Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, 1. OPĆE INFORMACIJE Smatram da ne treba ukidati Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. (Sve što pišem ovdje se može zanemariti ako će se svi zaposleni i njihovi poslovi i ovlasti preseliti u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzima poslove koje obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, može se dogoditi da zaposleni u Hrvatskoj agenciji na okoliš i prirodu ostanu bez posla, a to znači veća nezaposlenost i njihova socijalna ugroženost, a možde i njihovo iseljevanje iz Hrvatske. Također, ako se ukine specijalizirana agencija koja se bavi sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, može doći do povećanog unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta; a to može povećati opasnost od izumiranja ugroženih vrsta koje su ionako slabo žaštićene. To ugrožava unešene vrste ako ih se uzima iz prirodnog staništa; a unešene strane vrste mogu ugroziti autohtone vrste Hrvatske ako ih ubijaju, donesu bolesti i/ili stvaraju konkurenciju za hranu i stanište. Hrvatska je jedan dobar primjer u Europi da ljudi mogu živjeti u skladu s divljim vrstama. Hrvatska je na takvom zemljopisnom položaju da trgovina divljim vrstama prolazi preko njezinog teritorija i važno je da Hrvatska doprinosi sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta (a bilo bi poželjno da prestane i legalno unošenje stranih vrsta jer je njihovo mjesto u svom izvornom prirodnom staništu i one ne postoje da ih ljudi iskorištavaju i ubijaju). Iako je uvijek bilo izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, ljudske aktivnosti su dovele do toga da vrste izumiru oko 1.000 puta brže nego što bi se to događalo prirodnim putem. Napomena: ovo sam ponovio pod: 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike postupa po Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, donesenim na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti će zaposlenike i imovinu, odnosno sva prava i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
2 Šime Validžić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Smatram da ne treba ukidati Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. (Sve što pišem ovdje se može zanemariti ako će se svi zaposleni i njihovi poslovi i ovlasti preseliti u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzima poslove koje obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, može se dogoditi da zaposleni u Hrvatskoj agenciji na okoliš i prirodu ostanu bez posla, a to znači veća nezaposlenost i njihova socijalna ugroženost, a možde i njihovo iseljevanje iz Hrvatske. Također, ako se ukine specijalizirana agencija koja se bavi sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, može doći do povećanog unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta; a to može povećati opasnost od izumiranja ugroženih vrsta koje su ionako slabo žaštićene. To ugrožava unešene vrste ako ih se uzima iz prirodnog staništa; a unešene strane vrste mogu ugroziti autohtone vrste Hrvatske ako ih ubijaju, donesu bolesti i/ili stvaraju konkurenciju za hranu i stanište. Hrvatska je jedan dobar primjer u Europi da ljudi mogu živjeti u skladu s divljim vrstama. Hrvatska je na takvom zemljopisnom položaju da trgovina divljim vrstama prolazi preko njezinog teritorija i važno je da Hrvatska doprinosi sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta (a bilo bi poželjno da prestane i legalno unošenje stranih vrsta jer je njihovo mjesto u svom izvornom prirodnom staništu i one ne postoje da ih ljudi iskorištavaju i ubijaju). Iako je uvijek bilo izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, ljudske aktivnosti su dovele do toga da vrste izumiru oko 1.000 puta brže nego što bi se to događalo prirodnim putem. Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike postupa po Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, donesenim na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti će zaposlenike i imovinu, odnosno sva prava i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
3 Šime Validžić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA OPĆENITE PRIMJEDBE NA POJEDINE ČLANKE: 5.3. UTVRĐIVANJE SOCIJALNIH UČINAKA - ako djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu ostanu bez posla, biti će socijalno ugroženi. To može samo imati negativni domografski učinak ako se ljudi koji ostanu bez posla isele iz Hrvatske. 5.4. UTVRĐIVANJE UČINAKA NA RAD I TRŽIŠTE RADA - ako djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu ostanu bez posla, to može imati samo negativne učinke na tržište rada. 5.5. UTVRĐIVANJA UČINAKA NA ŽAŠTITU OKOLIŠA 5.5.5. Bioraznolikost biljnog i životinjskog svijeta: DA (može imati VELIKI utjecaj - ako se smanji broj zaposlenih i ako se bude manje radilo na sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima). 5.5.24. Može imati veliki utjecaj na veliki broj adresata (divljih vrsta). Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike postupa po Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, donesenim na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti će zaposlenike i imovinu, odnosno sva prava i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
4 Šime Validžić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE 8.3. Procjena socijalnih učinaka: DA 8.4. Procjena učinaka na tržište rada: DA 8.5. Procjena učinaka na zaštitu okoliša: DA Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike postupa po Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, donesenim na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti će zaposlenike i imovinu, odnosno sva prava i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.