Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu uputa za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima Udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo"POTROŠAČ" U prošlosti 2014. smo imali natječaje za Informiranje i educiranje potrošača u puno manjim iznosima (250 tisuća kuna),nikada se nije povukao cijeli iznos jer udruge jednostavno nisu mogle zadovoljiti Uvjete samog Natječaja.Većina Udruga postoji preko deset godina i same odrađuju edukaciju i informiranje potrošača kroz već postojoće web portale,radionice i medije.Zašto se vraćamo nazad? Da bi se zadovoljili uvjeti iz Javnog Natječaja Udruge su morale do sada imati osigurana financijska sredstva,što nije primjer u RH.Večina Udruga ne može zadovoljiti Uvjete i osigurati kvalitetno i sigurno sprovođenje projekta do kraja. Večina lokalnih samouprava financira lokalne Udruge za zaštitu potrošača kako bi se bavile lokalnim stanovništvom,neke od njih se čak direktno financiraju iz proračuna lokalnih samouprava(ugovorom). Mora se raspisati natječaj za Savjetovališta za potrošače pri Udrugama , jer Savjetovanje obuhvaća i informiranje i educiranje potrošača građana. Više od 20 000 savjeta/građana/potrošača godišnje prođe kroz Savjetovališta za potrošače,ista ta Savjetovališta su priznata i prepoznata od strane potrošača/medija/međunarodnih i narodnih institucija što dokazuju svakodnevnim radom!!! Zaštita potrošača nije nešto što će se malo raditi,a malo ne.To nije igra,u suprotnom se igramo sa životima građana potrošača!!! Gradili smo sustav preko deset godina da bi se sada rekli da je to sve ništa i kretali iz minusa! Samo nemojmo reći za godinu dana, kada vidimo da je sve propalo , nismo mi krivi? Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će u 2019. godini financirati inovativne i održive projekte udruga u informiranju i edukaciji potrošača za koje će se dodijeliti financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna, a s ciljem daljnjeg razvoja udruga za zaštitu potrošača. Naime, provedene ankete ukazale su na potrebu poticanja rada svih aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj, a ne samo dijela istih. Jednako tako, ispitivanje javnog mnijenja građana Republike Hrvatske, provedenom anketom, ukazalo je da se svega 1,7% građana obraća savjetovalištima koje financijski podupire Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadalje samo 16,7 % građana smatra da su donekle ili u potpunosti upoznati sa svojim potrošačkim pravima, 33,5 % građana uopće nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a ostalih 49,8 %, dakle polovica građana je slabo ili u manjoj mjeri upoznata sa istima. Navedeno je ukazalo na nužnost pravilne financijske potpore sredstava iz državnog proračuna te nužnost provedbe projekata s ciljem informiranja građana o njihovim potrošačkim pravima. Slijedom navedenoga, ovim prijedlogom ne prekida se financiranje udruga nego se uključuje veći broj te se potiče bolja komunikacija prema potrošačima. Zaključno napominje se kako je zaštita prava potrošača multisektorsko područje u kojem je nužno jačanje međuresorne suradnje svih dionika politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj te stvaranje međusobnog partnerskog odnosa u cilju jačanja udruga za zaštitu prava potrošača. Iz tog razloga, u ovom području Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta stvara velike napore kako bi se prava potrošača u Republici Hrvatskoj unaprijedila.
2 "Potrošački forum" Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana Iz sadržaja ovog Nacrta razvidno je da od 1. siječnja 2019. godine više neće postojati Savjetovališta za potrošače u RH koja već 13 godina uspješno djeluju u punom radnom vremenu te su doslovce zatrpana upitima građana kojih je iz godine u godinu sve više. U Nacrtu se savjetovanje potrošača ili Savjetovališta uopće ne spominju. Pružajući besplatne pravne savjete iz svih područja zaštite potrošača, Savjetovališta godišnje rješavaju preko 20 000 potrošačkih sporova, a svako Savjetovalište građanima mjesečno vrati ili zaštiti desetke tisuća kuna (!). Prestankom financirana rada Savjetovališta, potrošači će, kao ekonomski značajno slabija strana u odnosu na trgovce, ostati posve nezaštićeni od kršenja njihovih potrošačkih prava koja su na hrvatskom tržištu enormna, izrazito skupa i mnogobrojna te dodatno otežavaju ionako nezavidne financijske prilike u kojima građani žive, nerijetko na samome rubu egzistencije. Od 2005. do 2018. godine u RH su pri udrugama za zaštitu potrošača djelovala 4 Savjetovališta za potrošače (u Osijeku, Zagrebu, Puli i Splitu), a od ljeta 2018. godine otvorena su i 2 nova Savjetovališta, u Varaždinu i Dugoj Resi. Savjetovališta se financiraju na temelju Natječaja za projekt "Savjetovanje potrošača" koji raspisuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a od ljeta 2018. u financiranju rada financijskog savjetnika u Savjetovalištu sudjelovalo je i Ministarstvo financija. Financiranje rada regionalnih Savjetovališta za potrošače određeno je Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine koji, na temelju Zakona o zaštiti potrošača, donosi Hrvatski sabor. Važeći Nacionalni program donesen je u veljači 2018. godine, a u njemu se, između ostalog, navodi: "Projekt "Savjetovanje potrošača" Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača. U okviru ovoga projekta financiraju se regionalna savjetovališta čija je zadaća pružati potrošačima savjete vezane uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa." Ovaj Nacrt direktno krši odredbe spomenutog Nacionalnog programa, budući da propisuje maksimalni iznos od 70.000,00 kuna koji svaka udruga može dobiti po prijavljenom projektu za 2019. godinu. Ako bi pojedina udruga, kao i do sada, prijavila svoj projekt "Savjetovanje potrošača" temeljem kojega bi i u 2019. godini Savjetovalište za potrošače trebalo normalno funkcionirati, taj maksimalni iznos od 70.000,00 kuna nije dostatan za djelovanje jednog regionalnog Savjetovališta u godini dana. To bi u praksi značilo upravo prestanak postojanja svih Savjetovališta za potrošače u RH jer njihov ugovor za dosadašnje financiranje ističe 31. prosinca 2018. godine. Treba imati na umu da su udruge pri kojima djeluju Savjetovališta u potpunosti neovisne o trgovcima, političkim strankama i sl. te su im jedini izvor financiranja sredstva Ministarstva i u znatno manjem iznosu sredstva jedinica lokalne samouprave. Savjetovališta su jedino mjesto u cijeloj državi gdje su potrošači mogli dobiti besplatan pravni savjet u svom individualnom sporu s trgovcem, od visokoobrazovanih savjetnika s dugogodišnjim iskustvom koji su specijalizirani za područje zaštite potrošača u kojem se neprekidno usavršavaju. Uz savjet, svaki potrošač u Savjetovalištu dobiva i pripadajuću edukaciju i informiranje koji rezultiraju njihovim osvještavanjem i prevencijom budućih kršenja njihovih prava. Osobitu pažnju djelatnici Savjetovališta posvećuju skupinama ranjivih potrošača koji su još podložniji manipulacijama od strane trgovaca. Građani se Savjetovalištima obraćaju telefonom, osobnim dolaskom, elektroničkom poštom, Centralnim informacijskim sustavom za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a savjetnici svakodnevno, u punom radnom vremenu, imaju pune ruke posla. Uz to, savjetnici prate sve aktualne novine i izmjene zakonskih i podzakonskih akata, pohađaju edukacije namijenjene njihovom usavršavanju, građane svakodnevno savjetuju i putem medija, a zastupaju ih i u Povjerenstvima za reklamacije potrošača koja djeluju pri pružateljima javnih usluga. Osim toga, u svom svakodnevnom i individualiziranom radu s potrošačima, savjetnici uočavaju sveprisutne anomalije na tržištu i osobito problematična kršenja potrošačkih prava, surađuju s nadležnim institucijama, prenoseći im svoja saznanja i statistike s ciljem rješavanja pojedinih problema u širim razmjerima i na razini cijele države. Praksa pokazuje da su Savjetovališta za potrošače odavno prerasla puki projekt i postala svojevrsna institucija. Njihov rad je među građanima prepoznat, oni im vjeruju, iznad svega trebaju njihovu pomoć i uvijek im se iznova vraćaju jer na tisuće pozitivno riješenih sporova najbolji su im pokazatelj da zakon ne mora biti samo "mrtvo slovo na papiru" i da se potrošačka prava mogu, uz pomoć Savjetovališta, uspješno zaštititi i provesti u djelo. Za kraj, navest ćemo riječi hrvatske europarlamentarke gđe. Biljane Borzan koja je u vezi ove problematike uputila pismo ministru gospodarstva, rekavši da udruge pri kojima djeluju Savjetovališta za potrošače dobivaju brojne pohvale od strane europskih, nacionalnih i međunarodnih institucija te da bi bez Savjetovališta zaštita potrošača u RH bila samo "mrtvo slovo" na papiru, a istovremeno bi se povećala pravna nesigurnost, nepoštenje te broj blokiranih i nezadovoljnih građana. U ovom općenitom komentaru ne dovodimo u pitanje financiranje projekata drugih udruga koji služe educiranju i osvještavanju potrošača, već ističemo da bi oni trebali biti nadgradnja dosadašnjim Savjetovalištima za potrošače čija je potreba među građanima neupitna jer pružaju im svakodnevnu besplatnu i individualiziranu pomoć u konkretnim sporovima, podrška su im u složenim reklamacijskim postupcima od početka do kraja, prosljeđuju im i tumače za njih komplicirane zakonske odredbe i, ono najvažnije, rezultiraju pozitivnim ishodima reklamacijskih postupaka koji se broje u desecima tisuća kuna mjesečno, u svakom Savjetovalištu. Stoga predlažemo da se tekst Nacrta izmijeni na način da se predvide dosadašnja potrebna financijska sredstva za održivo i neometano funkcioniranje regionalnih Savjetovališta za potrošače u 2019. godini. Također predlažemo da se natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt "Savjetovanje potrošača" predvidi za razdoblje dulje od godine dana, budući da je rad Savjetovališta konstantan, uhodan i opravdan redovitim izvještajima koje udruge Ministarstvu podnose o svom radu i utrošenim sredstvima, a nadzor nad njima uvijek završi pozitivnom ocjenom. Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će u 2019. godini financirati inovativne i održive projekte udruga u informiranju i edukaciji potrošača za koje će se dodijeliti financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna, a s ciljem daljnjeg razvoja udruga za zaštitu potrošača. Naime, provedene ankete ukazale su na potrebu poticanja rada svih aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj, a ne samo dijela istih. Jednako tako, ispitivanje javnog mnijenja građana Republike Hrvatske, provedenom anketom, ukazalo je da se svega 1,7% građana obraća savjetovalištima koje financijski podupire Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadalje samo 16,7 % građana smatra da su donekle ili u potpunosti upoznati sa svojim potrošačkim pravima, 33,5 % građana uopće nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a ostalih 49,8 %, dakle polovica građana je slabo ili u manjoj mjeri upoznata sa istima. Navedeno je ukazalo na nužnost pravilne financijske potpore sredstava iz državnog proračuna te nužnost provedbe projekata s ciljem informiranja građana o njihovim potrošačkim pravima. Slijedom navedenoga, ovim prijedlogom ne prekida se financiranje udruga nego se uključuje veći broj te se potiče bolja komunikacija prema potrošačima. Zaključno napominje se kako je zaštita prava potrošača multisektorsko područje u kojem je nužno jačanje međuresorne suradnje svih dionika politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj te stvaranje međusobnog partnerskog odnosa u cilju jačanja udruga za zaštitu prava potrošača. Iz tog razloga, u ovom području Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta stvara velike napore kako bi se prava potrošača u Republici Hrvatskoj unaprijedila.
3 DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA Jako je korisno da se Javni natječaji ovog tipa, koji su nacionalne važnosti objavljuju krajem godine za iduću godinu, jer udruge za zaštitu potrošača djeluju od 01.01. - 31.12., a najveći problem financiranja je početkom godine, jer su se sredstva iz prošle godine morala utrošiti do kraja godine. Očigledno je i da će ovaj Natječaj biti objavljen najranije u siječnju te da se prija travnja neće moći potpisati ugovor za projekte koji budu prihvaćeni. To opet znači da se prije svibnja projekti neće moći početi provoditi. Nemojmo zaboraviti da u udrugama rade aktivisti (volonteri), a ne kao zaposlenici s radnim vremenom. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
4 Društvo za zaštitu potrošača Istre , 1.3.Planirani iznos i ukupna vrijednost natječaja U rečenici “Planirano trajanje programa i projekata je 12 mjeseci. “ zamijeniti broj 12 sa brojem 24. Smatramo da je 12 mjeseci kratko vrijeme za provedbu ozbiljnijeg projekta iz razloga što u vrijeme završeteka projekta vlada najveća blagdanska potrošnja te se korisnik projekta se ne može u potpunosti posvetiti zaštiti potrošača putem okruglog stola ili radionice. Nadalje iz navedenog nije jasno navedeno traje li project 12 mjeseci od dana potpisivanje projetka ili project traje do kraja 2019 godine. Nije prihvaćen Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli financijske podrške.
5 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 1.3.Planirani iznos i ukupna vrijednost natječaja "Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje projekata." Mijenja se i glasi: "Udruga može od Ministarstva zatražiti najviše do 80% iznosa za financiranje projekta, a najmanje 20% mora osigurati iz sredstava JLP(R)S" Obrazloženje: Takvim rješenjem bi se JLS indirektno prisiljavale da provode članak 126. Zakona o zaštiti potrošača. Nije prihvaćen Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u 100% iznosu financijski podupire održive i inovativne projektne aktivnosti. Jednako tako, budući je u području zaštite prava potrošača bitna međuresorna suradnje svih dionika politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj te stvaranje međusobnog partnerskog odnosa u cilju jačanja udruga za zaštitu prava potrošača, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potiče sve jedinice lokalne samouprave da se aktivno uključe u pružanje potpore udrugama za zaštitu prava potrošača u cilju unaprjeđenja politike zaštite prava potrošača kako na lokalnoj tako i na razini Republike Hrvatske.
6 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 1.3.Planirani iznos i ukupna vrijednost natječaja Broj 70.000 zamijeniti s brojem 150.000 Obrazloženje: S obzirom na stanje u udrugama ne može se očekivati da će 20 udruga napraviti projekte, a samim ako se odobrava do 20, isključuje se načelo izvrsnosti. Moraju se stvoriti uvjeti da na Natječaj stigne više projekta, nego je prihvaćeno, jer jedino tako Natječaj ima smisla, u protivnom je izravna dodjela sredstava. Pretpostavimo da neka udruga odluči za projekt informiranje telefonom i elektroničkom poštom koji zahtijeva zapošljavanje osobe. To sa 70.000 kn ne može pokriti, jer BRUTO plaća za VSS je oko 110.000 kn. Jasno je da Natječja s financira zapošljavanje, ali je može sufinacirati, pa ako netko osigura npr 50% sredstava iz drugih izvora za sufinaciranje zapošljavanje, ne treba to udrugama spriječiti. A veći gornji census bi stimulirao I opciju zapošljavanja. To više, da ako nema mogućnosti zapošljavanja, udruge I projekte će voditi umirovljenici, jer zaposlene osobe nemaju vremena provoditi ozbiljne projekte. Nije prihvaćen Predmetnim natječajem dodijelit će se financijska podrška u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 kuna svim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj za inovativne i održive projekte s ciljem daljnjeg razvoja udruga za zaštitu potrošača u 2019. godini. Na taj način stvoren je okvir za prijavu i do 20 udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj, a čime će se, uz podupiranje razvoja civilnog društva u ovom području, omogućiti i jačanje informiranja i edukacija građana o njihovim potrošačkim pravima.
7 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.1.Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? Izbaciti „niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu te ukoliko osobe ovlaštene za zastupanje udruge nisu u mandatu ili ako nisu predale zahtjev za upis u Registar udruga uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge.“ Obrazloženje: Usladti s 2.1. točka 2. Nije prihvaćen Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17) propisan je rok za usklađivanje statuta godinu dana od stupanja na snagu Zakona, odnosno do listopada 2015. nakon čega će uredi državne uprave moći po službenoj dužnosti pokrenuti postupak likvidacije udruge ukoliko su ispunjeni Zakonom propisani uvjeti. Međutim taj rok nije prekluzivan, a udruge i nakon tog roka mogu podnijeti zahtjev za usklađivanjem statuta sa odredbama novog Zakona o udrugama. Napominjemo da do zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava svi statuti moraju biti usklađeni inače Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne može dodijeliti sredstva iz proračuna.
8 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.1.Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? Izbaciti "Udruge koje u svom djelovanju nisu neovisne o trgovcima" Obrazloženje. Ovo je određeno čl. 128. Zakona o zaštiti potrošača, pa je suvišno to stalno apostofirati, kao da udruge djeluju suprotno Zakonu. Nije prihvaćen Pojam neovisnosti udruge od trgovaca podrazumijeva da udruga nije u poslovnom odnosu s trgovcima te da ne stječe sredstva od istih za vrijeme trajanja ugovora.
9 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.1.Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? Stavak 10 – izbaciti Obrazloženje: Taj uvjet nije mjerljiv niti može biti univerzalan za sve projekte. S druge strane, ako udruga postoji sukladno Zakonu o udrugama, sve ovo je morala imati kod osnivanja. Nije prihvaćen Natječajni postupak se provodi u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) u kojoj su propisana mjerila koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora. Tako je člankom 5. stavkom 4. propisano kako korisnik financiranja mora imati odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.
10 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.1.Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? Izbaciti tekst “ili je podnio zahtjev za usklađenjem Statuta nadležnom uredu (što se dokazuje potvrdom nadležnog ured) Objašnjenje: Rok za usklađivanje Statuta je bio listopad 2015, tako da su svi zahtjevi do kraja 2018. Riješeni, te ne može postojati udruga kojoj to nije riješeno ili ako nije riješila, već je trebao biti pokrenut postupak likvidacije po službenoj dužnosti. Nije prihvaćen Zakonom o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17) propisan je rok za usklađivanje statuta godinu dana od stupanja na snagu Zakona, odnosno do listopada 2015. nakon čega će uredi državne uprave moći po službenoj dužnosti pokrenuti postupak likvidacije udruge ukoliko su ispunjeni Zakonom propisani uvjeti. Međutim taj rok nije prekluzivan, a udruge i nakon tog roka mogu podnijeti zahtjev za usklađivanjem statuta sa odredbama novog Zakona o udrugama. Napominjemo da do zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava svi statuti moraju biti usklađeni inače Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne može dodijeliti sredstva iz proračuna.
11 Društvo za zaštitu potrošača Istre , 2.2.Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem natječaja Pod “Prihvatljive projektne aktivnosti su: 1. inovativne i raznovrsne metode informiranja i edukacije potrošača (javne kampanje, organizacija okruglih stolova, konferencija i sl., edukativne radionice s potrošačima, izrada video materijala i drugog promotivnog materijala); 2. uspostava i ažuriranje mrežnih stranica za obavljanje poslova iz područja zaštite prava potrošača; 3. nabava informatičke i komunikacijske opreme za obavljanje poslova iz područja zaštite prava potrošača.” navesti projektnu aktivnost savjetovanje potrošača iz razloga što je stanovništvo Rebulike Hrvatske u većem dijelu I dalje informatički nepismeno, da su najčešći korisnici takvih uslga osobe koje nemaju pristup internet te osobe starije životne dobi .Nadalje, projekte aktivnosti iz dugogodišnjeg iskutva u obliku okruglog stola ili radionice su slabo posjećene što u konačnici rezultira lošim rezultatom u zaštiti potrošača. Svijest potrošača u Republici Hrvatskoj je na niskoj razini te se najčešće obraćaju za pomoć nakon što problem nastane. Tiskanje edukativnih brošura smatramo u potpunosti besmisleno iz razloga što takve brošutre postoje pri svakom nadležnom ministrstvu te takav način ne doprinosi izravnoj pomoći potrošača kao što je savjetovanje. Nadalje izrada kvalitetnog video zapisa i njegov kvalitetan plasman u medije iziskuje dodatni trošak koji premašuje iznos dodjeljen natječajem stoga se ne vidi smisao u toj projektnoj aktivnosti koja bi trebala biti na nacionalnoj razini. Nije prihvaćen Predmetnim natječajem dodijelit će se financijska podrška za inovativne i održive projekte s ciljem daljnjeg razvoja udruga za zaštitu potrošača u 2019. godini. Na taj način stvoren je okvir za prijavu i do 20 udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj, a čime će se, uz podupiranje razvoja civilnog društva u ovom području, omogućiti i jačanje informiranja i edukacija građana o njihovim potrošačkim pravima. Naime, ispitivanje javnog mnijenja građana Republike Hrvatske, provedenom anketom, ukazalo je da se svega 1,7% građana obraća savjetovalištima koje financijski podupire Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadalje samo 16,7 % građana smatra da su donekle ili u potpunosti upoznati sa svojim potrošačkim pravima, 33,5 % građana uopće nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a ostalih 49,8 %, dakle polovica građana je slabo ili u manjoj mjeri upoznata sa istima. Navedeno je ukazalo na nužnost pravilne financijske potpore sredstava iz državnog proračuna te nužnost provedbe projekata s ciljem informiranja građana o njihovim potrošačkim pravima. Nadalje, istraživanje javnog mnijenja građana pokazalo nam je da potrošači – 60% njih - žele doći do informacija na što jednostavniji i lakši način i da im informacije trebaju biti dostupne uvijek: 24 sata 7 dana u tjednu, odnosno 40% hrvatskih građana želi sve potrebne informacije na internetu, a još 20% građana u brošurama koje mogu odnijeti kući i u miru pregledati.
12 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.2.Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem natječaja "Za uspješnu provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača poželjna je međusobna suradnja s drugim udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača." Komentar: Ako razmišljamo o specijalizaciji po temama možda potaknuti i međusektorsku suradnju (institucije, obrazovne ustanove) ili sektorsku (sa specijaliziranim udrugama) Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
13 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.2.Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem natječaja "Nabava informatičke i komunikacijske opreme za obavljanje poslova iz područja zaštite prava potrošača" Komentar: Nabava informatičke opreme ne može biti aktivnost projekta . Može biti prihvatljiv izravni trošak ( ako se radi o kupovini za realizaciju projekta ) ili prihvatljivi neizravni trošak ( za funkcioniranje udruge ). Prihvaćen Prihvaća se.
14 Društvo za zaštitu potrošača Istre , 2.3.Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem U dijelu Prihvatljivi izravni troškovi “7. prihvatljivi izdaci za troškove naknada voditeljima i izvoditeljima iz udruge koji sudjeluju u provedbi projekata (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije);” umjesto ugovora o autorskom djelu I honorar,ugovor o djelu, staviti ugovor o radu iz razloga što jednio osoba profesionalac može pružiti adekvatnu i pravovremenu zaštitu potrošača. Ostali navedeni ugovori ne predstavljaju stimulativno okruženje kojim bi se osoba profesionalac privukla u obavljanju djlatnosti potrošača što posljedično dovodi do slabe i ne adekvate pomoći. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s projektnim aktivnostima.
15 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.3.Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem Pod "B" izbaciti dio rečenice. “troškovi solemnizacije bjanko zadužnice“ Kod borbe za prava potrošača takav oblik osiguranja kredita ili u ovom slučaju potpore projektu ne savjetujemo, jer Ovršni zakon jasno definira i daje široku paletu mogućnosti naplate duga, pa je izdatak za selemnizaciju bjanko zadužnice nepotreban i neprihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Za predmetni natječaj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao sredstvo osiguranja naplate propisuje bjanko zadužnicu. Za ubuduće će se predloženo razmotriti.
16 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.3.Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem Ispod teksta: "Prilikom planiranja sredstava potrebnih za pokriće putnih troškova za provedbu projekta potrebno je voditi računa da je visina dnevnice u tuzemstvu 170,00 kn za sve korisnike sredstava Državnoga proračuna." dodati stavak “Prilikom isplate volonterske naknade za provedbu projekta potrebno je voditi računa da se volonterska naknada može isplatiti do visine dnevnice u tuzemstvu. Nije prihvaćen Projektnim aktivnostima predmetnog natječaja kao prihvatljivi troškovi smatraju se izdaci za troškove naknada voditeljima i izvoditeljima iz udruge koji sudjeluju u provedbi projekata.
17 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 2.3.Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem t 8. da bude t. 9, te ubaciti novu t 8. koja glasi: “prihvatljivi izdaci za troškove volonterske naknade” Nije prihvaćen Projektnim aktivnostima predmetnog natječaja kao prihvatljivi troškovi smatraju se izdaci za troškove naknada voditeljima i izvoditeljima iz udruge koji sudjeluju u provedbi projekata.
18 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 3.KAKO SE PRIJAVITI? "Preslike ispunjenih evaluacija od prethodnih edukacija" Komentar: Ne smijemo GPDR nam brani Djelomično prihvaćen Predlažemo da ispunjene evaluacije prijavitelji dostave sa prekriženim (zacrnjenim) imenom i prezimenom osobe koja je ispunjavala evaluaciju i sa zacrnjenim vlastoručnim potpisom. Pojašnjenje oko dostave ove vrste dodatne neobvezujuće dokumentacije dodat ćemo u Upute za prijavitelje na Javni natječaj.
19 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 3.KAKO SE PRIJAVITI? t. 8 izbaciti. Obrazloženje: Taj uvjet je određen Zakonom o zaštiti potrošača čl. 129. pa nema potrebe stvarati dojam da su udruge za zaštitu potrošača protivnici trgovaca. Nije prihvaćen Pojam neovisnosti udruge od trgovaca podrazumijeva da udruga nije u poslovnom odnosu s trgovcima te da ne stječe sredstva od istih za vrijeme trajanja ugovora.
20 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 6.POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE "ELEKTRONIČKA VERZIJA CJELOKUPNE DOKUMENTACIJE NA CD-U" Verzija 1. Dodati “… ili USB) Verzija 2. Zamijeniti tekst s tekstom: “projekt predati putem online prijavnice”. Verzija 3. “Zamijeniti tekst s tekstom: “projekt dostaviti u pdf obliku elektroničkom poštom” Obrazloženje: Suvremeni i novi prijenosnici i PC nemaju više “pržilice” te ovo može biti veliki ometač kod slanja projekta. Najbolje bi bilo slanje preko online aplikacije, kakvu ima npr. Ministarstvo kulture ili Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Prihvaćen Verzija 1.
21 Razvojna organizacija zaštite potrošača , 6.POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Je li "ŽIVOTOPIS" kao prilog sukladan Zakonu o zaštiti osobnih podataka i GDPR? Nije prihvaćen Obrazac životopisa je obvezan obrazac natječajne dokumentacije koju prijavitelji moraju dostaviti radi dokazivanja da imaju dostatne kapacitete za provedbu projekata. Svrha zaprimanja životopisa unaprijed je poznata, a taj se dokument neće javno objaviti već će u jednom trenutku postati i dio ugovora zaključenog između prijavitelja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ugovorni odnos je obostran i zaključuje se prije svega slobodnom voljom te smatramo kako je dostava životopisa u navedenu svrhu u skladu sa odredbama koje reguliraju zaštitu osobnih podataka.