Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o financijskoj strukturi omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske Život U R E D B U Ta sredstva koja su predviđena nisu dovoljna da se potpore isplate u punom iznosu prema iznosima jediničnih plaćanja koja su predviđena u jediničnom iznosu za ha/grlo/i drugo. Sredstva su nedovoljna i treba i povećati. Primljeno na znanje Sredstva za financiranje programa izravnih plaćanja u 2018. godini osigurana su u Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi u iznosu od 2.077.115.721 kuna. Ostatak do maksimalno utvrđenog plafona od 3.214.906.905 kuna Republika Hrvatska može financirati iz sredstava Državnog proračuna u obliku dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja. Prijedlogom Uredbe su raspodijeljena sredstva osigurana u Državnom proračunu za 2019. godinu sukladno proračunskim mogućnostima u iznosu od 624.548.313 kuna. Međutim, naglašavamo da su prijedlogom Uredbe osigurana sredstva za dopunska nacionalna izravna plaćanja raspodijeljena na način da su sva proizvodno vezana plaćanja (osim PVP za krmne proteinske usjeve) pokrivena do svoje maksimalne gornje granice, odnosno 100% iznosa. Jedinični iznosi za pojedine proizvodno vezane potpore osim o financijskoj omotnici ovise i o broju prijavljenih i prihvatljivih hektara ili grla. Ukoliko je prijavljeni broj ha ili grla u zahtjevima za potporu veći od okvirnog (inicijalno procijenjenog) broja, odobreni jedinični iznosi i u uvjetima 100% financijske omotnice za pojedinu proizvodno vezanu potporu biti će manji od okvirnog (procijenjenog) jediničnog iznosa.