Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Jurković UREDBU Ni Superhik ne bi bolje ovo napravio! Umijesto da intencija zakona bude povećanje sigurnosti na cestama smanjenjem cijena novih vozila i poticanje obnove voznog parka starog 13.5 godina u prosijeku, Smanjuju se trošarine na luksuzne limuzine više srednje klase. Vjerojatno zakonodavac drži da saborski zastupnik i član uprave državnog poduzeća kojemu je izmjenom zakona o porezu na dohodak povećao primanja, neće imati dovoljno novaca da kupi novog Mercedesa pa se svesrdno radilo na snižavanju njegovih cijena. Ionako onih 50% radnika koji ne zarade 5500 Kn neće trebati kupovati svoje Dacije i slična vozila u RH jer će se iseliti izvan države. Genijalni potez da motivira još više ljude na odlazak!!! Nije prihvaćen Izmjenom Uredbe predlaže se izmjena samo u Tablici 1, odnosno korekcija u dijelu vrijednosne naknade pri čemu se porezno opterećenje smanjuje po vrijednosnom kriteriju od 14,2% do 24,5% odnosno ukupno od 4% do 13,3% za vozila s benzinskim motorom, dok se za vozila s dizelskim motorom porezno opterećenje smanjuje od 14,9% do 24,5% po vrijednosnom kriteriju, odnosno ukupno od 4,5% do 11,9% odnosno od 6,8% ukupno. Konstatacija da se više smanjuje posebni porez na luksuznije limuzine nije pravilo budući da je analizom u mnogim slučajevima utvrđeno da se ukupni posebni porez za vozila nižih cjenovnih razreda smanjuje u većem postotku. Vozila prodajne cijene ispod 150.000,00 kuna i dalje ne plaćaju PPMV po vrijednosnom kriteriju.
2 Grand Dalewest d.o.o. UREDBU Poštovani, kao član obje udruge automobilskih uvoznika i ujedno kao tvrtka koja je integralnim dijelom tržišta novim automobilima u Hrvatskoj, tvrtka Grand Dalewest d.o.o. Hrvatska (ovlašteni uvoznik novih vozila, originalnih dijelova i originalne dodatne opreme marke FORD) nikako NE MOŽE razumjeti na ovim stranicama objavljen prijedlog nacrta Uredbe o načinu izračuna PPMV-a na motorna vozila u RH za 2019. Dapače, obje udruge (i ona koja djeluje pri HUP-u i ona koja djeluje pri HGK) poslale su Carinskoj upravi RH svoje prijedloge za korekciju navedene Uredbe, nakon opetovanih i višekratnih sastanaka - koje u samom nacrtu Uredbe gotovo da i nisu dotaknute. Naime - Uredba sukladno nacrtu uopće NE UVAŽAVA krucijalnu činjenicu koja se sa samim automobilima dešava, ovisno o marki, već od početka travnja 2018 - a to je da proizvođači na tržište šalju modele s obnovljenim motorima DODATNO SNIŽENIH EMISIJA CO2 (kada bismo ih mjerili po dosadašnjem NEDC protokolu, a koji samom činjenicom da se više ne homologiraju po tom protokolu - "na papiru" imaju višu emisiju po tzv. NEDC Correlated matematičkom protokolu koji je temelj za obračun u 2019). Laički rečeno - proizvođači proizvode EKOLOŠKI UČINKOVITIJE motore s unutarnjim izgaranjem nego ikada u povijesti, a Carina RH ih penalizira višom trošarinom jer NEMA korekcije u dijelu jednadžbe koja uključuje zbroj ON+EN po tablicama 2. i 3. Uzevši za primjere i iskustva nekih drugih članica EU sa sličnim trošarinskim konceptima našem, vidljivo je da NEDC Correlated emisije u odnosu na NEDC emisije rastu do okvira od cca 8,4-10%; kada na to dodamo i povećane troškove nabave novih vozila (jer, ne zaboravimo - BAŠ SVE nove automobile se u 2018oj počelo opremati tehnološki usavršenim motorima generacije Euro 6.2 ili Euro 6D - kako ih koja grupacija proizvođača naziva)...imamo situaciju u kojoj država aktivno propagira kupnju unešenih rabljenih vozila s itekako ekološki neučinkovitim motorima Euro 3, Euro 4, Euro 5 koji dolaze homologirani po NEDC protokolu, bitno nižih prikazanih emisija u odnosu na NEDC Correlated emisije na najnovijim Euro 6.2 motorima - gdje ih ovakve tablice 2. i 3. čine super-povoljnijim. U najkraćem, prijedlog grupacije Grand Automotive (koja uz Ford uključuje i marke Hyundai i Infiniti) je sljedeći, jer smatramo da najbolje odgovara stanju na HRV tržištu u 2019. odnosno do potpunog prelaska na WLTP obračun koji će pak iziskivati potpuno novu Uredbu: 1) kod VN - ukidanje trećeg razreda tj. Vrijednosna naknada u iznosu od 0kn za vozila do 200.000kn 2) promjena vrijednosti ON + EN za treću skupinu na sljedeće vrijednosti: BENZINSKI MOTORI: ON se umanjuje za 10% = 4.203kn cijena 1g umanjuje se za 10% = 405kn razred emisije CO2 od 120 - 140 grama po km mijenja se u razred emisije CO2 od 130 - 140 DIESEL MOTORI: ON se umanjuje za 10% = 6.422kn cijena 1g umanjuje se za 10% = 1035kn razred emisije CO2 od 120 - 140 grama po km mijenja se u razred emisije CO2 od 130 - 140 U nadi da će Carinska uprava i Ministarstvo financija prepoznati važnost ovog prijedloga te ga i uvažiti u svojoj cijelosti, Goran Vinovrški Član Uprave Grand Dalewest d.o.o. / Direktor marke Ford za Hrvatsku Nije prihvaćen Do sada najsveobuhvatnijom analizom utjecaja prijelaza s NEDC sustava na WLTP, koju je proveo nizozemski TNO (Organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja) na zahtjev tamošnjeg Ministarstva financija, o čemu je izdao publikaciju objavljenu 19. listopada o.g. zaključuje se da je utvrđeno da proizvođači još provode testiranja u vezi s WLTP-om te da se tijekom 2019. i 2020. godine očekuju nove potvrde o sukladnosti s puno nižim koreliranim NEDC i WLTP vrijednostima te da su novi podaci kontinuirano niži od prvih visina CO2 koje su se temeljile na WLTP protokolu, a uglavnom su se odnosile na skuplja i veća (teža) vozila. Temeljem navedenog istraživanja, Nizozemska, koja ima registracijski porez u dijelu CO2 prilično sličan našem PPMV-u, je utvrdila da nema potrebe za izmjenama razreda koji se odnose na utvrđivanje visina posebnog poreza na motorna vozila prema emisijama CO2. Istovjetan zaključak je donijela i Republika Hrvatska.
3 HGK UREDBU, Članak 2. Udruženje trgovine motornim vozilima HGK smatra da sve predložene dopune i korekcije odgovaraju ciljevima navedenim u obrazloženju stručnoga nositelja, predlagača, osim u članku 2. te Udruženje predlaže izmjenu u Tablici 1 s ciljem smanjenja poreznog opterećenja motornih vozila. TABLICA 1 Prodajna cijena motornog vozila u kn VN u kn % prva skupina 0,00 100.000,00 0 0 druga skupina 100.000,01 150.000,00 0 0 treća skupina 150.000,01 200.000,00 0 0 četvrta skupina 200.000,01 250.000,00 2.000,00 5 peta skupina 250.000,01 300.000,00 4.500,00 7 šesta skupina 300.000,01 350.000,00 8.000,00 9 sedma skupina 350.000,01 400.000,00 12.500,00 11 osma skupina 400.000,01 450.000,00 18.000,00 13 deveta skupina 450.000,01 500.000,00 24.500,00 15 deseta skupina 500.000,01 550.000,00 32.000,00 17 jedanaesta skupina 550.000,01 600.000,00 40.500,00 19 dvanaesta skupina 600.000,01 50.000,00 20 Naime, iako Ministarstvo financija ovim Prijedlogom uredbe ide u smjeru smanjenja visine oporezivanja prema vrijednosti, to je smanjenje cjenovno osjetljivim kategorijama (odmah iznad razine 150.000 kuna) zanemarivo, a na razini 200.000 kuna smanjenje iznosa PPMV-a je tek 1.000 kuna, što zapravo nema stvarnog efekta na smanjenje poreznog opterećenja kod većine vozila. Podizanjem praga oporezivanja po vrijednosnom kriteriju na razinu 200.000 kuna, donekle bi se kompenziralo poskupljenje vozila, bilo zbog ugradnje dodatnih skupljih sustava pročišćavanja ispušnih plinova, bilo zbog novog načina mjerenja deklarirane više emisije CO2. Također, Udruženje trgovine motornim vozilima HGK predlaže izmjene u tablicama 2 i 3 kako slijedi: TABLICA 2 – dizelsko gorivo Emisija CO 2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1 g /km CO 2 prva skupina 70 do 85 185 50 druga skupina 85 do 120 935 160 treća skupina 120 do 140 6.535 1.050 četvrta skupina 140 do 170 27.535 1.150 peta skupina 170 do 200 62.035 1.250 šesta skupina 200 do 99.535 1.350 TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog Emisija CO 2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1 g /km CO 2 prva skupina 75 do 90 95 30 druga skupina 90 do 120 545 120 treća skupina 120 do 140 4.145 400 četvrta skupina 140 do 170 12.145 650 peta skupina 170 do 200 31.645 1.100 šesta skupina 200 do 64.645 1.200 Premda je kod određenih modela došlo do smanjenja deklarirane emisije CO2, kod većine je deklarirana emisija ipak povećana, što u konačnici dovodi i do povećanja krajnje cijene, posebno ako je povećanje deklarirane emisije rezultiralo ulaskom u osjetno skuplje obračunske razrede (kod dizelskih motora 120 g/km ili više, kod benzinskih 140 g/km ili više). Smanjenje 'cijene grama' od 10-ak posto, kako stoji i u prijedlogu Udruženja, u najzastupljenijim klasama emisije barem bi donekle kompenziralo povećanje poreznog opterećenja po osnovici emisije CO2. U članku 2. Udruženje trgovine motornim vozilima HGK predlažem dopunu stavka 2. tako da glasi: „(2) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO 2 ) iz stavka 1. utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno Novom europskom ciklusu vožnje („New European Driving Cycle“) (u daljnjem tekstu: NEDC) ili sukladno koreliranom NEDC-u, ako je motorno vozilo homologirano sukladno Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila („Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure“). Predloženi način utvrđivanja prosječne emisije ugljičnog dioksida koji se ovom Uredbom donosi biti će na snazi, najkraće do 01.01.2020.“. Obrazloženje: Zbog planiranja količina vozila koje uključuje prodaju i otkup kroz tekuću godinu, bilo bi korisno kada bi se u Uredbi navelo do kada najkraće vrijedi obračun CO2 parametara prema koreliranom NEDC ciklusu vožnje (NEDC 2.0). Nije prihvaćen Do sada najsveobuhvatnijom analizom utjecaja prijelaza s NEDC sustava na WLTP, koju je proveo nizozemski TNO (Organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja) na zahtjev tamošnjeg Ministarstva financija, o čemu je izdao publikaciju objavljenu 19. listopada o.g. zaključuje se da je utvrđeno da proizvođači još provode testiranja u vezi s WLTP-om te da se tijekom 2019. i 2020. godine očekuju nove potvrde o sukladnosti s puno nižim koreliranim NEDC i WLTP vrijednostima te da su novi podaci kontinuirano niži od prvih visina CO2 koje su se temeljile na WLTP protokolu, a uglavnom su se odnosile na skuplja i veća (teža) vozila. Temeljem navedenog istraživanja, Nizozemska, koja ima registracijski porez u dijelu CO2 prilično sličan našem PPMV-u, je utvrdila da nema potrebe za izmjenama razreda koji se odnose na utvrđivanje visina posebnog poreza na motorna vozila prema emisijama CO2. Istovjetan zaključak je donijela i Republika Hrvatska. Što se pak tiče, vrijednosne komponente PPMV-a, izmjenom Uredbe predlaže se korekcija u dijelu vrijednosne naknade pri čemu se porezno opterećenje smanjuje po vrijednosnom kriteriju od 14,2% do 24,5% odnosno ukupno od 4% do 13,3% za vozila s benzinskim motorom, dok se za vozila s dizelskim motorom porezno opterećenje smanjuje od 14,9% do 24,5% po vrijednosnom kriteriju, odnosno ukupno od 4,5% do 11,9% odnosno od 6,8% ukupno. Valja napomenuti da su donošenjem Uredbe koja je stupila na snagu 12. siječnja 2018. godine, vozila prodajne cijene ispod 150.000,00 kuna izuzeta od plaćanja PPMV po vrijednosnom kriteriju, dok je ukupno smanjenje poreznog opterećenja po tom kriteriju procijenjeno na 32,5%. Nadalje, predloženo propisivanje datuma do kojeg će se primjenjivati predloženi način utvrđivanja prosječne emisije ugljičnog dioksida, nomotehnički je neprihvatljivo.
4 Nikola Blažević UREDBU Posebni porez s komponentom za CO2 je smiješan u ovom obliku. Ako je cilj smanjenje zagađenja onda bi ta CO2 komponenta trebala biti integrirana u cijenu motornog goriva. Trenutnim načinom obračuna se obračunava moguća emisija CO2 a ne stvarna. Imajući u vidu koliko se u Njemačkoj plaća porez na emisiju CO2 s obzirom na pređene kilometre računica kaže da bi porez za ispuštanje CO2 po litri goriva bio oko 1kn. Također na postojeći način porez na ispušteni CO2 se ne obračunava vozilima iz inozemstva što bi se izmijenilo s uvođenjem naplate tog poreza kroz motorno gorivo. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet uređenja ovoga propisa.
5 VIRIDIS AUTO d.o.o. UREDBU Jasno nam je da je ovo porez usmjeren protiv zagađivača, ali ukoliko se želi amortizirati utjecaj novog načina mjerenja CO2 na cijene tada treba umanjiti CO2 komponentu određivanja PPMV-a odnosno Tablice 2 i 3 Uredbe obzirom da na dizelsko vozilo za koje imamo saznanja raste sa 146 na 183 g CO2 sa vrijednošću recimo 230.000,00 kn trenutna davanja su 44235,00 kn, (6.600,00 vrijednosna komponenta, 37635,00 kn CO2 komponenta), a ukoliko CO2 stvarno poraste na 183g kako imamo informacije po novome bi davanja bila 90.185,00 kn (5.000,00 vrijednosna komponenta, 85185,00 kn CO2 komponenta) dakle vrijednosna komponenta bi pala za 1.600,00 kn dok bi CO2 komponenta porasla za 47.550,00 kn iz čega se može zaključiti da se nažalost ne amortizira ništa već u ovome slučaju PPMV se povećava na više od dvostrukog trenutačnog iznosa. Napominjemo da je ovo možda ekstremni primjer, ali se može uzeti kao nekakva vodilja kakva će situacija biti kada se uvede novi sustav u potpunosti i počne se primjenjivati ova tablica na CO2 emisije po novim izračunima. Dakle na ovu vrijednost vozila već razlika od 2g CO2 u razredu od 120g naviše po novome izračunu anulira najavljeno smanjenje vrijednosne komponente, a realno je kod većine vozila očekivati da će razlika biti barem 5g prema do sada prikazanom od strane medija, Europske komisije i ostalih sredstava informiranja. Stoga predlažemo da se napravi i korekcija tablica oporezivanja po CO2, možda se ne može u potpunosti anulirati učinak novog izračuna, ali će onda biti nagrađeni oni proizvođači koji nisu varali kupce i državu te su i do sada testirali automobile u realnijim uvjetima pa će i razlika u CO2 biti manja te će se kupci okrenuti tim markama automobila. Nije prihvaćen Do sada najsveobuhvatnijom analizom utjecaja prijelaza s NEDC sustava na WLTP, koju je proveo nizozemski TNO (Organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja) na zahtjev tamošnjeg Ministarstva financija, o čemu je izdao publikaciju objavljenu 19. listopada o.g. zaključuje se da je utvrđeno da proizvođači još provode testiranja u vezi s WLTP-om te da se tijekom 2019. i 2020. godine očekuju nove potvrde o sukladnosti s puno nižim koreliranim NEDC i WLTP vrijednostima te da su novi podaci kontinuirano niži od prvih visina CO2 koje su se temeljile na WLTP protokolu, a uglavnom su se odnosile na skuplja i veća (teža) vozila. Temeljem navedenog istraživanja, Nizozemska, koja ima registracijski porez u dijelu CO2 prilično sličan našem PPMV-u, je utvrdila da nema potrebe za izmjenama razreda koji se odnose na utvrđivanje visina posebnog poreza na motorna vozila prema emisijama CO2. Istovjetan zaključak je donijela i Republika Hrvatska.