Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva financija za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRILOG 2. OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU U objavljenom materijalu ne nalazimo podatke u svezi točke pod r.b.5. 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU) III. kvartal 2019. Primljeno na znanje Poštovani, obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit bio je objavljen uz Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva financija koji je bio na javnom savjetovanju od 27. rujna 2018. do13.listopada 2018.
2 Udruga Franak PRILOG 2. OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU Predlažemo i zahtijevamo da se sljedeće godine predvidi donošenje posebnoga zakona kojim bi se omogućilo sustavno vraćanje preplaćenoga novca svim oštećenim građanima na temelju kolektivne presude u slučaju franak. Sljedeće godine bit će poznato imaju li pravo dužnici koji su konvertirali CHF kredite pravo na obeštećenje te će biti poznato i to jesu li prihvaćene ili odbačene revizije banaka na pravomoćnu presudu. Nakon što se ta dva pitanja riješe, neće biti niti jedne prepreke da Vlada RH pripremi poseban zakon za sustavno obeštećenje 125 000 oštećenih hrvatskih građana, kojima su banke naplaćivale nepoštene kamate i nepoštenu razliku tečaja na temelju nepoštenih ugovornih odredaba o načinu promjene kamate i o valutnoj klauzuli CHF. Zahvaljujemo unaprijed što ćete zaštititi prava oštećenih građana. Udruga Franak Primljeno na znanje Poštovani, Ministarstvo financija prati razvoj situacije u svezi kolektivne presude u slučaju Franak, i općenito zaštitu prava potrošača u dijelu koji se odnosi na potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje, te ako se ukaže potrebnim, svakako razmatra i mjere povećanja zaštite i ostvarivanja prava potrošača u zakonom dopuštenim okvirima. S obzirom kako navodite da Vrhovni sud Republike Hrvatske tek treba donijeti odluku povodom revizije kao izvanrednog pravnog lijeka u ovom trenutku bilo kakvo planiranje zakonodavnih aktivnosti značilo bi prejudiciranje sudske odluke odnosno utjecaj izvršne vlasti na tijek i ishod sudskog postupka, a što je zabranjeno, odnosno narušava načelo trodiobe vlasti.