Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zaintersiranom javnošću o Pravilniku o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor