Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjeledijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Matija Bašić PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2019. GODINU, Članak 2. Sredstva koja se izdvajaju za izvaninstitucionalno naobrazbu i odgoj djece i mladih su nezavidno mala u relativnom odnosu na druge kategorije i nedostatna su za velik broj visokokvalitetnih projekata. Tom stavkom se pokriva 13 prioritetnih područja, a sredstva se dodjeljuju i za projekte koji se mogu financirati iz drugih stavki (tehnička kultura, osobe s invaliditetom, sport itd) što posebno stavlja obrazovne udruge u nepovoljan položaj. Dodatno, obrazovanje je jedan od strateških prioriteta RH, što se nimalo ne očituje ovom raspodjelom. Predlažem povećanje stavke 7. na 5%. Primljeno na znanje Postotak je utvrđen sukladno planiranom iznosu sredstava koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja planiralo u Sektorskoj analizi za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2019. godini za proračunsku aktivnost A577130 - Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih.
2 Siniša Bosanac PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2019. GODINU, Članak 2. Obzirom na položaj osoba s invaliditetom te na nevoljkost sustava za razvojem socijalnih usluga u zajednici sklapanjem ugovora potrebno je povećati sredstva za one koji se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom. potrebno je povećanje na bar 23%. Moze se preraspodijeliti smanjenjem stavke za sport i kulturu. Primljeno na znanje Postotak je utvrđen sukladno iznosu sredstava koje su nadležna ministarstva planirala u Sektorskim analizama za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2019. godini i to Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske aktivnosti A578041 - Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju i A733051 - Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za aktivnost A734189 - Udruge u socijalnoj skrbi i A754019 - Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom. U 2018. godini za osobe s invaliditetom raspodjelom lutrijskih sredstava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je dobilo 18,82%, a za 2019. godinu planirano je za osobe s invaliditetom 19,10%, što je povećanje u nominalnom iznosu od 8.146.437,00 kuna. Takvom raspodjelom za 2019. godinu Ministarstvo je dobilo više sredstava za osobe s invaliditetom te udruge koje se bave njihovim problemima. Ministarstvo financira osobe s invaliditetom i kroz ESF sredstva, tako da su ovako raspoređena sredstva dostatna za sve planirane aktivnosti.
3 Matija Bašić PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2019. GODINU, OBRAZLOŽENJE U obrazloženju se navodi da je raspodjela temeljena na provedenim analizama prioritetnih sektorskih problema. Ista raspodjela se koristi godinama. Smatram da bi tu analizu trebalo objaviti, te vjerojatno revidirati. Prihvaćen Sektorske analize svih tijela državne uprave za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2019. godini, kao i prošle godine, bit će objavljene uz javno savjetovanje o Planu objave natječaja za programe i projekte udruga u 2019. godini. Nositelj savjetovanja bit će Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.