Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Studentski centar Karlovac PRAVILNIK Poštovani, slijedeća primjedba se odnosi na Ugovor o obavljanju studentskog posla tj. njegove odredbe. Obzirom da se u 1.točki odredbi ugovora pozivamo na Zakon o obavljanju studentskih poslova mišljenja smo da je nepotrebno kod ostalih točaka u zagradama navoditi članke i točke zakona na koje se predmetne točke odnose. Također smo mišljenja da nije potrebno posebno isticati Izjavu izvođača jer se ona podrazumijeva samim činom potpisivanja Ugovora, a utvrđena je točkom 12. u odredbama ugovora. Nije prihvaćen Intencija zakonodavca je specificirati odredbe Zakona temeljem kojih su propisane predmetne odredbe Ugovora u svrhu preciznog tumačenja i razumijevanja odredbi Ugovora svih dionika. Točka 12. Ugovora navodi odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/2017., 128/2017. i 106/2018.) primjenjive na institut studentskih poslova. Izjavom izvođač potvrđuje da je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću razumio i prihvatio navedene odredbe.
2 Studentski centar Karlovac PRAVILNIK Poštovani, u članku 2. točka (3) navedeno je kako puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika u Ugovor upisuje naručitelj posla. Ovo dosad nije bila praksa te bi izdavanje takvog bianco ugovora ostavilo brojne neželjene mogućnosti naručiteljima. Mišljenja smo da podatke o naručitelju i posredniku svakako u ugovor treba upisati posrednik koji izdaje ugovor izvođaču kao i dosad. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.