Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mislav Gjurašin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GRČKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Nastavnik sam Grčkoga jezika s iskustvom rada i u osnovnoj školi i u klasičnoj gimnaziji, dakle prošao sam sve razine poučavanja Grčkoga jezika. Smatram da je pomno razrađen jedan smisleni i uzrastima vrlo primjeren ciklus učenja grčkoga jezika, kako na ukupnome planu tako i na njegovim različitim razinama u osnovnoj školi i klasičnoj gimnaziji. Ovaj Prijedlog je dokument koji sustavno izlaže razvoj znanja i vrijednosti u predmetu Grčki jezik od sedmoga razreda osnovne škole tj. prvoga razreda klasične gimnazije do četvrtoga razreda klasične gimnazije. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.
2 Mislav Gjurašin ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GRČKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Prijedlog predmetnog kurikuluma Grčki jezik Nastavnik sam Grčkoga jezika s iskustvom rada i u osnovnoj školi i u klasičnoj gimnaziji, dakle prošao sam sve razine poučavanja Grčkoga jezika. Smatram da je pomno razrađen jedan smisleni i uzrastima vrlo primjeren ciklus učenja grčkoga jezika, kako na ukupnome planu tako i na njegovim različitim razinama u osnovnoj školi i klasičnoj gimnaziji. Ovaj Prijedlog je dokument koji sustavno izlaže razvoj znanja i vrijednosti u predmetu Grčki jezik od sedmoga razreda osnovne škole tj. prvoga razreda klasične gimnazije do četvrtoga razreda klasične gimnazije. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.
3 Mislav Gjurašin Prijedlog predmetnog kurikuluma Grčki jezik, A. Svrha i opis predmeta Grčki jezik Dobro je opisana važnost i utjecajnost grčke ideje kroz tisućljeća povijesti kao i gotovo pa neophodnost njenog promatranja kroz nastavu grčkoga jezika, u kojoj i učenik i nastavnik imaju mogućnost dotaknuti se skoro svakog trenutka u razvoju čovjekove misli. Dokument, posve prikladno, pozicionira nastavu klasičnih jezika kao neizostavan element u obrazovanju mladoga čovjeka. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.
4 Mislav Gjurašin Prijedlog predmetnog kurikuluma Grčki jezik, D. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine usvojenosti po razredima i domenama Ishodi kroz sve tri domene i postepeno kroz razine prate razvoj grčke književnosti, povijesti, misli i pojedinca. Ovo je osobito važno kako učenik ne bi mogao lako izgubiti interes predugim bavljenjem samo jednom od domena. Gramatika više nije samoj sebi svrha, već postaje pravo oruđe za obradu teksta. Pohvalno je osjetno rasterećenje u sadržajima za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, pogotovo unutar domene JEZIČNA PISMENOST na svim razinama. Sadržaji su sada puno primjereniji satnici grčkoga jezika kakva je danas. Tako je više nego pohvalno izostavljanje i futura i aorista, da ne govorim o zahtjevnijim stvarima, iz sadržaja za osnovnu školu. A uključivanje futura i aorista i ostalih složenijih oblika u sadržaje za nastavljačko učenje u klasičnima gimnazijama predstavlja pravi nastavak učenja. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.
5 Mislav Gjurašin Prijedlog predmetnog kurikuluma Grčki jezik, E. Povezanost s drugim predmetima i međupredmetnim temama S pravom je naglašen razvoj grčke kulture kao prekretnica u ukupnom razvoju čovječanstva. S pravom je naglašen i golem utjecaj koji je grčka kultura izvršila na gotovo svaki aspekt ljudskoga života, a time je dokazana i potvrđena prisutnost klasičnih jezika u mnogim ostalim predmetima. Stoga je ne samo moguće već i nužno da klasični jezici sudjeluju u svih šest međupredmetnih tema. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.
6 Mislav Gjurašin Prijedlog predmetnog kurikuluma Grčki jezik, G. Vrednovanje usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda Daje se mnogo vrijednih savjeta u vrednovanju odogjno-obrazovnih ishoda, no možda najvažnjiji je da prilikom davanja zaključne (pr)ocjene treba jednako vrednovati napredak u ostvarenju ishoda učenja u sve tri domene i u svim sastavnicama. Treba dozvoliti da netko, iako ne odličan u gramatici, može biti odličan u ostalim sadržajima i postići krajnje ciljeve analize konteksta i očitavanja ideja, uspostave odnosa ideja / čovjek / djelovanje, razumijevanja i uočavanja sličnosti i razlika u ljudskom djelovanju kroz vrijeme. Primljeno na znanje Budući da komentar kolege Gjurašina ne sadrži nikakve primjedbe i prijedloge na predloženi tekst nego je pohvalan i pozitivan ne postoji potreba za odgovorom. Kolegi zahvaljujemo na pozitivnom i pohvalnom komentaru.