Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor