Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj……………) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj ______________ donosi, Članak 1. Čl. 112. ZMOD uređuje djelomičnu jednokratnu isplatu korisnicima osnovne mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a ne potencijalnim korisnicima osnovne mirovine. Zakon o mirovinskom osiguranju ne poznaje pojam „potencijalni korisnik osnovne mirovine“. Iz ovog prijedloga Pravilnika proizlazi da korisnik mirovine još nije odabrao želi li primati mirovinu samo iz 1. stupa ili želi primati kombiniranu mirovnu iz 1. i 2. stupa. U trenutku kad je korisniku priznato pravo na mirovinu 1., stupa, bilo bi poželjno da isti već ima informaciju o tome ostvaruje li uvjet za jednokratnu isplatu. Isti podatak može biti od utjecaja na odluku korisnika o isplati mirovine. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj……………) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj ______________ donosi, Članak 2. Nije jasno kako HZMO može pretpostavljati kojem MOD-u je potrebno poslati obavijest iz ovog članka kao i na koji način HZMO saznaje podatke o kapitaliziranim sredstvima potencijalnog korisnika mirovine? Predlaže se u Pravilnik inkorporirati odredbe o obvezama REGOS-a. S tim u svezi, potrebno je razlučiti dostavlja li podatak o iznosu najniže mirovine HZMO ili REGOS? Također, nepotrebno je da MOD na trajnom mediju čuva podatke o potencijalnim korisnicima s kojima nikada nije potpisao ugovor o mirovini. Iz ovog prijedloga članka proizlazi da MOD dobiva sve podatke o potencijalnim korisnicima mirovine neovisno o tome hoće li korisnik uopće potpisati ugovor s tim MOD-om, te koji već unaprijed raspolaže njegovim podacima i čuva ih trajno. Prema prijedlogu ovog članka razmjenjuju se samo 2 podatka; obavijest o ostvarivanju prava na osnovnu mirovinu i podatak o visini najniže mirovine. Nedostaje podatak o visini osnovne mirovine koji piše tek na rješenju o mirovini. Taj iznos visine osnovne mirovine MOD može saznati neposredno prije sklapanja ugovora o mirovini kada potencijalni korisnik dostavi rješenje iz 1. stupa na uvid, gdje može doći do situacije da potencijalni korisnik mirovine uopće nema pravo na jednokratnu isplatu, a da o tome prethodno nije imao saznanja. Podredno, podaci iz članka 2. ovog prijedloga Pravilnika mogu se zamijeniti ako se MOD-u i korisniku mirovine dostavi podatak o tome ostvaruje li korisnik mirovine uvjet za jednokratnu isplatu od 15% (DA/NE). Time izbjegava mogućnost da MOD-ovi samostalno odlučuju o ostvarivanju uvjeta ili da korisnik mirovine vrši pritisak na MOD kada nema uvjeta za jednokratnu isplatu. Prihvaćen Komentar se prihvaća
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj……………) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj ______________ donosi, Članak 3. Treba li HZMO-u podatak o visini iznosa djelomične jednokratne isplate i preostalom iznosu primljene doznake? Isto je potrebno jedino u slučaju kad bi HZMO dojavljivao korisniku iznose mirovine iz 2. stupa, za što ne postoji obveza prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ali i tad je za korisnika mirovine važnije znati: A) iznos mjesečne mirovine iz 2. stupa bez izravne jednokratne isplate od 15%, B) iznos mjesečne mirovine u slučaju izravne jednokratne isplate od 15%, te C) ispunjava li korisnik uvjet za isplatu od 15% ukupne doznake. Visinu iznosa 15% od ukupne doznake je moguće samostalno izračunati. Obzirom na predloženu razmjenu podataka između HZMO-REGOS-MOD, prije odlučivanja o isplati kombinirane mirovine iz 1. i 2. stupa, korisnik mirovine bi u ovoj fazi već trebao znati iznose mirovine iz 2. stupa. Nejasno je dostavlja li MOD HZMO-u ovu obavijest tek nakon što primi podatke o visini kapitaliziranih sredstava i tko podatak o visini kapitaliziranih sredstava dojavljuje MOD-u, ili tek nakon što MOD primi doznaku? Nije definirano na koji način HZMO (ili REGOS) dostavlja podatke iz ovog članka korisniku mirovine. Prihvaćen Komentar se prihvaća
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj……………) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj ______________ donosi, Članak 4. Prijedlogom ovog članka dodatno se razrađuje što mora sadržavati obavijest iz članka 3., međutim, upravni postupak u HZMO-u je dovršen, korisniku je doneseno konačno rješenje te nije jasno što HZMO radi s tim podacima i koja je svrha prikupljanja tih podataka za HZMO. Isto iz razloga što upravnim postupkom nije uređeno da bi HZMO ove podatke dostavljao korisniku mirovine koji već prima mirovinu iz 1. stupa. Nejasno je u kojem trenutku MOD saznaje osobne podatke potencijalnog korisnika mirovine (ime, prezime, OIB), jer predmetno nije uređeno ovim prijedlogom Pravilnika. Poželjno je razmotriti ovakav način komunikacije obzirom na predloženu razmjenu podataka HZMO-REGOS-MOD prije odlučivanja o isplati kombinirane mirovine iz 1. i 2. stupa. Pravilnikom bi, između ostalog, bilo potrebno definirati da korisnik mirovine mora ispunjavati uvjete na datum priznavanja prava na mirovinu, kao i tko odlučuje o ispunjavanju uvjeta za izravnu jednokratnu isplatu od 15%. Pravilnikom se može definirati i da li je potrebno da rješenje o priznanju prava na mirovnu iz 1. stupa postane pravomoćno. Naime iako su rješenja HZMO izvršna i konačna s istim datumom, u žalbenom postupku može doći do promjene visine osnovne mirovine koja je bitan faktor odlučivanja za ostvarivanje uvjeta za jednokratnu isplatu od 15%. Osim toga, Pravilnikom je potrebno definirati da korisnik ne može naknadno zahtijevati djelomičnu jednokratnu isplatu nakon jednom sklopljenog ugovora. Na primjer, ako je u obnovi postupka ili u upravnom sporu naknadno doneseno rješenje o drugačijem iznosu osnovne mirovine. Pravilnikom se moguće urediti i rok u kojem je MOD dužan isplatiti jednokratnu isplatu, porezni tretman, da je u visinu osnovne mirovinu koja se računa za ostvarivanje uvjeta uračunat i dodatak, itd. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Na temelju članka 112. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj……………) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj ______________ donosi, Članak 5. Nije potrebno da se obavijest iz članka 4. dostavlja HZMO-u, jer nije definirano da bi iste podatke HZMO dostavljao korisniku mirovine, niti na koji način. Iz prijedloga Pravilnika proizlazi da se radi o pojedinačnom zahtjevu za dostavom podataka. Nejasno je koji su uvjeti za skraćivanje roka dostave podataka, osobito ako se radi o pojedinačnom zahtjevu. Prihvaćen Komentar se prihvaća