Izvješće o provedenom savjetovanju - Tehnički propis za asfaltne kolnike

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goran Prpić TEHNIČKI PROPIS Predlažem dopune tablica tehničkih svojstava koje bi se odnosile na zadovoljavanje svojstva minimalne ispune šupljina bitumenom (VFB) a odnosile bi se samo na područje Gorskog Kotara I Like zbog izrazitih specifičnim klimatskih uvjeta (niske temperature, vrijednosti indeksa smrzavanja, korištenje soli…). Navedene dopune bi osigurale asfaltne slojeve od preuranjene pojave krunjenja (ispadanja zrna ) habajućeg sloja te pojave ili preslikavanja termički izazvanih pukotina Dopuna tablice A4 (bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika - empirijski pristup): Ispuna šupljina bitumenom za tipove M1 I M2, VFB min 65 Dopuna tablice A6 (bitumenske mješavine od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika - empirijski pristup): Ispuna šupljina bitumenom za tip M1, VFB min 60 Dopuna tablice A10 (bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosiveslojeve asfaltnog kolnika - empirijski pristup): Ispuna šupljina bitumenom za tip M1, VFB min 50 Dopuna tablice A28 (bitumenske mješavine od SMA za habajuće slojeve asfaltnog kolnika ): Ispuna šupljina bitumenom za tip M1 i M2, VFB min 74 Nije prihvaćen Primjedba je odbačena iz razloga što prema specifikacijama u normama HRN EN 13108-1 - HRN EN 13108-5 nije dozvoljeno istovremeno postavljanje zahtjeva za ispune šupljina i kolotraženje.
2 Dusan Ljustina Stupanje na snagu Propisa, Članak 19. Točka J.3.1 (4)-Nisu jednoznačno određene ispitne metode koje se odnose na ispitivanja svojstava asfalta u svrhu preuzimanja radova. Isto tako nema razloga da odgovorne osobe koje sudjeluju u Investitorskoj kontroli kvalitete moraju isključivo imati položen Stručni ispit u strukovnom području graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja te ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava pri MPUG. Smatram da bi osoba s položenim stručnim ispitom u strukovnom području graditeljstva bila dovoljno kompetentna za obavljanje poslova Investitorske kontrole kvalitete. Prihvaćen Primjedbe su prihvaćene.