Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uredbi o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2017. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor