Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15, 123/16, 131/17 i XX/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ donijela, Članak 1. Obnovljivi izvori energije Hrvatske smatraju kako je cilj ove Uredbe pogrešno postavljen te se ponovno temelji na procjenama i špekulacijama oko budućih cijena električne energije (EE) na veleprodajnom tržištu. Električna energija proizvedena i neto isporučena od strane povlaštenih proizvođača električne energije (PPEE) nije podložna tržištu, jer je njena cijena po kWh unaprijed poznata bilo da je riječ o prosječnoj cijeni na nivou godine ili mjeseca ili po tehnologiji. Naknada koja se prikuplja (10.5 lp/kWh) te preostali dio iz reguliranog otkupa (42 lp/kWh) bi trebale biti dostatne za plaćanje proizvedene EE od strane PPEE sukladno potpisanim ugovorima o otkupu EE (12 ili 14 godina). Za 2017. godinu, sukladno izvještaju HROTE-a na stranici: https://files.hrote.hr/files/PDF/OIEIK/GI_2017_HROTE_OIEiK_verzija_za_WEB.pdf jasno se vidi kako je prosječna cijena kWh za EE iz PPEE 0,8399 kn/kWh za udio od 14.01% u neposrednoj potrošnji EE. Nije prihvaćen Ovom Uredbom predviđa se postupno oslobađanje opskrbljivača u preuzimanju električne energije od operatora tržišta električne energije čime će se im se olakšati poslovanje. Nadalje, ovom Uredbom predviđa se prodaja na tržištu električne energije preostalog udjela od 30% proizvodnje EKO bilančne grupe čime će se osigurati njihova postupna integracija na tržište električne energije. Integracijom OIEiVUK na tržište omogućit će se kvalitetnije planiranje njihove proizvodnje budući da će se omogućiti planiranje njihove proizvodnje bliže satu isporuke električne energije što je u skladu s dobrom europskom i svjetskom praksom, a čime se značajno umanjuju negativni efekti OIEiVUK na elektroenergetski sustav. Obveza reguliranog otkupa određuje se temeljem procjene održivosti sustava poticanja kojeg vodi operator tržišta.
2 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15, 123/16, 131/17 i XX/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ donijela, Članak 2. Sukladno prethodnom komentaru, ovaj udio bi se trebao maknuti u cijelosti te bi opskrbljivačima trebalo ukinuti regulirani otkup po 0.42 kn/kWh jer je isti podložan špekulacijama i tržišnim okolnostima te može prouzrokovati nepotrebne gubitke u poslovanju. Kako bi se to izbjeglo, a uzimajući u obzir činjenicu kako je sva proizvedena EE iz PPEE neposredno potrošena te je njen udio od 14.01% u 2017. godini, trebalo bi imati stavku na računima potrošača pod npr. nazivom EE iz poticanih OIE 14.01% po cijeni od 0.8399 kn/kWh. Ova stavka bi bila u potpunosti prolazna te bi opskrbljivači taj iznos naplaćen od potrošača proslijedili na račun HROTE-a koji bi isplatio PPEE. Uvođenjem tarifne stavke OIE, sa pripadajućim udjelom i cijenom kn/kWh, može se ukinuti naknada od 10.5 lp/kWh i obavezni otkup od 0.42 kn/kWh. Postojeći sustav naknada i obveznog otkupa ne pruža transparentan uvid u stvarni trošak OIE u sustavu poticaja te javnosti šalje pogrešnu predodžbu o cijenama proizvodnje EE iz OIE i kontinuirano ostavlja prostor špekulacijama i pogodovanju. Može se korigirati i na mjesečnoj osnovi ili godišnjoj, a pod istim uvjetima i prognozama kako se radi i sada. Nije prihvaćen Odgovoreno u prethodnom komentaru. Nejasno je na koji je to način regulirani otkup podložan špekulacijama, imajući u vidu da je visina regulirane otkupne cijene propisana Zakonom.
3 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15, 123/16, 131/17 i XX/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ donijela, Članak 3. Nastavno na prethodni komentar, stajališta smo kako je sama svrha ove Uredbe pogrešna i orijentirana prema špekulacijama vezanim za cijene električne energije (EE) i potencijalnih pogodovanja interesnim skupinama. K tome, ostavlja prostor ukoliko cijena na tržištu EE značajno preraste iznos od 0.42 kn/kWh te kada dovede do rasta cijena EE prema potrošačima, da se interpretira u javnosti kako su OIE krivci za povećanje cijena, što ne odgovara istini. Model je već predložen i u procesu e-savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o OIEiVUK. Predlažemo odbacivanje ove Uredbe te donošenja nove sukladno ovdje iznesenim prijedlozima. Takav model već primjenjuje CRODUX Energija u 2017. godini čime dokazuje mogućnost implementacije ovakvog modela, samo treba maknuti postojeću naknadu od 10.5 lp/kWh kako se ne bi dva puta naplaćivala ista energija. Nije prihvaćen U sustavu poticaja se sredstva prikupljaju iz naknada koje plaćaju krajnji kupci i otkupom od strane opskrbljivača na tržištu. Sva tako prikupljena sredstva se isplaćuju proizvođačima iz obnovljivih izvora energije u sustavu poticaja. Obveza opskrbljivača je regulirana do sada u 100% iznosu proizvodnje po reguliranoj otkupnoj cijeni od 0,42 kn/kWh, a za sljedeću godinu će se taj udio smanjiti na 70%, što je predmet druge Uredbe. Ukoliko se cijene na tržištu povećaju razlika između cijena koja se isplaćuje povlaštenim proizvođačima po kWh koja je bitno veća od tržišne će se smanjiti. Ovime će se ostaviti prostor ili za smanjivanje naknade koji plaćaju kupci iz kategorije poduzetnik koji su prvenstveno u energetski intenzivnoj industriji osjetljivi na poraste cijena energije. Uredbom se u ovom smislu otvara tržište i stvara prostor za uravnoteženje ponude i potražnje na tržišnim osnovama. Isto je povoljno i za proizvođače koji nakon izlaska iz sustava poticaja moraju osigurati održivost proizvodnje u svojim postrojenjima.