kompetencija jer se prolaze teme/sadržaji, koje su nametnute od strane propisanog plana i programa za određeni razred. Ne postoji autonomnost odabira motoričkih aktivnosti i stvaranja plana i program s obzirom u kojem se okruženju nalazi škola i postoji li dvorana. Ako postoji dvorana nerijetko se dijeli na 2 dijela te se u dvorani nalaze po dva razreda ili do cca 45 učenika. Ovaj dokument pruža jednostavnost, autonomnost učitelja u stvaranju plana i programa s obzirom na materijalne uvjete rada, okruženje škole, motoričke mogućnosti učenika te interese učenika. Ishodi su precizni i usmjereni prema učeniku. U ovom dokumentu ishodi učenja su iskazani, jasno je što se točno od učenika očekuje nakon određenog razdoblja odgojno-obrazovnog procesa. Precizno je razjašnjeno što učenik treba znati,moći, koliko je u mogućnosti nešto izvesti ili primijeniti te kakve stavove razviti prema istom. Dokument prati prvi i drugi ciklus NOK-a. U NOK-u su 5 područja a ovdje ima 3 domene. Prva domena je obuhvatile tjelesno vježbanje, druga domena je obuhvatila kinantropološke obilježja i postignuća, treća domena je obuhvatila zdravlje. U NOK-u područje, sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja te sve navedene teme pod istim su umetnute u međupredmetnu povezanost u građanskom odgoju, zdravstveni odgoj, osobni i socijalni razvoj, održivi razvoj. Domene su jednostavnim i dobro izabranim nazivljem jasne i razumljive učiteljima, roditeljima i učenicima. Domena Tjelovježba, igra i sport ističe usvajanje i primjenu raznovrsnih teorijskih i motoričkih kinezioloških znanja i vještina, čijim se svladavanjem ostvaruje motorička kompetentnost učenika. Domena Moje tijelo i ja usredotočuje se na ljudsko tijelo i na njegova antropološka obilježja. Učenjem o vlastitom tijelu i povezivanjem naučenog, učenici će biti osposobljeni za praćenje i održavanje optimalne razine tjelesne spremnosti. Domena Živim zdravo usmjerena je prije svega na razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnom vježbanju te usvajanju zdravstvenih, higijenskih i ekoloških navika te navika svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Sadržaji u okviru ove domene ističu važnost stjecanja i promjene navika radi uspostave zdravog načina života te promicanja brige o očuvanju i unapređenju zdravlja. Domene su konceptualno zamišljene stjecanjem kompetencija prema postavljenim ishodima iz kognitivnog područja, afektivnog područja i psihomotoričkog područja. Na kraju možemo zaključiti da kroz domene učenik ima mogućnost svladavanja gradiva i pojmova s razumijevanjem te njihovom primjenom. Ime „Kineziološka kultura“: U prenesenom smislu kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam (Mraković, 1992; 1997). Kineziologija je znanost koja pokret i kretanje čovjeka proučava u svim njegovim oblicima i međusobnim relacijama, kao i relacijama pokreta i kretanja sa svim drugim oblicima ljudskog postojanja i djelovanja (Prot, 2001). Kineziologija je znanost o kineziološkim fenomenima osobinama i strukturama u njihovim mnogobrojnim uzajamnim vezama s fizikalnim, biološkim, psihološkim, i socijalnim uvjetima i učincima (Prot, 2003). U dokumentu nigdje se ne vidi da je kineziologija isključena. I dalje se uvažavaju sve kineziološke znanstvene spoznaje, sve relevantne informacije koje su ostvarene istraživačkim radom na području kineziologije. Ali u školama se radi s učenicima. Učitelji ih poučavaju o motoričkim znanjima, vještinama koje bi mogli primijeniti u tjelesnom vježbanju, pa se nameće pitanje; uči li se u školi o kineziologiji i njenoj znanosti ili se poučava učenike motoričkim znanjima, vještinama i stavovima prema tjelesnom vježbanju? Zadatak učitelja je prenijeti kompetencije u tjelesnom vježbanju te učenicima pružiti pozitivan stav o kulturi kretanja i tjelesnog vježbanja u slobodno vrijeme kako bi mogli prepoznati pozitivne učinke u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšati vlastitu kvalitetu življenja. Ako pogledamo i proučimo kurikulum škola u drugim državama, uočit će se da se nigdje ne spominje „kinesiological education“, već „physical education“, „phsical exercise“ „physical education and sport“ itd. Mišljenja sam da se ne mijenja ime predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura jer je u skladu s poučavanjem učenika u školama. Između ostalog , tko pita učitelje koji su u praksi kako se radi, što se radi i da li oni imaju pravo na svoje mišljenje, već uvijek odlučuju oni koji ne rade u školama. Dobra rješenja uvijek se donose i realiziraju u dobroj komunikaciji i suradnji, koja često izostaje. Ljiljana Hanžek, prof. Tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Voltino, Zagreb Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
13 Ksenija Gluhak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura prati Nacionalni okvirni kurikulumu. Njegova povezanost s NOK-om vidljiva je od samoga početka tj. od očekivanja učeničkih postignuća po obrazovnim ciklusima. Iz NOK-a KINEZIOLOŠKA TEORIJSKA I MOTORIČKA ZNANJA i MOTORIČKA DOSTIGNUĆA - usvajanje općih kinezioloških znanja, biti osposobljen za primjenu općih kinezioloških znanja u svakodnevnom životu…u prijedlogu predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura vidljiva su u potpunosti u A domeni – TJELOVJEŽBA, IGRA I SPORT – ističe usvajanje i primjenu raznovrsnih teorijskih i motoričkih kinezioloških znanja i vještina, čijim se svladavanjem ostvaruje određena kompetencija učenika. ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA iz NOK-a – prepoznati i osvijestiti značaj praćenja tjelesne mase i tjelesne visine… u potpunosti su vidljiva u B domeni – MOJE TIJELO I JA – odnosi se na antropološka obilježja (morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti) te na tjelesnu spremnost, što znači da se usredotočuje na ljudsko tijelo i na njegova antropološka obilježja. TJELESNO VJEŽBANJE I ZDRAVLJE iz NOK-a – usvojiti osnovna znanja o čuvanju i unapređenju zdravlja, usvojiti osnovna znanja o čuvanju okoliša…u potpunosti, a i šire vidljiva su u C domeni – ŽIVIM ZDRAVO jer su usmjerena na razvijanje pozitivnog stava prema tjelovježbi, usvajanju i praćenju zdravstvenih, higijenskih i ekoloških navika kao i navika svakodnevne tjelovježbe; usmjerena na aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju. Iz ovoga je vidljivo da su sva područja iz NOK-a realizirana u prijedlogu predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, osim 5. SPRJEČAVANJE BOLESTI I PROMICANJE ZDRAVLJA koje se obrađuje u međupredmetnim temama te su i očekivanja u poveznicama s predmetom Tjelesna i zdravstvena kultura: Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Uporaba IKT-a, Poduzetništvo, Održivi razvoj, Zdravlje i Učiti kako učiti. Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura daje nama učiteljima autonomnost izbora sadržaja i motoričkih aktivnosti s obzirom na prostor u kojem se održava nastavni proces, s obzirom na opremljenost dvorana, pridonosi uvažavanju učenikovih mogućnosti - motoričkih sposobnosti, znanja, vještina i interesa. Svaka odgojno-obrazovna razina i ciklus temelje se i nastavljaju na prethodno usvojena motorička znanja i vještine, što konačno dokazuje da je došlo vrijeme za vertikalnu i horizontalnu povezanost predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura što do sada nije bilo u odnosu na OŠ i SŠ. U dokumentu su ishodi jasno postavljeni, točno nam govore što se od učenika očekuje. Kroz cijeli prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura prati se moderna paradigma učenja i poučavanja, uključujući i modernu tehnologiju. Dokument je napisan jednostavnim jezikom uz terminologiju koju spominje struka, jasan je i roditeljima i učenicima što je i bitno da svi razumiju predmetne kurikulume. U svijetu kurikulumi su i pisani prvenstveno da su jasni učenicima i roditeljima, jer struka i te kako dobro zna svoj posao. Vrednovanje u dokumentu je postavljeno jasno, usmjereno prema praćenju učenika, povratnim informacijama, kako bi se moglo bolje pristupiti u radu s učenikom, a učiteljima se omogućuje da poboljšaju još više svoj rad. Glede nazivlja predmeta Kineziološka kultura mogu samo reći da učenik 1. razreda kada dođe kući i kaže svome djedu/bratu/majci… da je danas imao Kineziološku kulturu 3.sat bit će… Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura potrebno je ostaviti prvenstveno zbog svega ovoga o čemu piše i u NOK-u i u prijedlogu predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura! Ksenija Gluhak, mag.prim.educ. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
14 Đina Brlečić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani! Vjerujem da svi mi, zaposleni u odgojno obrazovnom sustavu, kao i roditelji sa svojom djecom te ostala šira javnost, očekujemo da će kurikularna reforma donijeti pozitivne promjene. Naravno, mijenjajući segmente koji bi prvenstveno olakšali obrazovanje učenicima, pritom ne mijenjajući ono što je jasno, razumljivo i prepoznatljivo apsolutno svima, a odnosi se na naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura. Nisam sigurna je li razlog želje za promjenom naziva u Kineziološka kultura samo taj da djeluje „zvučno“ i „učeno“ ili neke sasvim druge prirode?!? Nažalost, ne poznajem osobe koje predlažu ovu promjenu pa ne mogu suditi o razlogu. U komentarima čitam: “iz nepoznatih motiva se pojavljuju jezične novotvorine koje su neprihvatljive i nepotrebne u ovako važnom dokumentu…“. Uistinu ne znam čemu onda novotvorina „Kineziološka kultura“, ako je od 1874. godine učitelju, roditelju i učeniku jasno što podrazumijevaju nekada Tjelesni odgoj, a u posljednjih 40-ak godina Tjelesna i zdravstvena kultura. To pogotovo nije moguće bez velike i opsežne rasprave na Kineziološkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku (koji specijalizirano školuje djelatnike za ovaj predmet zbog čega su prirodno dominantni u ovom prostoru). Ja bih kao učiteljica Tjelesne i zdravstvene kulture i majka četvero djece rekla da je olakšavajuća činjenica kada moje dijete nakon vrtića dolazi u Osnovnu školu gdje je novi prostor, novi prijatelji, nova učiteljica i novi način provođenja vremena… jasno barem što podrazumijeva Hrvatski jezik, Tjelesna i zdravstvena kultura ili Vjeronauk (usput, nikom ne pada na pamet da mijenja naziv u Bogoslovni nauk, ili Teološka kultura, a da se nešto i mijenja sigurno se ne bi učinilo bez Katoličko-bogoslovnog fakulteta.) Učimo od Crkve, jer Crkva je ozbiljna institucija! Samo radi usporedbe o promjeni naziva predmeta! Ovih dana povela se rasprava o mijenjanju samo nekoliko riječi u molitvi „Oče naš“. Dio molitve „ne uvedi nas u napast“ podijelio je mišljenja pojedinaca, kako kod nas, tako i u Europi. Pročelnik Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral, prof. dr. Ante Crnčević iznio je stav Biskupske konferencije da do promjene molitve u Hrvatskoj neće doći. Biskupska konferencija podrazumijeva sve biskupe u državi, koji su tako odlučili i podržali misao da je općepoznato kako ljudi tisućljećima jasno znaju što znači taj dio molitve i da sigurno nije Bog taj koji ih dovodi u napast. Povezujući samo na kratko ove dvije teme, u našoj javnoj raspravi nadalje piše da je „Prijedlog za promjenom imena područja i predmeta u skladu sa stavovima najmasovnije strukovne udruge u RH…“ Ne znam na koju se to udrugu odnosi i koliko je točno aktivnih članova na tim skupovima, vijećima ili simpozijima. Prema Zakonu o udrugama aktivni članovi su samo oni koji su uplatili članarinu određene godine, jer u suprotnom nisu članovi bilo koje udruge. Još i više, njihovo pripisivanje da su glasovali o nečemu ruši odluku jer je PROTUZAKONITA. Naravno da je popis članova koji su uplatili članarinu poznat za svaku godinu. Nadalje, sa stajališta te odluke postavlja se pitanje: Koliko učitelja tjelesne i zdravstvene kulture zaposlenih u osnovnim ili profesora iz srednjih škola ima mogućnosti prisustvovati kongresima, simpozijima…. te se svojim glasom prikloniti ovome ili onome nazivu? Mislim da je najmasovnija skupina upravo spomenutih učitelja i nastavnika čije škole nemaju mogućnosti slati svoje zaposlenike na državne skupove ili neke druge, izvan grada u kojemu žive i rade. Nadalje čitam: „Uz to se susreću, u najmanju ruku čudna terminološka rješenja poput „Tjelovježbene aktivnosti“… Uvjerena sam da svi mi koji smo studirali na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položili ispit iz predmeta „Povijest sporta“ znamo činjenicu da je Školskim zakonom, spomenute 1874. godine, TJELOVJEŽBA postala obavezan predmet u svim pučkim školama Banske Hrvatske. U staroj Grčkoj gymnasion je prvobitno bio mjesto gdje su mladići i odrasli obavljali TJELOVJEŽBU. Također, jezikoslovci kažu da je naziv sport: „skupni pojam za TJELOVJEŽBENE AKTIVNOSTI u kojima dominira natjecateljski duh“. Na kraju, to je hrvatska riječ, etimološki objašnjeno, tjelovježba je složenica sastavljena od dva pojma: tijelo i vježba. Jasno vrtićarcu, školarcu, studentu, roditeljima, baki, djedu….!!! Pa kao majka, ali i kao učiteljica koja je zaposlena u Osnovnoj školi i koja svakodnevno viđa stvarne učenike od prvog do osmog razreda predlažem elementarno razumijevanje problematike i ostavljanje prepoznatljivih i jasnih hrvatskih naziva: tjelovježba i Tjelesna i zdravstvena kultura. Neka nam svima, malima i velikima, nadalje pomisao na tjelovježbu i „Tjelesni“ bude na radost i zajedništvo, baš kao i „Oče naš“! Đina Brlečić, prof. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
15 Vesna Babić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, U ovoj javnoj raspravi (e-Savjetovanju) treba se očitovati na Odluku kojom se donosi kurikulum za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj pri čemu se jedan dokument koji je izradila radna skupina za naš predmet, prikazan djelomično, očito pokušava proglasiti valjanim…. Pročitala sam komentare, izazvana nekima koji mi se čine dirigiranim, vođenim i potpuno promašenim slobodna sam se obratiti u osobno ime prvenstveno a potom i u ime kolega koji su svoje stavove iznosili na nizu rasprava koje su organizirane u posljednje tri godine… Rasprave koje su se dosada vodile (po pitanjima kurikuluma te uloge i problema sa kojima se susreću nastavnici TZK) na sastancima i skupovima Hrvatskog kineziološkog saveza, Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a i ostalih Udruga kineziologa u RH jasno su ukazivale na nametnuta ograničenja prilikom izrade Prijedloga predmetnog kurikuluma u njegovoj razvojnoj fazi koji nije u skladu sa potrebama današnjice niti s trendovima u većini zemalja, koje bi mi htjeli imati kao uzor i primjer dobre prakse, u kojima se sustavno pokušava djelovati i aktivno promicati potrebe pojedinaca kao i sustava u cjelini. U skladu sa tumačenjima predloženog dokumenta struka je kroz nacionalni kineziološki savez kao i kroz njegove članice jasno donijela stav prema dokumentu koji se je tijekom 2017./18. prezentirao javnosti: složili smo se i zaključili da je to prva radna verzija koja treba doradu, nadopunu i provjeru u praksi; da je to verzija prijedloga koja tek treba kroz provjeru u praksi jasnije i preciznije definirati pojedine dijelove vrlo značajne u sustavu školstva kao što je npr. vrednovanje i dr. Ovom Odlukom kao i predstavljenim dokumentom bi se donio kurikulum??? Ako je to ovaj predstavljeni dokument, a čini mi se da bi taj dokument trebao biti vrlo važan, onda bih bila slobodna prenijeti mišljenja kolega kineziologa: ovakav dokument je nepotpun, nije dovoljno predstavljen javnosti da bi bio jasan i prihvaćen kao i da su u njemu nužne dorade. Predstavljen u ovom obliku pokazuje samo mali dio onoga na čemu se naše kolege radile u proteklim godinama. Mišljenja sam da u ovom obliku predstavljen kurikulum za naš predmet nije dostatan i da bi podržavanje ove Odluke bilo neprihvatljivo. Isto tako mislim da na pripremi nekih važnih nacionalnih dokumenata zaista mogu raditi svi koji su zainteresirani i koji se jave na natječaj, no za njegovu provjeru, doradu, konačan prijedlog i Odluku moraju biti imenovane osobe u skladu sa svojom prepoznatljivošću od strane struke, a ne u skladu sa svojom navalentnošću. U našem je predmetu jasno čime se bavimo iz njegova naziva: Tjelesna i zdravstvena kultura… Upravo je to naziv u duhu našega jezika i sigurna sam da nikome ne ostavlja niti jednu dvojbu oko toga koja je svrha i opravdanost ovoga predmeta u edukaciji. Znanstvene spoznaje i dokazi su brojni i jasno ukazuju na potrebe današnice (velik je broj istraživanja koja ih potvrđuju kako domaćih tako i međunarodnih). Isti problemi današnjice su prepoznati na svjetskoj razini i nisu upitne naše stručne niti znanstvene spoznaje, one se međusobno potvrđuju! Čini mi se da je ovdje izraženiji problem načina na koji se pokušavaju provesti promjene, kao i dosadašnji odnos prema nastavnicima općenito kao i status nastavnika u društvu. Ako promjene moraju biti u postojećim okvirima koji nisu u skladu sa potrebama današnjice, svjesni tih činjenica svi oni koji direktno rade u praksi kao i oni koji njihove spoznaje potvrđuju nizom znanstvenih dokaza, pomalo su zatečeni stavom koji dirigira postojeće okvire a očekuje promjene i još to želi nazvati reformom! Jasno je da to kod svih izaziva razočarenje i iz mnogih provedenih rasprava kineziologa i liječnika slobodna sam reći i frustraciju. Svjedoci smo činjenica da se kroz sustav sve većeg broja zemalja u našem okruženju uistinu provode reforme koje su u skladu sa znanstvenim činjenicama i pokazateljima. One jasno govore o potrebama i akcijskim planovima koji se postavljaju i provode radi dobrobiti društva u cjelini i zdravlja pojedinca. Iako u našoj zemlji kroz sustav edukacije naš predmet ne zauzima prostor koji zavređuje, primjeri dobre prakse zemalja u kojima su učinjene promjene na koje svi jasno ukazujemo već pokazuju dobrobiti za širu društvenu zajednicu… Jasna je naša važna uloga koja se direktno odnosi na psihofizičko zdravlje pojedinaca svima. Trenutno je briga za zdravlje ostavljena pojedincima, svjesnim roditeljima koji se iscrpljuju kako bi zadovoljili iste razvažanjem djece na razne akivnosti. Zar ne bi bilo jednostavnije da to mogu učiniti u neposrednom mjestu stanovanja, no to je širi društveni problem vezan uz politiku upravljanja i gospodarenja. Postavljanje standarada provedbe nastave je super, no moralo bi se odnositi na sve predmete i provoditi podjednako. Vesna Babić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu predsjednica Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije potpredsjednica Hrvatskog kineziološkog saveza Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
16 Snježana Mraković ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Pregledom dokumenta uočavaju se terminološke i jezične pogreške, koje je potrebno korigirati. Tako nailazimo na termine kao što su “tjelovježbene aktivnosti”, “domene” i sl. Ne postoji usklađenost pri odabiru određene terminologije, npr. govorimo li o antropološkim ili o kinantropološkim obilježjima, komponente tjelesne spremnosti itd. Svakako je potrebno povećati broj nastavnih sati, u skladu sa željenim ishodima u doba kada cijeli svijet postavlja problem pretilosti djece (i odraslih) kao jedan od vodećih problema današnjice. Tom odlukom pružiti priliku djeci i mladeži da se svakodnevnom organiziranom tjelesnom aktivnošću održava optimalna razina njihovog zdravlja te preventivno djeluje na pojavu bolesti. U skladu s navedenim, uz tjelesnu visinu i tjelesnu masu potrebno je detaljnije pratiti pokazatelje postotka potkožnog masnog tkiva. Naziv predmeta potrebno je usuglasiti i promijeniti u naziv Kineziološka kultura. Problem predloženog sadržaja je neusklađenost s Nacionalnim okvirnim kurikulumom (NOK, 2011) te traži reorganizaciju. Svakako je potrebno osuvremeniti Nastavni plan i program novim sadržajima. U ovom važnom dokumentu potrebno je korigirati određenu netočnost i nedorečenost na znanstvenoj i stručnoj razini kao i temeljitije razraditi problematiku. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
17 Josip Babin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kao znanstvenik i nastavnik u području kineziološke metodike na matičnom fakultetu, moram sa zabrinutošću ustvrditi da ovakav dokument nije uopće prihvatljiv sa stajališta suvremene kineziološke metodike. Prije svega, trebalo je predvidjeti povećani broj sati za predmet koji je od krucijalne važnosti za očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja. Ako je riječ o rasterećenju obaveza učenika, eto odgovora znanosti i struke, dajmo im više kinezioloških sadržaja i time smo direktno utjecali na rasterećenje omogućivši učenicima vježbanje koje im prioritetno nedostaje. Alarmantna su istraživanja koja na to već duže upozoravaju, jer su generacije sve više fizički inaktivne i sa sve lošijim pokazateljima dimenzija antropoloških obilježja. Stoga, struka predlaže minimalni broj sati i to: primarno obrazovanje 5 sati tjedno; osnovne (od 5. do 8. razreda) i srednje škole bar 3 puta tjedno. Nakon toga možemo raspravljati o svemu ostalom i u tom dijelu o samom nazivlju predmeta. Nije uopće sporno i predmet se treba nazvati kineziološka kultura, jer povezujemo supstratnu i primijenjenu znanost, a to je kineziologija, kineziološka edukacija i naposljetku kineziološka metodika. Slijedom navedenog prisjetit ćemo se kako matični fakulteti te svi učiteljski fakulteti u Republici Hrvatskoj rabe nazivlje predmeta kineziološka metodika. Hrvatski kineziološki savez jest krovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja je donijela i prihvatila odluku na Ljetnoj školi kineziologa da se predmet, slijedom gore navedenog, nazove kineziološka kultura. To nije i ne bi trebalo uopće biti sporno i zaista mi nije jasno zašto se pojedinci, a vidim u komentarima na ovom savjetovanju, s time ne slažu. Iz svega, ali zaista najkraće rečenog, postavio bi pitanje, a osobno sam ga postavio na prvom sastanku u svojstvu člana radne skupine za izradu Tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja kad sam shvatio da jedan od kolega i moja malenkost, trenutno obojica u najvišem znanstveno-nastavnom zvanju u kineziološkoj edukaciji u Republici Hrvatskoj, nismo mogli „nadglasovati“ ostale članove radne skupine i od tada je slijedilo sve ovo što je sada pred nama. U prenesenom značenju i figurativno rečeno „medicinske sestre, a ne kirurzi vodili su tijek operacije“. Naravno, operacija nije moguća bez i jednih i drugih, da se ne bi krivo razumjeli i da se pojedinci ne uvrijede, ali to je naprosto tako. Ako se dokument i usvoji, pitam se, kako je moguće da svojim studentima na Kineziološkom fakultetu prenosim „neznanje“. To nije moguće i odgovorni za to trebali bi se preispitati! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
18 Mladen Puljić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kao učitelja Tzk, mene isključivo zanima kako će se ovaj dokument preliti u dvorane i igrališta, među djecu i nastavnike- to je u konačnici ključno pitanje? Sastavljate vozilo koje netko sutra treba voziti. Imajte na umu da su ceste po kojima će vaše vozilo ići vrlo različite, neki od nas će juriti najnovijim autocestama, dok će neki nažalost, imati tretmane razbijanja kamenca u bubrezima, vozeći se makadamom prepunom rupa. Nasreću, među našim kolegama postoje iznimno spretni i kreativni vozači koji će vožnju po najgorim rupama vješto izbjeći silazeći s cesta stvarajući neke nove i dotada neviđene puteve u kojima će djeca koju voze toliko uživati i zabaviti se, da će ih takve vožnje možda doživotno inspirirati i nadahnjivati. Nažalost, vjerojatno je jako puno i obrnutih primjera, gdje se dinamična i uzbudljiva vožnja vrhunskim cestama toliko usporila i učinila dosadnom da djeci više nije nimalo uzbudljivo i zanimljivo. Zaključio bih ovu metaforu skrećući vam pozornost na vozača kao ključnog elementa reforme! Motiviran, vješt i zadovoljan vozač učinit će svaki put izazovnim i poučnim, bez obzira na vozilo i ceste! Također, žalosna je realnost da kreativan, motiviran i vješt vozač u odnosu na bezvoljnog i nespretnog, osim osobne satisfakcije nema nikakve druge koristi od vlastitih napora i vremena koje ulaže. Ukoliko nekakva reforma zaista donese potrebne i konkretne promjene u našem području rada, tada će se vjerojatno najprije morati dogoditi na samome ishodištu problema- na fakultetima koji selektiraju i školuju kadar. Pročitao sam ovaj dokument i meni ne znači apsolutno ništa. U praktičnom smislu neće ništa promijeniti. Trust mozgova koji je izradio ovaj dokument je vjerojatno uložio znatan mentalni napor koji je mogao biti mobiliziran u puno korisnije svrhe. Naprimjer, izrada priručnika ili baza video-materijala koje bi obradile neke suvremene i djeci atraktivne aktivnosti s praktičnim i primjenjivim primjerima rada na satovima Tzk. Ovaj dokument je mogao biti znatno sažetiji i razumljiviji. I tako, nakon semantičkog gimnasticiranja i neizmjerno bitnih postulata o tome što kako nazvati i u koju kategoriju svrstati, u jedno sam siguran -ujutro me na prvom satu čeka moj 7.c i dvadesetak djece za koju ću se potruditi da se prije svega dobro zabave, po mogućnosti da se većina barem malo uznoji, a usput možda i ponešto nauči- i ne, niti ovaj, a ni bilo kakav dokument ove vrste neće mi u tome pomoći... Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
19 Miroslav Klobučar ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 3. DR. SC. IVAN PRSKALO, ako se ne varam, dio je Ekspertne radne skupine, pa nisam siguran je li u redu da se ovdje očituje? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
20 Miroslav Klobučar ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2. NOK - TZK Pitam se koje je to nasljeđe NOK-a koje je potrebno slijediti? NOK donosi 11 ciljeva područja, 4 cilja se tiču tijela, vježbanja, aktivnosti, motoričkih znanja 7 ciljeva (skoro duplo više) govore o nasilju, ovisnostima, emocionalnim značajkama razvoja, spolnosti, dobroj komunikaciji, samopoštovanju... Na sličan način... Prvi ciklus donosi 47 ishoda u više područja: posljednje od njih naziva se Sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja sa sljedećim sastavnicama: Mentalno, socijalno i emocionalno zdravlje; Rizična ponašanja, Međuljudski odnosi, Spolno zdravlje i roditeljstvo; Prehrana i zdravlje. Ovaj dio donosi ukupno 25 (od 47) ishoda. Postavljam pitanje sebi i svim čitateljima; što smo mi studirali i što bi trebali raditi s djecom? Kada smo to studirali komunikologiju? Neka netko navede kolegije koje smo slušali a koji se odnose na gore navedene cjeline (možda prehrana u novije vrijeme no zar i za to područje nemamo posebni studij i stručnjake koji se time bave godinama)? Kao učitelju s 20 godina iskustva jasno mi je da su gore navedene problematike sastavni dio našeg učiteljskog rada ali to ne mogu biti ciljevi našeg krovnog dokumenta, to nisu naše izravne odgovornosti. Uporno se upucavamo javnosti i vlasti prikazujući se kao supermeni koji sve mogu i sve znaju. To je strategija za prikazivanje svog rada važnijim i sveobuhvatnijim od drugih kao bi nam se možda netko smilovao i povećao satnicu. Ali!!!! već desetljećima ta strategija nije donijela rezultat! Prema tome treba mijenjati strategiju!!! Uporno govorimo kako dva sata nisu dovoljna ali i dalje pišemo „supermen“ krovne dokumente prema kojima ispada da ćemo (s dva sata) čuda napraviti i taj teret stavljamo na leđa učitelja. Konačno, jasno recimo i napišimo ... Gospodo, za dva sata nastave, uz toliko učenika i u takvim uvjetima učenici mogu dobiti tek po koju informaciju, steći (automatizirati) nekoliko vještina i to je to. Želite li naviku kretanja, vježbanja, za to je potrebno više. Ili, ne trebate mijenjati ništa, djeca se mijenjaju (na gore) i to nećete moći ignorirati. Doista ne vidim ništa spektakularno u nasljeđu NOK-osim navedene propale strategije koja do sada nije dala rezultat. Možemo li očekivati da će ovaj put nešto promijeniti? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
21 Miroslav Klobučar ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Iako ovo što objavljujem nije predmet ovog savjetovanja ne mogu ostati šutke na uporno ponavljanje iste priče nekih ljudi... kineziološka kultura, Nacionalni okvirni kurikulum, terminologija, lektura, korektura, stilske figure... redom niz općih tvrdnji bez konkretnih prijedloga vezanih uz predmet ovog savjetovanja. O dijelovima predmetnog dokumenta i sam razmišljam drugačije. Neka od razmišljanja ću iznijeti u sljedećem javljanju ali ću uz kritiku iznijeti i svoj konkretni prijedlog izmjene. Na povjerenstvu je da argumente prihvati ili ne. 1. KINEZIOLOŠKA KULTURA? KOME TO TREBA I ŠTO ĆE SE PROMJENITI? Poštovani kineziološki dušebrižnici, kada se pobrinete da se Hrvatski savez sportske rekreacije zove Hrvatski savez kineziološke rekreacije (ipak je to naša matična znanost) i na sličan način sve ono što je povezano sa sportom onda se usmjerite i na obrazovanje. Što ste se dohvatili nas učitelja, možda zato jer u sportskom miljeu ne možete provući niti dva termina. Znanost je znanost, struka je struka. Mi učitelji nismo znanstvenici već stručnjaci i predmet našeg interesa nije znanost već struka - kako učenika metodički učinkovito dovesti od točke A do točke B. Koliko ima znanstvenih radova hrvatskih kineziologa koji se s time bave i svojim nam spoznajama pomažu u našem stručnom radu? Umjesto trošenja energije na terminologiju i nazivlje potrudite se pisati kvalitetne znanstvene radove koji će nam pomoći da mi stručnjaci kvalitetnije poimamo i radimo u struci. Naša je obveza pratiti novosti u znanosti i struci ali nam je također obveza nove spoznaje prenijeti djeci na jednostavan način u minimalnoj količini teorije uz maksimalno vježbanje onoga što naš posao jest... trčanje, skakanje, bacanje, plesanje, plivanje.. odgajanje... zato smo mi učitelji tjelesne i zdravstvene kulture a vi slobodno budite znanstvenici kineziolozi. Ponekad bi se kao argumentacija ove ideje naveli zaključci Ljetne škole kineziologa. Postavimo si samo jedno pitanje. Koliko sudionika Ljetne škole prisustvuje donošenju zaključaka i izrazi svoje (ne)slaganje? Konačno, naši vrhunski znanstvenici pisali su Nacionalni okvirni kurikulum i nitko im nije smetao (kako se sada sugerira za kolegice iz Radne skupine za predmet) no ipak nisu promijenili naziv predmeta. Gdje ste bili tada? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
22 Tonči Bavčević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kao kineziolog, metodičar i nositelj kolegija Kineziološka metodika na Kineziološkom fakultetu u Splitu, mogu sa žaljenjem ustvrditi kako je predloženi dokument posljedica propuštene prilike da naš predmet artikuliramo na znanstveno utemeljen način i napravimo značajan iskorak u području kineziološke edukacije. U svoje osobno ime, ali i ispred svoje institucije kao i ispred Hrvatskog kineziološkog saveza i Udruge metodičara, u razdoblju koje je prethodilo iznio sam opsežne opservacije na predloženi dokument. Tada smo upozoravali, a danas je to jasno, kako dokument odudara od NOK-a te je u svojoj inicijalnoj strukturi potpuno krivo postuliran. Odnosi se to na način definiranja domena, kao i posljedično na ishode učenja. Posebice brine što dokument ne slijedi logiku kineziologijske znanosti, pa tako ni kineziološke metodike. U čitavom procesu kreiranja dokumenta kontinuirano su ignorirani apeli znanosti i struke u kojima se argumentirano sugeriralo povećanje satnice predmeta, poštivanje modernih edukacijskih trendova, usklađivanje terminologije, promjena naziva predmeta u kineziološka kultura, restrukturiranje domena itd. Budući da su navedene sugestije odbačene, ne vidim kako bi predloženi dokument u prezentiranom obliku bio prihvatljiv. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
23 Marija Lorger ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Problem našeg područja iz ovako sročenog prijedloga vidljiv je u tri komponente. Prva se odnosi na odmak od kineziologije kao matične znanosti, sukladno tome potrebno je predložiti i usvojiti zajedničku terminologiju što bi olakšalo međusobnu komunikaciju na svim razinama primijenjene kineziologije. Druga se tiče nedovoljnog broja sati obvezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama. Povećanje broja sati je nasušno potrebno zbog sve manje motoričke angažiranosti djece što tijekom godina proizvodi ,,mlade starce'' što se reflektira na njihov zdravstveni status, ali i zbog činjenice da je to za veliku većinu učenika jedini organizirani oblik adekvatno planiranog i vođenog tjelesnog vježbanja (važan faktor prevencije ranije spomenutog). Treći problem uočava se u neuvažavanju nasljeđa NOK-a u kojem su razrađena područja i jasno definirani odgojno obrazovni ciljevi, a bez jasno definiranog cilja (ciljeva) teško se može govoriti o ostvarenju istih. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
24 Mario Keča ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Nije mi jasno kako je moguće diskutirati o dokumentu koji je još u izradi! Nije mi jasno kako je moguće donositi odluku o uvođenju ovog pokušaja reforme u sve škole, nakon samo mjesec dana eksperimentalne provjere, jer je tada obznanjena odluka o provođenju, a ista je, vjerojatno, donesena i prije nego što je započela eksperimentalna provjera! Gdje su analize postignutih rezultata, gdje su, uopće, postignuti rezultati? Gdje su usporedbe s kontrolnim rezultatima, odnosno rezultatima kontrolnih skupina? Kako je moguće da netko svojevoljno donosi ovako važne odluke koje se tiču cijele populacije Republike Hrvatske, na temelju svojih želja? Put u pakao popločen je dobrim namjerama Neodgovorno je govoriti o mogućim rezultatima, neodgovorno je donositi odluke koje zadiru u ovako bitnu problematiku samo na temelju želja i metoda "prsta na čelo"! Takav voluntaristički pristup dovodi do potpune deplasiranosti svake razumne diskusije o navedenoj problematici, jer u toj diskusiji isključuje, u startu svaku želju za razumom. Ako svemu navedenom pridodamo i činjenicu i način na koji se govori o uvođenju tablet računala u nastavu, potpuno zanemarujući potrebu preispitivanja o njihovoj pshiološkoj, pedagoškoj i zdravstvenoj opravdanosti, dakle predmnijevajući samo i jedno korist od njihovog uvođenja, postavljam pitanje zašto se oni koji su dogovarali nabavku ovih računala, nisu sjetili tražiti od dobavljača da u Hrvatskoj otvori pogon koji će zapošljavati naše ljude i spriječiti njihov odlazak u inozemstvo, čemu je nabavka tristotinjak tisuća tablet računala sasvim dovoljan i više nego dostatan argument? Nakon ovakvih postupaka procjenjivati velik trud kolegica i kolega koji su bili uključeni u izradu kurikularnih dokumenata ovog, a isto tako i mnogih drugih područja (isključujem ona kojima je pristupano s ideoloških stajališta!) sličilo bi ponižavanju njihove želje i volje, te ogromnog uloženog truda u pokušaj osmišljavanja kvalitativnih promjena stanja u kom se nalazimo) jer je način na koji se pristupa ovoj reformi, od strane onih koji je zamišljaju i o njoj odlučuju, uvreda za ove vrijedne kolegice i kolege! A što reći o o promjeni imena predmeta?! Više će se cijeniti i samo područje i ljudi koji u njega ulažu svoju životnu snagu i energiju kada će njihov rad uključivati provjerene i pouzdane postupke osmišljavanja, ali i ispitivanja, analize dobivenih rezultata i, tek tada, donošenja odluka o odabiru i provođenju promjena koje će se uvoditi u sustav, nego ovakve isprazne kozmetičke promjene, bez unutarnjeg sadržaja. Mario Keča, dopredsjednik Udruge kineziologa Zagreba Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
25 Srna Jenko Miholić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Isčitavanjem predloženog dokumenta nameće se potreba za nekoliko napomena kojima bi svakako valjalo korigirati ovaj krucijalni dokument u hrvatskom školstvu. Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura nužno je zamijeniti novim suvremenim nazivom Kineziološka kultura prema nazivu matične znanosti Kineziologija. Promjena naziva treba ići po uzoru na ostale nastavne predmete koji utemeljenje svojih naziva baziraju na svojim znanstvenim poljima iz kojih proizlaze stručni nastavni predmeti, kao što su npr. Psihologija, Geografija, Matematika i dr. Također sustavno se zanemaruje ustrajan trud kineziološke zajednice pri povećanju broja nastavnih sati sa postojećih tri, odnosno dva sata tjedno na svakodnevnu obaveznu kineziološke aktivnosti, pet nastavnih sati tjedno. Takva potreba je mnogo puta argumentirana s pozicije usvajanja cjeloživotne navike kineziološke aktivnosti koja u suvremenom sve više sjedilačkom načinu života dugoročno nosi reperkusije na kvalitetniji javno zdravstveni status stanovništva. Nije jasno zašto u ovome dokumentu dolazi do odmaka od "Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obavezno i srednjoškolsko obrazovanje" iz 2011 godine. Taj se dokument posebno u pogledu kompetencija direktno oslanja na dokument Europskoga parlamenta i Savjeta iz 2006. godine "Key Competences for Lifelong Learning — A European Reference Framework" te u tom smislu, ovaj važan dokument, koji se želi donijeti za bolju budućnost Republike Hrvatske trebao bi se uskladiti sa prethodno spomenutim dokumentima. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
26 Ksenija Ćosić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Neodgovorno je i neozbiljno da su predmetni kurikulumi stavljeni na javnu raspravu tijekom provođenja eksperimentalne provedbe. Tko će i kada proučiti što je provedeno, je li implementacija bila uspješna ili neuspješna? Zar ćemo u jesen svi u eksperimentalnu provedbu bez evaluacije provedenoga. Smatram da je potrebno povećati broj sati Tjelesne i zdravstvene kulture kako bi djeca stekla naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Potrebno je izraditi detaljnu analizu o promjenama u odnosu na postojeći Nastavni plan i program, planiranje integracije, organizaciju i ograničenost satnice te mogućnost cjelovite provedbe. Ne treba žuriti sa eksperimentalnom provedbom u svim školama dok se ne naprave evaluacije o provedbi u eksperimentalnim školama. Žurba neće dovesti do promjena tj. reforme. Kolege raspravljaju o tome kako se nastavni predmet treba zvati Kineziologija ili Tjelesna i zdravstvena kultura. To je najmanje važno. Mijenjanje naziva nastavnog predmeta te nazivlja kao što su cjeline, ključni pojmovi, domene i slično nisu reforma. Reforma treba donijeti povećanje satnice tjelesne i zdravstvene kulture te promjene u načinima poučavanja učitelja, nastavnika i profesora. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
27 Mateja Kunješić Sušilović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, smatram da bi nekoliko stvari u ovom dokumentu trebalo mijenjati. Ciljevi i područja u ovom dokumentu nisu usklađeni s Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Terminologiju u cijelom dokumentu treba prilagoditi dosezima kineziološke znanosti. Kao npr. domena koja u biti znači internetsku adresu treba preimenovati u organizacijsko područje. Općenito je puno nestručne terminologije koju bi trebalo u cijelom dokumentu uskladiti sa strukom. Naziv predmeta bi trebalo preimenovati u Kineziološku kulturu,tj. uskladiti ga s pojmom kineziologije kao supstratne znanosti. Nije mi jasno zbog čega ovako važan dokument prije puštanja u javnu raspravu nije lektoriran jer je pun pravopisnih pogrešaka te je na dijelovima jako nerazumljiv i nečitljiv, što ostavlja loš dojam. I zadnje, i ne najmanje važno. Zbog sve većeg broja prekomjerno teške djece u RH, pod hitno je potrebno povećati broj sati Tjelesne i zdravstvene kulture kako bi djeca od najranije dobi stekla zdravu naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja koja onda u većini slučajeva ostaje za cijeli život. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
28 Marijana Hraski ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kao član akademske zajednice, osoba iz struke i majka dvoje djece u sustavu obrazovanja imam potrebu reagirati na ovaj dokument koji je od nacionalne važnosti. Moram izraziti svoje nezadovoljstvo gdje je ovako važan dokument podvrgnut javnoj raspravi, a da pritom nije prošao proces lekture jer iščitavajući već prvi odlomak (a vrijedi i za ostatak teksta) nailazi se na niz pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka, pa samim time ostavlja loš dojam. Osim spomenutog smatram da je dokument potrebno temeljito revidirati prvenstveno radi neusklađenosti sa NOK-om (opisom područja, odgojno – obrazovnim ciljevima područja…), te zbog korištenja nestručne terminologije koja nije u skladu sa supstratnom znanošću i njenim primijenjenim područjima. Nadalje, predlažem da se u skladu sa nazivom matične znanosti promjeni ime predmeta u Kineziološka kultura. Također, razumijevajući kako je jedan od najvećih globalnih problema današnjice nedovoljna razina tjelesne aktivnosti, prekomjerna tjelesna masa i sveprisutniji sedentarni način života djece, o čemu svjedoče brojna dosadašnja istraživanja, smatram da je nužno povećati satnicu predmeta na minimalno 5 sati tjedno, kako bi omogućili djeci da svakodnevno budu tjelesno aktivni i na taj način zadovoljili minimalne preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o dnevnoj količini tjelesne aktivnosti. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
29 Ivan Prskalo ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Svrha i opis predmeta bi trebali biti usklađeniji s opisom područja (NOK, 2011). Isto vrijedi i za odgojno-obrazovne ciljeve. Domene su neprikladan pojam i korisnije bi bilo koristiti pojam organizacijska područja. Međutim kako god se zvala ona su neusklađena s NOK-om ali i s kurikulumom područja. Nazivlje "domena" također ne odražava njihov sadržaj niti je jezično logički opravdano, a isto tako, iz nepoznatih motiva, se pojavljuju jezične novotvorine koje su neprihvatljive i nepotrebne u ovako važnom dokumentu. To je rezultiralo i vrlo lošom komunikacijom s područjem pa jednostavno čitav dokument ostaje nekonzistentan, znanstveno i stručno neutemeljen i vjerujemo štetan za daljnji razvoj i područja i predmeta te je iz tih razloga neprihvatljiv. Sadržajno se ne nudi odgovor kome se zapravo obraća: učenicima, roditeljima, stručnjacima ili znanstvenicima, a kao takav najvjerojatnije nikome. Nažalost u ovom trenutku ne bi pomogle niti radikalne, a kamoli „kozmetičke“ promjene. Daljnja razrada na ishode je postala "nemoguća misija" i korijen problema leži upravo u nepoštivanju suštine kineziologijske znanosti i njene primijenjene discipline kineziološke metodike. Uz to se susreću, u najmanju ruku čudna terminološka rješenja poput "tjelovježbene aktivnosti" i sl. Čitav materijal obiluje nestručnom i nejasnom terminologijom te znanstveno i logički neutemeljenim rješenjima. Predmet i područje treba temeljiti na NOK-u i iz tih ciljeva i organizacijskih područja graditi ishode. U protivnom se proces svodi na beskonačno ponavljanje „prvog koraka“. Prijedlog za promjenom imena područja i predmeta u skladu sa stavovima najmasovnije strukovne udruge u RH te u skladu s nazivom matične znanosti, struke i stručnjaka treba naglasiti te aktualizirati i u reformskom djelovanju stručnih skupina pa je realna promjena imena predmeta u Kineziološka kultura. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
30 Ivana Lović Štenc ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Nejasno mi je kako se ovom Odlukom može donijeti kurikulum nastavnoga predmeta kada taj isti kurikulum još nije prošao cijelu eksperimentalnu provedbu i kada djelatnici eksperimentalnih škola na njega još nisu dali svoje osvrte, savjete i dopune, a na koje bi se opet (možda) trebala provesti stručna ili barem javna rasprava. Zar se kurikulumi ne bi trebali donijeti tek nakon eksperimentalne provedbe i detaljne analize? Isti upit sam stavila na sve nastavne predmete razredne nastave te međupredmetne teme, obzirom da razredna nastava podrazumijeva njihovu integraciju i kompletnu provedbu. Potrebno je izraditi detaljnu analizu o novim sadržajnim promjenama u odnosu na postojeći Nastavni plan i program, planiranje integracije, organizaciju i ograničenost satnice te mogućnost cjelovite provedbe. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
31 Maja Brezak Pohrebny ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura KOMENTAR UČITELJICA RN OŠ JULIJA KLOVIĆA U ZAGREBU- Analizirajući dosadašnji Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture ustanovilo se da neki sadržaji nisu zastupljeni u nastavi. To se odnosi na: zdravlje i fitnes, plivanje, aktivnosti u prirodi i zimski sportovi. Zašto ti sadržaji nisu zastupljeni u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture? Osnovni razlog je da ne postoje realne mogućnosti u provedbi istih. Vrlo je jednostavno staviti na papir (papir podnosi sve) i sve to uključiti u Kurikul. Hoće li se moći ti sadržaji odraditi? U novom Kurikulu se navodi: DOMENA B: Moje tijelo i ja TZK B. 1. 1. Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda: * izvoditi specifične motoričke vježbe prilagođene uzrastu nakon procjene inicijalnog stanja (uz vodstvo učitelja) Svaki učitelj radi procjene inicijalnog stanja učenika, ali ne izrađuje za svakog učenika zasebne vježbe. Na satu TZK nije se moguće posvetiiti samo jednom učeniku. Naravno da se učenicima koji imaju individualizirani program, pristupa drugačije i uz pomoć učitelja izvodi vježbe. DOMENA C: Živim zdravo TZK C. 1. 2. Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda: Tjelovježba i kineziološke motoričke aktivnosti u vanjskim prostorima: - jednostavnije pješačke ture, igre na snijegu, igre u vodi, na vodi i uz vodu, orijentacijske igre, tradicionalne igre… - aktivnosti iz svih ishoda Kakve su to jednostavne pješačke ture? Za svaki izlazak iz škole učitelj mora tražiti suglasnost od roditelja. Te „ jednostavne pješačke ture“ u gradu nije moguće realizirati. Ti sadržaji su uključeni u terensku nastavu ili izvanučioničku nastavu predviđenu Kurikulom. Igre u vodi i uz vodu, mogle bi se samo odnositi na škole u primorju i škole uz rijeke. Treba uzeti u obzir kolika je odgovornost učitelja pri realizaciji takvih sadržaja! Samo učenici 2. razreda imaju školu plivanja. Učenici 4. razreda idu u „Školu u prirodi“ na more. Sretna sam kada ne dobijem termin u 6. mjesecu ili početkom 9. mjeseca. Velika je odgovornost pustiti u more 50 učenika. Tada se moraš moliti dragom Bogu da se nešto ne dogodi. Domena A: Tjelovježba, igra i sport OŠ TZK A.4.2. Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda: - hrvatski tradicijski plesovi - suvremeni plesovi - ritmičke strukture Suvremeni ples - pokret koji često možete vidjeti u neverbalnim kazališnim predstavama, a i takav pokret pripada plesnoj umjetnosti. On radi na principu sklada duha i discipline tijela, suvremeni ples otvara vidike, razvija kreativnost i povećava tjelesne mogućnosti itd Što se točno očekuje od učitelja? Svi učitelji niti su stručni niti sposobni realizirati sate suvremenog plesa. Možda bi se prethodno trebao upisati u školu plesa?! Aktiv RN OŠ Julija Klovića Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
32 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta "... i u potpunosti doprinosi osnovnoj ljudskoj potrebi za kretanjem." Nelogično samo po sebi? Ako je u potpunosti tada se ne može više doprinesti jer je već potpuno? S druge strane sugerira da TZK u potpunosti rješava ljudsku potrebu za kretanjem što je netočno jer Kineziološke tjelesne aktivnosti su samo dodatak čovjekovu ukupnom kretanju neophodnom za svakodnevni život. Nikako nisu jedini pa ni glavni oblik njegova kretanja! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
33 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta " ... tjelesna i zdravstvena kultura je jedan od bitnih činitelja zdravlja učenika te pridonosi stvaranju osobnosti učenika ..." Ne razumijem, osobnost se razvija a stvara se rođenjem? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
34 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta "Tjelesna i zdravstvena kultura doprinosi, uz ostalo, razvoju nacionalnog identiteta i očuvanju tradicijske kulture." Može doprinijeti a ne mora? Može i kontra djelovati na npr. na sjedilačku tradicijsku kulturu karakterističnu za našeg društva bi trebala negativno utjecati? Treba u kompletnom tekstu obratiti pažnju da rečenice i misli budu konkretne i točne. Izbjegavati isključive tvrdnje da će nešto sigurno nešto promijeniti. Možda hoće, možda i neće? Zato bih koristio gdje god je ovakva tvrdnja tipa doprinesi – može doprinijeti ili vjerojatno će doprinijeti. Često smo i previše uvjereni kako naše područje mora promjeniti uvijek nešto za što mi mislimo da mora. A često to u praksi i ne bude slučaj. Ovo poglavlje je puno takvih isključivih tvrdnji a vjerojatno i ostala. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
35 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta Ne vidim logike da motorička znanja sama po sebi razvijaju solidarnost, odgovornost i ostalo navedeno. Provođenje određenih tjelesnih aktivnosti može doprinijeti razvoju navedenog. Inače bih u cijelom tekstu koristio izraze mogu, može i sl. Budući da u konkretnom slučaju samo može a neće garantirano potaknuti sve navedeno? Veza nije direktno kauzalna samo je moguća ili vjerojatna. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
36 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta Podupire je loš izraz u ovom kontekstu (podupire rast i razvoj). Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
37 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta Motorička kompetentnost osobe se ne odnosi na njeno učenje nego na posjedovanje motoričkih znanja (nikako ne motoričke aktivnosti jer uče se motorička znanja a motoričke aktivnosti se provode). Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
38 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta Neophodna dorada dokumenta u pravopisno gramatičkom smislu! Primjer ovdje izraz "programiranog tjelovježbe"? I iduća rečenica je nepovezana sa prethodnom? Tko osigurava? Kineziološka znanost, predmet ... Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
39 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta Umjesto kineziologijske koristiti izraz kineziološke znanosti Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
40 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, A. Svrha i opis predmeta U drugoj rečenici ovog poglavlja treba dodati i prakticiranje, nije cilj samo stav? Stav je samo preduvjet za primjenu kao krajnji cilj! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
41 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, B. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja " ... motoričke aktivnosti za tjelovježbu u prirodi." Na što se sve odnosi tjelovježba u prirodi? Npr. odlazak u planinu u okviru koga ćemo hodati a nećemo raditi nikakve vježbe, samo ćemo hodati bez da nam je cilj da vježbamo? Zato sam da se svakako izraz tjelovježba zamjeni sa širim izrazom tjelesna aktivnost. Cilj nije samo tjelovježba nego generalno kretanje i tjelesna aktivnost. Pa i ona koja po svom cilju i nije kineziološka ali je blagotvorna za zdravlje kao što je fizički rad u poljoprivredi koji se odvija u prirodi. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
42 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, B. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja "Primjenjivati odabrane kineziološke kineziološke ..." Vjerojatno se mislilo na „kineziološko kineziološke :-) Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
43 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, B. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja "Razviti pozitivan stav prema kineziološkim motoričkim aktivnostima " Samo prema njima? Zar ne bi trebalo prema tjelesnoj aktivnosti generalno? U istoj rečenici stoji "redovitog tjelovježbe" ... više neću upozoravat na ovakve čudne izražaje da ne gubimo vrijeme. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
44 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "... motoričke i sportske aktivnosti u prirodi" Sadržaj treće domene se preklapa s prvom domenom? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
45 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "Omogućuje se i samostalno praćenje kinantropoloških obilježja ..." Iako sam završio kineziološki fakultet 2000. meni je ovaj pojam kinantropološki nepoznat, ali vjerojatno je poznat općoj populaciji?Pogledao sam na internetu značenje, ako je tako zašto iznad stoji antropološka obilježja? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
46 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "Antropološka obilježja (morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti), ..." Ovaj pojam je znatno širi od navedenog u zagradi Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
47 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "U konačnici, ovom domenom se mijenjaju temeljna kineziološka teorijska i znanja ..." Teoretska znanja se stječu sa ciljem da budu kvalitetna kako ih ne bi trebalo mijenjati. Ako neko kineziološko znanje moramo mijenjati onda je pogrešno stečeno, a to je kontra cilju predmeta? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
48 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "... sportsku igru tijekom samostalne jelovježbe, čime se izrazito utječe na..." Jelovježbe? Ima i to? Stvarno su domene sveobuhvatne! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
49 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "... motoričkih znanja, vježbanja, brige o tijelu ..." Što nije više tjelovježbanja? "Tjelovježbom se kroz usvajanje kinezioloških motoričkih i teorijskih znanja, usavršavanja i primjene te specifičnim motoričkim i kineziterapijskim vježbama otvara prostor za sve uvjete odgojno–obrazovnog procesa." Gramatika i ali ovaj put istovremeno i logika ne štima! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
50 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "Domenama se određuju sve aktivnosti i iskustva ..." Izbjegavao bih ovakve izraze koji generaliziraju, ima onoga što se treba poučavati a nije sadržano u navedenim domenama. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
51 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "Domene ... su razumljive široj populaciji." Nazivi tema možda jesu ali njihov sadržaj na grafikonu iznad ima pojmove kineziterapijeske, antropološka, motoričke aktivnosti za koje mislim da nisu razumljivi populaciji? S tim da populacija je populacija, ne može biti uža ili šira jer je definirana i ograničena svojim nazivom! Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
52 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma "A)Tjelovježba, igra i sport" Trening? Tjelesna aktivnost? Samo ne bih Franju Bučara! "B)Moje tijelo i ja" Što ima još nešto izvan tijela? Ili „ja“ je u tijelu? "C)Živim zdravo" Zašto ne zdrav život? Domene su nazivljem kreirane za 1. osnovne, moji đaci iz srednje će se uvrijediti na tako djetinjaste izraze? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
53 Tošo Maršić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, C. Domene u organizaciji predmetnog kurikuluma Tekst u kružićima desno gore je sitan do potpune nečitljivosti? Ako je bio cilj da se potakne mašta čitatelja, onda je u redu? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
54 Ivana Lović Štenc Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, D. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine usvojenosti po razredima i organizacijskim područjima Primjenjivo za većinu ishoda razredne nastave: razina ishoda ''dobar'' nije dovoljna. Uz ishod je potrebno navesti sve razine (iz prijašnjega dokumenta) ili niti jednu (čime se gubi vrijedan materijal namijenjen učenicima, učiteljima i roditeljima). Predlažem navesti sve razine. Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.
55 Mladen Puljić Prijedlog predmetnog kurikuluma Tjelesna i zdravstvena kultura, G. Vrednovanje usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda "Učitelj ima obvezu redovito izvješćivati učenike, roditelje, školu i ostalu zainteresiranu javnost o kvaliteti postignuća učenika u određenom odgojno-obrazovnom razdoblju" - Na koga se odnosi fraza "zainteresirana javnost"? Volio bih čuti autora ovog pasusa koje su to konkretne situacije u kojima bi nastavnik bio obvezan izvjestiti zainteresiranu javnost o kvaliteti postignuća učenika u određenom odgojno-obrazovnom razdoblju? Primljeno na znanje S obzirom na to da je novi prijedlog kurikuluma navedenog predmeta ponovno stavljen na javno savjetovanje, u vremenu od 7. do 22. veljače 2019. godine, iz razloga što je od strane radne skupine dorađen u značajnoj mjeri u odnosu na prijedlog teksta u ovom savjetovanju, odgovoriti ćemo na pristigle komentare javnog savjetovanja za novi prijedlog.