Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. DODATAK I., 4.Postupak pojedinačnog ispitivanja plinomjera prilikom redovne ili izvanredne ovjere 4.4.2.3. Ispitivanje točnosti pokazivanja plinomjera Vrsta mjerila Ispitni protoci Plinomjeri s rotacijskim klipovima Qmax, 0,5Qmax, 0,25Qmax, 2,5Qmin, Qmin Turbinski plinomjeri Qmax, 0,5Qmax, 0,25Qmax, 2,5Qmin, 1,5Qmin, Qmin Membranski plinomjeri, ultrazvučni plinomjeri Qmax, 0,2Qmax, Qmin Predlaže se da ispitni protoci ne u ovise o mjernom opsegu nego o vrsti mjerila koje se ispituje. Prihvaćen Prihvaća se.
2 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. DODATAK I., 3. Oznake na plinomjeru 3.2. Kada je izvor električne energije baterija: … Obrazloženje za brisanje ( cijeli stavak 3.2.): nije poznato da za baterijski napajane plinomjere proizvođači na samim plinomjerima, odnosno na baterijama navode podatke o isteku trajanja baterija. Ovo je odgovornost distributera da vodi brigu o zamjeni baterija prema potrebi sukladno uputama proizvođača i uvjetima rada. Dodatna napomena da u naprednim mjerilima za kućanstva postoje dvije vrste baterija, komunikacijska i mjeriteljska tako da ukoliko se inzistira na ovoj točki, to svakako treba jasno i jednoznačno razlučili. Prihvaćen Prihvaća se.
3 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. DODATAK I., 1.Definicije 1.1.4. Plinomjer s vrtlogom (vrtložno mjerilo protoka) Obrazloženje za brisanje ( cijeli stavak 1.1.4.): nije poznato da se takva mjerila koriste u distributivnim sustavima u zakonskom području u Hrvatskoj Prihvaćen Prihvaća se.
4 Termoplin d.d. DODATAK I., 4.Postupak pojedinačnog ispitivanja plinomjera prilikom redovne ili izvanredne ovjere 4.4.2.3. Ispitivanje točnosti ispitivanja plinomjera Mišljenja smo da ultrazvučne plinomjere i plinomjere s mijehom nije potrebno ispitivati na predloženim ispitnim protocima. Ispitivanje točnosti plinomjera pomoću uređaja sa kritičnim sapnicama ima definirane protoke kao što su navedeni u prijedlogu i bilo kakva promjena navedenog zahtjeva dodatne preinake i troškove koji nisu zanemarivi. Prijedlog: Ispitivanje točnosti pokazivanja membranskih i ultrazvučnih plinomjera vrši se pri slijedećim protocima: za plinomjere veličina G-1,6 do G-25 ispitni protoci: Qmax; 0,2Qmax; Qmin Prihvaćen Prihvaća se.
5 Termoplin d.d. DODATAK I., 3. Oznake na plinomjeru 3.2 Kada je izvor električne energije baterija: Mišljenja smo da je navedeno potrebno izbrisati (ukloniti) iz ovog prijedloga jer se ne odnosi na sam postupak ispitivanja plinomjera što propisuje ovaj prijedlog Pravilnika. Potrebno je napomenuti da svi plinomjeri koji imaju kao izvor el. energije bateriju imaju ugrađenu dijagnostiku koja nekoliko mjeseci prije upućuje na zamjene baterije ili su dio sustava (software) gdje također alarm upućuje na navedeno. Prijedlog: Smatramo da nije potrebno označiti datum na mjernom instrumentu (plinomjeru) do kojeg se baterija odnosno mjerni instrument mora najkasnije zamijeniti, te samim time postaje nepotrebna točka 3.2. u Dodatku I. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Termoplin d.d. DODATAK I., 1.Definicije Mišljenja smo da je definicija plinomjera s mijehom izostavljena. Prijedlog: Potrebno dodati definiciju plinomjera s mijehom. 1.1.5. Plinomjer s mijehom Plinomjer s mijehom je obujamsko mjerilo kojem se mjerenje obujma proteklog plina ostvaruje periodičnim punjenjem i pražnjenjem mjernih komora s fleksibilnim stjenkama. Osnovni elementi plinomjera su mjerni dio kučišta i pokazni uređaj. Prihvaćen Prihvaća se.
7 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK, DODATAK II. 3) podatke o mjerilu (naziv, proizvođač, vrsta, serijski broj, godina proizvodnje, broj stare ovjerne oznake) Obrazloženje za brisanje: "broj stare ovjerne oznake". Dodatna nepotrebna administracija bi usporilo operativne radnje kod pripreme za ponovnu ovjeru. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Pravilnikom o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi („Narodne Novine“ broj: 120/16), Člankom 2. propisan je sadržaj evidencije komunalnih mjerila koji mora između ostalog sadržavati podatak o godišnjem ovjernom žigu. Podatak o godišnjem ovjernom žigu je stavka kojom se utvrđuje postupak ovjeravanja mjerila (Redovno ili izvanredno ovjeravanje mjerila).
8 Termoplin d.d. PRAVILNIK, DODATAK II. ISPITNO IZVJEŠĆE O REDOVNOJ/IZVANREDNOJ OVJERI PLINOMJERA Alineja 3) Dodatno pojašnjenje: "…, broj stare ovjerne oznake" Podatak koji se traži je teško čitljiv, a i nije bitan u danom trenutku (prilikom ispitivanja plinomjera) - taj podatak je ionako dostupan u bazi DZM-a. Prijedlog: Mišljenja smo da je navedeni tekst potrebno izostaviti (izbrisati). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Pravilnikom o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi („Narodne Novine“ broj: 120/16), Člankom 2. propisan je sadržaj evidencije komunalnih mjerila koji mora između ostalog sadržavati podatak o godišnjem ovjernom žigu. Podatak o godišnjem ovjernom žigu je stavka kojom se utvrđuje postupak ovjeravanja mjerila (Redovno ili izvanredno ovjeravanje mjerila).