Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mihaela Slamar PRAVILNIK Poštovani, željela bih spomenuti redovne studente koji su u trenutku stupanja na snagu Zakona imali prava na rad preko posrednika (student servisa), a ovim Zakonom su to pravo izgubili (članak 10.: "(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini. (3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. (4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija. (5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine."). Smatram da taj dio Zakona nije u redu prema studentima koji su imali pravo na rad preko posrednika prije stupanja Zakona na snagu, a sada gube to pravo iz razloga što je njih novi Zakon zatekao i nisu znali za njega prilikom obavljanja radnje zbog koje su izgubili pravo rada (primjerice prilikom druge promijene studijskog programa). Mnogi od njih će morati prekinuti već započeti studij iz razloga što će, gubitkom prava na rad, ostati bez jedinog izvora prihoda kojim financiraju svoj studij, a, napominjem, to nisu znali u trenutku upisa tog studija budući da prema tadašnjem Zakonu su imali pravo na rad preko Posrednika. Iz navedenog razloga Vas molim da uzmete u razmatranje mogućnost prilagodbe Pravilnika na način kojima bi se studentima zatečenim Zakonom omogućilo "vrijeme prilagodbe na novi Zakon", odnosno mogućnost nastavka rada preko Posrednika za vrijeme razumnog vremena trajanja studija, a da se primjena Zakona počinje primjenjivati na "nove studente u opisanoj situaciji", tj. one studente koji bi već prilikom upisa fakulteta bili upoznati s činjenicom da neće moći obavljati poslove preko Posrednika. Zahvaljujem na odgovoru! S poštovanjem Primljeno na znanje Nije predmet javne rasprave. Dana 8. studenoga 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018, dalje: Zakon) kojim se uređuju prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova. Vlada Republike Hrvatske na 19. sjednici održanoj 2. veljače 2017. donijela je Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenata, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 10. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenta u kojoj su uključeni predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, učenika, studenata, studentskih centara, poslodavaca, sindikata te djelatnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Isto tako Zainteresirana javnost je svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova mogla uputiti na e-Savjetovanju koje je bilo otvoreno od 9. studenoga do 9. prosinca 2017. godine. Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, na dan stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.).