Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silva Wendling, u ime osječko-baranjske županije MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 22. Prijedlog je da se u članku 22. stavku 1. iza riječi "administrativna pogreška" dodaju riječi Agencije za plaćanje, kao što je navedeno u važećem Pravilniku. Navedni prijedlog je u vezi s člankom 23. stavak 2. predloženog Pravilnika koji ne razlikuje razloge raskida Ugovora koji mogu biti zbog nepravilnosti korisnika ili administrativne pogreške Agencije. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 Silva Wendling, u ime osječko-baranjske županije MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 23. U stavku 2. članka 23. , a kojim se mijenja stavak 2. članka 28. Pravilnika, treba navesti slučajeve kada se raskida ugovor o financiranju. Budući da je u predloženom stavku navedeno da se ugovor raskida kada je izdana Odluka o povratu sredstava iz članka 27., a u članku 22. stavku 1. predloženih izmjena Pravilnika navedeno je koji su to slučajevi, potrebno je u ovom stavku utvrditi iz kojih razloga, a to su utvrđene nepravilnosti korisnika. Postupajući prema predloženoj izmjnei člnaka 27. stavka 1. može se tumačiti da je razlog raskida ugovora i administrativna pogreška jer nije utvrđena čije je ona pogreška. U Važećem pravilniku se kaže da je to administrativna pogreška Agencije za plaćanja Nije prihvaćen Slučajevi u kojima se raskida ugovor o financiranju navedeni su u članku 18. stavcima 7., 15. i 16., članku 21. stavcima 3. i 5. te članku 28. Pravilnika o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 62/2016 i 101/2017).