Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Ovakvim zahtjevom Odašiljača i veza direktno se pogoduje operaterima kako bi i dalje realizirali infrastukturu uz minimalne troškove. Što od toga imaju porezni obveznici!? Ovdje se radi o stranim tvrtkama koje svoju dobiti izvlače u svoje matične zemlje, a pri tome ne ulažu u brzi internet realiziran optičkim vezama. Zašto se teleoperaterima ne naplaćuje pravo puta za telekomunikacijske vodove s čime bismo u proračunu imali nekoliko milijardi kuna s čime bi se svakako moglo nešto napraviti i vezano uz zaštitu zdravlja. Primljeno na znanje Prijedlog nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
2 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U rujnu 2016. Europska komisija je predložila nove strateške ciljeve povezanosti za 2025. godinu kao dio svoje strategije Europa prema gigabitnom društvu. To bi trebalo pripremiti Europu za uvođenje nove generacije širokopojasne infrastrukture koja će omogućavati gigabitne brzine, uključujući fiksni i mobilni pristup internetu (5G). U sklopu toga donesen je i 5G akcijski plan kao strateška inicijativa u svrhu ispunjenja zahtjeva za uvođenje 5G tehnologije do kraja ovog desetljeća. 5G tehnologija će omogućiti povezanost ljudi i velikog broja uređaja, te će predstavljati novu platformu za niz novih inovativnih usluga koje će transformirati sektore kao što su energija, industrijska proizvodnja, zdravlje ili automatizirana vozila koja će doprinijeti daljnjoj digitalizaciji i ekonomskom rastu. U skladu s navedenim HAKOM smatra da je za pravovremeno uvođenje 5G tehnologije potrebno analizirati Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja i to prvenstveno zbog očekivanog povećanja broja instaliranih baznih postaja u mrežama pokretnih komunikacija. Pravilnik bi trebao omogućiti jednostavniji administrativni i regulatorni okvir za postavljanja bežičnih pristupnih točaka male snage i kratkog dometa (small cell). Smatramo da je navedeno moguće ostvariti bez gubitka kvalitete u kontroli i zaštiti ljudskog zdravlja. Daljnju analizu Pravilnika svakako će biti potrebno obaviti nakon početne implementacije 5G tehnologije u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Anita Bolarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA potpuno podržavam promjene koje predlaze Huzez. Maksimalno treba zastititi građane od nepotrebnog, prevelikog izlaganja elektromagnetnog zracenja. Dobrobit građana na prvom mjestu! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Glas životinja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Sve prijedloge HUZEZ-a podupirem, treba uvesti maksimalne mjere zaštite za ljude. Ovo bezobzirno ponašanje orijentirano profitu služi samo za stjecanje novca, a za zdravlje ljudi nikoga nije briga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Alen Kolbabek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Zalažem se za sve predloženo od strane HUZEZa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Kristina Ujčić - Čučak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam sve HUZEZ-ove prijedloge. Bazne stanice barem 100 m od naseljenih objekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Jarmila Vuković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam sve prijedloge HUZEZ-a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. Pozdravljamo i čl. 14. predloženog Nacrta kojim se mijenja čl. 28. postojećeg Pravilnika te će se periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja izvora zračenja za područja naseljenih mjesta sada provoditi svake druge godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Pozdravljamo čl. 12. predloženog Nacrta kojim se dopunjuje čl. 23. st.7. postojećeg Pravilnika te se korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju izvršiti dodatna mjerenja i dostaviti rezultate istih zainteresiranoj javnosti na upit i/ili Ministarstvu, što prepoznajemo kao primjenu načela uključenosti, iako se eksplicitno ovo načelo ne navodi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Monika Hlebić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam promjene za koje se zalaže HUZEZ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Štefica Ljubić Karaga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora.
12 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. Pridružujem se prijedlogu: U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora.
13 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 11. U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. U članku 22. Pravilnika izmijeniti stavak 1. i dodati nove stavke na način da glasi: (1a) Investitor visokofrekvencijskog izvora elektromagnetskog polja prije pribavljanja suglasnosti ministarstva dužan je pribaviti suglasnost jedinice lokalne samouprave. (1b) Suglasnost jedinice lokalne samouprave za postavljanje visokofrekvencijskog izvora izdaje se slijednom na osnovu proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori na planiranoj lokaciji, izvršenog od strane ovlaštene pravne osobe sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, potom javnog oglašavanja namjere u lokalnim medijima, na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama svih stambenih objekata koji su unutar kruga od 1 km od predviđene lokacije za postavljanje izvora, kao i provedene tromjesečne javne rasprave uz predstavljanje javnosti proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja na planiranoj lokaciji. Suglasnosti jedinice lokalne samouprave treba sadržavati hodogram s vremenskim slijedom aktivnosti te rezultate provedene rasprave. Izdavanje suglasnosti jedinice lokalne samouprave bez suglasnosti lokalnog stanovništva smatrat će se kršenjem prava zajamčenim člankom 70. Ustava RH U članku 22. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Investitor nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: investitor) za postavljanje i rekonstrukciju određenog izvora mora pribaviti suglasnost ministarstva. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
14 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. Prijedlog izmjene članka 28. stavka 2. i stavka 3. Pravilnika Sva dosadašnja mjerenja u okolini izvora u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama HT-a (i u naseljenim i u nenaseljenim područjima) pokazala su da su izmjerene razine elektromagnetskih polja niže od propisanih graničnih razina, a koje su u Republici Hrvatskoj značajno strože od Preporuke i ICNIRP smjernica. Važećim Pravilnikom je predviđena provedba periodičkih mjerenja svake 3 godine upravo iz razloga što su mjerni rezultati pokazali da nema smisla raditi mjerenje svake 2 godine, dok bi se predloženom izmjenom ponovno vratila dvogodišnja dinamika periodičkih mjerenja, tj. ono što je vrijedilo prije 2014. godine. Napominjemo kako pri tome povećanje učestalosti provođenja periodičkih mjerenja neće rezultirati povoljnijim utjecajima na zdravlje građana, ali bi se moglo tumačiti kako se dosadašnjom dinamikom periodičkih mjerenja nije na adekvatan način osiguravala zaštita zdravlja ljudi. Naglašavamo da se zadržavanjem dosadašnje dinamike provedbe periodičkih mjerenja ne bi narušila dostupnost relevantnih mjernih rezultata jer se za veliku većinu izvora, zbog njihove rekonstrukcije, nova mjerenja provode i prije isteka propisanog roka za periodička mjerenja, slijedom čega proizlazi da Ministarstvo raspolaže već i sada kvalitetnim i relevantnim mjernim podacima. Dodatno, postoji propisana mogućnost provođenja dodatnih mjerenja po zahtjevu Ministarstva ako će za pojedini izvor postojati opravdani interes za obavljanje mjerenja. Stoga smatramo da umjesto učestalijeg provođenja mjerenja na svim izvorima, putem zahtjeva za dodatna mjerenja sve eventualne dvojbe oko zadovoljavanja propisanih uvjeta zaštite od elektromagnetskih polja mogu biti riješene na pojedinačnoj osnovi. Smatramo da učestalo ponavljanje periodičkih mjerenja (posebno na izvorima izvan naseljenih područja) ne pridonosi zaštiti zdravlja ljudi, pri čemu niti Ministarstvo nije ničime obrazložilo da se predloženim povećanjem frekvencije obavljanja periodičkih mjerenja postižu neki bitni učinci vezano za zaštitu zdravlja ili da je bilo nekakvih drugih negativnih događaja koji bi se izbjegli da su se periodička mjerenja obavljala češće. Istovremeno s povećanjem učestalosti periodičkih mjerenja se samo povećavaju troškovi korisnicima izvora, čime se destimulira učinkovita uporaba radiofrekvencijskog spektra. Povećana učestalost obavljanja periodičkih mjerenja donosi dodatno financijsko opterećenje vlasnika i korisnika izvora elektromagnetskih polja s dodatnim troškovima. Kako su financijska sredstva za razvoj i funkcioniranje pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža ograničena i planiraju se više godina unaprijed, nova obveza može utjecati na preraspodjelu i smanjenje raspoloživih sredstava namijenjenih za razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj. Dodatno, eventualna nova podjele izvora na one u naseljenim i nenaseljenim područjima morala bi se dodatno definirati i provesti, a što s obzirom na predloženu definiciju pojma naseljenog područja korisnici izvora ne mogu sa sigurnošću jednoznačno samostalno odrediti, te stoga provedba ovakve izmjene nije moguća bez određenog vremena prilagodbe. Slijedom svega prethodno navedenog predlažemo da se iz Nacrta Pravilnika briše prijedlog izmjene članka 28. stavka 2. i stavka 3. Pravilnika, odnosno drugim riječima predlažemo da članak 28. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika ostanu nepromijenjeni. Podredno, s obzirom na pozitivne rezultate svih dosadašnjih mjerenja, smatramo kako bi bilo opravdano čak i smanjiti dosadašnju propisanu dinamiku provođenja periodičkih mjerenja na 5-godišnje razdoblje. Slijedom toga alternativno predlažemo sljedeću izmjenu članka 28. stavka 2. Pravilnika: „(2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake pete kalendarske godine.“ Prijedlog izmjene članka 28. stavka 4. Pravilnika S obzirom na prijedloge HT-a da se članak 28. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika ne mijenjaju, predlažemo da se niti članak 28. stavak 4. Pravilnika ne mijenja. Vezano uz prijedlog izmjene članka 28. stavka 4. Pravilnika kako je predloženo Nacrtom Pravilnika u dijelu koji se odnosi na izuzimanje od obveze ispunjavanja uvjeta članka 23. stavka 1. Pravilnika, skrećemo pažnju kako bi u slučaju prihvaćanja predložene izmjene korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja ostali bez dokaza o sukladnosti izvora sa odredbama Pravilnika, a što im je potrebno u slučaju bilo inspekcija (građevinska i/ili sanitarna inspekcija Ministarstva) bilo zaprimljenih upita (mediji/korisnici). Stoga predlažemo da se zadrži dosadašnja primjena članka 23. stavka 1. Pravilnika nakon svakog mjerenja koje se dostavlja Ministarstvu, temeljem čega bi ministar i dalje izdavao odobrenje kojim se potvrđuje da je mjerenje provedeno u skladu s postavljenim kriterijima. Slijedom prethodno navedenog predlažemo da se iz Nacrta Pravilnika briše prijedlog izmjene članka 28. stavka 4. Pravilnika, odnosno drugim riječima predlažemo da članak 28. stavak 4. ostane nepromijenjen. Dodatno predlažemo da se temeljem odobrenja koje izdaje ministar sukladno članku 23. stavku 1. i 2. Pravilnika regulira rok za provedbu periodičkih mjerenja, te stoga predlažemo u članku 28. Pravilnika dodati novi stavak 6. kako slijedi: „(6) Rok za obavljanje periodičkih mjerenja računa se od dana obavljanja zadnjih mjerenja neovisno radi li se o prvim mjerenjima, prethodnim periodičkim mjerenjima, ili dodatnim mjerenjima na zahtjev Ministarstva, a isti se određuje u odobrenju koje se izdaje temeljem članka 23. stavka 1. i 2. ovog pravilnika.“ Djelomično prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta. Time se ukidaju rokovi od dvije i tri godine prema pojmu naseljenog mjesta. Dodavanje stavka 6. je shodno naprijed navedenome nije potrebno jer se stavci 2. i 3. ne mijenjaju (osim stavak 2. kod roka, umjesto 3 godine, rok od 2 godine). U odnosu na članak 28. stavak 2. Pravilnika iz 2014. godine, uvođenje promjene koja se odnosi na periodičko mjerenje koje se provodi svake 3 godine sukladno odredbama Pravilnika iz 2014. godine, po Nacrtu pravilnika, provoditi će se svake 2 godine. Isto se provodi zbog bolje kontrole zračenja baznih stanica. Naime, broj izvora zračenja od 2012. godine do danas rapidno raste te su se novopostavljene bazne stanice približile općoj populaciji tj., stambenim jedinicama. Postavljanje sve suvremenije telekomunikacijske mreže u sve većem broju i sve bliže stambenim objektima uzrokovalo je zabrinutost opće populacije, kao i brojnih Udruga za promicanje i zaštite zdravlja običnog građanina što je temeljni razlog da se kontrolna mjerenja u skladu s novonastalom situacijom provode svake druge godine. Period od tri godine postao je predugačak i nije odgovarajući za novonastalu situaciju. Uvođenje 5G mreže uzrokovati će još veću broj novih antenskih prihvata i sustava komunikacije te je još veći razlog za učestaliju kontrolu zračenja. U ovome Nacrtu pravilnika, granične razine nisu uopće mijenjane. Što se tiče povećanja troškova mjerenja, moramo napomenuti da do donošenja Pravilnika iz 2014. godine periodička mjerenja su bila svake 2 godine a tada nije bilo prigovora da su troškovi veliki. Nadalje, neovisno o troškovima, promicanje zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj zaista nema cijenu, a razvidno je da su vlasnici baznih stanica izuzetno uspješne tvrtke i često nagrađivane u poslovnim krugovima, u odnosu na kvalitetu rada i financijski uspjeh.
15 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Točku 2. izmijeniti tako da glasi: "2. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage elektromagnetskog polja." Djelomično prihvaćen Prihvaća se definicija po ICNIRP-u.
16 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. a) Stavak 2. Predlažemo zadržati postojeći period mjerenja s obzirom na dosadašnje rezultate mjerenja koja nisu utvrdila odstupanja od propisanih vrijednosti te izbjegavanje nepotrebnog dodatnog troška vlasnicima izvora za povećani broj periodičkih mjerenja ako bi se u naseljenim područjima periodičnost mjerenja smanjila s postojeće tri na dvije godine. Naglašavamo da time nećemo narušiti dostupnost mjernih rezultata jer će za ogromnu većinu izvora, zbog njihove rekonstrukcije, mjerenja biti izvršena i ranije od tog roka za periodička mjerenja, te će Ministarstvo raspolagati s kvalitetnim mjernim podacima. Dodatno, postoji propisana mogućnost provođenja dodatnih mjerenja po zahtjevu Ministarstva ako će za pojedini izvor postojati opravdani interes za obavljanje mjerenja pa smatramo da umjesto provođenja mjerenja na svim izvorima, putem zahtjeva za dodatna mjerenja sve eventualne dvojbe oko zadovoljavanja propisanih uvjeta zaštite od EM polja mogu biti riješene na pojedinačnoj osnovi. Smatramo da učestalo ponavljanje periodičkih mjerenja (posebno na izvorima izvan naseljenih područja) ne pridonosi zaštiti zdravlja ljudi, odnosno ministarstvo nije ničime dokazalo da se predloženim povećanjem frekvencije obavljanja periodičkih mjerenja postižu neki bitni učinci vezano za zaštitu zdravlja ili da je bilo nekakvih drugih negativnih događaja koji bi se izbjegli da su se periodička mjerenja obavljala češće. Općenito, periodičkim mjerenjima se samo povećavaju troškovi korisnicima izvora, čime se destimulira uporaba radiofrekvencijskog spektra jer troškovi mjerenja mogu kod nekih vrsta izvora i korisnika premašiti vrijednost radijske postaje i naknade za uporabu spektra. Predlažemo izmijeniti tekst da glasi: "(2) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja koji se nalaze u naseljenim područjima obvezni su osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja te dostaviti mjerna izvješća sa mišljenjem ovlaštene pravne osobe ovome Ministarstvu i to jedanput svake treće kalendarske godine nakon prethodno obavljenog mjerenja." b) Stavak 3. Za izvore elektromagnetskog polja izvan naseljenih mjesta i na drugim specifičnim lokacijama predlažemo izuzimanje od obaveze obavljanja periodičkih mjerenja, uz primjenu dodatnog uvjeta kojim se prvim mjerenjima dokazuje da udovoljavaju graničnim razinama. Smatramo da takvi izvori ne utječu negativno i ne dovode u pitanje postavljene kriterije zaštite od elektromagnetskih polja. Predlažemo izmijeniti tekst da glasi: "(3) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja koji se nalaze u područjima izvan naseljenih mjesta (te u tunelima, na mostovima, brzim cestama i autocestama) nisu obvezni obavljati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja ako posjeduju odgovarajuće odobrenje za uporabu sukladno članku 23. ovog pravilnika." c) Stavak 4. Korisnici izvora ovom izmjenom gube dokaz o sukladnosti izvora sa odredbama Pravilnika, a što im je potrebno u slučaju bilo inspekcija (građevinska i/ili sanitarna inspekcija ministarstva) bilo zaprimljenih upita (mediji/korisnici). Stoga se predlaže da nakon svakog mjerenja koje se dostavlja Ministarstvu, ministar izdaje Rješenje kojim se potvrđuje da je mjerenje u skladu s postavljenim kriterijima. Temeljem izdanog rješenja regulirati će se da li je potrebno zatražiti dodatna mjerenja (zbog nedovoljnog proteka vremena od zadnjih važećih mjerenja) ili će postojeća mjerenja biti zadovoljavajuća, a što je povezano sa odredbom iz čl.23 st.2. Pravilnika. Predlažemo izmijeniti tekst da glasi: "(4) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja temeljem stavka 2. i 3. ovoga članka obvezni su nakon svakog periodičkog mjerenja dostaviti ovome Ministarstvu mjerno izvješće sa mišljenjem ovlaštene pravne osobe nakon čega se provodi postupak iz članka 23. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika." Dodatno predlažemo dodati novi stavak (6) koji glasi: "(6) Rok za obavljanje periodičkih mjerenja računa se od dana obavljanja zadnjih mjerenja neovisno radi li se o prvim mjerenjima, prethodnim periodičkim mjerenjima, ili dodatnim mjerenjima na zahtjev Ministarstva, a isti se određuje u rješenju koje se izdaje temeljem članka 23. stavak 1. i 2. ovog pravilnika." Djelomično prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta. Time se ukidaju rokovi od dvije i tri godine prema pojmu naseljenog mjesta. Dodavanje stavka 6. je shodno naprijed navedenome nije potrebno jer se stavci 2. i 3. ne mijenjaju (osim stavak 2. kod roka, umjesto 3 godine, rok od 2 godine). U odnosu na članak 28. stavak 2. Pravilnika iz 2014. godine, uvođenje promjene koja se odnosi na periodičko mjerenje koje se provodi svake 3 godine sukladno odredbama Pravilnika iz 2014. godine, po Nacrtu pravilnika, provoditi će se svake 2 godine. Isto se provodi zbog bolje kontrole zračenja baznih stanica. Naime, broj izvora zračenja od 2012. godine do danas rapidno raste te su se novopostavljene bazne stanice približile općoj populaciji tj., stambenim jedinicama. Postavljanje sve suvremenije telekomunikacijske mreže u sve većem broju i sve bliže stambenim objektima uzrokovalo je zabrinutost opće populacije, kao i brojnih Udruga za promicanje i zaštite zdravlja običnog građanina što je temeljni razlog da se kontrolna mjerenja u skladu s novonastalom situacijom provode svake druge godine. Period od tri godine postao je predugačak i nije odgovarajući za novonastalu situaciju. Uvođenje 5G mreže uzrokovati će još veću broj novih antenskih prihvata i sustava komunikacije te je još veći razlog za učestaliju kontrolu zračenja. U ovome Nacrtu pravilnika, granične razine nisu uopće mijenjane. Što se tiče povećanja troškova mjerenja, moramo napomenuti da do donošenja Pravilnika iz 2014. godine periodička mjerenja su bila svake 2 godine a tada nije bilo prigovora da su troškovi veliki. Nadalje, neovisno o troškovima, promicanje zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj zaista nema cijenu, a razvidno je da su vlasnici baznih stanica izuzetno uspješne tvrtke i često nagrađivane u poslovnim krugovima, u odnosu na kvalitetu rada i financijski uspjeh.
17 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
18 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. KAO ŠTO HUZEZ SAVJETUJE U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. U članku 22. Pravilnika izmijeniti stavak 1. i dodati nove stavke na način da glasi: (1a) Investitor visokofrekvencijskog izvora elektromagnetskog polja prije pribavljanja suglasnosti ministarstva dužan je pribaviti suglasnost jedinice lokalne samouprave. (1b) Suglasnost jedinice lokalne samouprave za postavljanje visokofrekvencijskog izvora izdaje se slijednom na osnovu proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori na planiranoj lokaciji, izvršenog od strane ovlaštene pravne osobe sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, potom javnog oglašavanja namjere u lokalnim medijima, na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama svih stambenih objekata koji su unutar kruga od 1 km od predviđene lokacije za postavljanje izvora, kao i provedene tromjesečne javne rasprave uz predstavljanje javnosti proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja na planiranoj lokaciji. Suglasnosti jedinice lokalne samouprave treba sadržavati hodogram s vremenskim slijedom aktivnosti te rezultate provedene rasprave. Izdavanje suglasnosti jedinice lokalne samouprave bez suglasnosti lokalnog stanovništva smatrat će se kršenjem prava zajamčenim člankom 70. Ustava RH (O) U slučaju rekonstrukcije bazne stanice propisati obvezu ponavljanja cijelokupnog postupka kao I kod prvog postavljanja bazne stanice. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
19 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 15. U članku 33. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Ovlaštena pravna osoba koja je obavila mjerenja preslike mjernog izvješća s mišljenjem o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati najmanje osam godina. U čl 34. iza točke n) dodati točku o) koja glasi: o) udaljenosti prvog zatvorenog prostora namijenjenog za boravak i rad ljudi, U čl 37. iza točke b) dodati točke c) i d) koje glase: c) ministarstvo će omogućiti izdavanje minimalno jednog ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja po županiji i minimalno dva za Grad Zagreb kako bi pokrilo cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i omogućilo svim građanima dostupnost mjerenja i informacije o zračenju. Također ministarstvo će odobriti cjenike za usluge mjerenja kako bi osiguralo ujednačenu i prihvatljivu cijenu navedenih usluga. d) ministarstvo će voditi računa da ne izdaje ovlaštenja pravnima osobama koje su u mogućem sukobu interesa. U čl 38. stavak 3 izmijeniti na način da glasi: (3) Utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, a u čiji sastav ulaze: predstavnici Ministarstva, predstavnik akreditacijskog tijela – stručnjak za područja koje pokriva ovlašćivanje kao i jedan priznati stručnjak iz područja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja te barem dva liječnika i/ili stručnjaka za zaštitu okoliša . U čl.40 stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministar mora putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe koja ima ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika, a vezano za vjerodostojnost mjernog izvješća (odabir mjernih mjesta, postupci i točnost mjerenja, umjerenost mjerne opreme, odabir metode proračuna, pojednostavljenja u modeliranju strukture domene proračuna i sl.). Djelomično prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta. Što se tiče članka 33. Pravilnika iz 2014. godine, u isti je stavljen rok od 8 godina umjesto 4. U odnosu na članak 34. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za urbanističke parametre udaljenosti između objekata. Rezultati mjerenja su najmjerodavniji pokazatelj mjera zaštite od elektromagnetskih polja. Zadatak određivanja kritičnih točaka odgovornost je ovlaštene tvrtke tj. Mjeritelja. U odnosu na članak 37. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva ne može utjecati na broj tvrtki koje se žele ovlastiti za ispitivanje elektromagnetskih polja. U ovome trenutku ih ima samo 8, a pokazalo se da je to gotovo maksimalan broj rentabilnosti obavljanja posla već ovlaštenih tvrtki. Ministarstvo zdravstva ne ograničava daljnja ovlaštenja novih tvrtki, ali nemoguće je očekivati da će se po svakoj županiji prijaviti za ovlaštenje neka druga takva tvrtka. Prijedlog je u potpunosti nemoguć za provođenje. U odnosu na članak 38. stavak 3. Pravilnika iz 2014. godine, liječnici i stručnjaci za zaštitu okoliša nisu stručni za pitanja elektromagnetskih polja te način korištenja mjernih uređaja niti imaju znanja da prate primjenu normative ovlaštenih mjeritelja. Navedeni liječnici i stručnjaci iz područja zaštite okoliša mogu sudjelovati u izradi studija utjecaja elektroromagnetskih polja na zdravlje čovjeka. Kontrolu stručnosti mjerenja i izražavanje fizikalnih veličina predstavlja područje znanosti o elektromagnetnimpoljima i samo relevantni stručnjaci za elektromagnetska polja mogu obavljati kontrolu stručnog rada ovlaštenih tvrki. U odnosu na članak 40. stavak 1. Pravilnika iz 2014. godine, kontrolu rada ovlaštene pravne osobe HAA (Hrvatska akreditacijska agencija iz Zagreba) obavlja svake godine, a svakih 5 godina se provodi obnova akreditacije te i ovlaštenja od Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva može, ali ne mora dodatno provjeravati rad ovlaštene pravne osobe jer ju redovito kontrolira HAA.
20 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. U članku 17. izmijeniti stavak 2. na način da glasi: (2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. Također, u članku 21. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše tri mjeseca od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera. A, stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na tri mjeseca od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka. U članku 22. Pravilnika izmijeniti stavak 1. i dodati nove stavke na način da glasi: (1a) Investitor visokofrekvencijskog izvora elektromagnetskog polja prije pribavljanja suglasnosti ministarstva dužan je pribaviti suglasnost jedinice lokalne samouprave. (1b) Suglasnost jedinice lokalne samouprave za postavljanje visokofrekvencijskog izvora izdaje se slijednom na osnovu proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori na planiranoj lokaciji, izvršenog od strane ovlaštene pravne osobe sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, potom javnog oglašavanja namjere u lokalnim medijima, na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama svih stambenih objekata koji su unutar kruga od 1 km od predviđene lokacije za postavljanje izvora, kao i provedene tromjesečne javne rasprave uz predstavljanje javnosti proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja na planiranoj lokaciji. Suglasnosti jedinice lokalne samouprave treba sadržavati hodogram s vremenskim slijedom aktivnosti te rezultate provedene rasprave. Izdavanje suglasnosti jedinice lokalne samouprave bez suglasnosti lokalnog stanovništva smatrat će se kršenjem prava zajamčenim člankom 70. Ustava RH U članku 22. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Investitor nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: investitor) za postavljanje i rekonstrukciju određenog izvora mora pribaviti suglasnost ministarstva. Djelomično prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
21 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju (NN 76/12), dajemo mišljenje na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja koji je u javnom savjetovanju od 17. prosinca 2018. do 16. siječnja 2019. godine. U svojstvu opunomoćenice Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH, pučka pravobraniteljica prati stanje i ukazuje na potrebu zaštite ljudskih prava i kroz izmjene propisa, kao što je i ovo javno savjetovanje. Ovo mišljenje se temelji na petogodišnjem praćenju stanja i postupanju po pritužbama građana i građanskih inicijativa zbog ugroze zdravlja i života od zračenja elektromagnetskih polja baznih stanica mobilnih operatera, u čijoj blizini ljudi žive ili borave te promiče i štiti pravo na zdravlje, pravo na zdrav život, pravo na pristup informacijama te sudjelovanje zainteresirane javnosti u procesima odlučivanja, a o svemu redovito izvještavamo Hrvatski sabor te kontinuirano dajemo preporuke za unapređenje standarda zaštite još od 2014. godine, posebice kroz Pravilnik koji je predmet ove javne rasprave. Naime, Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) je provedbeni propis Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18) kojim se, između ostaloga, propisuju temeljni zahtjevi za izvore, uređaje, postrojenja i građevine koje sadrže izvore elektromagnetskih polja, granične razine, postupci njihova provjeravanja, pa je značajan za unapređenje preventivnih i zaštitnih mjera o kojima dalje pišemo u tekstu. Naime, Ministarstvu zdravlja smo još u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2014. godinu preporučili izradu novog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, kako bi se unapređenje preventivnih i zaštitnih zdravstvenih mjera izvršilo na transparentan način te kako bi u tome sudjelovali predstavnici zainteresirane i stručne javnosti, ali i tijela u čijoj je nadležnosti područje gradnje i prostornog uređenja te zaštite okoliša. Istu smo preporuku ponovili u izvješćima pučke pravobraniteljice za 2015. i 2016. godinu, dok smo u potonjem ukazali i na potrebu jače suradnje s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Također smo preporučili da se objavi popis izvora elektromagnetskih polja u obliku upisnika iz obveze po čl. 24. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja dok smo u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2017. godinu isto ponovili i obavijestili Hrvatski sabor da, unatoč kontinuiranim preporukama, nije bilo zakonodavnih izmjena čime se propušta uvođenje strožih standarda zaštite zdravlja i ne sagledavaju sve opasnosti koje ovo zračenje može prouzročiti. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je zračenje elektromagnetskih polja u kategoriju 2B (moguće kancerogeno za ljude), a značajan broj međunarodnih znanstvenika još od 2015. godine traži usvajanje strožih standarda zaštite jer se važeći uglavnom temelje na zaštiti od toplinskog učinka ovog zračenja, a zanemaruju potencijalno štetne i nedovoljno istražene atoplinske učinke, pogotovo kroz dugotrajnu izloženost ovom zračenju. I rezolucije Europske unije i Vijeća Europe, iako su neobvezujući akti, zastupaju stav da se radi o značajnoj i nedovoljno prepoznatoj opasnosti, zbog čega je potrebno poboljšati postojeće mehanizme zaštite te ističu primjenu tri temeljna načela: načelo predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti. Rezolucija 2011/1815 Vijeća Europe "Potencijalna opasnost od elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš" ističe kako su potencijalni zdravstveni učinci elektromagnetskih polja niskih frekvencija u neprekidnim istraživanjima i značajni u javnoj debati te kako ovo zračenje ima „manje ili više štetan utjecaj, ne-termički, biološki učinak na biljke, insekte i životinje, kao i na ljudsko tijelo, čak i kod izloženosti koje su ispod službenih dopuštenih vrijednosti“. Vijeće Europe stoga strogo preporuča primjenu principa ALARA (načelo dovoljnosti) i načelo predostrožnosti jer „čekajući visoku razinu znanstvenih i kliničkih dokaza prije poduzimanja akcije radi prevencije dobro poznatih rizika može doći do visokih zdravstvenih i ekonomskih troškova, kao što je to bio slučaj s azbestozom, olovnim benzinom i duhanom.“ Zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja propisana je primjena načela predostrožnosti koje treba osigurati primjenu mjera zaštite kojima se sprečavaju ili smanjuju štetni učinci za život i zdravlje osoba koje obavljaju djelatnost s izvorima neionizirajućeg zračenja i osoba koje su njemu izložene te načelo ograničenja izlaganja istom kroz utvrđivanje gornje granice dopuštene izloženosti ljudi i primjenu granice za najveću razinu dozvoljene emisije iz izvora zračenja. No, načelo dovoljnosti koje nalaže da se koristi minimalno dovoljna emisija zračenja, pri čemu se ne smanjuje funkcionalnost usluge te načelo uključenosti koje podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija u planiranje i realizaciju, kod nas nisu propisani, te bi ih trebalo uvesti i primjenjivati. Vezano uz pojedine članke predloženog Nacrta Pravilnika, podržavamo namjeru preciznijeg definiranja pojmova „javna područja“ i „područja povećane osjetljivosti“ u čl. 1. Nacrta kojim se dopunjuje čl. 2. postojećeg Pravilnika. U istom se članku uvodi i definicija „naseljenog područja“ pa u cilju obuhvata svih „područja povećane osjetljivosti“ u kojima je potrebna jača zaštita od učinaka zračenja, jer u njima borave ili žive ljudi te posebice osjetljiva populacija, definicijom je potrebno obuhvatiti i neizgrađeni dio građevinskog područja, budući da se na njemu mogu planirati naselja. Nadalje, vezano uz pitanje određivanja područja, predlažemo uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe. Takvi prijedlozi slijede načelo predostrožnosti te naglašavaju i preventivni karakter ovog načela, odnosno potrebu da se djeluje u ranoj fazi kako bi se spriječile veće štetne posljedice koje mogu kasnije proizaći. Ovi bi se prijedlozi mogli ugraditi u čl. 1. predloženog Nacrta, kao i minimalna udaljenost baznih stanica od stambenih zgrada i obrazovnih ustanova te minimalna visina antene u odnosu na ostale zgrade, a budući da se Pravilnikom, između ostaloga, propisuju temeljni zahtjevi za izvore, uređaje, postrojenja i građevine koje sadrže izvore elektromagnetskih polja. Pozdravljamo čl. 12. predloženog Nacrta kojim se dopunjuje čl. 23. st.7. postojećeg Pravilnika te se korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju izvršiti dodatna mjerenja i dostaviti rezultate istih zainteresiranoj javnosti na upit i/ili Ministarstvu, što prepoznajemo kao primjenu načela uključenosti, iako se eksplicitno ovo načelo ne navodi. Pozdravljamo čl. 13. predloženog Nacrta kojim se mijenja čl. 25. postojećeg Pravilnika te se dodaje vremensko ograničenje od tri mjeseca za prva mjerenja od dana puštanja izvora u privremeni pogon. Iako u važećem Pravilniku nije određen nikakav rok za prva mjerenja, što smatramo velikim nedostatkom, rok od tri mjeseca čini se predugačak upravo iz pozicije načela predostrožnosti pa predlažemo da se isti skrati na maksimalno do 30 dana. Pozdravljamo i čl. 14. predloženog Nacrta kojim se mijenja čl. 28. postojećeg Pravilnika te će se periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja izvora zračenja za područja naseljenih mjesta sada provoditi svake druge godine. Iz obrazloženja nije jasno zašto je u čl. 17. predloženog Nacrta kojim se mijenja st. 2. čl. 42. važećeg Pravilnika, povećan rok za dostavljanje Studije korisnika niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja Ministarstvu zdravstva sa 2 godine na 5 godina, i koji se cilj povećanjem ovog roka želi postići, pa predlažemo da se ovaj rok ne produljuje, bez jasnog obrazloženja i sagledavanja posljedica. Zaključno, iz predloženog je Nacrta razvidno da čl. 24. važećeg Pravilnika ostaje isti, odnosno ostaje obveza po st. 1. ovog članka kojom je propisano da Ministarstvo zdravstva vodi Popis izvora elektromagnetskih polja u obliku upisnika na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika i koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije. Stoga koristimo priliku podsjetiti na preporuku pučke pravobraniteljice iz Izvješća za 2016. i 2017. godinu, Ministarstvu, da objavi navedeni opis, sukladno obvezi iz Pravilnika, neovisno o Popisu svih baznih stanica koje vodi Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), sukladno propisima koji uređuju područje mrežne djelatnosti, između ostaloga i zbog toga što HAKOM-ova baza podataka nije pregledna i razumljiva te ne može i ne smije biti adekvatna zamjena. Djelomično prihvaćen Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja temelji se na znanstvenim istraživanjima kojima su utvrđene razine elektromagnetskih polja koje se smatraju sigurnima i nemaju štetnog učinka na ljudsko zdravlje. Međunarodno priznate agencije poput ICNIRP-a i CENELEC-a preporučuju višestruko provjerene smjernice i standarde za mobilne telefone i bazne stanice. Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Nadalje, analiza je pokazala da su nove tehnologije u području mobilnih komunikacija (3G i LTE) malo doprinijele povećanju razine izmjerenih polja u okolišu (iako je percepcija upravo suprotna). Stoga nije preporučena promjena dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskih polja, tj. ICNIRP-ovih smjernica, usvojenih u direktivi Europske komisije, prema kojima su dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj 2,5 do 6,25 puta strože. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, u novom nacrtu Smjernica za ograničavanje izloženosti za vremenski promjenjiva električna, magnetska i elektromagnetska polja (100 kHz do 300 GHz) iz srpnja 2018. godine, ICNIRP navodi da je njihova svrha uspostaviti smjernice za ograničavanje izloženosti elektromagnetskim poljima koje će osigurati visoku razinu zaštite svih ljudi od poznatih negativnih učinaka na zdravlje koji potječu iz izravnih, ne-medicinskih izloženosti i kratkoročnim i dugoročnim, kao i kontinuiranim i diskontinuiranim elektromagnetskim poljima radijskih frekvencija. Završena je javna rasprava o nacrtu i ICNIRP te slijedi davanje mišljenja ICNIRP-a. Nije poznato da bi se mijenjale postojeće razine zaštite. Stajalište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mnogih stručnih pregleda je da nema utvrđenih rizika od korištenja mobilnih telefona ili života u blizini baznih postaja mobilnih mreža. Posljednjih nekoliko godina, priznate stručne organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) u više navrata su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja pregledali važeće pragove za mobilne komunikacije i potvrdili da je, ako se te vrijednosti poštuju, korištenje mobilne tehnologije sigurno: „Considering the very low exposure levels and research results collected to date, there is no convincing scientific evidence that the weak RF signals from base stations and wireless networks cause adverse health effects“ (poveznica: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/). Službeni stav Europske Unije je da Direktiva 1999/519/EC iz 1999.godine (poveznica: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/electromagnetic_fields/docs/emf_rec519_en.pdf) propisuje dovoljno predostrožnosti („Adherence to the recommended restrictions and reference levels should provide a high level of protection as regards the established health effects that may result from exposure to EM fields“ /„Pridržavanje preporučenih ograničenja i referentnih razina bi trebalo osigurati visoku razinu zaštite u pogledu utvrđenih zdravstvenih učinaka koji mogu nastati uslijed izloženosti EM poljima”). Glede minimalne udaljenosti baznih stanica od stambenih zgrada i obrazovnih ustanova, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Podržavamo bolju primjenu načela uključenosti koje podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija. Lokalne zajednice, regionalne vlasti i građanske organizacije potrebno je uključivati u planiranje i organizaciju postavljanje izvora neionizirajućeg zračenja. No, nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Urbanistički planovi, razmještaj građevina, određivanje lokacija, sudjelovanje u provedbi urbanističkog plana nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva te se ista pitanja zbog nenadležnosti ne mogu rješavati propisima iz područja zdravstva. Podržavamo prijedlog za bolju i intenzivniju suradnju Ministarstva zdravstva s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. No, naglašavamo kako svako od navedenih tijela državne uprave postupa sukladno svom djelokrugu. Osnovna tijela Europske unije su: Europski parlament (the European Parliament) koji zastupa građane Europske unije, a građani ga izravno biraju; Vijeće Europske unije (the Council of the European Union) koje predstavlja vlade i pojedinačne države članice i sudjeluje u zakonodavnom postupku te Europska komisija (the European Commission) koja zastupa interese Unije kao cjeline. U pravilu, Europska komisija predlaže nove propise, a Europski parlament i Vijeće Europske unije ih donose. Nakon toga, Europska komisija i države članice provode propise, a Europska komisija nadzire njihovu odgovarajuću primjenu i provedbu.Rezoluciju 1815 („The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment“) usvojila je Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Važno je razumjeti kako međunarodne zdravstvene i sigurnosne smjernice za ograničenje izloženosti elektromagnetskim poljima iz baznih stanica i mobilnih telefona osiguravaju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva od svih utvrđenih zdravstvenih učinaka. Uvođenjem principa predostrožnosti u Republici Hrvatskoj propisana su značajno stroža ograničenja za područja povećane osjetljivosti u usporedbi s odredbama Direktive1999/519/EC i međunarodnim smjernicama Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja i tako je osigurana odgovarajuća zaštita zdravlja svih hrvatskih građana (područja povećane osjetljivosti obuhvaćaju sve zgrade stambene i poslovne namjene, škole, vrtiće, bolnice, domove za starije i nemoćne, smještajne turističke objekte, dječja igrališta, itd.). Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže. U odnosu na izmjene i dopune članka 13. kojim se mijenja članak 25. važećeg Pravilnika, vlasnik bazne stanice kao investitor vrlo rijetko pokreće izgradnju, postavljanje te mjerenje zračenja samo za jednu baznu stanicu. Zbog velikog broja baznih postaja te pokretanje mjerenja zračenja za više baznih postaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, a često i istovremeno, vremenski rok od mjesec dana je prekratak te je u praksi potreban veći rok kao što je i predviđen u Nacrtu Pravilnika. Glede članka 17. Nacrta Pravilnika kojim se mijenja članak 42. važećeg Pravilnika isti se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekvencijskih izvora koji imaju enormno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora, a kako bi se izradila opsežna studija, čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata temeljem kojih se mogu mišljenjem izrađivača studije dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema privaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je dvije godine zaista kratko vremensko razdoblje, jer je tu riječ o broju izvora koji po nekim vrstama prelazi brojku od desetine tisuća izvora. Neki vlasnici niskofrekvencijskih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo jednu vrstu niskofrekvencijskog izvora. Rok je stoga bilo potrebno produljiti na pet godina. U odnosu na Upisnik Ministarstva zdravstva, zbog snažne dinamike postavljanja novih baznih postaja i rekonstruiranih baznih postaja 3G,4G mreže a dolaskom i 5G mreže, podaci se mijenjaju na dnevnoj bazi te je potrebno ažurirati podatke na moderniji i efikasniji način. Iz toga razloga, postavljanje podataka o baznim stanicama na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva biti u završeno u prijelaznom razdoblju od dvije godine. Razlog tome je i novi računalni sustav upisivanja izvora zračenja, kod same prijave ispitivanja zračenja od strane korisnika, tj. vlasnika izvora zračenja
22 Josipa Juričev-Sudac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Josipa Juričev-Sudac Zbog zabrinutosti za svoje zdravlje, zdravlje moje obitelji kao i svih ostalih oštećenih građana, izražavam svoj protest zbog minimalne zaštićenosti od velike izloženosti radio frekvencijskim (RF) valovima od antenskih sustava baznih postaja koje niču, kao gljive poslije kiše, po krovovima susjednih zgrada, kuća i ostalih građevina. Dopuštene referentne granične razine RF zračenja u Republici Hrvatskoj su neusporedivo više nego u ostalim razvijenim zemljama čime hrvatske institucije pokazuju nebrigu za svoje građane uz pogodovanje tele operaterima koji žele što veću zaradu uz što manja ulaganja, a sve to na račun zdravlja građana. Zgrada u kojoj živim je u neposrednoj blizini dvije susjedne zgrade - na jednoj zgradi su dvije bazne stanice, a na drugoj tri, ukupno čak 5 baznih stanica, jer svaki teleoperater ima svoju baznu stanicu, tako da smo izloženi zbirnom djelovanju jakosti i gustoći snage zračenja svih tih stanica, s tim da se antene nalaze zapravo horizontalno na istoj visini kao stanovi što nije u skladu s uvjetima postavljanja baznih postaja GUP-a i Prostornog plana GZ. Susjedne zgrade imaju ravan krov pa je očito da je to najlakši način postavljanja baznih stanica, a da se pri tom uopće ne vodi briga o ljudima koji žive na direktnom i najjačem udaru zračenja, posebno kad su u pitanju djeca, trudnice, bolesne i starije osobe. Vlasnici građevina na kojima se postavljaju bazne stanice dobivaju novčanu mjesečnu rentu, čime se kupuje njihova naivnost radi nepoznavanja problematike ili, možda, pohlepe za zaradom). Takvi vlasnici sigurno znaju da su oni pošteđeni od najveće izloženosti RF zračenju i da je za njih bolje da njihovi susjedi budu izloženi umjesto njih samih, što nije ništa čudno jer iz subjektivnih razloga biraju “manje zlo“ i usput imaju financijsku korist. Istovremeno prve susjede nitko ništa ne pita niti obavješćuje, nego se postaje kamufliraju u dimnjacima ili postavljaju onda kad se zna da su ljudi najmanje u svojim stanovima( srpanj, kolovoz). Kod antena je zračenje usmjereno u više latica, a zračenje je najjače u području i smjeru glavne latice. Brojne znanstvene studije i epidemiološka istraživanja su pokazala da osim toplinskog učinka RF valova na živu stanicu ljudskog organizma (kao i životinja) postoji i NETOPLINSKO štetno djelovanje na substaničnoj razini zbog čega dolazi, pogotovo kod dugotrajne izloženosti, do raznih neželjenih efekata - genetska oštećenja, karcinomi, tumori mozga, reproduktivni i imunološki kao i ostali poremećaji. Posebno je mozak osjetljiv kod izloženosti neionizirajućem elektromagnetskom zračenju da se čak govori o pravoj epidemiji tumora mozga, čak i kod male djece. (www.bioInitiative.org) U velikom istraživanju koje je provedeno u Brazilu na uzorku od 2, 338.332 stanovnika u trajanju od deset godina je promatrana korelacija broja stanovnika umrlih od tumora mozga i stanovanja u blizini bazne stanice. Studija je pokazala da su šanse za preživljavanjem oboljelih od tumora manje ukoliko su isti živjeli u blizini bazne stanice. Tako je gotovo polovina umrlih živjela na udaljenosti manjoj od 100 m od baznih stanica. Istraživanja u Izraelu i Njemaĉkoj također su pokazala da je broj oboljelih od tumora tri do ĉetiri puta veći ukoliko su isti živjeli u zoni od 400 m od baznih stanica. (“Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brasil”, Adilza C.Dode &Co., published in “Science of the Total Envoirnment”). Budući da dokazi o mobilnim telefonima i raku predstavljaju mješovitu sliku, Europska agencija za okoliš ( EEA), sa sjedištem u Kopenhagenu 2011. ponovno preporučuje pristup koji primjenjuje Načelo predostrožnosti kako bi se bolje upravljalo rizikom. Načelo predostrožnosti daje opravdanje za djelovanje javne politike u znanstvenim situacijama složenosti i nesigurnosti, gdje postoji potreba da se izbjegnu ili potencijalno smanje ozbiljne ili nepovratne prijetnje zdravlju i okolišu, koristeći odgovarajuću snagu znanstvenih dokaza, uzimajući u obzir prednosti i nedostatke djelovanja i nedjelovanja. Prijedlog: Radi zaštite ljudskog zdravlja od nadležnih institucija se očekuje da uz primjenu Načela opreznosti postave najniže referentne granične razine koje omogućuju funkcioniranje sustava po uzoru na zemlje ili gradove koji su ovakav način rada sustava telefonije proveli u praksi - Salzburg, Pariz. Treba uzeti u obzir jako lošu zdravstvenu sliku građana RH ( godišnje 25000 novooboljelih od karcinoma) i omogućiti ljudima miran život u vlastitom domu bez straha za svoj život i zdravlje što je građanima zagarantirano i Ustavom RH , čl.70 u kojem piše da je država dužna osigurati uvjete za zdrav život. Nije prihvaćen Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Analizirane su isključivo studije visoke stručne kvalitete provjerene od strane više neovisnih izvora koji se mogu smatrati relevantnima (studije bez znanstvene težine odbačene su i nisu bile predmet analize), i izrađen je pregled potpuno novih istraživanja u raznim frekvencijskim područjima i primjenama (uključujući, primjerice i baby monitore i igračke na daljinsko upravljanje s jedne strane, te primjerice dalekovode s druge strane). Dakle, same indicije o štetnosti nisu dovoljne. Temeljem zahtjeva Europske unije Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju širokopojasnog pristupa Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine te je plan da se omogući pristup internetu na čitavom području Republike Hrvatske. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska obvezala se primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije. Krovna tijela Europske unije za neionizirajuće zračenje ICNIRP i WHO kontinuirano prate situaciju vezano za utjecaj neionizirajućeg zračenja na stanovništvo. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Što se tiče graničnih razina (Pariz, Salzburg), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf) za Pariz i Salzburg navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva.
23 Štefica Ljubić Karaga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. U članku 22. Pravilnika izmijeniti stavak 1. i dodati nove stavke na način da glasi: (1a) Investitor visokofrekvencijskog izvora elektromagnetskog polja prije pribavljanja suglasnosti ministarstva dužan je pribaviti suglasnost jedinice lokalne samouprave. (1b) Suglasnost jedinice lokalne samouprave za postavljanje visokofrekvencijskog izvora izdaje se slijednom na osnovu proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori na planiranoj lokaciji, izvršenog od strane ovlaštene pravne osobe sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, potom javnog oglašavanja namjere u lokalnim medijima, na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama svih stambenih objekata koji su unutar kruga od 1 km od predviđene lokacije za postavljanje izvora, kao i provedene tromjesečne javne rasprave uz predstavljanje javnosti proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja na planiranoj lokaciji. Suglasnosti jedinice lokalne samouprave treba sadržavati hodogram s vremenskim slijedom aktivnosti te rezultate provedene rasprave. Izdavanje suglasnosti jedinice lokalne samouprave bez suglasnosti lokalnog stanovništva smatrat će se kršenjem prava zajamčenim člankom 70. Ustava RH U članku 22. stavak 1. izmijeniti na način da glasi: (1) Investitor nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: investitor) za postavljanje i rekonstrukciju određenog izvora mora pribaviti suglasnost ministarstva. Nije prihvaćen Što se tiče prijedloga za izmjenu članka 22. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nema nadležnost da uređuje udaljenost baznih stanica od drugih objekata, nadležnost nad planiranjem i određivanjem urbanističkog rasporeda građevina, kao ni za određivanje lokacije, način postavljanja I izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Riječ je o poslovima koji ulaze u djelokrug različitih tijela. Dodavanjem pojma “rekonstrukcija” isti izvor se smatra novim izvorom zračenja za koji se mora ponovno ishoditi suglasnost za postavljanje
24 Štefica Ljubić Karaga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno obavljati poslove iz djelokruga jedinica lokalne samouprave. Postoji evidencija svih VF izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno su podaci o izvorima zračenja na upisniku Ministarstva zdravstva interni, ali na uvid se mogu dati svi podaci na temelju zahtjeva zainteresirane osobe.
25 Štefica Ljubić Karaga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. U članku 28.stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine. Stavak 5 izmijeniti na način da glasi: (5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja. Preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima javni su dokumenti koji na zahtjev moraju u cijelosti biti dani na uvid jedinici lokalne samouprave. Nije prihvaćen U odnosu na članak 28. stavak 2., predložen rok od 2 godine predstavlja najbolji rok u kojem se sve bazne postaje mogu ispitati. Rok od jedne godine je zaista prekratak, ali i nepotrebna predostrožnost kojom se kontrolira zračenje u okolici.
26 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Ograničiti upotrebu wifi-a u školama i vrtićima kako to rade i ostale zemlje Europe i svijeta. Gdje god je moguće prebaciti se na žičanu konekciju koja je puno sigurnija i pouzdanija i nema zračenja wifi opreme. Na nacionalnoj razini napraviti kampanju u kojoj se upozorava na štetnost zračenja baznih stanica, mobitela, wifi uređaja,... Za upotrebu wifi-a u obrazovnim ustanovama usvojiti najbolje prakse koje su navedene u dokumentu http://bit.ly/wifi_skole Nije prihvaćen Ne postoji zabrana za korištenje WIFI-a u Republici Hrvatskoj pa načelno niti u Europi i svijetu (od krovnih tijela - WHO i ICNIRP). U svrhu preventivnog djelovanja postoje određena ograničenja uporabe ovakvih uređaja u nekim gradovima i državama.
27 Goran Katavić DODATAK, PRILOG 2. TABLICA 2. Prilog 2, (Tablica 2. – Granične razine referentnih veličina za vanjska područja povećane osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 6,1 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 0,066 W/m2). U prilogu 2. dodati Tablicu 2a. – Granične razine referentnih veličina za unutarnja područja povećane ili područja posebne osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m. Smanjite granice zračenja na razine koje se primjenjuju u Beču i Parizu: 10 mW|m2 Smanjite dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost iz rezolucije 1815 Vijeća Europe. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Što se tiče graničnih razina (Pariz, Beč), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf), za Pariz i Beč navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva.
28 Goran Katavić DODATAK, PRILOG 2. TABLICA 1 U Prilog2, u tablice za javna područja unijeti sadašnje granične razine referentnih veličina koje sada važe za područja povećane osjetljivosti, za vanjska područja povećane osjetljivosti unijeti granične razine referentnih veličina definirane u GUP Zagreba i GUP Sesveta , a za unutarnja područja povećane osjetljivosti definirati graničnu jakost električnog polja prema Rezoluciji 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ( " The potenttial dangeres of elecromagnetic fields and their effects on the environment) Prilog 2, (Tablica 1. – Granične razine referentnih veličina za javna područja) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 24,4 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 1,6 (W/m2). Smanjite granice zračenja na razine koje se primjenjuju u Beču i Parizu: 10 mW|m2. Smanjite dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost iz rezolucije 1815 Vijeća Europe. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Što se tiče graničnih razina (Pariz, Beč), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf), za Pariz i Beč navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva.
29 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. U čl. 43. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Na temelju rezultata studije iz članka 42. ovoga Pravilnika, ministar može pravnu osobu korisnika nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja rješenjem osloboditi od obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora te pribavljanja mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika za koje se Studijom pokaže da ne prelaze 90% vrijednosti granične razine referentnih veličina elektromagnetskih polja. U čl.45. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na članak 43. Pravilnika iz 2014. godine, zadnjim izmjenama Pravilnika brisan je postotak zračenja graničnih razina, koje su stručnjaci odredili nepotrebnim dodatnim dvostrukim ograničenjem. Glede 45. stavka 1. Pravilnika iz 2014. godine, ono se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan, odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekventnih izvora koji imaju iznimno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije, vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora kako bi se izradila opsežna studija čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata, a na temelju kojih se može dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema prihvaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je 2 godine zaista kratak period jer se radi broju izvora koji po nekim vrstama prelaze brojku od desetine tisuća izvora Neki vlasnici niskofrenkvetnih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo neke vrste izvora niske frenkvencije. Rok je stoga bilo potrebno produžiti na 5 godina.
30 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 15. U članku 33. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Ovlaštena pravna osoba koja je obavila mjerenja preslike mjernog izvješća s mišljenjem o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati najmanje osam godina. U čl 34. iza točke n) dodati točku o) koja glasi: o) udaljenosti prvog zatvorenog prostora namijenjenog za boravak i rad ljudi, U čl 37. iza točke b) dodati točke c) i d) koje glase: c) ministarstvo će omogućiti izdavanje minimalno jednog ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja po županiji i minimalno dva za Grad Zagreb kako bi pokrilo cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i omogućilo svim građanima dostupnost mjerenja i informacije o zračenju. Također ministarstvo će odobriti cjenike za usluge mjerenja kako bi osiguralo ujednačenu i prihvatljivu cijenu navedenih usluga. d) ministarstvo će voditi računa da ne izdaje ovlaštenja pravnima osobama koje su u mogućem sukobu interesa. U čl 38. stavak 3 izmijeniti na način da glasi: (3) Utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, a u čiji sastav ulaze: predstavnici Ministarstva, predstavnik akreditacijskog tijela – stručnjak za područja koje pokriva ovlašćivanje kao i jedan priznati stručnjak iz područja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja te barem dva liječnika i/ili stručnjaka za zaštitu okoliša . U čl.40 stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministar mora putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe koja ima ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika, a vezano za vjerodostojnost mjernog izvješća (odabir mjernih mjesta, postupci i točnost mjerenja, umjerenost mjerne opreme, odabir metode proračuna, pojednostavljenja u modeliranju strukture domene proračuna i sl.) Nije prihvaćen Što se tiče članka 33. Pravilnika iz 2014. godine, u isti je stavljen rok od 8 godina umjesto 4. U odnosu na članak 34. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za urbanističke parametre udaljenosti između objekata. Rezultati mjerenja su najmjerodavniji pokazatelj mjera zaštite od elektromagnetskih polja. Zadatak određivanja kritičnih točaka odgovornost je ovlaštene tvrtke tj. Mjeritelja. U odnosu na članak 37. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva ne može utjecati na broj tvrtki koje se žele ovlastiti za ispitivanje elektromagnetskih polja. U ovome trenutku ih ima samo 8, a pokazalo se da je to gotovo maksimalan broj rentabilnosti obavljanja posla već ovlaštenih tvrtki. Ministarstvo zdravstva ne ograničava daljnja ovlaštenja novih tvrtki, ali nemoguće je očekivati da će se po svakoj županiji prijaviti za ovlaštenje neka druga takva tvrtka. Prijedlog je u potpunosti nemoguć za provođenje. U odnosu na članak 38. stavak 3. Pravilnika iz 2014. godine, liječnici i stručnjaci za zaštitu okoliša nisu stručni za pitanja elektromagnetskih polja te način korištenja mjernih uređaja niti imaju znanja da prate primjenu normative ovlaštenih mjeritelja. Navedeni liječnici i stručnjaci iz područja zaštite okoliša mogu sudjelovati u izradi studija utjecaja elektroromagnetskih polja na zdravlje čovjeka. Kontrolu stručnosti mjerenja i izražavanje fizikalnih veličina predstavlja područje znanosti o elektromagnetnimpoljima i samo relevantni stručnjaci za elektromagnetska polja mogu obavljati kontrolu stručnog rada ovlaštenih tvrki. U odnosu na članak 40. stavak 1. Pravilnika iz 2014. godine, kontrolu rada ovlaštene pravne osobe HAA (Hrvatska akreditacijska agencija iz Zagreba) obavlja svake godine, a svakih 5 godina se provodi obnova akreditacije te i ovlaštenja od Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva može, ali ne mora dodatno provjeravati rad ovlaštene pravne osobe jer ju redovito kontrolira HAA.
31 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. Također, Članak 31. Pravilnika izmijeniti na način da glasi: Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini nepokretnih izvora (u daljnjem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobivanja odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika, kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora ili bilo koje promjene tehničkih značajki izvora. Nije prihvaćen Rekonstrukcija izvora samo po sebi znači promjenu tehničkih značaja izvora i jasno je definirana.
32 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. U članku 28.stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine. Stavak 5 izmijeniti na način da glasi: (5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja. Preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima javni su dokumenti koji na zahtjev moraju u cijelosti biti dani na uvid jedinici lokalne samouprave. Nije prihvaćen U odnosu na članak 28. stavak 2., predložen rok od 2 godine predstavlja najbolji rok u kojem se sve bazne postaje mogu ispitati. Rok od jedne godine je zaista prekratak, ali i nepotrebna predostrožnost kojom se kontrolira zračenje u okolici.
33 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Članak 25. izmijeniti na način da glasi: U svrhu obavljanja prvih mjerenja iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, korisnik nepokretnog izvora može privremeno taj izvor pustiti u pogon uz prijavu Ministarstvu početka puštanja u pogon. Privremeni rad ne može trajati duže od tri mjeseca. Također, Članak 27. izmijeniti na način da glasi: Korisnik zatečenog nepokretnog izvora elektromagnetskog polja, koji nema odobrenje ministra iz članka 23. ovoga Pravilnika, mora obaviti mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini tog izvora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U članku 13. Nacrta pravilnika kojim se mijenja članak 25. Pravilnika iz 2014. godine jasno i nedvosmisleno je naznačen rok od 3 mjeseca. Glede članka 27. Pravilnika iz 2014. godine sam naziv zatečeni izvori zračenja govori o izvorima zračenja koji su nekim novim propisima dobili obvezu prilagodbe. U pravilu radi se o većem broju izvora zračenja jednog vlasnika pa bi rok od 60 dana u praksi bio neizvediv. Prilikom izrade novog pravilnika biti će određeni i novi rokovi u slučaju potrebe za njihovom izmjenom.
34 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno obavljati poslove iz djelokruga jedinica lokalne samouprave. Postoji evidencija svih VF izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno su podaci o izvorima zračenja na upisniku Ministarstva zdravstva interni, ali na uvid se mogu dati svi podaci na temelju zahtjeva zainteresirane osobe.
35 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Stavak 7 izmijeniti na način da glasi: (7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu i/ili zainteresiranoj javnosti. Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog u Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja jer paralelno sa redovnim mjerenjem, bilo periodičkim, bilo prvim mjerenjima izvora zračenja mnogi građani žele još jedno kontrolno mjerenje jer imaju svoje primjedbe i određene interese.Takvih prijava građana i zahtjeva sve je više, a mnogi koji to traže isto čine iz radoznalosti ili mišljenja da će druga mjerenja biti u skladu s njihovim zahtjevima koja najčešće apliciraju, odnosno da kod drugih mjerenja izvor zračenja neće biti sukladan Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja. Naime, kada netko traži novo mjerenje uz već redovno izvršeno, mora postojati opravdna sumnja da je isto potrebno. Bilo je prijedloga da se broj “takvih” prijava ograniči na 12 godišnje i izvrše dodatna mjerenja na trošak Ministarstva zdravstva, ali to opet ne bi bilo pošteno prema onima ostalima koji to pravo ne bi dobili jer je već unaprijed ispunjena dodatna kvota mjerenja. Zato je svima omogućeno da na vlastiti upit zatraže nova mjerenja ,ali se tada primjenjuju odredbe Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08 I 88/10). Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja
36 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika. Odobrenje korisniku visokofrekvencijskog izvora ne može se izdati bez prethodno pribavljene suglasnosti jedinice lokalne uprave. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina.
37 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Besmisleno je da Ministarstvo izdaje odobrenje za rad izvora poput baznih stanica bez provjere je li za istu ishođena uporabna dozvola tijela graditeljstva. Ne može se upotrebljavati izvor koji je neupotrebljiva građevina ili dio građevine. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici zračenja te poštivanju graničnih razina. Na temelju sukladnosti izmjerenih razina zračenja sa graničnim razinama definiranim Pravilnikom iz 2014. godine izdaje se dozvola za uporabu. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izdavanje akata iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ako vlasnik izvora zračenja ne ispunjava uvjete za dobivanje dozvole, nadležno tijelo mu neće izdati dozvolu ili suglasnost za uporabu.
38 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U članku 23. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra u roku od 180 dana od izdavanja suglasnosti iz članka 22. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu. Iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, za izvor elektromagnetskog polja za čije je postavljanje prethodilo građenje građevine ili radovi na postojećoj zgradi ili građevini, investitor, odnosno vlasnik izvora dužan je priložiti akt za uporabu građevine, odnosno radova, koja se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje gradnja. Napomena: "Prilikom projektiranja i građenja u svrhu postavljanja izvora vlasnici izvora ne smiju projektirati, graditi, odnosno postavljati bazne postaje ako to nije predviđeno prostornim planom ili je na drugi način protivno planu. Za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola investitor mora izraditi glavni projekt koji mora biti u skladu s prostornim planom, a jedini postupak kojim se utvrđuje da je tome tako jest ishođenje uporabne dozvole ! U skladu sa Zakonom o gradnji izgrađena građevina može se početi koristiti tek nakon što je za tu građevinu izdana uporabna dozvola, a korištenje građevine bez uporabne dozvole predstavlja prekršaj investitora, za što su propisane novčane kazne. Stoga predlažemo da u slučaju izvora za čije je postavljanje prethodilo građenje (dalekovodi, trafostanice, bazne stanice s antenskim stupom ili prihvatom na zgradi…) Ministarstvo zahtjeva da investitor uz zahtjev obavezno prilaže uporabnu dozvolu, odnosno kako je regulirano u slučaju ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta. Tom mjerom bi pozitivno utjecali na poštivanje propisa. Usprkos postojećoj regulativi rezultati analize poštivanja propisa prilikom postavljanja baznih stanica (Živi zid 2018provedene na stotinjak nasumično odabranih baznih stanica utvrđeno je da ih je oko 70% postavljeno bez rješenja, građevinske dozvole ili prijave početka radova, a njih 90% nema uporabnu dozvolu. Nije prihvaćen U odnosu na određivanje roka u članku 23. Pravilnika iz 2014. godine, isti je određen u članku 28. Što se tiče izmjene članka 22. Pravilnika iz 2014. Godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno uređivati udaljenost baznih stanica od drugih objekata, planirati i određivivati urbanistički raspored građevina, određivati lokacije, način postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Gotovo svi navedeni izvori zračenja postavljaju se na temelju odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, br. 112/17 i 34/18). Sukladno članku 4. točki 16. navedenog pravilnika, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući elektroničku komunikacijsku opremu. Iz istoga je razvidno jesu li navedeni podaci točni.
39 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 9. Predlažem isto što i Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja. U članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno u predloženome. Neke od spomenutih prijedloga poslovi su u nadležnosti tijela kojeg spominjete, međutim potrebno je znati prepoznati i odvojiti nadležnost tijela jedinica lokalne samouprave i nadležnost javnopravnih tijela.
40 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. U članku 13. stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika. Najmanja udaljenost od geometrijskog središta odašiljačkog sustava nepokretne radijske postaje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pokretnih komunikacija usmjerenog u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini do vanjskog područja povećane osjetljivosti ne smije biti manja od 100 metara unutar kuta usmjerenosti odašiljačke antene. Na unutrašnjim područjima povećane osjetljivosti, jakost električnog polja ne smije prelaziti vrijednost 0,6 V/m. Nije prihvaćen Primjena parametra udaljenosti te stavljanje snižene granične razine, a u odnosu na članak 13. Pravilnika iz 2014. godine, predstavlja zadiranje u mijenjanje graničnih razina i uvođenje parametara udaljenosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje I određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja te sukladno navedenome određivanje parametra udaljenosti između građevina. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Granične razine se ne mijenjaju i određene su Pravilnikom iz 2014.
41 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Propisati obvezu isticanja upozorenja o zdravstvenim, socijanim i pedagoškim rizicima korištenja mobitela i drugih izvora elektromagnetskog zračenja u učionicama i drugim prostorijama u kojima se provodi nastava. Nije prihvaćen Navedeno je u nadležnosti kućnog reda škola. Korištenje mobilnih uređaja je slobodna volja korisnika. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu.
42 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Izdajte preporuku školama o obvezi gašenja mobilnih stanica učenika za vrijeme boravka u prostorima škole. Nije prihvaćen Navedeno je u nadležnosti kućnog reda škola. Korištenje mobilnih uređaja je slobodna volja korisnika. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu.
43 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Uvedite Pravilnikom obvezu trgovca da na mobilnim uređajima i njihovoj ambalaži otisne jasno vidljivo upozorenje o zdravstvenim rizicima prilikom korištenja uređaja. Nije prihvaćen Korištenje mobilnih uređaja je slobodna volja korisnika. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu.
44 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Propišite Pravilnikom obvezu Ministarstva o provođenju javne kampanje i informiranja javnosti o rizicima elektromagnetskog zračenja i smanjenja rizika prilikom korištenja izvora el. Magnetnog zračenja. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu.
45 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih objekata. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.
46 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 400 metara od škola, vrtića i bolnica. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.
47 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Zabranite wi-fi u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao što je to učinila Francuska i neke druge zemlje. Nije prihvaćen Ne postoji zabrana za korištenje WIFI-a u Republici Hrvatskoj pa načelno niti u Europi i svijetu (od krovnih tijela - WHO i ICNIRP). U svrhu preventivnog djelovanja postoje određena ograničenja uporabe ovakvih uređaja u nekim gradovima i državama.
48 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. U području boravka posebno osjetljivih skupina potrebno je primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Rezolucija 1815 vijeća Europe Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka ICNIRP-a kojih se pridržavaju većina država članica Europske unije.
49 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Potrebno je područje povećane osjetljivosti podijeliti na dva različita područja. Jedno se mora odnositi samo na zatvorene prostore ili osjetljive skupine (djecu i starije) a drugo na sve ostalo unutar naselja. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu.
50 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predlažemo drugačiju izmjenu definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti, na način da se odrede tri različita područja osjetljivosti i usklade s već poznatim definicijama prostora, i to: Javna područja su sva područja izvan građevinskih područja, na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a koja nisu u području povećane osjetljivosti i području posebne osjetljivosti. Područja povećane osjetljivosti su svi otvoreni i zatvoreni prostori unutar građevinskog područja. Područja posebne osjetljivosti su svi zatvoreni i otvoreni prostori unutar područja povećane osjetljivosti, a koji služe za povremeni i stalni boravak djece i starijih osoba (predškolske i školske ustanove, domovi, bolnice, lječilišta, rodilišta, stambeni prostori, smještajni turistički objekti, te dječije igraonice i igrališta). Također, umjesto predložene definicije naseljeno područje, dovoljno je prepisati definiciju građevinskog područja iz propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, koja se nije nikada mijenjala i glasi: Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
51 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Stavak 21 izmijeniti na način da glasi: 21. Javna područja jesu sva mjesta izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti. stavak 22 izmijeniti na način da glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
52 Goran Katavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronično oboljele osobe.. ..) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Vidi točku 5. Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
53 Ante Šajfar DODATAK, PRILOG 2. Smanjiti razine zračenja na 10mW/m2. Smanjiti dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost propisanu prema rezoluciji 1815 Vijeća Europe Nije prihvaćen ijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
54 Ante Šajfar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U članku 23. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra u roku od 180 dana od izdavanja suglasnosti iz članka 22. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu. Iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, za izvor elektromagnetskog polja za čije je postavljanje prethodilo građenje građevine ili radovi na postojećoj zgradi ili građevini, investitor, odnosno vlasnik izvora dužan je priložiti akt za uporabu građevine, odnosno radova, koja se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje gradnja. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika. Odobrenje korisniku visokofrekvencijskog izvora ne može se izdati bez prethodno pribavljene suglasnosti jedinice lokalne uprave. Stavak 7 izmijeniti na način da glasi: (7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu i/ili zainteresiranoj javnosti. U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na određivanje roka u članku 23. Pravilnika iz 2014. godine, isti je određen u članku 28. Što se tiče izmjene članka 22. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno uređivati udaljenost baznih stanica od drugih objekata, planirati i određivivati urbanistički raspored građevina, određivati lokacije, način postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. U odnosu na članak 24. Pravilnika iz 2014. godine dodavanje točke g) suglasnost lokalne jedinice se ne prihvaća. Postoji evidencija svih visoko frenkventnih izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno, podaci o izvorima zračenja upisnika Ministarstva zdravstva su interni, ali se mogu dati na uvid svi podaci na zahtjev zainteresirane osobe. Ministarstvo zdravstva planira izraditi upisnik u formi javnoga.
55 Ante Šajfar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 9. Slažem se s Hrvatskom udrugom za zaštitu od elektromagnetnog zračenja i predlažem isto. U članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno u predloženome. Neke od spomenutih prijedloga poslovi su u nadležnosti tijela kojeg spominjete, međutim potrebno je znati prepoznati i odvojiti nadležnost tijela jedinica lokalne samouprave i nadležnost javnopravnih tijela.
56 Goran Poropat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Potpuno zabranite wi-fi u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao što je to učinila Francuska i druge razvijene zemlje. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 500 metara od škola, vrtića, bolnica te ostalih ustanova s osjetljivom populacijom. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih objekata. Propišite Pravilnikom obvezu Ministarstva o provođenju javne kampanje i informiranja javnosti o rizicima elektromagnetskog zračenja i smanjenja rizika prilikom korištenja izvora takvog zračenja. Uvedite Pravilnikom obvezu trgovca da na mobilnim uređajima otisne jasno vidljivo upozorenje o zdravstvenim rizicima prilikom korištenja uređaja. Izdajte preporuku školama o obvezi gašenja mobilnih stanica učenika za vrijeme boravka u prostorima škole. Nije prihvaćen Ne postoji zabrana za korištenje WIFI-a u Republici Hrvatskoj pa načelno niti u Europi i svijetu (od krovnih tijela - WHO i ICNIRP). U svrhu preventivnog djelovanja postoje određena ograničenja uporabe ovakvih uređaja u nekim gradovima i državama. Svi škole i vrtići svojim internim pravilnikom uređuju pravila ponašanja u tim ustanovama. Korištenje mobilnih uređaja je slobodna volja korisnika te se jedino mogu dati preporuke kod korištenja istoga. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu. Svaka škola svojim internim pravilnikom uređuje pravila ponašanja, pa tako i glede korištenja mobilnih uređaja u toj ustanovi. Slijedom navedenoga, Ministarstvo zdravsva poduzelo je odgovarajuće korake, putem preporuka za način korištenja mobilnih uređaja. Zdravstveni rizici kod korištenja mobilnih uređaja sukladno stajalištu krovnih tijela (ICNIRP-a i WHO-a) nisu dokazani. Provode se preventivne mjere radi smanjenja rizika korištenja.
57 Ante Šajfar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Smatram da bi se za područja boravka posebno osjetljivih skupina trebale primjenjivati preporučene granice zračenja iz Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. Također smatram da bi trebalo, zabraniti postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 500 metara od škola, vrtića i bolnica, zabraniti wifi uređaje u školama i vrtićima na uzoru na Francusku, zabraniti postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih objekata i propisati pravilnikom obvezu ministarstva o informiranju javnosti o rizicima elektromagnetskog zračenja. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Ne postoji zabrana za korištenje WIFI-a u Republici Hrvatskoj pa načelno niti u Europi i svijetu (od krovnih tijela - WHO i ICNIRP). U svrhu preventivnog djelovanja postoje određena ograničenja uporabe ovakvih uređaja u nekim gradovima i državama.
58 Ante Šajfar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. stavak 22 izmijeniti na način da glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Rezolucija 1815 vijeća Europe. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od stambenih objekata te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
59 Ante Šajfar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronično oboljele osobe.. ..) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Vidi točku 5. Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije.
60 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 17. U čl. 43. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Na temelju rezultata studije iz članka 42. ovoga Pravilnika, ministar može pravnu osobu korisnika nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja rješenjem osloboditi od obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora te pribavljanja mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika za koje se Studijom pokaže da ne prelaze 90% vrijednosti granične razine referentnih veličina elektromagnetskih polja. U čl.45. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na članak 43. Pravilnika iz 2014. godine, zadnjim izmjenama Pravilnika brisan je postotak zračenja graničnih razina, koje su stručnjaci odredili nepotrebnim dodatnim dvostrukim ograničenjem. Glede 45. stavka 1. Pravilnika iz 2014. godine, ono se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan, odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekventnih izvora koji imaju iznimno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije, vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora kako bi se izradila opsežna studija čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata, a na temelju kojih se može dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema prihvaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je 2 godine zaista kratak period jer se radi broju izvora koji po nekim vrstama prelaze brojku od desetine tisuća izvora Neki vlasnici niskofrenkvetnih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo neke vrste izvora niske frenkvencije. Rok je stoga bilo potrebno produžiti na 5 godina.
61 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 15. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 15. U članku 33. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Ovlaštena pravna osoba koja je obavila mjerenja preslike mjernog izvješća s mišljenjem o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati najmanje osam godina. U čl 34. iza točke n) dodati točku o) koja glasi: o) udaljenosti prvog zatvorenog prostora namijenjenog za boravak i rad ljudi, U čl 37. iza točke b) dodati točke c) i d) koje glase: c) ministarstvo će omogućiti izdavanje minimalno jednog ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja po županiji i minimalno dva za Grad Zagreb kako bi pokrilo cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i omogućilo svim građanima dostupnost mjerenja i informacije o zračenju. Također ministarstvo će odobriti cjenike za usluge mjerenja kako bi osiguralo ujednačenu i prihvatljivu cijenu navedenih usluga. d) ministarstvo će voditi računa da ne izdaje ovlaštenja pravnima osobama koje su u mogućem sukobu interesa. U čl 38. stavak 3 izmijeniti na način da glasi: (3) Utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, a u čiji sastav ulaze: predstavnici Ministarstva, predstavnik akreditacijskog tijela – stručnjak za područja koje pokriva ovlašćivanje kao i jedan priznati stručnjak iz područja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja te barem dva liječnika i/ili stručnjaka za zaštitu okoliša . U čl.40 stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministar mora putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe koja ima ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika, a vezano za vjerodostojnost mjernog izvješća (odabir mjernih mjesta, postupci i točnost mjerenja, umjerenost mjerne opreme, odabir metode proračuna, pojednostavljenja u modeliranju strukture domene proračuna i sl.). Nije prihvaćen Što se tiče članka 33. Pravilnika iz 2014. godine, u isti je stavljen rok od 8 godina umjesto 4. U odnosu na članak 34. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za urbanističke parametre udaljenosti između objekata. Rezultati mjerenja su najmjerodavniji pokazatelj mjera zaštite od elektromagnetskih polja. Zadatak određivanja kritičnih točaka odgovornost je ovlaštene tvrtke tj. Mjeritelja. U odnosu na članak 37. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva ne može utjecati na broj tvrtki koje se žele ovlastiti za ispitivanje elektromagnetskih polja. U ovome trenutku ih ima samo 8, a pokazalo se da je to gotovo maksimalan broj rentabilnosti obavljanja posla već ovlaštenih tvrtki. Ministarstvo zdravstva ne ograničava daljnja ovlaštenja novih tvrtki, ali nemoguće je očekivati da će se po svakoj županiji prijaviti za ovlaštenje neka druga takva tvrtka. Prijedlog je u potpunosti nemoguć za provođenje. U odnosu na članak 38. stavak 3. Pravilnika iz 2014. godine, liječnici i stručnjaci za zaštitu okoliša nisu stručni za pitanja elektromagnetskih polja te način korištenja mjernih uređaja niti imaju znanja da prate primjenu normative ovlaštenih mjeritelja. Navedeni liječnici i stručnjaci iz područja zaštite okoliša mogu sudjelovati u izradi studija utjecaja elektroromagnetskih polja na zdravlje čovjeka. Kontrolu stručnosti mjerenja i izražavanje fizikalnih veličina predstavlja područje znanosti o elektromagnetnimpoljima i samo relevantni stručnjaci za elektromagnetska polja mogu obavljati kontrolu stručnog rada ovlaštenih tvrki. U odnosu na članak 40. stavak 1. Pravilnika iz 2014. godine, kontrolu rada ovlaštene pravne osobe HAA (Hrvatska akreditacijska agencija iz Zagreba) obavlja svake godine, a svakih 5 godina se provodi obnova akreditacije te i ovlaštenja od Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva može, ali ne mora dodatno provjeravati rad ovlaštene pravne osobe jer ju redovito kontrolira HAA.
62 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 14. U članku 28.stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine. Stavak 5 izmijeniti na način da glasi: (5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja. Preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima javni su dokumenti koji na zahtjev moraju u cijelosti biti dani na uvid jedinici lokalne samouprave. Također, Članak 31. Pravilnika izmijeniti na način da glasi: Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini nepokretnih izvora (u daljnjem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobivanja odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika, kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora ili bilo koje promjene tehničkih značajki izvora. Nije prihvaćen U odnosu na članak 28. stavak 2., predložen rok od 2 godine predstavlja najbolji rok u kojem se sve bazne postaje mogu ispitati. Rok od jedne godine je zaista prekratak, ali i nepotrebna predostrožnost kojom se kontrolira zračenje u okolici. Rekonstrukcija izvora samo po sebi znači promjenu tehničkih značaja izvora i jasno je definirana.
63 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 13. Članak 25. izmijeniti na način da glasi: U svrhu obavljanja prvih mjerenja iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, korisnik nepokretnog izvora može privremeno taj izvor pustiti u pogon uz prijavu Ministarstvu početka puštanja u pogon. Privremeni rad ne može trajati duže od tri mjeseca. Također, Članak 27. izmijeniti na način da glasi: Korisnik zatečenog nepokretnog izvora elektromagnetskog polja, koji nema odobrenje ministra iz članka 23. ovoga Pravilnika, mora obaviti mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini tog izvora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U članku 13. Nacrta pravilnika kojim se mijenja članak 25. Pravilnika iz 2014. godine jasno i nedvosmisleno je naznačen rok od 3 mjeseca. Glede članka 27. Pravilnika iz 2014. godine sam naziv zatečeni izvori zračenja govori o izvorima zračenja koji su nekim novim propisima dobili obvezu prilagodbe. U pravilu radi se o većem broju izvora zračenja jednog vlasnika pa bi rok od 60 dana u praksi bio neizvediv. Prilikom izrade novog pravilnika biti će određeni i novi rokovi u slučaju potrebe za njihovom izmjenom.
64 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 12. U članku 23. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra u roku od 180 dana od izdavanja suglasnosti iz članka 22. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu. Iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, za izvor elektromagnetskog polja za čije je postavljanje prethodilo građenje građevine ili radovi na postojećoj zgradi ili građevini, investitor, odnosno vlasnik izvora dužan je priložiti akt za uporabu građevine, odnosno radova, koja se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje gradnja. Napomena: "Prilikom projektiranja i građenja u svrhu postavljanja izvora vlasnici izvora ne smiju projektirati, graditi, odnosno postavljati bazne postaje ako to nije predviđeno prostornim planom ili je na drugi način protivno planu. Za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola investitor mora izraditi glavni projekt koji mora biti u skladu s prostornim planom, a jedini postupak kojim se utvrđuje da je tome tako jest ishođenje uporabne dozvole! U skladu sa Zakonom o gradnji izgrađena građevina može se početi koristiti tek nakon što je za tu građevinu izdana uporabna dozvola, a korištenje građevine bez uporabne dozvole predstavlja prekršaj investitora, za što su propisane novčane kazne. Stoga predlažemo da u slučaju izvora za čije je postavljanje prethodilo građenje (dalekovodi, trafostanice, bazne stanice s antenskim stupom ili prihvatom na zgradi…) Ministarstvo zahtjeva da investitor uz zahtjev obavezno prilaže uporabnu dozvolu, odnosno kako je regulirano u slučaju ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta. Tom mjerom bi pozitivno utjecali na poštivanje propisa. Usprkos postojećoj regulativi rezultati analize poštivanja propisa prilikom postavljanja baznih stanica (Živi zid 2018 provedene na stotinjak nasumično odabranih baznih stanica utvrđeno je da ih je oko 70% postavljeno bez rješenja, građevinske dozvole ili prijave početka radova, a njih 90% nema uporabnu dozvolu. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika. Odobrenje korisniku visokofrekvencijskog izvora ne može se izdati bez prethodno pribavljene suglasnosti jedinice lokalne uprave. Stavak 7 izmijeniti na način da glasi: (7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu i/ili zainteresiranoj javnosti. U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na određivanje roka u članku 23. Pravilnika iz 2014. godine, isti je određen u članku 28. Što se tiče izmjene članka 22. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno uređivati udaljenost baznih stanica od drugih objekata, planirati i određivivati urbanistički raspored građevina, određivati lokacije, način postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Gotovo svi navedeni izvori zračenja postavljaju se na temelju odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, br. 112/17 i 34/18). Sukladno članku 4. točki 16. navedenog pravilnika, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući elektroničku komunikacijsku opremu. Iz istoga je razvidno jesu li navedeni podaci točni. U odnosu na članak 24. Pravilnika iz 2014. godine dodavanje točke g) suglasnost lokalne jedinice se ne prihvaća. Postoji evidencija svih visoko frenkventnih izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno, podaci o izvorima zračenja upisnika Ministarstva zdravstva su interni, ali se mogu dati na uvid svi podaci na zahtjev zainteresirane osobe. Ministarstvo zdravstva planira izraditi upisnik u formi javnoga.
65 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 9. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 9. Također, u članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno u predloženome. Neke od spomenutih prijedloga poslovi su u nadležnosti tijela kojeg spominjete, međutim potrebno je znati prepoznati i odvojiti nadležnost tijela jedinica lokalne samouprave i nadležnost javnopravnih tijela.
66 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. KOMENTARI (PRIMJEDBE) NA ČLANAK 8. (P) U članku 13. stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika. Najmanja udaljenost od geometrijskog središta odašiljačkog sustava nepokretne radijske postaje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pokretnih komunikacija usmjerenog u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini do vanjskog područja povećane osjetljivosti ne smije biti manja od 100 metara unutar kuta usmjerenosti odašiljačke antene. Na unutrašnjim područjima povećane osjetljivosti, jakost električnog polja ne smije prelaziti vrijednost 0,6 V/m. Nije prihvaćen Primjena parametra udaljenosti te stavljanje snižene granične razine, a u odnosu na članak 13. Pravilnika iz 2014. godine, predstavlja zadiranje u mijenjanje graničnih razina i uvođenje parametara udaljenosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje I određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja te sukladno navedenome određivanje parametra udaljenosti između građevina. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Granične razine se ne mijenjaju i određene su Pravilnikom iz 2014.
67 matko vojković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA NA UDALJENOSTI OD DOSLOVNO 10 METARA OD MOJE KUČE POSTAVLJENA JE BAZNA STANICA. 365 DANA 24 SATA DNEVNO ŽIVIM SA OBITELJI U NJENOJ SJENI. ELEKTROMAGNETSKO ZRAČENJE IMA DJELOVANJE NA LJUDSKI ORGANIZAM I TO NEGATIVNO. SAMA ČINJENICA POSTOJANJA BAZNE STANICE U NEPOSREDNOJ BLIZINI STVARA STALNU ZABRINUTOST I NESPOKOJ U VLASTITOJ KUĆI ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA OSNOVNIM USTAVNIM I ZAKONSKIM ODREDBAMA. PODRŽAVAM INICIJATIVU HUZEZ-a I PREDLAŽEM : Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U hrvatskim propisima parametar udaljenosti nije mjerodavan za zračenje baznih postaja, već se mjerenje parametara zračenja u pojedinim točkama, odnosno na određenim lokacijama obavlja na trasama elektromagnetskih polja, tako da postoji mogućnost da se na trasi elektromagnetskog polja na većoj udaljenosti može izmjeriti viši iznos polja nego na bližoj točki koja nije na navedenoj trasi elektromagnetskih polja. Upravo na temelju navedenih činjenica, ovlaštena pravna osoba za mjerenje zračenja baznih postaja mjeri najkritičnije točke na kojima se očekuje najviši iznos zračenja. Mnogi građani prijavljuju svoj slučaj u kojem se njjihove kuće nalaze netom blizu bazne stanice susjednog objekta (najčešće ispod antenskog prihvata), međutim budući da se ne nalaze na trasi elektromagnetskog polja, njihova točka u odnosu na položaj odašiljača na krovu susjednog objekta nije kritična točka. Bazne postaje postavljaju se kako bi signal išao kroz prazan prostor i obuhvatio što više objekata a ne samo na prve objekte u neposrednoj blizini. Vrlo su česte I gotovo svakodnevne prijave prvih susjeda iako se isti ne nalaze na trasi elektromagnetskog polja. Ako postoji opravdana sumnja da su na trasi elektromagnetskih polja neki objekti preblizu, Ministarstva zdravstva reagira na isto. Inače, mjerenje zračenja na licu mjesta je najbolji pokazatelj situacije, a ne sama udaljenost. U ovakvim slučajevima najčešće se radi o psihološkom efektu koje izazivaju bazne stanice, a to su strah i zabrinutost. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
68 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Potrebno je područje povećane osjetljivosti podijeliti na dva različita područja. Jedno se mora odnositi samo na zatvorene prostore ili osjetljive skupine (djecu i starije) a drugo na sve ostalo unutar naselja. U području boravka posebno osjetljivih skupina potrebno je primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. Zabranite wi-fi u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao što je to učinila Francuska i neke druge zemlje. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 400 metara od škola, vrtića i bolnica. Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih objekata Propisati Pravilnikom obvezu Ministarstva o provođenju javne kampanje i informiranja javnosti o rizicima elektromagnetskog zračenja i smanjenja rizika prilikom korištenja izvora elektromagnetnog zračenja. Uvesti Pravilnikom obvezu trgovca da na mobilnim uređajima i njihovoj ambalaži otisne jasno vidljivo upozorenje o zdravstvenim rizicima prilikom korištenja uređaja. Izdati preporuku školama o obvezi gašenja mobilnih stanica učenika za vrijeme boravka u prostorima škole. Propisati obvezu isticanja upozorenja o zdravstvenim, socijalnim i pedagoškim rizicima korištenja mobitela i drugih izvora elektromagnetskog zračenja u učionicama i drugim prostorijama u kojima se provodi nastava. U slučaju rekonstrukcije bazne stanice propisati obvezu provođenja cijelokupnog postupka kao i kod prvog postavljanja bazne stanice. Potrebno je propisati da Ministarstvo zdravstva smije izdati odobrenje za rad izvora poput baznih stanica uz uvjet da je za iste ishođena uporabna dozvola nadležnog tijela graditeljstva. PRIMJEDBA NA PRILOG 2, TABLICA 1. U Prilog 2, u tablice za javna područja unijeti sadašnje granične razine referentnih veličina koje sada važe za područja povećane osjetljivosti, za vanjska područja povećane osjetljivosti unijeti granične razine referentnih veličina definirane u GUP Zagreba i GUP Sesveta , a za unutarnja područja povećane osjetljivosti definirati graničnu jakost električnog polja prema Rezoluciji 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ( " The potenttial dangeres of elecromagnetic fields and their effects on the environment) Prilog 2, (Tablica 1. – Granične razine referentnih veličina za javna područja) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 24,4 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 1,6 (W/m2). Smanjite granice zračenja na razine koje se primjenjuju u Beču i Parizu: 10 mW|m2. Smanjiti dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost iz rezolucije 1815 Vijeća Europe. PRIMJEDBA NA PRILOG 2, TABLICA 2. Prilog 2, (Tablica 2. – Granične razine referentnih veličina za vanjska područja povećane osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 6,1 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 0,066 W/m2). U prilogu 2. dodati Tablicu 2a. – Granične razine referentnih veličina za unutarnja područja povećane ili područja posebne osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m. Smanjiti granice zračenja na razine koje se primjenjuju u Beču i Parizu: 10 mW|m2 Smanjiti dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost iz rezolucije 1815 Vijeća Europe Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od stambenih objekata te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ne izda uporabnu dozvolu: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju. U odnosu na propisivanje upozorenja korištenja mobilnih uređaja u školama i drugim ustanovama: korištenje mobilnih uređaja slobodna je volja korisnika i mogu se samo dati preporuke kod korištenja. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu. Nadalje, svaka škola ima svoj interni pravilnik kojim propisuje pravila ponašanja u školi, pa i glede korištenja mobitela. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Što se tiče graničnih razina (Pariz, Beč), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf), za Pariz i Beč navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva.
69 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predlažem drugačiju izmjenu definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti, na način da se odrede tri različita područja osjetljivosti i usklade s već poznatim definicijama prostora, i to: Javna područja su sva područja izvan građevinskih područja, na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a koja nisu u području povećane osjetljivosti i području posebne osjetljivosti. Područja povećane osjetljivosti su svi otvoreni i zatvoreni prostori unutar građevinskog područja. Područja posebne osjetljivosti su svi zatvoreni i otvoreni prostori unutar područja povećane osjetljivosti, a koji služe za povremeni i stalni boravak djece i starijih osoba (predškolske i školske ustanove, domovi, bolnice, lječilišta, rodilišta, stambeni prostori, smještajni turistički objekti, te dječije igraonice i igrališta). Također, umjesto predložene definicije naseljeno područje, dovoljno je prepisati definiciju građevinskog područja iz propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, koja se nije nikada mijenjala i glasi: Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
70 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Bilo bi vrijedno da se umjesto teleoperatera i njihovih poslušnika (koji i žive od mobilnih operatera) obratio netko od zdravstenih djelatnika, pa makar i Institut za medicinska istraživanja, a koji bi zagovarao snižavanje razine zračenja. Ne vidim razloga zašto teleoperateri spominju zastarjele direktive iz prošlog stoljeća, pa mi smo u 2019 godini , gdje sav normalan i civliziran Svijet snizuje razine zračenja i treba se ravnati prema zahtjevima HUZEZ-a. Teleoperateri spominju i razvoj širokopojasnog interneta prvenstveno misleći na mobilnu mrežu. Gdje je u svemu tome brzi internet realiziran putem optičke mreže!? Nije prihvaćen Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, u novom nacrtu Smjernica za ograničavanje izloženosti za vremenski promjenjiva električna, magnetska i elektromagnetska polja (100 kHz do 300 GHz) iz srpnja 2018. godine, ICNIRP navodi da je njihova svrha uspostaviti smjernice za ograničavanje izloženosti elektromagnetskim poljima koje će osigurati visoku razinu zaštite svih ljudi od poznatih negativnih učinaka na zdravlje koji potječu iz izravnih, ne-medicinskih izloženosti i kratkoročnim i dugoročnim, kao i kontinuiranim i diskontinuiranim elektromagnetskim poljima radijskih frekvencija. Situacija se prati kontinuirano od strane krovnih tijela ICNIRP-a i WHO. U izradi Nacrta Pravilnika sudjelovale su i liječnici. Nije dan pristanak na snižavanje graničnih razina, jer su te razine već snižene u odnosu na preporuke ICNIRP-a, a do sada nije prihvaćena nijedna studija koja nešto dokazuje u prilog tomu da se granične razine moraju sniziti na nekakvu određenu graničnu razinu, osim one iz preporuka ICNIRP-a. Vlada Republike Hrvatske donijela je i Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
71 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. Smatramo da povećanje broja obaveznih periodičkih mjerenja za naseljena područja (čl. 28. novi st. 2)) nije potrebno niti opravdano jer neće pridonijeti dodatnoj zaštiti zdravlja ljudi. Osim toga, postoji propisana mogućnost provođenja dodatnih mjerenja po zahtjevu Ministarstva ako će za pojedini izvor postojati opravdani interes. Predlažemo izmjenu stavka 2) kako slijedi: 2) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja koji se nalaze u naseljenim područjima obvezni su osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja i to jedanput svake treće kalendarske godine nakon prethodno obavljenog mjerenja. Za izvore elektromagnetskih polja izvan naseljenih područja (čl. 28., novi st. 3)) predlažemo izuzimanje od obaveze obavljanja periodičkih mjerenja, uz primjenu dodatnog uvjeta kojim se prvim mjerenjima dokazuje da udovoljavaju graničnim razinama. Smatramo da takvi izvori ne utječu negativno i ne dovode u pitanje postavljene kriterije zaštite od elektromagnetskih polja. Predlažemo dodavanje novog stavka 3) kako slijedi: 3) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja koji se nalaze izvan naseljenih područja nisu obvezni obavljati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja ako posjeduju odgovarajuće odobrenja za uporabu sukladno članku 23. ovog pravilnika. Također, smatramo da nije prihvatljiv novi stavak 4) istog članka kojim se nakon dostave mjernog izvješća Ministarstvu zdravstva vlasniku izvora elektromagnetskog polja ne dostavlja rješenje Ministarstva zdravstva čime vlasnik izvora nema dokaz o sukladnosti izvora zračenja s odredbama Pravilnika. Predlažemo zadržavanje postojećih stavaka 3) i 4) koji postaju stavci 4) i 5), a postojeći stavak 5) postaje stavak 6). Nije prihvaćen Predloženim se bitno smanjuje kontrola zračenja izvora elektromagnetskih polja, što nije cilj Nacrta pravilnika (povećana kontrola zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja). Definicija naseljenog područja iz Nacrta Pravilnika o dopunama i izmjenama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja briše se. Sukladno navedenome i ostali prijedlozi vezani za odgovoreno ne prihvaćaju se.
72 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Vezano uz članak 23. stavak 7. smatramo da zahtjev za dodatnim mjerenjima može korisniku izvora uputiti isključivo Ministarstvo pri čemu je potrebno voditi računa da se primijene razumni kriteriji koliko često je za pojedinu lokaciju opravdano provoditi dodatna mjerenja. U tom smislu predlažemo da se u važećem tekstu stavka 7. iza riječi „obvezuju se“ dodaju riječi „na zahtjev Ministarstva“. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08 i 88/10).koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja.
73 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Točku 22. izmijeniti tako da glasi: "22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte." Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
74 Hrvoje Pernar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Točku 21. izmijeniti tako da glasi: "21. Javna područja jesu sva mjesta izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti." Nije prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti. Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta. Sukladno navedenome, predložena definicija ne prihvaća se, a definicija iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja (“Narodne novine”,broj 146/14) ostaje nepromijenjena.
75 Gojko Bursać PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam inicijativu HUZEZ-a Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m, na objektima višim od okolice, u slučaju postavljanja bazne stanice na nižim objektima onda povećati udaljenost na 200 m odnosno 600 m. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže. Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od objekata te zaštiti škola, vrtića i bolnica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
76 Vlatko Goljevački PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. U čl. 43. stavak 1 izmijeniti na način da glasi:     (1) Na temelju rezultata studije iz članka 42. ovoga Pravilnika, ministar može pravnu osobu korisnika nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja rješenjem osloboditi od obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora te pribavljanja mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika za koje se Studijom pokaže da ne prelaze 90% vrijednosti granične razine referentnih veličina elektromagnetskih polja. U čl.45. stavak 1 izmijeniti na način da glasi:     (1) Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na članak 43. Pravilnika iz 2014. godine, zadnjim izmjenama Pravilnika brisan je postotak zračenja graničnih razina, koje su stručnjaci odredili nepotrebnim dodatnim dvostrukim ograničenjem. Glede 45. stavka 1. Pravilnika iz 2014. godine, ono se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan, odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekventnih izvora koji imaju iznimno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije, vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora kako bi se izradila opsežna studija čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata, a na temelju kojih se može dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema prihvaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je 2 godine zaista kratak period jer se radi broju izvora koji po nekim vrstama prelaze brojku od desetine tisuća izvora Neki vlasnici niskofrenkvetnih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo neke vrste izvora niske frenkvencije. Rok je stoga bilo potrebno produžiti na 5 godina.
77 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Prijedlog izmjene članka 23. stavka 7. Pravilnika S obzirom da se predmetnom odredbom propisuje postupanje u slučaju iskazanog interesa javnosti i/ili Ministarstva za pojedini izvor elektromagnetskog polja smatramo bitnim navesti sljedeće. U objavljenom obrazloženju za Nacrt Pravilnika predložena izmjena članka 23. stavka 7. Pravilnika se ne navodi, niti je predložena izmjena obrazložena. Smatramo kako obvezujući zahtjev za provedbu dodatnih mjerenja korisnicima izvora elektromagnetskih polja može uputiti isključivo Ministarstvo. Također smatramo kako je Ministarstvo nadležno za ocjenu jesu li su pojedini zaprimljeni zahtjevi za provedbu dodatnih mjerenja razumni ili nisu, s obzirom da Ministarstvo posjeduje sve podatke o svim postojećim izvorima. Nadalje, smatramo da je pri donošenju odluke o provedbi dodatnih mjerenja potrebno voditi računa da se primijene razumni kriteriji koliko često je za pojedinu lokaciju opravdano provoditi dodatna mjerenja. Stoga predlažemo da se definira kriterij periodičnosti upita kojima se mogu tražiti dodatna mjerenja za pojedini izvor, kako bi se osiguralo da se ne ponavljaju mjerenja na jednom izvoru u kratkim intervalima u okolnostima kada nije došlo do promjena na tom izvoru. Uz to smatramo kako bi Ministarstvo trebalo osigurati da trošak provođenja dodatnih mjerenja od strane ovlaštene pravne osobe koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom snosi strana temeljem čijeg zahtjeva se traži provedba dodatnih mjerenja. Naime, učestalo ponavljanje mjerenja u okolnostima kada nije došlo do promjena na pojedinom izvoru ne bi rezultiralo novim saznanjima, niti bi pridonijelo boljoj zaštiti zdravlja ljudi, te bi predstavljalo isključivo neopravdano opterećenje u procesnom i financijskom smislu za vlasnika izvora. Mišljenja smo i kako bi bilo poželjno definirati obrasce putem kojih bi se podnosili zahtjevi prema Ministarstvu i korisnicima izvora elektromagnetskog polja vezano uz pojedini izvor kako bi se osiguralo da zahtjevi budu precizni i da pokrivaju razmjenu samo onih informacija koje strana koja šalje upit sama ne posjeduje. Vezano uz predloženu izmjenu Pravilnika po pitanju dostave rezultata mjerenja zainteresiranoj javnosti na upit skrećemo pozornosti kako Ministarstvo sukladno važećem Zakonu o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10) i Zakonu o pravu na pristup informacijama osigurava pristup podacima zainteresiranoj javnosti. Stoga ne vidimo potrebu predložene izmjene, dodatno i iz razloga što ista može unijeti nedoumice i u tumačenju navedenog stavka vezano uz pravo zainteresirane javnosti da može zatražiti čak i dodatna mjerenja od korisnika izvora bez zadovoljavanja bilo kakvih kriterija. Vezano uz pojam zainteresirane javnosti napominjemo kako isti može biti vrlo širok. Navedeno bi moglo značiti čak i da bi bilo tko mogao zatražiti podatak o bilo kojem izvoru korisnika ili o svim izvorima korisnika, bez da ima stvarni interes koji bi bio povezan sa pitanjem zaštite zdravlja ljudi na pojedinom području (npr. time što na određenom području pokrivanja pojedinog izvora živi ili radi). Stoga smatramo kako bi se trebalo razmotriti na koji način osigurati da se predmetna mogućnost ne zloupotrebljava, odnosno nepotrebno i neosnovano ne opterećuje Ministarstvo odnosno korisnike izvora. Dodatno, smatramo da pri dostavi rezultata mjerenja zainteresiranoj javnosti Ministarstvo treba utvrditi posebna pravila kako bi se dostava mjernih rezultata prilagodila zadovoljenju zahtjeva temeljem važećih propisa iz područja zaštite osobnih podataka, jer se u mjernim izvještajima obrađuju i osobni podaci (npr. adrese obiteljskih kuća koje predstavljaju mjerne točke). Smatramo da je potrebno odrediti koje točno informacije iz mjernog izvještaja mogu biti dane na uvid zainteresiranoj javnosti, a kako bi bila zadovoljena načela nužnosti i razmjernosti vezano uz zaštitu osobnih podataka (npr. mjerne točke, tablice s izmjerenim vrijednostima, zaključak ovlaštenog mjeritelja). Slijedom svega prethodno navedenog predlažemo sljedeću izmjenu članka 23. stavka 7. Pravilnika: „(7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate dodatnih mjerenja za bilo koji izvor koji je u njihovom vlasništvu ako za pojedini izvor postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva. Dodatna mjerenja za pojedini izvor Ministarstvo može zatražiti najranije dvanaest (12) mjeseci od provođenja zadnjih periodičkih mjerenja, prvih mjerenja, dodatnih mjerenja, ili mjerenja nakon rekonstrukcije izvora. Ministarstvo zainteresiranoj javnosti dostavlja na uvid posljednje dostupne rezultate mjerenja, vodeći pri tome računa o odredbama posebnog propisa kojim se regulira zaštita osobnih podataka.“ Prijedlog dopune članka 23. stavka 1. Pravilnika Predlažemo dopunu članka 23. stavka 1. Pravilnika na način da se Pravilnikom definira sadržaj odobrenja ministra. Slijedom toga predlažemo sljedeću dopunu članka 23. stavka 1. Pravilnika: „U odobrenju ministra navodi se sljedeće: oznaka i naziv izvora, te rok valjanosti odobrenja za uporabu izvora koji rok određuje obvezu za obavljanje sljedećih periodičkih mjerenja.“ Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog u Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja jer paralelno sa redovnim mjerenjem, bilo periodičkim, bilo prvim mjerenjima izvora zračenja mnogi građani žele još jedno kontrolno mjerenje jer imaju svoje primjedbe i određene interese.Takvih prijava građana i zahtjeva sve je više, a mnogi koji to traže isto čine iz radoznalosti ili mišljenja da će druga mjerenja biti u skladu s njihovim zahtjevima koja najčešće apliciraju, odnosno da kod drugih mjerenja izvor zračenja neće biti sukladan Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja. Naime, kada netko traži novo mjerenje uz već redovno izvršeno, mora postojati opravdna sumnja da je isto potrebno. Bilo je prijedloga da se broj “takvih” prijava ograniči na 12 godišnje i izvrše dodatna mjerenja na trošak Ministarstva zdravstva, ali to opet ne bi bilo pošteno prema onima ostalima koji to pravo ne bi dobili jer je već unaprijed ispunjena dodatna kvota mjerenja. Zato je svima omogućeno da na vlastiti upit zatraže nova mjerenja ,ali se tada primjenjuju odredbe Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08 I 88/10). Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke.
78 Vlatko Goljevački PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. Slažem se s ostalim komentarima, pogotovo one vezane za članku 22. Pravilnika: (1) - Investitor visokofrekvencijskog izvora elektromagnetskog polja dužan je prije pribavljanja suglasnosti ministarstva pribaviti suglasnost jedinice lokalne samouprave. (2) - Suglasnost jedinice lokalne samouprave za postavljanje visokofrekvencijskog izvora izdaje se slijednom na osnovu proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori na planiranoj lokaciji, izvršenog od strane ovlaštene pravne osobe sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, potom javnog oglašavanja namjere u lokalnim medijima, na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama svih stambenih objekata koji su unutar kruga od 1 km od predviđene lokacije za postavljanje izvora, kao i provedene tromjesečne javne rasprave uz predstavljanje javnosti proračuna očekivanih maksimalnih razina elektromagnetskih polja na planiranoj lokaciji. Suglasnosti jedinice lokalne samouprave treba sadržavati hodogram s vremenskim slijedom. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
79 Vlatko Goljevački PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 11. U slučaju rekonstrukcije bazne stanice propisati obvezu provšenja cijelokupnog postupka kao I kod prvog postavljanja bazne stanice. Nije prihvaćen U odnosu na izmjenu članka 21. Stavaka 1. i 2. Pravilnika iz 2014. godine, onoga trenutka kada se rješenjem izreče mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkome provođenja mjera ugasiti ili ograničiti rad izvor zračenja, pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti izdavanje rješenja. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana, a koji je vezan za dodatni rok, kako je navedeno u stavku 2. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja primjene tehničkih mjera je razuman jer je to većinom slučaja izrazito sveobuhvatan posao, a tim više ako se to zatraži za više izvora istovremeno. Predloženi rok od 3 mjeseca u praksi je neprimjenjiv za većinu primjena tehničkih mjera. Također, vlasniku izvora zračenja je u interesu da što prije izvrši tehničke mjere preinake izvora. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Tu je riječ o poslovima koji ulaze u nadležnost različitih tijela.
80 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Članak 23. st. 1. Predlaže se nakon riječi „upućuje Ministarstvu“ dodati slijedeći tekst: Ministarstvo izdaje rješenje kojim određuje; oznake i naziv izvora, pokriva li izvor područje povećane osjetljivosti, te rok valjanosti odobrenja za uporabu izvora koji rok određuje obvezu za obavljanje sljedećih periodičkih mjerenja. Članak 24. st. 2. Dodati točku koja glasi: „(g) izvješće o rezultatima prvih, periodičkih ili dodatnih mjerenja.“ Nije prihvaćen Članak 23. stavak 1. Pravilnika iz 2014. govori o svim izvorima elektromagnetskih polja koja uključuju visokofrekventne i niskofrekventne izvore elektromagnetskog polja. Niskofrekventni izvori nemaju periodička mjerenja za razliku od visokofrekventnih izvora. Nadalje, članak 23. stavak 1. nije predviđen za stavljanje rokova. Rokovi za periodička mjerenja visokofrekventnih izvora određeni su u članku 28. u kojem su ujedno i navedene obveze vlasnika niskofrekventnih izvora zračenja. Članak 24. stavak 2. Pravilnika iz 2014. jasno navodi da upisnik koji će se ažurirati prijavom za upis izvora elektromagnetskih polja mora sadržavati najmanje slijedeće priloge koji su navedeni. Dakle, upisnik će sadržavati još više podataka, a to su oni promjenjivi podaci (proračuni, mjerenja, suglasnosti, rješenja i dr.). Ovo pitanje riješit će se i kroz ažuriranje predmetnog Upisnika izvora elektromagnetskih polja.
81 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Predlaže se izmjena tako da članak 23. stavak 7. sada glasi: „(7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate dodatnih mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu ako za pojedini izvor postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva. Dodatna mjerenja za pojedini izvor Ministarstvo može zatražiti najviše jednom u dvanaest (12) mjeseci. Dodatna mjerenja za pojedini izvor Ministarstvo može zatražiti najranije dvanaest (12) mjeseci od provođenja zadnjih periodičkih mjerenja, prvih mjerenja, dodatnih mjerenja, ili mjerenja nakon rekonstrukcije izvora. Ako je zahtjev za dodatna mjerenja podnesen suprotno navedenim rokovima, Ministarstvo će zainteresiranoj strani dostaviti rezultate temeljem zadnjih dostupnih mjerenja. Ministarstvo zainteresiranoj javnosti dostavlja na uvid posljednje dostupne rezultate mjerenja, vodeći pri tome računa o odredbama posebnog propisa kojim se regulira zaštita osobnih podataka.“ Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog u Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja jer paralelno sa redovnim mjerenjem, bilo periodičkim, bilo prvim mjerenjima izvora zračenja mnogi građani žele još jedno kontrolno mjerenje jer imaju svoje primjedbe i određene interese.Takvih prijava građana i zahtjeva sve je više, a mnogi koji to traže isto čine iz radoznalosti ili mišljenja da će druga mjerenja biti u skladu s njihovim zahtjevima koja najčešće apliciraju, odnosno da kod drugih mjerenja izvor zračenja neće biti sukladan Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja. Naime, kada netko traži novo mjerenje uz već redovno izvršeno, mora postojati opravdna sumnja da je isto potrebno. Bilo je prijedloga da se broj “takvih” prijava ograniči na 12 godišnje i izvrše dodatna mjerenja na trošak Ministarstva zdravstva, ali to opet ne bi bilo pošteno prema onima ostalima koji to pravo ne bi dobili jer je već unaprijed ispunjena dodatna kvota mjerenja. Zato je svima omogućeno da na vlastiti upit zatraže nova mjerenja ,ali se tada primjenjuju odredbe Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08 I 88/10). Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja. Glede članka 34. koji se odnosi na autorska prava ovlaštenih tvrtki, Ministarstvo zdravstva pridržava se primjene članka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18) koji propisuje da: „Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava.“ Navod koji se nalazi na Izvješću elaborate ispitivanja koji je izrađen od ovlaštene pravne osobe za ispitivanje izvora neionizirajućeg zračenja, usklađen je s navedenim.
82 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 19. U ovom dijelu A1 iznosi komentare i prijedloge dodatnih izmjena postojećeg pravilnika, nastavno na komentare iznesene u ovoj javnoj raspravi. a) Dodatna izmjena članka 23. st. 1. postojećeg pravilnika Zbog prethodno navedenih komentara smatramo da bi se u rješenju ministra za svaki pojedini izvor trebalo definirati da li on spada u naseljeno područje ili izvan naseljenog područja, te u smislu primjene referentnih ograničenja da li izvor spada u područje povećane osjetljivosti ili javno područje. Predlažemo u postojeći stavak 1. dodati rečenicu koja glasi: "Ministarstvo izdaje rješenje kojim određuje; oznake i naziv izvora, pripada li izvor u naseljeno područje, pokriva li izvor područje povećane osjetljivosti, te rok valjanosti odobrenja za uporabu izvora koji rok određuje obvezu za obavljanje sljedećih periodičkih mjerenja." b) Dodatna izmjena članka 31. postojećeg pravilnika Predlažemo izmjenu u postojećem tekstu kako bi se nakon rekonstrukcije postojećih izvora, tj. izvora koju su već postavljeni, osiguralo da se ne rade novi proračuni očekivanih razina elektromagnetskog polja, nego bi se sukladnost sa uvjetima iz članka 17. utvrđivala izravno temeljem prvih mjerenja nakon rekonstrukcije izvora, odnosno provedbom postupka iz članka 23. pravilnika kojim se regulira postupak pribavljanja odobrenja za uporabu izvora. Predlažemo dodati rečenicu u čl. 31 postojećeg pravilnika dodatni rečenicu koja glasi: „ Nakon promjene karakteristike izvora tj. rekonstrukcije, uz prva mjerenja izvora nije potrebno dostavljati i proračun očekivanih razina elektromagnetskog polja.“ Nije prihvaćen Nakon rekonstrukcije izvor je definiran kao novi izvor i ne može se uz prva mjerenja nakon rekonstrukcije izostaviti proračun elektromagnetskih polja.
83 Iva Hranić Darabuš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U potpunosti podržavam sve prijedloge HUZEZ-a. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 400 m, jednako kao i od škola, vrtića i bolnica. Djeca više (najviše) vremena provode u svojim stambenim objektima nego u vrtićima i školama. Treba misliti i o potencijalnim, dugoročnim učincima. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Navedeni objekti zaštićeni su graničnim razinama u području povećane osjetljivosti.
84 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. Članak 42. izmijeniti na način da se iza postojećeg prijedloga doda sljedeći tekst: Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Pravna osoba koja je korisnik bežičnih pristupnih točaka male snage i kratkog dometa, kao što su femtoćelije, pikoćelije, metroćelije ili mikroćelije, koji su svrstani kao tipski izvori obavezna je Ministarstvu dostaviti Studiju propisanu člankom 22. i 23., izrađenu od ovlaštene stručne pravne osobe, najkasnije u roku od 5 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.“ Stavak 2. postaje stavak 3. te se iza riječi „stavka 1.“ dodaju riječi „ili stavka 2.“ Obrazloženje: Očekivano povećanje broja bežičnih pristupnih točaka male snage i kratkog dometa (small cell) prepoznato je kao jedan od izazova i u Europskoj uniji. Tako je i unutar novog Europskog zakonika elektroničkih komunikacija navedeno da je potrebno olakšati postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa ne dovodeći u pitanje bilo koje primjenjive zahtjeve povezane s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom, te da države članice ne bi smjele nametnuti pojedinačne dozvole za postavljanje takvih uređaja zgradama koji nisu službeno zaštićene kao dio posebno utvrđenog područja ili zbog njihove posebne arhitektonske ili povijesne vrijednosti, osim iz razloga javne sigurnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da neki od izvora neioniozirajućih zračenja budu izuzeti od ispitivanja zračenja zbog razvoja telekomunikacijske mreže. U ovom slučaju se to odnosi na antenskih prihvat male snage i kratkog dometa. Moramo uzeti u obzir da se prilikom ispitivanja zračenja moraju prikazati sve frekvencije i ukupna elektromagnetska polja.
85 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi: 3) Korisnici nepokretnih izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja koji se nalaze u područjima izvan naseljenih područja obvezni su osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja samo za izvore visokofrekvencijskih polja kod kojih rezultatima proračuna ili prvih mjerenja utvrđeno da je ukupni utjecaj istodobnog djelovanja elektromagnetskih polja više frekvencija sukladno formuli 3. Priloga 3. veći od 0,5. Mjerna izvješća sa mišljenjem ovlaštene pravne osobe potrebno je dostaviti ovome Ministarstvu i to jedanput svake treće kalendarske godine nakon prethodno obavljenog mjerenja. Također, radi pozivanja na pojedine formule u Prilogu 3. predlažemo da se iste numeriraju. Obrazloženje: Povećanje ukupnog broja obaveznih periodičkih mjerenja bez dobitka u kontroli i zaštiti ljudskog zdravlja tj. povećanje financijskih troškova korisnika nije opravdano jer se na taj način destimulira uporaba radiofrekvencijskog spektra (posebice privatnim pokretnim mrežama, manjim radijskim nakladnicima i radioamaterima, kojima troškovi mjerenja mogu premašiti vrijednost radijske postaje i naknade za uporabu spektra). Za izvore elektromagnetskog zračenja izvan naseljenih mjesta predlažemo oslobođenje od obaveze obavljanja periodičkih mjerenja, uz primjenu dodatnog uvjeta kojim se proračunima ili prvim mjerenjima dokazuje da udovoljavaju graničnim razinama. Na ovaj način bi se u konačnici povećao broj mjerenja za izvore visokofrekvencijskih polja u naseljenim područjima gdje postoji interes javnosti, a smanjio izvan naseljenih. Nije prihvaćen Predloženim bitno se smanjuje kontrola zračenja izvora elektromagnetskih polja, a što nije cilj Nacrta pravilnika.
86 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Ostaviti članak 23. stavak 7. kakav je bio do sad. Obrazloženje: Ministarstvo zdravstva je sukladno važećem pravilniku i Zakonu o pravu na pristup informacijama već imalo ne samo mogućnost već i obvezu dostave dodatnih mjerenja zainteresiranoj javnosti. Stoga ne vidimo potrebu predložene izmjene koja samo može unijeti nedoumice u tumačenju navedenog stavka obzirom da nije egzaktno definiran način tko i kako ima pravo zatražiti obavljanje dodatnih mjerenja. Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog u Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja. Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja
87 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. Smatramo da je jedino opravdano da se svi zahtjevi za dodatna mjerenja podnose Ministarstvu koje ujedno može ocijeniti da li su ti zahtjevi razumni ili nisu s obzirom da Ministarstvo posjeduje sve podatke o svim postojećim izvorima. Dodatno, potrebno je ograničiti broj upita za dodatna mjerenja po određenim kriterijima pri čemu je potrebno regulirati periodičnost upita kojima se mogu tražiti dodatna mjerenja za pojedini izvor, kako bi se osiguralo da se ne ponavljaju mjerenja na jednom izvoru u kratkim intervalima, koji bi značilo neopravdano opterećenje u procesnom i financijskom smislu za vlasnika izvora. Svakako bi bilo svrsishodno da se za podnošenje zahtjeva prema Ministarstvu i prema operatorima definiraju obrasci kako bi se osiguralo da zahtjevi budu precizni i da pokrivaju razmjenu samo onih informacija koje strana koja šalje upit sama ne posjeduje, te da se pritom vodi računa o zaštiti osobnih podataka. Ministarstvo sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ima obvezu dostave podataka zainteresiranoj javnosti. Stoga ne vidimo potrebu predložene izmjene koja samo može unijeti nedoumice u tumačenju navedenog stavka jer bi se isti mogao tumačiti da bilo tko može zatražiti dodatna mjerenja od korisnika izvora bez zadovoljavanja bilo kakvih kriterija, koje bi vlasnici izvora trebali provoditi o vlastitom trošku. Predlažemo promijeniti tekst stavka 7 tako da glasi: "(7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate dodatnih mjerenja za bilo koji izvor koji je u njihovom vlasništvu ako za pojedini izvor postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva. Dodatna mjerenja za pojedini izvor mogu se zatražiti najviše jednom u dvanaest (12) mjeseci. Dodatna mjerenja za pojedini izvor mogu se zatražiti najranije dvanaest (12) mjeseci od provođenja zadnjih periodičkih mjerenja, prvih mjerenja, dodatnih mjerenja, ili mjerenja nakon rekonstrukcije izvora. Ministarstvo će zainteresiranoj javnosti dostaviti rezultate zadnje provedenih mjerenja." Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog u Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja jer paralelno sa redovnim mjerenjem, bilo periodičkim, bilo prvim mjerenjima izvora zračenja mnogi građani žele još jedno kontrolno mjerenje jer imaju svoje primjedbe i određene interese.Takvih prijava građana i zahtjeva sve je više, a mnogi koji to traže isto čine iz radoznalosti ili mišljenja da će druga mjerenja biti u skladu s njihovim zahtjevima koja najčešće apliciraju, odnosno da kod drugih mjerenja izvor zračenja neće biti sukladan Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja. Naime, kada netko traži novo mjerenje uz već redovno izvršeno, mora postojati opravdna sumnja da je isto potrebno. Bilo je prijedloga da se broj “takvih” prijava ograniči na 12 godišnje i izvrše dodatna mjerenja na trošak Ministarstva zdravstva, ali to opet ne bi bilo pošteno prema onima ostalima koji to pravo ne bi dobili jer je već unaprijed ispunjena dodatna kvota mjerenja. Zato je svima omogućeno da na vlastiti upit zatraže nova mjerenja ,ali se tada primjenjuju odredbe Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08 I 88/10). Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja
88 Jadranka Vlašić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. Podržavam prijedloge Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Postavljanje baznih stanica u blizini vrtića, škola (osnovnih i srednjih), učeničkih i studenstskih doma nije prihvatljivo, te se treba odrediti i poštivati granica minimalne udaljenosti od tih objekata. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za uređivanje udaljenosti baznih stanica od drugih objekata, kao ni za planiranje i određivanje urbanističkog rasporeda građevina, određivanje lokacije, načina postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina.
89 željko vereš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam sve prijedloge HUZEZ-a: HUZEZ se zalaže za sljedeće promjene: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od objekata te zaštiti škola, vrtića i bolnica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
90 Ankica Kosovec-Krželj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam prijedloge HUZEZ-a. Neophodno je uvesti više reda u način na koji se postavljaju bazne stanice i slijediti primjere uređenih članica EU koje imaju puno kvalitetnije telekom mreže ( vidi Izvješće EK o Indeksu razvoja digitalnog društva i gospodarstva - DASI Index Raport 2018) i puno više standarde zaštite od radiofrekvencijskih EM polja. Ako Beč i Pariz imaju razine 10mW/m2, zašto u HR trebaju 8,8 W/m2 (ili 1,6W/m2 uzatvorenim prostorima)? Zašto MZ u Zagrebu ne poštuje granice definirane GUP-om,(koje su su 6,6 puta više od Beča ili Pariza, ali bitno niže od Pravilnika MZ), ako ste u svom Pravilniku naveli da ukoliko su nekim drugim propisom definirane drugačije granice, poštuju se vrijednosti iz tog propisa? Zašto ste procijenjene razine zračenja (Primjerice u Vrbanima) proglasili "autorskim djelom tvrtke koja je radila procjenu", ako vam Zakon o zaštiti od ne ionizirajućeg zračenja propisuje da je to javni podatak koji podliježe Zakonu o pravu na pristup informacijama? Zašto ne provodite edukativno informativne kampanje o rizicima od zračenja, na način kako to traže Rezolucije relevantnih EU institucija. Prije godinu dana, pod pritiskom iz EU (Mjera 10 Strategije..) snimili ste edukativno informativni video s preporukama o korištenju mobitela i dobro ga "sakrili" na svojim stranicama? Zašto taj video niste plasirali u medije, u škole, upoznali s njime roditelje i nastavnike? Tko su članovi stručnog Povjerenstva koji su predložili ove izmjene? Da li ste opet u "širokom luku" zaobišli liječnike i znanstvenike koji se bave utjecajem radiofrekvencijskog EM zračenja na bio organizme na staničnoj razini i ljudsko zdravlje? Kada ćete slijediti primjere drugih članica EU i priznati EHS (elektromagnetsku hipersenzibilnost) kao medicinsku dijagnozu? Kad ćete slijediti pozitivnu praksu drugih zemalja i donijeti preporuke o davanju prednosti žičanim tehnologijama kao i zabrani bežičnih mreža u vrtićima,i nograničenju u školama? Nije prihvaćen Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja temelji se na znanstvenim istraživanjima kojima su utvrđene razine elektromagnetskih polja koje se smatraju sigurnima i nemaju štetnog učinka na ljudsko zdravlje. Međunarodno priznate agencije poput ICNIRP-a i CENELEC-a preporučuju višestruko provjerene smjernice i standarde za mobilne telefone i bazne stanice. Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Nadalje, analiza je pokazala da su nove tehnologije u području mobilnih komunikacija (3G i LTE) malo doprinijele povećanju razine izmjerenih polja u okolišu (iako je percepcija upravo suprotna). Stoga nije preporučena promjena dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskih polja, tj. ICNIRP-ovih smjernica, usvojenih u direktivi Europske komisije, prema kojima su dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj 2,5 do 6,25 puta strože. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, u novom nacrtu Smjernica za ograničavanje izloženosti za vremenski promjenjiva električna, magnetska i elektromagnetska polja (100 kHz do 300 GHz) iz srpnja 2018. godine, ICNIRP navodi da je njihova svrha uspostaviti smjernice za ograničavanje izloženosti elektromagnetskim poljima koje će osigurati visoku razinu zaštite svih ljudi od poznatih negativnih učinaka na zdravlje koji potječu iz izravnih, ne-medicinskih izloženosti i kratkoročnim i dugoročnim, kao i kontinuiranim i diskontinuiranim elektromagnetskim poljima radijskih frekvencija. Završena je javna rasprava o nacrtu i ICNIRP te slijedi davanje mišljenja ICNIRP-a. Nije poznato da bi se mijenjale postojeće razine zaštite. Stajalište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mnogih stručnih pregleda je da nema utvrđenih rizika od korištenja mobilnih telefona ili života u blizini baznih postaja mobilnih mreža. Posljednjih nekoliko godina, priznate stručne organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) u više navrata su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja pregledali važeće pragove za mobilne komunikacije i potvrdili da je, ako se te vrijednosti poštuju, korištenje mobilne tehnologije sigurno: „Considering the very low exposure levels and research results collected to date, there is no convincing scientific evidence that the weak RF signals from base stations and wireless networks cause adverse health effects“ (poveznica: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/). Službeni stav Europske Unije je da Direktiva 1999/519/EC iz 1999.godine (poveznica: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/electromagnetic_fields/docs/emf_rec519_en.pdf) propisuje dovoljno predostrožnosti („Adherence to the recommended restrictions and reference levels should provide a high level of protection as regards the established health effects that may result from exposure to EM fields“ /„Pridržavanje preporučenih ograničenja i referentnih razina bi trebalo osigurati visoku razinu zaštite u pogledu utvrđenih zdravstvenih učinaka koji mogu nastati uslijed izloženosti EM poljima”). U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Što se tiče graničnih razina (Pariz, Beč), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf) na koji se referira HUZEZ, za Pariz i Beč navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva. U Njemačkoj se poštuju preporuke ICNIRP-a, a u Republici Hrvatskoj granične razine su 2,5 puta strože u odnosu na one u Njemačkoj. U odnosu na primjedbu glede “proglašavanja procjene razina zračenja autorskim djelom tvrtke koja je radila procjenu” (primjerice u Vrbanima) važno je napomenuti da svaka zainteresirana osoba može dobiti podatke o izvješćima elektromagnetskog polja, uvid u te podatke, odnosno u cijeli dokument, jer je isti dostupan svima. Također, on se može preslikati, bilo u djelovima ili u cijelosti ite koristiti u bilo koje druge svrhe. Ministarstvo zdravstva dužno je poštivati članak 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18) koji glasi: „Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava.“ Navedeno je u skladu s navodom koji se nalazi na izvješću elaborate ispitivanja koji je izrađen od ovlaštene pravne osobe za ispitivanje izvora neionizirajućeg zračenja. Dakle, Ministarstvo zdravstva sukladno navedenome ne može proglasiti autorsko djelo ovlaštene tvrtke, već se može samo pridržavati zakonskih odredbi. U odnosu na primjedbu glede informativnog videa s preporukama o korištenju mobilnih telefona, odgovaramo kako ne postoji “pritisak” Europske unije jer Ministarstvo zdravstva, kao i sva druga tijela država članica Europske unije usklađuje svoj rad s preporukama Europske unije. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u prethodne dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka. Isto je dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja, kao i letak na tu temu. Podatak je javan, a letci I brošure su dostavljeni županijskoj sanitarnoj inspekciji te svim županijskim ispostavama Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo, a koji su dalje prosljedili iste zdravstvenim i ostalim ustanovama. U Radnoj skupini za izradu Nacrta Pravilnika bila su četiri člana iz područje medicine te četiri člana iz područja znanosti o elektromagnetskim poljima. U krovnim tijelima Europske unije nadležnim za elektromagnetska polja i njihov utjecaj na zdravlje ljudi nije dokazana izravna uzročno – posljedična veza elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. U Republici Hrvatskoj nije provedena nijedna takva medicinska studija pa se povodom toga ne mogu donositi strože mjere od postojećih. Preventivne mjere su već provedene jer su na početku već snižene granične razine elektromagnetskih polja koje je preporučio ICNIRP. Ministarstvo zdravstva je kod provedbe edukacije stanovništva o izvorima elektromagnetskog polja izradila edukativne materijale, brošure, letke te video uratke. Posebno je provedena edukacija glede preporuka u korištenju mobilnih uređaja. Što se tiče donošenja preporuka o davanju prednosti žičanim tehnologijama te zabrani bežičnih mreža u vrtićima i ograničenju u školama, bežična tehnologija nije zabranjena niti u jednoj državi članici Europske unije, pa i šire. U Francuskoj je zabranjeno korištenje mobitela za vrijeme nastave zbog drugih razloga: socijalni aspect, jer se učenici ne druže već vrijeme troše na dopisivanje i zabavu na mobitelu, koriste mobitel koji im skreće pažnju s nastave te korištenje mobitela smanjuje fizičke aktivnosti, npr. šetnja I sport. Mobitel smiju donijeti u školu ali ga moraju predati prije početka nastave i preuzeti nakon završetka nastave. Mnogim roditeljima je komunikacija sa djecom jako važna pa sva djeca imaju mobitele. Škole koriste prednosti bežične tehnologije koja se uvodi u program nastave i ocjenjivanja od strane nastavnika i profesora. Istina je da neke države u svijetu za vrtiće daju prednost žičanoj tehnologiji zbog preventivnih razloga, ali krovna tijela (WHO I ICNIRP) nisu zabranila bežičnu tehnologiju u ovim ustanovama. Nema odgovora na pitanje koja razina zračenja uzrokuje elektromagnetsku hipersenzibilnost (EHS) i ispod kojih razina se simptomi ne manifestiraju. Mehanizmi bolesti, s fiziološkim manifestacijama ne mogu se otkriti samo psihološkim metodama. Nedostatak dozimetrije zračenja, kao u većini studija na ljudima (ispitanike se pita kako se osjećaju, a što je nepouzdano) rezultiraju subjektivnim podacima. Nocebo efekt potvrđuje subjektivnost podataka koji su beskorisni za odlučivanje.
91 Marina Dumic PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Definitivno stati na kraj ovakvome postavljanju baznih stanica, u neposrednoj blizini privatnih kuca, djecjih vrtica, skola i sl.Ovakvo ponasanje teleoperatera cije bazne stanice strse sa krovova privatnih kuca nije nista doli divlji zapad a odgovorne institucije koje bi ovakve stvari trebale kontrolirati ne rade svoj posao, u nesredjenoj drzavi pravdu cesto uzimaju obicni ljudi u svoje ruke putem raznih prosvjeda i slicno, pogledajte danas shoping centar Point u Vrbanima, nema niti jedne antene, pod pritiskom javnosti i upornosti ljudi koji tamo zive uspjeli su ih skinuti, nazalost u medjuvremenu mnogi su zbog blizine zracenja najvjerovatnije i oboljeli Nije prihvaćen Vaš prijedlog upućen je nenadležnome tijelu (Ministarstvo zdravstva). Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
92 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 15. Također, u članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno za urbanistički razmještaj i postavljanje baznih stanica na stupove te organizaciju i razmještanje istih. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za obavljanje poslova iz djelokruga jedinica lokalne samouprave, kao ni u pitanju ubranističkog planiranja.
93 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. U članku 13. stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika. Najmanja udaljenost od geometrijskog središta odašiljačkog sustava nepokretne radijske postaje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pokretnih komunikacija usmjerenog u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini do vanjskog područja povećane osjetljivosti ne smije biti manja od 100 metara unutar kuta usmjerenosti odašiljačke antene. Na unutrašnjim područjima povećane osjetljivosti, jakost električnog polja ne smije prelaziti vrijednost 0,6 V/m. Nije prihvaćen Primjena parametra udaljenosti te stavljanje snižene granične razine, a u odnosu na članak 13. Pravilnika iz 2014. godine, predstavlja zadiranje u mijenjanje graničnih razina i uvođenje parametara udaljenosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje I određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja te sukladno navedenome određivanje parametra udaljenosti između građevina. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Granične razine se ne mijenjaju i određene su Pravilnikom iz 2014.
94 Kristina Bačani PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam prijedloge Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Postavljanje baznih stanica u blizini vrtića, škola (osnovnih i srednjih), učeničkih i studenstskih doma nije prihvatljivo, te se treba odrediti i poštivati granica minimalne udaljenosti od tih objekata. Zalažem se za nižu graničnu razinu dopuštenog zračenja (Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. izvor HUZEZ). Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje bazne stanice ukoliko investitior nije dostavio potvrdu u kojoj piše da je odabrana lokacija u skladu s postavljenim pravilima. Zalažem se za strogu kontrolu već postavljenih baznih stanica na stambene zgrade, posebno one koje su postavljene bez privole većine stanara te i ostalih zgrada. Nije prihvaćen Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od objekata te zaštiti škola, vrtića i bolnica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju. U odnosu na zabranu postavljanja baznih stanica na stambene zgrade bez suglasnosti stanara, Ministarstvo zdravstva nije nadležno rješavati pitanja suglasnosti stanara.
95 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. -Potrebno je područje povećane osjetljivosti podijeliti na dva različita područja. Jedno se mora odnositi samo na zatvorene prostore ili osjetljive skupine (djecu i starije) a drugo na sve ostalo unutar naselja. -U području boravka posebno osjetljivih skupina potrebno je primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. -Zabranite wi-fi u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao što je to učinila Francuska i neke druge zemlje. -Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 400 metara od škola, vrtića i bolnica. - Zabranite postavljanje baznih stanica na udaljenosti manjoj od 200 metara od stambenih objekata - Propišite Pravilnikom obvezu Ministarstva o provođenju javne kampanje i informiranja javnosti o rizicima elektromagnetskog zračenja i smanjenja rizika prilikom korištenja izvora el. Magnetnog zračenja. -Uvedite Pravilnikom obvezu trgovca da na mobilnim uređajima i njihovoj ambalaži otisne jasno vidljivo upozorenje o zdravstvenim rizicima prilikom korištenja uređaja. - Izdajte preporuku školama o obvezi gašenja mobilnih stanica učenika za vrijeme boravka u prostorima škole. - Propisati obvezu isticanja upozorenja o zdravstvenim, socijanim I pedagoškim rizicima korištenja mobitela I drugih izvora elektromagnetskog zračenja u učionicama i drugim prostorijama u kojima se provodi nastava. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Korištenje mobilnih uređaja je slobodna volja korisnika te se jedino mogu dati preporuke kod korištenja istoga. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Posebno je izrađen video uradak sa preporukom korištenja mobilnih uređaja a i letak na tu temu. Svaka škola svojim internim pravilnikom uređuje pravila ponašanja, pa tako i glede korištenja mobilnih uređaja u toj ustanovi. Slijedom navedenoga, Ministarstvo zdravstva poduzelo je odgovarajuće korake, putem preporuka za način korištenja mobilnih uređaja. Zdravstveni rizici kod korištenja mobilnih uređaja sukladno stajalištu krovnih tijela (ICNIRP-a i WHO-a) nisu dokazani. Provode se preventivne mjere radi smanjenja rizika korištenja.
96 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Stavak 21 izmijeniti na način da glasi: 21. Javna područja jesu sva mjesta izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti. stavak 22 izmijeniti na način da glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
97 Tomislav Spudić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronično oboljele osobe.. ..) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Vidi točku 5. Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
98 Domagoj Šutalo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Potpisujem sve za što se zalaže HUZEZ, ali antene treba ne pomaknuti nego potpuno ukloniti iz svih naselja, sela i gradova i premjestiti na periferiju. Ako funkcionira u nekim državama u inozemstvu, nema razloga da ne funkcionira i u Hrvatskoj. Jako puno gradova u inozemstvu ima odašiljače izvan naselja, na brdu. S dolaskom 5G mreže će biti još gora situacija jer su tu veće frekvencije, tj. manja valna duljina, veća snaga i, što je još gore, usmjereni snopovi zračenja. Mobilni operateri bi trebali transparentno objavljivati točne lokacije svih svojih odašiljača, a ne ih sakrivati unutar umjetnih dimnjaka, stupova i drveća! I mi također imamo problema zbog antene na krovu zgrade. U naselju je umrlo najmanje 10 ljudi, svi od nekih karcinoma, a još se ne zna točan broj trenutno oboljelih jer on konstantno raste. Sve više djece je bolesno, a naša draga vlada ih još više uništava tabletima na nastavi, a roditelji mobitelima prije nego i prohodaju. Nadolazeće generacije će biti sve više nepismene, slabog vida, slabe motorike, pretjerane težine i da ne nabrajam više. Zdravstvo nam je toliko jadno da mogu samo umirati jedno po jedno, a to je nažalost već krenulo. Nije prihvaćen Uklanjanjem antena na periferiju, signal za svu opremu bežične tehnologije bi se izgubio na području naseljenih mjesta, naravno ovo se ne odnosi samo na veća urbana područja. Bazne stanice imaju svoj smjer širenja u prostor te također i ograničenje u dometu davanja i primanja signala. Lokacije baznih postaja nisu tajna, a stavljanje baznih postaja u obliku dimnjaka nije prikrivanje, već prilagodba okolišu. Ne može se sakriti postavljena bazna stanicu. Temeljem zahtjeva Europske unije Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju širokopojanog pristupa u Republici Hrvatskoj te se planira omogućiti bežična komunikacija na području cijele Republike Hrvatske. Od prosinca 2014. godine do sada, nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Stajalište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mnogih stručnih pregleda je da nema utvrđenih rizika od korištenja mobilnih telefona ili života u blizini baznih postaja mobilnih mreža. Situacija se kontinuirano prati.
99 JELA WIESER PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Zalažem se za sve predloženo od strane HUZEZ-a s malom izmjenom u udaljenosti antena. Izjednačiti udaljenost od stanova sa udaljenošću od škola, bolnica, vrtića, sakralnih objekata, koncertnih dvorana, kino-dvorana, tržnica, velikih trgovačkih centara jer su svi ljudi bez obzira na spol i dob jednaki i imaju ista prava! Dakle, zalažem se za slijedeće: Sva naseljena područja, uključujući i neizgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti." Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjska i unutarnja. Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 400 m, jednako kao i od škola, vrtića i bolnica i ostalih objekata gdje se skupljaju veće skupine ljudi. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od stambenih objekata te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
100 JELA WIESER PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Potpisujem sve za što se zalaže HUZEZ jer mi stanari imamo problema zbog antene na krovu. Mnogi su susjedi umrli, na mojem ulazu troje! I sama sam imala operaciju na srcu, susjed na 4. katu također koji živi samo jednu deku ispod antene. Još jedna susjeda je dobila rak na dojci. Dakle, od 12 stanova na jednom ulazu je troje umrlo, troje teško oboljelo! Nije prihvaćen Od prosinca 2014. godine do sada, nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Stajalište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mnogih stručnih pregleda je da nema utvrđenih rizika od korištenja mobilnih telefona ili života u blizini baznih postaja mobilnih mreža. Situacija se kontinuirano prati.
101 MELITA RENDIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam sve HUZEZ-ove prijedloge. Bazne stanice barem 300 m od naseljenih objekata. Prvenstveno zaštititi vrtiće, škole, fakultete i bolnice, te domove za starije i nemoćne - jer su oni najugroženija skupina stanovništva. Ne dozvoliti postavljanje baznih stanica na zgrade niže od trokatnica. Uključiti pučanstvo u mjesnim zajednicama u odlučivanje da li žele ili smatraju potrebnim da im se postavlja dodatna bazna stanica ili to uopće nije potrebno. Zabraniti postavljanje baznih stanica u obiteljskim naseljima na privatne kuće bez suglasnosti susjeda, kako se suglasnost mora tražiti i za sve preinake na kući. Nije prihvaćen Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od stambenih zgrada na 300 m i naseljenih objekata te zaštiti vrtića, škola, fakultetae, bolnica, domova za starije i nemoćne, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Najugroženija skupina stanovništva kako je navedeno, zaštićena je graničnim razinama u području povećane osjetljivosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na zabranu postavljanja baznih stanica u obiteljskim naseljima, na private kuće bez suglasnosti susjeda, Ministarstvo zdravstva nije nadležno rješavati pitanja suglasnosti susjeda.
102 Toni Šunjić DODATAK, PRILOG 2. Smanjite granice zračenja na razine koje se primjenjuju u Beču i Parizu: 10 mW|m2 Nije prihvaćen Što se tiče graničnih razina (Pariz, Beč), u letku Ministarstva zdravstva (poveznica: https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf), za Pariz i Beč navodi se da spadaju među „gradove s eksperimentalnim primjenama graničnih razina koje su iste ili znatno niže od svih država Europske unije.“ Važno je razumjeti kako ove vrijednosti nisu donesene na temelju znanstveno potkrijepljenih i priznatih istraživanja te ih se ne može smatrati kao jedine mjerodavne i korektne razine koje osiguravaju potpunu zaštitu od elektromagnetskih polja. Granične razine koje su propisane na nacionalnim razinama daju potpunu zaštitu cjelokupnog stanovništva.
103 Toni Šunjić DODATAK, PRILOG 2. PRIMJEDBA NA PRILOG 2, TABLICA 2. Prilog 2, (Tablica 2. – Granične razine referentnih veličina za vanjska područja povećane osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 6,1 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 0,066 W/m2). U prilogu 2. dodati Tablicu 2a. – Granične razine referentnih veličina za unutarnja područja povećane ili područja posebne osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m. Nije prihvaćen Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene.
104 Toni Šunjić DODATAK, PRILOG 2. Smanjite dozvoljene razine jakosti električnog polja na vrijednost iz rezolucije 1815 Vijeća Europe Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
105 Toni Šunjić DODATAK, PRILOG 2. U Prilog2, u tablice za javna područja unijeti sadašnje granične razine referentnih veličina koje sada važe za područja povećane osjetljivosti, za vanjska područja povećane osjetljivosti unijeti granične razine referentnih veličina definirane u GUP Zagreba i GUP Sesveta , a za unutarnja područja povećane osjetljivosti definirati graničnu jakost električnog polja prema Rezoluciji 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ( " The potenttial dangeres of elecromagnetic fields and their effects on the environment) Prilog 2, (Tablica 1. – Granične razine referentnih veličina za javna područja) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 24,4 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 1,6 (W/m2). Nije prihvaćen Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti.
106 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 15. U članku 33. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Ovlaštena pravna osoba koja je obavila mjerenja preslike mjernog izvješća s mišljenjem o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati najmanje osam godina. U čl 34. iza točke n) dodati točku o) koja glasi: o) udaljenosti prvog zatvorenog prostora namijenjenog za boravak i rad ljudi, U čl 37. iza točke b) dodati točke c) i d) koje glase: c) ministarstvo će omogućiti izdavanje minimalno jednog ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja po županiji i minimalno dva za Grad Zagreb kako bi pokrilo cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i omogućilo svim građanima dostupnost mjerenja i informacije o zračenju. Također ministarstvo će odobriti cjenike za usluge mjerenja kako bi osiguralo ujednačenu i prihvatljivu cijenu navedenih usluga. d) ministarstvo će voditi računa da ne izdaje ovlaštenja pravnima osobama koje su u mogućem sukobu interesa. U čl 38. stavak 3 izmijeniti na način da glasi: (3) Utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, a u čiji sastav ulaze: predstavnici Ministarstva, predstavnik akreditacijskog tijela – stručnjak za područja koje pokriva ovlašćivanje kao i jedan priznati stručnjak iz područja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja te barem dva liječnika i/ili stručnjaka za zaštitu okoliša . U čl.40 stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministar mora putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe koja ima ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika, a vezano za vjerodostojnost mjernog izvješća (odabir mjernih mjesta, postupci i točnost mjerenja, umjerenost mjerne opreme, odabir metode proračuna, pojednostavljenja u modeliranju strukture domene proračuna i sl.). Nije prihvaćen Što se tiče članka 33. Pravilnika iz 2014. godine, u isti je stavljen rok od 8 godina umjesto 4. U odnosu na članak 34. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za urbanističke parametre udaljenosti između objekata. Rezultati mjerenja su najmjerodavniji pokazatelj mjera zaštite od elektromagnetskih polja. Zadatak određivanja kritičnih točaka odgovornost je ovlaštene tvrtke tj. Mjeritelja. U odnosu na članak 37. Pravilnika iz 2014. godine, Ministarstvo zdravstva ne može utjecati na broj tvrtki koje se žele ovlastiti za ispitivanje elektromagnetskih polja. U ovome trenutku ih ima samo 8, a pokazalo se da je to gotovo maksimalan broj rentabilnosti obavljanja posla već ovlaštenih tvrtki. Ministarstvo zdravstva ne ograničava daljnja ovlaštenja novih tvrtki, ali nemoguće je očekivati da će se po svakoj županiji prijaviti za ovlaštenje neka druga takva tvrtka. Prijedlog je u potpunosti nemoguć za provođenje. U odnosu na članak 38. stavak 3. Pravilnika iz 2014. godine, liječnici i stručnjaci za zaštitu okoliša nisu stručni za pitanja elektromagnetskih polja te način korištenja mjernih uređaja niti imaju znanja da prate primjenu normative ovlaštenih mjeritelja. Navedeni liječnici i stručnjaci iz područja zaštite okoliša mogu sudjelovati u izradi studija utjecaja elektroromagnetskih polja na zdravlje čovjeka. Kontrolu stručnosti mjerenja i izražavanje fizikalnih veličina predstavlja područje znanosti o elektromagnetnimpoljima i samo relevantni stručnjaci za elektromagnetska polja mogu obavljati kontrolu stručnog rada ovlaštenih tvrki. U odnosu na članak 40. stavak 1. Pravilnika iz 2014. godine, kontrolu rada ovlaštene pravne osobe HAA (Hrvatska akreditacijska agencija iz Zagreba) obavlja svake godine, a svakih 5 godina se provodi obnova akreditacije te i ovlaštenja od Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva može, ali ne mora dodatno provjeravati rad ovlaštene pravne osobe jer ju redovito kontrolira HAA.
107 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. U članku 28.stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine. Stavak 5 izmijeniti na način da glasi: (5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja. Preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima javni su dokumenti koji na zahtjev moraju u cijelosti biti dani na uvid jedinici lokalne samouprave. Također, Članak 31. Pravilnika izmijeniti na način da glasi: Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini nepokretnih izvora (u daljnjem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobivanja odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika, kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora ili bilo koje promjene tehničkih značajki izvora. Nije prihvaćen U odnosu na članak 28. stavak 2., predložen rok od 2 godine predstavlja najbolji rok u kojem se sve bazne postaje mogu ispitati. Rok od jedne godine je zaista prekratak, ali i nepotrebna predostrožnost kojom se kontrolira zračenje u okolici.
108 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Članak 25. izmijeniti na način da glasi: U svrhu obavljanja prvih mjerenja iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, korisnik nepokretnog izvora može privremeno taj izvor pustiti u pogon uz prijavu Ministarstvu početka puštanja u pogon. Privremeni rad ne može trajati duže od tri mjeseca. Također, Članak 27. izmijeniti na način da glasi: Korisnik zatečenog nepokretnog izvora elektromagnetskog polja, koji nema odobrenje ministra iz članka 23. ovoga Pravilnika, mora obaviti mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini tog izvora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U članku 13. Nacrta pravilnika kojim se mijenja članak 25. Pravilnika iz 2014. godine jasno i nedvosmisleno je naznačen rok od 3 mjeseca. Glede članka 27. Pravilnika iz 2014. godine sam naziv zatečeni izvori zračenja govori o izvorima zračenja koji su nekim novim propisima dobili obvezu prilagodbe. U pravilu radi se o većem broju izvora zračenja jednog vlasnika pa bi rok od 60 dana u praksi bio neizvediv. Prilikom izrade novog pravilnika biti će određeni i novi rokovi u slučaju potrebe za njihovom izmjenom.
109 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Dodavanje točke g) suglasnost lokalne jedinice se ne prihvaća. Postoji evidencija svih visoko frenkventnih izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno, podaci o izvorima zračenja upisnika Ministarstva zdravstva su interni, ali se mogu dati na uvid svi podaci na zahtjev zainteresirane osobe. Ministarstvo zdravstva planira izraditi upisnik u formi javnoga.
110 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U članku 23. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra u roku od 180 dana od izdavanja suglasnosti iz članka 22. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu. Iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, za izvor elektromagnetskog polja za čije je postavljanje prethodilo građenje građevine ili radovi na postojećoj zgradi ili građevini, investitor, odnosno vlasnik izvora dužan je priložiti akt za uporabu građevine, odnosno radova, koja se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje gradnja. Napomena: "Prilikom projektiranja i građenja u svrhu postavljanja izvora vlasnici izvora ne smiju projektirati, graditi, odnosno postavljati bazne postaje ako to nije predviđeno prostornim planom ili je na drugi način protivno planu. Za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola investitor mora izraditi glavni projekt koji mora biti u skladu s prostornim planom, a jedini postupak kojim se utvrđuje da je tome tako jest ishođenje uporabne dozvole ! U skladu sa Zakonom o gradnji izgrađena građevina može se početi koristiti tek nakon što je za tu građevinu izdana uporabna dozvola, a korištenje građevine bez uporabne dozvole predstavlja prekršaj investitora, za što su propisane novčane kazne. Stoga predlažemo da u slučaju izvora za čije je postavljanje prethodilo građenje (dalekovodi, trafostanice, bazne stanice s antenskim stupom ili prihvatom na zgradi…) Ministarstvo zahtjeva da investitor uz zahtjev obavezno prilaže uporabnu dozvolu, odnosno kako je regulirano u slučaju ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta. Tom mjerom bi pozitivno utjecali na poštivanje propisa. Usprkos postojećoj regulativi rezultati analize poštivanja propisa prilikom postavljanja baznih stanica (Živi zid 2018provedene na stotinjak nasumično odabranih baznih stanica utvrđeno je da ih je oko 70% postavljeno bez rješenja, građevinske dozvole ili prijave početka radova, a njih 90% nema uporabnu dozvolu ! Besmisleno je da Ministarstvo izdaje odobrenje za rad izvora poput baznih stanica bez provjere je li za istu ishođena uporabna dozvola tijela graditeljstva. Ne može se upotrebljavati izvor koji je neupotrebljiva građevina ili dio građevine. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (P) (2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika. Odobrenje korisniku visokofrekvencijskog izvora ne može se izdati bez prethodno pribavljene suglasnosti jedinice lokalne uprave. Stavak 7 izmijeniti na način da glasi: (7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu i/ili zainteresiranoj javnosti. Nije prihvaćen Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog. Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja.
111 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 9. U članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno u predloženome. Neke od spomenutih prijedloga poslovi su u nadležnosti tijela kojeg spominjete, međutim potrebno je znati prepoznati i odvojiti nadležnost tijela jedinica lokalne samouprave i nadležnost javnopravnih tijela.
112 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. U članku 13. stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika. Najmanja udaljenost od geometrijskog središta odašiljačkog sustava nepokretne radijske postaje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pokretnih komunikacija usmjerenog u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini do vanjskog područja povećane osjetljivosti ne smije biti manja od 100 metara unutar kuta usmjerenosti odašiljačke antene. Na unutrašnjim područjima povećane osjetljivosti, jakost električnog polja ne smije prelaziti vrijednost 0,6 V/m. Nije prihvaćen Primjena parametra udaljenosti te stavljanje snižene granične razine, a u odnosu na članak 13. Pravilnika iz 2014. godine, predstavlja zadiranje u mijenjanje graničnih razina i uvođenje parametara udaljenosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja te sukladno navedenome određivanje parametra udaljenosti između građevina. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Granične razine se ne mijenjaju i određene su Pravilnikom iz 2014.
113 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. (!) U području boravka posebno osjetljivih skupina potrebno je primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
114 Toni Šunjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predlažemo drugačiju izmjenu definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti, na način da se odrede tri različita područja osjetljivosti i usklade s već poznatim definicijama prostora, i to: Javna područja su sva područja izvan građevinskih područja, na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a koja nisu u području povećane osjetljivosti i području posebne osjetljivosti. Područja povećane osjetljivosti su svi otvoreni i zatvoreni prostori unutar građevinskog područja. Područja posebne osjetljivosti su svi zatvoreni i otvoreni prostori unutar područja povećane osjetljivosti, a koji služe za povremeni i stalni boravak djece i starijih osoba (predškolske i školske ustanove, domovi, bolnice, lječilišta, rodilišta, stambeni prostori, smještajni turistički objekti, te dječije igraonice i igrališta). Također, umjesto predložene definicije naseljeno područje, dovoljno je prepisati definiciju građevinskog područja iz propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, koja se nije nikada mijenjala i glasi: Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
115 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Pravilnik je potrebno uskladiti po primjeru razvijenijih zemalja kao što su primjerice Belgija, Italija i Švicarska, tako da se bitno smanje granične razine zračenja u naseljenim i gusto naseljenim područjima, te da se osigura stvarna preventivna zaštita najranjivije populacije kao što su djeca. Uvesti obvezu savjetovanja s jedinicama lokalne zajednice prije izdavanja dozvole za postavljanje izvora elektromagnetskih polja kao što je to slučaj u većini europskih zemalja. Općenito je potrebno osigurati veću i kvalitetniju preventivnu zaštitu građana dok se ne dokaže da ova vrsta zračenja nije štetna. Ako postoje indicije da je zračenje štetno, zar nije logično preventivno smanjiti granične razine? Jedinu korist od ovako "labavih" pravilnika i zakona imaju privatne kompanije koje gomilaju profit, a zdravlje građana se stavlja na drugo mjesto, iza tog profita. Nije prihvaćen Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Analizirane su isključivo studije visoke stručne kvalitete provjerene od strane više neovisnih izvora koji se mogu smatrati relevantnima (studije bez znanstvene težine odbačene su i nisu bile predmet analize), i izrađen je pregled potpuno novih istraživanja u raznim frekvencijskim područjima i primjenama (uključujući, primjerice i baby monitore i igračke na daljinsko upravljanje s jedne strane, te primjerice dalekovode s druge strane). Dakle, same indicije o štetnosti nisu dovoljne. Republika Hrvatska suverena je država koja ima svoje granične razine i ne mora slijediti primjere takvih vrijednosti od drugih država. Ministarstvo zdravstva je temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, kroz protekle dvije godine provelo edukaciju stanovništva vezano za izvore neionizirajućeg zračenja izradom brošura, letaka te video uradaka, što je sve dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva.
116 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. U području boravka posebno osjetljivih skupina primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. Za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, postaviti granične razine do 0,2 V/m, s razdobljem prilagodbe od 1 godine u kojem se toleriraju granične vrijednosti do 0,6 V/m. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
117 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Područje povećane osjetljivosti podijeliti na dva različita područja. Jedno se mora odnositi samo na zatvorene prostore ili osjetljive skupine (djecu i starije) a drugo na sve ostalo unutar naselja. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu.
118 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Umjesto predložene definicije naseljeno područje, prepisati definiciju građevinskog područja iz propisa kojima se uređuje prostorno uređenje: "Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja." Nije prihvaćen U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
119 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predlažem izmjenu definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti, tako da se odrede tri različita područja osjetljivosti i usklade s već poznatim definicijama prostora: • Javna područja su sva područja izvan građevinskih područja, na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a koja nisu u području povećane osjetljivosti i području posebne osjetljivosti. • Područja povećane osjetljivosti su svi otvoreni i zatvoreni prostori unutar građevinskog područja. • Područja posebne osjetljivosti su svi zatvoreni i otvoreni prostori unutar područja povećane osjetljivosti, a koji služe za povremeni i stalni boravak djece i starijih osoba (predškolske i školske ustanove, domovi, bolnice, lječilišta, rodilišta, stambeni prostori, smještajni turistički objekti, te dječije igraonice i igrališta). Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu.
120 Ivan Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predlažem sljedeći tekst: U Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/2014), u članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: (P) Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronično oboljele osobe.. ..) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Vidi točku 5. Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage. Točka 21. mijenja se i glasi: 21. Javna područja jesu sva mjesta izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti. Točka 22. mijenja se i glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Točka 23. briše se, a dosadašnje točke 24. i 25. postaju točke 23. i 24. Iza dosadašnje točke 25., koja postaje točka 24. dodaju se nova točka 25. i točka 26. koje glase: „25. Naseljeno područje jesu zone stambene, mješovite, javne i društvene namjene (prema urbanističkom planu). 26. Umjetni izvor elektromagnetskog polja jest svaki izvor kojeg je stvorio čovjek.“ Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Rezolucija 1815 vijeća Europe. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm). S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
121 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja DODATAK, PRILOG 2. Prilog 2, (Tablica 2. – Granične razine referentnih veličina za vanjska područja povećane osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 6,1 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 0,066 W/m2). U prilogu 2. dodati Tablicu 2a. – Granične razine referentnih veličina za unutarnja područja povećane ili područja posebne osjetljivosti ) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m. Nije prihvaćen Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu.
122 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja DODATAK, PRILOG 2. U Prilog2, u tablice za javna područja unijeti sadašnje granične razine referentnih veličina koje sada važe za područja povećane osjetljivosti, za vanjska područja povećane osjetljivosti unijeti granične razine referentnih veličina definirane u GUP Zagreba i GUP Sesveta , a za unutarnja područja povećane osjetljivosti definirati graničnu jakost električnog polja prema Rezoluciji 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ( " The potenttial dangeres of elecromagnetic fields and their effects on the environment) Prilog 2, (Tablica 1. – Granične razine referentnih veličina za javna područja) , za frekvencijsko područje 1GHz- 300- GHz definirati vrijednost jakosti električnog polja 24,4 V/m i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala 1,6 (W/m2). Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti.
123 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. U čl. 43. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Na temelju rezultata studije iz članka 42. ovoga Pravilnika, ministar može pravnu osobu korisnika nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja rješenjem osloboditi od obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora te pribavljanja mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika za koje se Studijom pokaže da ne prelaze 90% vrijednosti granične razine referentnih veličina elektromagnetskih polja. U čl.45. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na članak 43. Pravilnika iz 2014. godine, zadnjim izmjenama Pravilnika brisan je postotak zračenja graničnih razina, koje su stručnjaci odredili nepotrebnim dodatnim dvostrukim ograničenjem. Glede 45. stavka 1. Pravilnika iz 2014. godine, ono se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan, odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekventnih izvora koji imaju iznimno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije, vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora kako bi se izradila opsežna studija čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata, a na temelju kojih se može dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema prihvaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je 2 godine zaista kratak period jer se radi broju izvora koji po nekim vrstama prelaze brojku od desetine tisuća izvora Neki vlasnici niskofrenkvetnih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo neke vrste izvora niske frenkvencije. Rok je stoga bilo potrebno produžiti na 5 godina.
124 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. U članku 28.stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine. Stavak 5 izmijeniti na način da glasi: (5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja. Preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima javni su dokumenti koji na zahtjev moraju u cijelosti biti dani na uvid jedinici lokalne samouprave. _________________________________________________________ Također, Članak 31. Pravilnika izmijeniti na način da glasi: Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini nepokretnih izvora (u daljnjem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobivanja odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika, kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora ili bilo koje promjene tehničkih značajki izvora. Nije prihvaćen U odnosu na članak 28. stavak 2., predložen rok od 2 godine predstavlja najbolji rok u kojem se sve bazne postaje mogu ispitati. Rok od jedne godine je zaista prekratak, ali i nepotrebna predostrožnost kojom se kontrolira zračenje u okolici. Rekonstrukcija izvora samo po sebi znači promjenu tehničkih značaja izvora.
125 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Članak 25. izmijeniti na način da glasi: U svrhu obavljanja prvih mjerenja iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, korisnik nepokretnog izvora može privremeno taj izvor pustiti u pogon uz prijavu Ministarstvu početka puštanja u pogon. Privremeni rad ne može trajati duže od tri mjeseca. Također, Članak 27. izmijeniti na način da glasi: Korisnik zatečenog nepokretnog izvora elektromagnetskog polja, koji nema odobrenje ministra iz članka 23. ovoga Pravilnika, mora obaviti mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini tog izvora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U članku 13. Nacrta pravilnika kojim se mijenja članak 25. Pravilnika iz 2014. godine jasno i nedvosmisleno je naznačen rok od 3 mjeseca. Glede članka 27. Pravilnika iz 2014. godine sam naziv zatečeni izvori zračenja govori o izvorima zračenja koji su nekim novim propisima dobili obvezu prilagodbe. U pravilu radi se o većem broju izvora zračenja jednog vlasnika pa bi rok od 60 dana u praksi bio neizvediv. Prilikom izrade novog pravilnika biti će određeni i novi rokovi u slučaju potrebe za njihovom izmjenom.
126 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 12. U članku 23. stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra u roku od 180 dana od izdavanja suglasnosti iz članka 22. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu. Iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, za izvor elektromagnetskog polja za čije je postavljanje prethodilo građenje građevine ili radovi na postojećoj zgradi ili građevini, investitor, odnosno vlasnik izvora dužan je priložiti akt za uporabu građevine, odnosno radova, koja se izdaje na temelju propisa kojim se uređuje gradnja. Napomena: "Prilikom projektiranja i građenja u svrhu postavljanja izvora vlasnici izvora ne smiju projektirati, graditi, odnosno postavljati bazne postaje ako to nije predviđeno prostornim planom ili je na drugi način protivno planu. Za radove za koje nije potrebna građevinska dozvola investitor mora izraditi glavni projekt koji mora biti u skladu s prostornim planom, a jedini postupak kojim se utvrđuje da je tome tako jest ishođenje uporabne dozvole ! U skladu sa Zakonom o gradnji izgrađena građevina može se početi koristiti tek nakon što je za tu građevinu izdana uporabna dozvola, a korištenje građevine bez uporabne dozvole predstavlja prekršaj investitora, za što su propisane novčane kazne. Stoga predlažemo da u slučaju izvora za čije je postavljanje prethodilo građenje (dalekovodi, trafostanice, bazne stanice s antenskim stupom ili prihvatom na zgradi…) Ministarstvo zahtjeva da investitor uz zahtjev obavezno prilaže uporabnu dozvolu, odnosno kako je regulirano u slučaju ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta. Tom mjerom bi pozitivno utjecali na poštivanje propisa. Usprkos postojećoj regulativi rezultati analize poštivanja propisa prilikom postavljanja baznih stanica (Živi zid 2018provedene na stotinjak nasumično odabranih baznih stanica utvrđeno je da ih je oko 70% postavljeno bez rješenja, građevinske dozvole ili prijave početka radova, a njih 90% nema uporabnu dozvolu. (O) Besmisleno je da Ministarstvo izdaje odobrenje za rad izvora poput baznih stanica bez provjere je li za istu ishođena uporabna dozvola tijela graditeljstva. Ne može se upotrebljavati izvor koji je neupotrebljiva građevina ili dio građevine. Stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika. Odobrenje korisniku visokofrekvencijskog izvora ne može se izdati bez prethodno pribavljene suglasnosti jedinice lokalne uprave. Stavak 7 izmijeniti na način da glasi: (7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu i/ili zainteresiranoj javnosti. _________________________________________________________ U Članku 24. Pravilnika stavak 1 izmijeniti na način da glasi: (1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja s podacima o izdanim aktima na temelju ovog Pravilnika i podacima koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije na temelju ovog Pravilnika. Popis izvora elektromagnetskih polja vodi se u obliku upisnika i javni je dokument koji je dostupan javnosti putem mrežnih stranica ovoga Ministarstva. U stavku 2 iza točke f) dodati točku g) koja glasi: g) suglasnost jedinice lokalne samouprave iz st.1a i 1b. članka 22 ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen U odnosu na određivanje roka u članku 23., isti je već određen u članku 28. Što se tiče izmjene članka 22. Pravilnika iz 2014. Godine, Ministarstvo zdravstva nije nadležno uređivati udaljenost baznih stanica od drugih objekata, planirati i određivivati urbanistički raspored građevina, određivati lokacije, način postavljanja i izgradnje. Navedeno je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zdravstva nadležno je isključivo za ispitivanje razina zračenja u okolici izvora zračenja te poštivanju graničnih razina. Gotovo svi navedeni izvori zračenja postavljaju se na temelju odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, br. 112/17 i 34/18). Sukladno članku 4. točki 16. navedenog pravilnika, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući elektroničku komunikacijsku opremu. Iz istoga je razvidno jesu li navedeni podaci točni. U odnosu na članak 24. Pravilnika iz 2014. godine dodavanje točke g) suglasnost lokalne jedinice se ne prihvaća. Postoji evidencija svih visoko frenkventnih izvora zračenja na mrežnim stranicama HAKOM-a. Trenutno, podaci o izvorima zračenja upisnika Ministarstva zdravstva su interni, ali se mogu dati na uvid svi podaci na zahtjev zainteresirane osobe. Ministarstvo zdravstva planira izraditi upisnik u formi javnoga. Predloženo: “Zainteresiranoj javnosti na upit” dobar je prijedlog. Ministarstvo zdravstva može kada zainteresirana javnost zatraži dodatna mjerenja provesti vještačenje, donosno kontrolno dodatno mjerenje ako netko od zainteresirane javnosti to zatraži. O istome Ministarstvo zdravstva mora dopisom prvo obavijestiti zainteresiranu stranku o troškovima vještačenja. Sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji koji glasi: “Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke. Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja.
127 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 9. Također, u članku 15. dodati stavke 3., 4. i 5. koji glase: (3) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su, tamo gdje postoji, koristiti postojeću infrastrukturu i/ili ustupiti svoju infrastrukturu na korištenje drugoj pravnoj osobi pod ravnopravnim, međusobno unaprijed dogovorenim uvjetima. Također su dužni omogućiti tehničke uvjete da njihovi uređaji, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja mogu koristiti druge pravne osobe, sve u cilju smanjenja izloženosti nepotrebnom i suvišnom zračenju okoliša i građana RH. (4) Korisnici visokofrekvencijskih izvora dužni su u roku od godine dana izvršiti prilagodbu iz članka 14, st. 3 ovog Pravilnika i ukloniti suvišne , uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja iz područja u kojem se njihova infrastruktura preklapa, tako da se vode načelom jednakosti i ravnopravnosti. Svaki od korisnika dužan je ukloniti otprilike jednaki broj suvišnih uređaja koji su izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskog polja, kao i postrojenja koja sadrže suvišne izvore visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja na određenom području. (5) Provedbu članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika nadzire HAKOM i jedinica lokalne samouprave. Oni mogu vlasniku visokofrekvencijskog izvora narediti uklanjanje izvora u roku u roku do 30 dana. Nakon tog roka jedinica lokalne samouprave može izvršiti prisilno uklanjanje izvora na trošak korisnika izvora koji se nisu pridržavali odredbi članka 14, st. 3 i st. 4 ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva nije nadležno u predloženome. Neke od spomenutih prijedloga poslovi su u nadležnosti tijela kojeg spominjete, međutim potrebno je znati prepoznati i odvojiti nadležnost tijela jedinica lokalne samouprave i nadležnost javnopravnih tijela.
128 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. U članku 13. stavak 2 izmijeniti na način da glasi: (2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika. Najmanja udaljenost od geometrijskog središta odašiljačkog sustava nepokretne radijske postaje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži pokretnih komunikacija usmjerenog u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini do vanjskog područja povećane osjetljivosti ne smije biti manja od 100 metara unutar kuta usmjerenosti odašiljačke antene. Na unutrašnjim područjima povećane osjetljivosti, jakost električnog polja ne smije prelaziti vrijednost 0,6 V/m. Nije prihvaćen Primjena parametra udaljenosti te stavljanje snižene granične razine, a u odnosu na članak 13. Pravilnika iz 2014. godine, predstavlja zadiranje u mijenjanje graničnih razina i uvođenje parametara udaljenosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje I određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja te sukladno navedenome određivanje parametra udaljenosti između građevina. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Granične razine se ne mijenjaju i određene su Pravilnikom iz 2014.
129 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Potrebno je područje povećane osjetljivosti podijeliti na dva različita područja. Jedno se mora odnositi samo na zatvorene prostore ili osjetljive skupine (djecu i starije) a drugo na sve ostalo unutar naselja. U području boravka posebno osjetljivih skupina potrebno je primijeniti preporučene granice iz Rezoluciju Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš, točka 8.2.1. koja glasi: Postaviti preventivne granične razine za dugotrajnu izloženost mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima u skladu s principom predostrožnosti, tako da ne prelaze 0,6 V/m , a u dogledno vrijeme smanjiti na 0,2 V/m. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm). S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Nadalje, analiza je pokazala da su nove tehnologije u području mobilnih komunikacija (3G i LTE) malo doprinijele povećanju razine izmjerenih polja u okolišu (iako je percepcija upravo suprotna). Stoga nije preporučena promjena dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskih polja, tj. ICNIRP-ovih smjernica, usvojenih u Direktivi Europske komisije, prema kojima su hrvatske dopuštene granične vrijednosti 2,5 do 6,25 puta strože. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada) nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Stajalište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mnogih stručnjaka je da nema utvrđenih rizika od korištenja mobilnih telefona ili življenja u blizini baznih postaja mobilnih mreža. Tijekom posljednjih nekoliko godina, priznate stručne organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) u više navrata su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja pregledali važeće pragove za mobilne komunikacije i potvrdili da je, ako se te vrijednosti poštuju, korištenje mobilne tehnologije sigurno.
130 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja te primjena načela predostrožnosti i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Načelo predostrožnosti, definirano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebice ranjivih skupina (djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronično oboljele osobe.. ..) traži poduzimanje mjera ograničavanja potencijalno ozbiljnog rizika, bez čekanja na rezultate znanstvenih istraživanja. Vidi točku 5. Rezolucije Vijeća Europe 1815 (2011) Potencijalne opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage. Stavak 21 izmijeniti na način da glasi: 21. Javna područja jesu sva mjesta izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti. Stavak 22 izmijeniti na način da glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti dijele se na vanjska i unutrašnja. Vanjska područja povećane osjetljivosti jesu vanjski prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica, domova za starije i nemoćne smještajnih turističkih objekata te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Unutrašnja područja povećane osjetljivosti jesu zatvoreni prostori zgrada stambene i poslovne namjene, škola, ustanova predškolskog odgoja, rodilišta, bolnica , domova za starije i nemoćne te smještajnih turističkih objekata Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Predlažemo drugačiju izmjenu definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti, na način da se odrede tri različita područja osjetljivosti i usklade s već poznatim definicijama prostora, i to: - Javna područja su sva područja izvan građevinskih područja, na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a koja nisu u području povećane osjetljivosti i području posebne osjetljivosti. - Područja povećane osjetljivosti su svi otvoreni i zatvoreni prostori unutar građevinskog područja. - Područja posebne osjetljivosti su svi zatvoreni i otvoreni prostori unutar područja povećane osjetljivosti, a koji služe za povremeni i stalni boravak djece i starijih osoba (predškolske i školske ustanove, domovi, bolnice, lječilišta, rodilišta, stambeni prostori, smještajni turistički objekti, te dječije igraonice i igrališta). Također, umjesto predložene definicije naseljeno područje, dovoljno je prepisati definiciju građevinskog područja iz propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, koja se nije nikada mijenjala i glasi: Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm). S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Rezolucija 1815 vijeća Europe. Uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, ne prihvaća se jer pravilnik bi trebao sadržavati jasnu podjelu, a koja je ujedno i jednostavnija za provedbu. U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže.
131 Ivana Zebić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA HUZEZ se zalaže za sljedeće promjene, a koje podržavam: Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima I zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede određivanja minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
132 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 2. točka 24. Dodati broj katastarske čestice Komentar Nepokretni izvori EM polja ne moraju se nužno nalaziti na lokacijama koja ima adresu, međutim sigurno se nalaze na lokaciji koja ima broj katastarske čestice. Sa brojem katastarske čestice se točno zna i vlasnik lokacije/nekretnine tj. nositelja stvarnih vlasničkih prava a ne mora nužno biti korisnik izvora. Nije prihvaćen Čestice su već izbrisane u postupku izrade Pravilnika iz 2014. godine. Vlasnik bazne postaje je mjerodavan za izdavanje dozvola, pri čemu se naznačuje adresa tj. lokacija. Katastarske čestice su nepotrebne kad se određuje lokacija bazne stanice i ona je u potpunosti u području nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kao odrednica u postupanju.
133 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 17. Iz obrazloženja nije jasno zašto je u čl. 17. predloženog Nacrta kojim se mijenja st. 2. čl. 42. važećeg Pravilnika, povećan rok za dostavljanje Studije korisnika niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja Ministarstvu zdravstva sa 2 godine na 5 godina, i koji se cilj povećanjem ovog roka želi postići, pa predlažemo da se ovaj rok ne produljuje, bez jasnog obrazloženja i sagledavanja posljedica. Nije prihvaćen Glede 45. stavka 1. Pravilnika iz 2014. godine, ono se odnosi na vlasnike niskofrekvencijskih izvora. Rok je povećan, odnosno produžen jer postoje vlasnici niskofrekventnih izvora koji imaju iznimno veliki broj izvora. Prilikom izrade studije, vlasnici su dužni osigurati ispitvanje zračenja nekoliko stotina do tisuća izvora kako bi se izradila opsežna studija čime bi se na temelju izmjerenih zračenja izvršila analiza dobivenih rezutata, a na temelju kojih se može dati prijedlog za oslobađanje izvora zračenja prema prihvaćanju i priznavanju da su izvori zračenja tipski izvori. U praksi se pokazalo da je 2 godine zaista kratak period jer se radi broju izvora koji po nekim vrstama prelaze brojku od desetine tisuća izvora Neki vlasnici niskofrenkvetnih izvora izradili su studiju u roku od dvije godine za samo neke vrste izvora niske frenkvencije. Rok je stoga bilo potrebno produžiti na 5 godina.
134 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Pozdravljamo čl. 13. predloženog Nacrta kojim se mijenja čl. 25. postojećeg Pravilnika te se dodaje vremensko ograničenje od tri mjeseca za prva mjerenja od dana puštanja izvora u privremeni pogon. Iako u važećem Pravilniku nije određen nikakav rok za prva mjerenja, što smatramo velikim nedostatkom, rok od tri mjeseca čini se predugačak upravo iz pozicije načela predostrožnosti pa predlažemo da se isti skrati na maksimalno do 30 dana. Nije prihvaćen Vlasnik bazne stanice kao investitor vrlo rijetko pokreće izgradnju, postavljanje te mjerenje zračenja samo za jednu baznu stanicu. Zbog brojnosti baznih postaja te pokretanja mjerenja zračenja za više baznih postaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, a često i istovremeno, vremenski rok od mjesec dana je prekratak te je u praksi potreban duži rok.
135 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Podržavamo namjeru preciznijeg definiranja pojmova „javna područja“ i „područja povećane osjetljivosti“ u čl. 1. Nacrta kojim se dopunjuje čl. 2. postojećeg Pravilnika. U istom se članku uvodi i definicija „naseljenog područja“ pa u cilju obuhvata svih „područja povećane osjetljivosti“ u kojima je potrebna jača zaštita od učinaka zračenja, jer u njima borave ili žive ljudi te posebice osjetljiva populacija, definicijom je potrebno obuhvatiti i neizgrađeni dio građevinskog područja, budući da se na njemu mogu planirati naselja. Nadalje, vezano uz pitanje određivanja područja, predlažemo uvođenje podjele na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe. Takvi prijedlozi slijede načelo predostrožnosti te naglašavaju i preventivni karakter ovog načela, odnosno potrebu da se djeluje u ranoj fazi kako bi se spriječile veće štetne posljedice koje mogu kasnije proizaći. Ovi bi se prijedlozi mogli ugraditi u čl. 1. predloženog Nacrta, kao i minimalna udaljenost baznih stanica od stambenih zgrada i obrazovnih ustanova te minimalna visina antene u odnosu na ostale zgrade, a budući da se Pravilnikom, između ostaloga, propisuju temeljni zahtjevi za izvore, uređaje, postrojenja i građevine koje sadrže izvore elektromagnetskih polja. Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od stambenih zgrada i obrazovnih ustanova, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.
136 Ivana Dujmović Zuban PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
137 Dario Vidović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Otkako su na 40 m od mog doma postavljene 2 sakrivene bazne stanice suprotno GUP-u grada Zagreba osjećamo zdravstvene probleme i najmanje što se može učiniti jest da se uvaže prijedlozi HUZEZ-a. HUZEZ se zalaže za sljedeće promjene: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
138 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 25. Za svrhu prvog mjerenja, nepokretni izvor se može pustiti u pogon ako ima odgovarajuću uporabnu dozvolu izdanu od nadležnog tijela. Komentar Veliki dio nepokretnih izvora EM zračenja su bazne stanice teleoperatera. Veći dio nema niti uporabnu dozvolu. Sa uporabnom dozvolom dokazuje se da je antenski sustav (stup ili prihvat) u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima. Bilo kakva mjerenja, pa čak niti prva, ne bi se smjela odraditi ako nešto nije građeno po zakonu koji to reguliraju. Nije prihvaćen U primjedbi nije navedeno koju uporabnu dozvolu operateri nemaju i od kojeg tijela. Za provedbu odredbi Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/13 i 20/17) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, br. 112/17 I 34/18) nadležno je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a ne Ministarstvo zdravstva.
139 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Promjena sadašnjeg čl. 17. stavka (3) nakon ..."udovoljavanje gore navedenim uvjetima." dodati "...u roku od 30 dana." Nije prihvaćen Ovim člankom nisu propisani rokovi jer se njime utvrđuju samo uvjeti uporabe i stavljanja u pogona izvora zračenja.
140 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 34. dodati i) Mjerenja od strane ovlaštene osobe ne mogu biti predmetom autorskog prava. Komentar Praksa je da se različita mjerenja proglašavaju predmetom autorskih prava što je u suprotnosti sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Sa time zainteresirana osoba ne može doći do prepiske mjerenja nego ima samo pravo na neposredni uvid. Mjerenja trebaju biti javno dostupna bez ograničenja bilo kakve vrste sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Nije prihvaćen U skladu s odredbom članka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18) koji glasi: „Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava.“ Navedeno je u skladu s navodom koji se nalazi na izvješću elaborate ispitivanja koji je izrađen od ovlaštene pravne osobe za ispitivanje izvora neionizirajućeg zračenja. Dakle, Ministarstvo zdravstva sukladno navedenome ne može proglasiti autorsko djelo ovlaštene tvrtke, već se može samo pridržavati zakonskih odredbi.
141 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 33. O obavljenim prvim i periodičkim mjerenjima, trebaju biti upoznati i vlasnici nekretnine na kojoj se nalazi izvor EM zračenja. Sam cilj podzakonskog akta tj. Pravilnika je zaštita od EM polja. Komentar Vlasnici, suvlasnici tj. nositelji stvarnih prava na nekretnini trebali bi biti upoznati sa rezultatima mjerenja EM polja koje se obavljaju na zahtjev korisnika koji nije nužno vlasnik. Osobito se ovo odnosi na antenske prihvate na zgradama različitih namjena i većim brojem suvlasnika. Nije prihvaćen Članak 33. Pravilnika iz 2014. godine odnosi se na upoznavanje vlasnika nekretnina o mjerenjima zračenja izvora na kojoj se izvor nalazi. Stranka u postupku prilikom izdavanja bilo suglasnosti za postavljanje ili rješenja kojim se dozvoljava rad antene (na izvore koje se referirate) od strane nadležnog tijela Ministarstva zdravstva je vlasnik izvora zračenja i nitko drugi. Vlasnici nekretnina i obaviještavanje istih ne utječu na nadležnost Ministarstva zdravstva. Ovo pravilo nije nigdje određeno kao obveza bilo kojeg javnopravnog tijela. Upućujemo Vas na odredbe Zakona o općem upravnom postupku i postupanju u ovakvim slučajevima obavještavanja. Podatke o mjerenju zračenja i izdanim dozvolama mogu se dobiti od Ministarstva zdravstva. Rok od osam godina čuvanja podataka se odnosi na ovlaštene tvrtke koje ispituju zračenje i nemaju nikakve veze s vlasnicima zgrada na kojima su bazne postaje.
142 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Promjena sadašnjeg čl. 32. Za područja povećane osjetljivosti koje se nalaze unutar zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta, a radi se o mjerenju EM polja za antenski prihvat, staviti 9 točka mjerenja od kojih 3 trebaju biti unutar u neposrednoj blizini izvora. Nije prihvaćen Ovlaštena tvrtka prema Pravilniku iz 2014. u najmanje šest točaka izvršava mjerenje, dakle može to činiti i u više točaka. Ovlaštena tvrtka prilikom ispitivanja zračenja je jedina stručna osoba koja može procijeniti koliko je dovoljno točaka ispitati te nije svrsishodno odrediti koliko se i gdje treba mjeriti, s obzirom da isto ovisi o situaciji na terenu, a što ovlaštena tvrtka jedina može utvrditi.
143 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Promjena sadašnjeg čl. 28. stavka (4) brisati"...a najkasnije do 31. prosinca kalendarske godine u kojoj je obvezan izvršiti mjerenje." Nije prihvaćen Vlasnik izvora zračenja kao investitor vrlo rijetko pokreće izgradnju, postavljanje te mjerenje zračenja samo za jednu baznu stanicu. Zbog velikog broja baznih postaja te pokretanje mjerenja zračenja za više baznih postaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, a često i istovremeno, vremenski rok od mjesec dana je prekratak te je u praksi potreban veći rok kao što je i predviđeno u Nacrtu Pravilnika.
144 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 27. umjesto "...u roku od dvije godine..." zamijeniti sa "...u roku od 60 dana..." Komentar Mjerenja EM polja se mogu napraviti u roku od 60 dana. 2 godine je predugačak rok pogotovo ako izvor eventualno prelaze temeljna ograničenja utvrđena Pravilnikom. Nije prihvaćen Sam naziv zatečeni izvori zračenja govori o izvorima zračenja kojima je propisana obveza prilagodbe u skladu s propisima. U pravilu se radu o većem broju izvora zračenja jednog vlasnika, a često se radi o zatečenosti svih izvora zračenja vlasnika takvih izvora. Stoga, rok od 60 dana u praksi bi bio neizvediv. Međutim, od 2014. godine kada je donešen Pravilnik rok od dvije godine je prošao. Kod donošenja novog Pravilnika biti će određeni i novi rokovi, u slučaju potrebe usklađivanja s novim propisima.
145 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Promjena sadašnjeg čl. 24. u stavci (2) dodati g) broj katastarske čestice Komentar Vezano na prijedlog za promjenom čl.2 točka 24. Nije prihvaćen Nadležnost Ministarstva zdravstva je ispitivanje razina zračenja te poštivanje graničnih razina elektromagnetskih polja. Ministarstvo zdravstva nije nadležno za određivanje lokacije na koju se postavlja izvor elektromagnetskog polja te se lokacija antene određuje adresom ili opisom lokacije. Katastarska čestica je pojam koji je važan u primjeni za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
146 Robert Mogut PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Prijedlog Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera za nepokretni izvor elektromagnetskog polja Promjena sadašnjeg čl. 21. - u stavki (1) umjesto "...u roku od najviše godinu dana..." zamijeniti sa "...u roku od najviše 30 dana..." - u stavci (2) umjesto "...a najviše na godinu dana..." zamijeniti sa "...najviše na 30 dana..." Komentar Ograničenje uporabe u roku od godinu dana, od dana zaprimanja rješenja, predugačak je period za nepokretne izvore EM polja koji mogu prelaziti referentne vrijednosti. Dodatno iznimno produljenje roka od jedne godine od strane gosp. Kujundžića (u ovom trenutku) bi značilo dvije godine izloženosti EM poljima koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom. Nije prihvaćen U onome trenutku kada se rješenjem naredi mjera ograničenja uporabe i primjena tehničkih mjera investitor će već početkom provedbe mjera ugasiti ili ograničiti rad izvora zračenja pa u preostalom dozvoljenom roku ostaje vrijeme isključivo za primjenu tehničkih mjera izvođenja radova. Nakon dovršetka radova, vlasnik izvora zračenja može ponovno zatražiti rješenje. Dakle, člankom 21. Pravilnika iz 2014. godine propisan je rok od godinu dana i ne radi se o nikakvom produljenju roka, već o prijedlogu na važeći članak. Ograničenje sa rokom od godinu dana izvršenja rekonstrukcije je razuman, jer je to u većini slučaja izrazito sveobuhvatan posao. Predloženi rok od mjesec dana u praksi je neprimjenjiv.
147 marijo kozić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Također da se primjenjuje za sve već postavljene bazne stanice.Jednom godišnje vršiti mjerenja i da budu javno dostupna. Problem postavljanja baznih stanica je zdravstveni problem i dovodi i do toga da vlasnici nekretnina u blizni istih mogu trpiti i gubitke u vrijednosti nekretnina jer nitko ne želi živjeti sa pogledom na antene bazne stanice. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju. Nacrt Pravilnika propisuje smanjiivanje periodike mjerenja s tri na dvije godine. Mjerenje svake godine ne bi pridonijelo boljoj kontroli zrečanja. Nadalje, podaci o svakom mjerenju zračenja mogu se dati na uvid prema zahtjevu.
148 Ivona Bago PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Molimo podržite navedene prijedloge ukoliko se slažete s njima te ih Nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva obavlja poslove iz svoga djelokruga, kao i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
149 Ivona Bago DODATAK, PRILOG 2. Kod unutarnjih područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, vrtića, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994). Nije prihvaćen Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene.
150 Dragica Gadžo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Poštovani, dobili smo 2 repetitora skrivena u 2 dimnjaka na krovu obiteljske kuće u naseljenom mirnom području Zagreba u kojem po GUP-u grada Zagreba nije dozvoljeno njihovo postavljanje. Sama sam pretplatnik navedenog operatera već 10 g i potpuno sam bila zadovoljna mrežom po svakoj osnovi. Postavljeni su navečer i ranom zorom u 8. mjesecu kada smo svi bili na godišnjim odmorima. Tek kada se dobije repetitor na par metara od svog prozora shvati se kako stvari funkcioniraju odnosno uopće ne funkcioniraju i kako je moguće takvo što. Za mene i moju obitelj rješavanje ovog problema je pitanje ostanka u Hrvatskoj Stoga podržavamo HUZEZ koji se zalaže za sljedeće promjene: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Također da se sve navedeno primjeni na sve već postavljene bazne stanice i one koje su postavljene suprotno GUP-u grada Zagreba da se moraju hitno ukloniti. Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
151 Ivona Bago PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Smatram da bi se svi pravilnici trebali usuglasiti s pravilnicima i zakonima koji su u drugim europskim državama. Mi nismo i ne smijemo biti država drugog reda u kojoj operateri rade što ih je volja. Članica smo EU i prema tim kriterijima se trebamo i ponašati. Država treba brinuti o zdravlju svojih građana i to osigurati pravilnikom i zakonima. Prema tome, krajnje je vrijeme da se novi pravilnik izmjeni prema prijedlogu stručnjaka (HUZEZ) i prihvate svi navedeni prijedlozi HUZEZ. Sa zdravljem ljudi se ne smije igrati i briga za druge je obveza svih nas, a javno zdravstvo obveza naše zemlje Hrvatske i ljudi koji ju vode. To ne smijemo zaboraviti. Niti jedna korist ne smije biti ispred zdravlja ljudi. Isto tako , ne znam koji je razlog da podaci o izloženosti elektromagnetskom zračenju ne mogu biti javni obzirom da svatko ima slobodno pravo znati u kakvom okruženju živi. Pa prema tome, predlažem da ti podaci budu javni jer, ako je sve po zakonu i u granicama usklađenim s europskim gradovima, nema nikakvog problema. Nije prihvaćen Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije je obveza koju je Republika Hrvatska preuzela kada je postala punopravna država članica, no s obzirom na razlike u aktima Europske unije (direktive, odluke, uredbe), sve države članice, kao i Republika Hrvatska prenosi odnosno preuzima iste u svoje zakonodavstvo. Nismo država drugog reda jer imamo niže, odnosno strože granične razine npr. od Njemačke koja se drži preporuka ICNIRP-a. Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Podaci o dozvolama dostupni su na zahtjev zainteresiranih osoba.
152 Zdenko Mahmet PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Poštovani, molim vas da se u Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja u cjelosti unesu prijedlozi HUZEZ-a te da se u cjelosti ispoštuje konačna verzija Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine vijeća Europe. Krajnje je vrijeme da se kroz donošenje kvalitetnih podzakonskih akata strogo regulira materija o zaštiti od neionizirajućeg zračenja jer ćemo u protivnom u vrlo bliskoj budućnosti imati poplavu kancerogenih oboljenja čije će liječenje biti jako skupo. Ministarstvo zdravstva treba zaštititi građane Hrvatske a ne ih tretirati kao pokusne kuniće što zapravo rade mobilni operateri smještajući svoje bazne stanice u neposrednoj blizini stambenih naselja, škola, vrtića, bolnica, itd. Zdravlje Nacije je temelj razvoja i prosperiteta društva i time se ne smije kockati! Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). U izradi Nacrta Pravilnika sudjelovale su i liječnici. Nije dan pristanak na snižavanje graničnih razina, jer su te razine već snižene u odnosu na preporuke ICNIRP-a, a do sada nije prihvaćena nijedna studija koja nešto dokazuje u prilog tomu da se granične razine moraju sniziti na nekakvu određenu graničnu razinu.U Republici Hrvatskoj nije rađena studija utjecaja neionizirajućeg zračenja na stanovništvo.
153 Vanja Pahljina PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Poštovani, pridružujem se već navedenim zahtjevima: Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
154 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Ministarstvo zdravstva ne može dati suglasnost za postavljanje: - bez potpisa dovoljnog broja suvlasnika (što se mora utvrditi prije davanja suglasnosti od strane ministarstva i drugih tijela te o tome obavijestiti sve suvlasnike) - ako se bazna stanica nalazi na području na kojem nije dozvoljeno postavljanje a regulirano je GUP-om - dok ne pribaviti suglasnost jedinica lokalne samouprave Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. Ministarstvo zdravstva nije nadležno postupati u poslovima iz djelokruga jedinica lokalne samouprave.
155 Hrvoje Marjanović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Poštovani, zalažem se da se u prijedlog PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ugrade sve promjene za koje se zalaže i HUZEZ, uz dopunu u točki "e" da se na 400 m, uz škole, vrtiće i bolnice dodaje i "te đačkih i studentskih domova": a) Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". b) Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. c) Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). d) Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. e) Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića, bolnica te đačkih i studentskih domova 400 m. f) Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Hvala. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
156 Tvrtko Korbar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Podržavam sve prijedloge HUZEZ-a: HUZEZ se zalaže za sljedeće promjene: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm). S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prostorno plansku dokumentaciju čije je izdavanje u nadležnosti drugog tijela.
157 Tvrtko Korbar DODATAK, PRILOG 2. Granice dopuštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Kod unutarnjih područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, vrtića, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994). Nije prihvaćen Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije.
158 Jovica Bašić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Apsolutno podržavam i želim promjene za koje se zalaže i HUZEZ vezano za regulativu o zaštiti od elektromagnetskog zračenja: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u područje povećane osjetljivosti. • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjska i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopuštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 W/m2). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Predložio bi da se bazne stanice ne mogu instalirati na krovove obiteljskih kuća zbog male visine instaliranih antena, a osobito ne u gusto naseljenim područjima. Antene bi trebalo postavljati prvenstveni ili isključivo na već viđenim željeznim konstrukcijama (stupovima) i to na unaprijed predviđenim lokacijama GUP-om ili nekim drugim dokumentom, osobito je to moguće izvesti u većini manjih gradova, mjesta i naselja, gdje se sigurno mogu naći odgovarajuće lokacije. Tako bi svi bili zadovoljni i imali bi trajno rješenje za problem baznih stanica. Nije prihvaćen U odnosu na definiciju područja povećane osjetljivosti – neizgrađene površine, neizgrađene površine najčešće su zelene površine i neuređena zemljišta, a prema urbanističkom planu, ako su namijenjena za daljnji razvoj mogu se predvidjeti stambeni poslovni i objekti druge namjene. Neizgrađena površina ne može biti područje povećane osjetljivosti, ali izvršenjem plana, izgradnjom stambenih I poslovnih objekata na takvom zemljištu, ono automatski postaje područje povećane osjetljivosti. Svjedoci smo da mnoge neizgrađene površine prema urbanističkom planu namijenjene za izgradnju stambenih i poslovnih objekata godinama ostaju neizgrađene, a neke i duže. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Glede zadanih parametara udaljenosti baznih stanica od škola, vrtića i bolnica te ostalih zabrana u prostornome rasporedu građenja baznih stanica, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za izvedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti.
159 Damir Ivan Konjevod PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Slažem se i želim promjene za koje se zalaže HUZEZ: • Sva naseljena područja, uključujući i ne izgrađena građevinska područja svrstati u "područje povećane osjetljivosti". • Područje povećane osjetljivosti podijeliti na vanjsaka i unutarnja. • Za vanjska područja (javne površine u naseljima) propisati granice dopouštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW). • Za unutarnja područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. • Propisati minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih objekata 100m, a od škola, vrtića i bolnica 400 m. • Propisati da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ukoliko investitor ne dostavi potvrdu javno pravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Nije prihvaćen U odnosu na podjelu područja povećane osjetljivosti na dva zasebna područja ne prihvaća se podjela na vanjska i unutarnja područja povećane osjetljivosti te određivanje jakosti elektromagnetskih polja ovisno i o takvoj vrsti prostora, tj. područja, sukladno Rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe, jer ista nije zakonodavstvo Europske unije. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na prijedlog da se propiše da Ministarstvo zdravstva ne smije izdati dozvolu za postavljanje baznih stanica ako investitor ne dostavi potvrdu javnopravnog tijela da je izabrana lokacija u skladu s prostorno planskom dokumentacijom: nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.Ministarstvo zdravstva nije nadležno za prihvaćanje dozvola drugih javnopravnih tijela vezanih za javnu dokumentaciju i postupa samo u skladu sa svojom nadležnosti, koristeći isključivo svoje akte u postupanju.
160 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Odrediti minimalnu udaljenost postavljanja baznih stanica od stambenih zgrada na 100m te od obrazovnih ustanova 400m. Visina antene u odnosu na ostale zgrade u krugu 100m mora biti minimalno 12 metara viša od svih zgrada. Poštivati odredbe GUP-a Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a, GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo u skladu sa svojom nadležnosti. U odnosu na određivanje minimalne udaljenosti postavljanja baznih stanica od stambenih zgrada na 100 m te od obrazovnih ustanova 400m, Ministarstvo zdravstva nije nadležno za provedbu urbanističkog plana postavljanja, načina izgradnje i određivanje lokacije izvora elektromagnetskog polja. Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina.
161 Tomislav Turčinov DODATAK, PRILOG 2. Kod unutarnjih područja (zatvoreni prostori stambenih zgrada, vrtića, škola, bolnica..) propisati graničnu vrijednost jakosti električnog polja 0,6 V/m, kao što je navedeno u točki 8.2.1. Rezolucije 1815/2011 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994). Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti. Vijeće Europe (Council of Europe) koje je donijelo Rezoluciju 1815 nije institucija Europske unije i nema provedbene ovlasti u Europskoj uniji. Vijeće Europe je međuvladino tijelo čiji je temeljni cilj očuvanje i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Na službenim stranicama Europske unije nalazi se objašnjenje da Vijeće Europe (Council of Europe) nije institucija Europske unije (poveznica: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_hr.htm).S druge strane, Vijeće Europske unije (The Council of the European Union), koje je službena institucija Europske Unije i koje sudjeluje u zakonodavnom postupku Europske unije, nije donijelo navedenu rezoluciju. Zato, Rezoluciju 1815 (2011) ne treba tumačiti kao izmjenu znanstveno utemeljenog stava o elektromagnetskim poljima i zdravlju od strane institucija Europske unije. Naime, dopuštene granične vrijednosti u Republici Hrvatskoj su 2,5 do 6,25 puta strože od preporuka graničnih razina ICNIRPA. U međuvremenu (od prosinca 2014. godine do sada), nije donesena ni jedna nova direktiva ili preporuka o snižavanju graničnih razina elektromagnetskih polja. Nadalje, Republika Hrvatska je jedna od država s pozitivnom praksom boljih standarda zaštite javnog zdravlja (od 28 država članica Europske unije, njih 20 u potpunosti slijedi smjernice ICNIRP-a, dok Republika Hrvatska spada u 8 država koje imaju stroža ograničenja). Europska unija u cijelosti podržava preporučene standarde, a većina europskih zemalja usvojila je te preporuke i uključila ih u vlastitu pravnu regulativu. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene.
162 Tomislav Turčinov DODATAK, PRILOG 2. Granice dopuštenog zračenja za frekvencijsko područje koje koristi mobilna telefonija (2-10 GHz) kao što propisuje GUP Zagreb (jakost električnog polja 6,1 V/m, gustoća snage elektromagnetskog vala 66 mW/m2). Nije prihvaćen U odnosu na primjenu GUP-a: GUP nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. GUP primjenjuje tijelo koje ga je donijelo po svojoj nadležnosti.
163 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Po tome ukoliko su ona veća od dopuštenih, realno je da je stanovništvo tri mjeseca izloženo zračenjima većim od dopuštenih. Bilo bi realno da glasi "Prva mjerenja potrebno je obaviti u probnom periodu u trajanju ne dužem od tjedan dana." Nije prihvaćen Vlasnik bazne stanice kao investitor vrlo rijetko pokreće izgradnju, postavljanje te mjerenje zračenja samo za jednu baznu stanicu. Zbog brojnosti baznih postaja te pokretanja mjerenja zračenja za više baznih postaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, a često i istovremeno, vremenski rok od mjesec dana je prekratak te je u praksi potreban duži rok.
164 David Rošić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Poštovani, Molio bih da se razmisli o pružanju javnih podataka mjerenja o izloženosti elektromagnetskih polja te dostupno i razumljivo za svakog prosječnog mještana. Najbolje pristup informacijama postaviti u Općinama ili na službenim web stranicama općina. Hvala, Poštovanje Nije prihvaćen U ovome trenutku Ministarstvo zdravstva u svojoj nadležnosti ima sve potrebne informacije. Podržavamo potrebu informiranja, ali jedinice lokalne samouprave nemaju veze s nadležnosti Ministarstva zdravstva glede navedenog.
165 Tadija Barbarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Hrvatska udruga radijskih nakladnika Točka 21. mijenja se i glasi: „21. Javna područja jesu sve površine izvan naseljenih područja na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti.“ Točka 22. mijenja se i glasi: „22. Područja povećane osjetljivosti su područja koja obuhvaćaju sve otvorene i zatvorene površine koje pripadaju trajno ili privremeno naseljenim područjima (zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta).“ Točka 23. briše se, a dosadašnje točke 24. i 25. postaju točke 23. i 24. Iza dosadašnje točke 25., koja postaje točka 24. dodaju se nova točka 25. i točka 26. koje glase: „25. Naseljeno područje jesu zone stambene, mješovite, javne i društvene namjene (prema urbanističkom planu). Prema gore navedenim prijedlozima Područje povećane osjetljivosti definira sve površine stambene, mješovite, javne i društvene namjene (prema urbanističkom planu). Smatramo da to nije dobro definirano jer nakladnici radijskih postaja su uložili znatna sredstva u kupnju građevinskih čestica i izgradnju infrastrukture. Čestice s postavljenim stupovima i odašiljačkom opremom mogu biti u naseljenom području i već se koriste preko tri desetljeća i više za odašiljanje radijskog programa, te se tek sada smatraju problematičnom nakon intenzivnih postavljanja baznih postaja mobilnih operatora. Neke od čestica s odašiljačkom opremom za radio postavljene su po urbanističkom planu namijenjenom za stambenu, javnu ili drugu svrhu (prema urbanističkom planu) a koriste se isključivo za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija. Po takvoj novoj definiciji građevinske čestice koje su u vlasništvu nakladnika, a na njima je postavljenja oprema smatra se područjem povećane osjetljivosti premda je vlasnik te čestice nakladnik koji tu česticu koristi isključivo za potrebe svoje djelatnosti i neće dopustiti boravak ljudi (trajni ili privremeni) ili izgraditi stambeni objekt na navedenoj. Primjenom nove definicije moralo bi se mijenjati na nekim lokacijama snaga odašiljača a time i područje čujnosti radija (premda je za to izdana dozvola od RH i potpisna koncesija s RH) kako bi se ispunili uvjeti odnosno zaštitili nakladnici od samih sebe jer na području oko odašiljača nisu ispunjeni uvijati. S ciljem smanjenja baznih postaja pogođeni su radijski nakladnici koji i onako preživljavaju od svoje djelatnosti, a prethodno su ispunili sve uvijete zadane od strane države. Smatram da bi Područje povećane osjetljivosti trebalo biti bolje definirano i odnositi se isključivo za zaštitu ljudi od elektromagnetskog zračenje na područjima koja su uistinu stambene mješovite, javne i društvene namjene, a ne kako mi navodimo građevinske čestice u vlasništvu nakladnika namijenjene za postavljanje i rad naše infrastrukture. Napominjemo da u RH radijsku djelatnost obavlja oko 150 radijskih postaja ( velika većina i duže od 30 godina) koje redovito obavljaju tehničke preglede i nije sklopljen ili produžen niti jedan Ugovor o koncesiji ako uređaji nisu tehnički ispravni. Predlažem da se radijski koncesionari izuzmu iz predloženog pravilnika odnosno da se na radijske koncesionare primjenjuje postojeći pravilnik. Čini se da su radijski nakladnici kolateralni žrtve. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
166 RADIOCOMM E.M.Q. d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Tocka 25 ne može biti toliko općenita i NE definirana : ( „25. Naseljeno područje jesu zone stambene, mješovite, javne i društvene namjene, prema urbanističkom planu ) - Naseljeno područje može biti samo područje u kojem TRAJNO netko boravi. - Urbanistički plan može biti donesen nekoliko godina unaprijed ali nitko NE može garantirati da će biti proveden ili da se neće mijenjati. Ukoliko navedeni članak ne bude promjenjen i preciziran izvjesno je da će biti ZLOUPOTREBLJAVAN te će zaustaviti i zabranati instalaciju i razvoj novih komunikacijskih tehnologija čak i na područjima gdje vrlo vjerovatno godinama neće doći do izgradnje objekata ili infrastrukture sto u današnje vrijeme sve veće potrebe za komunikacijskim kapacitetima nije razumno a jos manje ekonomski prihvatljivo. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
167 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Predložene izmjene definicija područja posebne osjetljivosti i javnih područja (točke 21. i 22.) kojima se proširuje područje posebne osjetljivosti na sva naseljena područja smatramo da nisu prihvatljive jer se time teoretski ne dozvoljava postavljanje izvora elektromagnetskog zračenja u naseljenim područjima. Naime, vrijednost elektromagnetskog polja veća od propisanih u Prilogu 2, tablici 3 postojećeg Pravilnika sigurno postoji neposredno uz izvor zračenja (antenu) zbog same prirode elektromagnetskog vala. Stoga predlažemo zadržavanje postojećih definicija područja posebne osjetljivosti i javnih područja ili dopunu izmjene točke 22 na način da glasi: 22. Područja povećane osjetljivosti su područja koja obuhvaćaju sve otvorene i zatvorene površine koje pripadaju trajno ili privremeno naseljenim područjima (zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta), osim površina u neposrednoj blizini izvora elektromagnetskih polja na koja je ograničen slobodan pristup općoj populaciji. Navedenom dopunom omogućio bi se daljnji razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture uz istovremenu zaštitu opće populacije od izloženosti elektromagnetskim poljima čije su referentne veličine veće od propisanih za područja posebne osjetljivosti jer opća populacija u pravilu nema pristup neposrednoj blizini izvora, odnosno postoji zona u neposrednoj blizini izvora elektromagnetskog zračenja gdje neovlaštene osobe nemaju pristup (prostor je ograđen i/ili označen znakovima zabrane pristupa). Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
168 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) su jedan od najvećih operatora elektroničkih komunikacija u RH i najznačajniji operator za odašiljanje televizijskih i radijskih programa s više od 400 televizijskih i 230 radijskih odašiljača, stoga svaka izmjena propisa i dodatna ograničenja mogu značajno utjecati ne samo na poslovanje OIV-a već i na razinu i kvalitetu usluga za građane, pri čemu više od 50% hrvatskih građana svakodnevno prati televizijske programe isključivo putem zemaljskih odašiljača, a gotovo svi građani svakodnevno slušaju radijske FM programe. U ispunjavanju svojih zadaća zdravlje i sigurnost uvijek stavljamo ispred svih drugih ciljeva poslovanja pa tako shvaćamo i sve napore i propise usmjerene na reguliranje djelatnosti a s ciljem ostvarenja visokih standarda zdravlja i sigurnosti najšire populacije. Vodeći se naprijed rečenim, niže navodimo konkretne prijedloge izmjena Pravilnika, koje držimo da su potrebne kako bi provedba pravilnika bila učinkovitija, te kako bi se zadržala visoka razina sigurnosti ali i omogućio održiv daljnji razvoj elektroničkih komunikacija i usluga. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
169 Hrvatski Telekom d.d. DODATAK, PRILOG 3. Prilog 3. točka 2. Pravilnika Skrećemo pažnju na pogrešku u Prilogu 3. točki 2. Pravilnika u dijelu navođenja zahtjeva u frekvencijskom području do 10 MHz gdje je trenutno u obje formule iskazana vrijednost za električno polje, dok nedostaje formula za magnetsko polje (H). Prihvaćen Prihvaćen.
170 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Prijedlog izmjene članka 25. Pravilnika HT podržava prijedlog izmjene članka 25. Pravilnika. Dodatno, nastavno na predloženu izmjenu članka 25. Pravilnika kojom se predlaže određivanje zasebnog roka za provođenje mjerenja u slučaju puštanja izvora u privremeni pogon, smatramo potrebnim na odgovarajući način izmijeniti i članak 26. stavak 2. Pravilnika kojim se određuje rok za dostavu Ministarstvu zahtjeva za izdavanjem odobrenja. Stoga predlažemo sljedeću izmjenu članka 26. stavka 2. Pravilnika: „(2) Korisnik nepokretnog izvora mora u roku od 30 dana od dana izvršenog mjerenja dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika.“ Prihvaćen Prihvaćen.
171 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Prijedlog izmjene članka 2. stavka 1. točke 2. Pravilnika Nacrtom Pravilnika predlaže se izmjena pojma „temeljne veličine“ u „temeljne fizikalne veličine“. U objavljenom obrazloženju za Nacrt Pravilnika predmetna izmjena se ne navodi, niti je predložena izmjena obrazložena. Nadalje, u ostalom dijelu Pravilnika ne nalazimo da se pojam „temeljne fizikalne veličine“ dalje koristi. Slijedom navedenog nije jasno koji je razlog izmjene dosadašnjeg naziva pojma „temeljne veličine“. Vezano uz prijedlog promjene značenja predmetnog pojma skrećemo pažnju na činjenicu kako je načelo predostrožnosti već uvedeno u Pravilnik kod definicije vezano uz pojam „referentne veličine“ s ciljem smanjenja graničnih razina referentnih vrijednosti u odnosu na pripadna temeljna ograničenja. Načelo predostrožnosti navodi se u Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz-300GHz) (dalje u komentarima HT-a: Preporuka), te u EECC-u. Dok se pojedine odredbe EECC-a na više mjesta pozivaju na Preporuku, sama Preporuka se u definiciji pojma „temeljne fizikalne veličine“ ne poziva na načelo predostrožnosti kako se sada predlaže u Nacrtu Pravilnika. Stoga, ukoliko se već namjerava izmijeniti pojam „temeljne veličine“ u „temeljne fizikalne veličine“ predlažemo da se definicija „temeljne fizikalne veličine“ iz Nacrta Pravilnika uskladi s definicijom iz teksta Preporuke i ICNIRP smjernice, na način da ista glasi kako slijedi: „2. Temeljne fizikalne veličine jesu veličine ograničenja izlaganju vremenski promjenjivim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koja se izravno temelje na do sada potvrđenim zdravstvenim učincima i biološkim razmatranjima. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: gustoća magnetskog toka (B), gustoća struje (J), specifična gustoća apsorbirane snage (SAR), gustoća snage (S) i unutarnje (inducirano) električno polje (V/m).“ Prijedlog izmjene članka 2. stavka 1. točke 21. Pravilnika Prijedlogom izmjene pojma „javna područja“ značajno se mijenja podjela područja obuhvaćena tim pojmom i pojmom „područja povećane osjetljivosti“. Pri tome se u objavljenom obrazloženju za Nacrt Pravilnika predmetna izmjena ne navodi, niti su razlozi zbog kojih se predmetna izmjena predlaže obrazloženi. S obzirom da su sva dosadašnja mjerenja u okolini izvora u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama HT-a u naseljenim i nenaseljenim područjima pokazala da su izmjerene razine elektromagnetskih polja niže od propisanih graničnih razina, a koje su u Republici Hrvatskoj značajno strože od Preporuke i ICNIRP smjernice, te da predložena promjena predmetnih pojmova rezultira isključivo većim obvezama za obveznike temeljem važećeg Pravilnika, smatramo kako predložena izmjena nije osnovana niti opravdana. Dodatno napominjemo kako EECC niti Preporuka ne predviđaju podjelu na javna područja i područja povećane osjetljivosti. Slijedom navedenog predlažemo zadržavanje postojeće definicije pojma „javna područja“ u Pravilniku jer predložena promjena i efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen egzaktnim rezultatima mjerenja ili potrebama zaštite zdravlja. Prijedlog izmjene članka 2. stavka 1. točke 22. Pravilnika Prijedlogom izmjene pojma „područja povećane osjetljivosti“ značajno se proširuju područja obuhvaćena tim pojmom. Pri tome se u objavljenom obrazloženju za Nacrt Pravilnika predmetna izmjena ne navodi, niti su razlozi zbog kojih se predmetna izmjena predlaže dodatno pojašnjeni. S obzirom da su sva dosadašnja mjerenja u okolini izvora u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama HT-a u naseljenim i nenaseljenim područjima pokazala da su izmjerene razine elektromagnetskih polja niže od propisanih graničnih razina, a koje su u Republici Hrvatskoj značajno strože od Preporuke i ICNIRP smjernice, te da predložena promjena predmetnih pojmova rezultira većim obvezama za obveznike temeljem važećeg Pravilnika, smatramo kako predložena izmjena nije osnovana niti opravdana. Naime, predloženom izmjenom povećava se geografsko područje na kojem vrijede strože granične razine za povećanu osjetljivost u odnosu na trenutno važeći Pravilnik. Također, područja zaštite ljudi definiraju se u odnosu na prostorne planove gdje isto područje može biti različito interpretirano u pojedinom planu (na primjer antenski stup u pojedinom gradu može biti izuzet iz zone stambene ili poslovne namjene, a u drugom uključen u takve zone). Napominjemo da kod makro baznih stanica operatora pokretnih komunikacija koje su od najvećeg interesa javnosti navedene izmjene ne doprinose većoj zaštiti javnosti jer se očekivane maksimalne razine elektromagnetskog polja najčešće nalaze na najvišim etažama zgrada poslovne i stambene namjene u okolici. Nadalje, navedeno proširenje definicije negativno će utjecati i na postavljanje i implementaciju 5G tehnologija koje će biti strateška orijentacija svih dionika tržišta i činiti će polugu za razvoj gospodarstva u budućnosti. Između ostalog najbitnija primjena 5G je za automatizaciju prometa i usluga na otvorenim područjima naselja te izražavamo bojazan da bi moglo doći do poteškoća s razvojem 5G usluga zbog proširenja primjene postroženih referentnih veličina na sva otvorena područja svih naselja gdje se ljudi samo povremeno kreću. Stoga smatramo da bi područja povećane osjetljivosti trebala obuhvatiti samo lokacije zatvorenih prostora gdje se ljudi zadržavaju u dužim vremenskim periodima kao što to sugerira postojeća definicija. Dodatno napominjemo kako niti EECC niti Preporuka ne predviđaju podjelu na javna područja i područja povećane osjetljivosti. Slijedom navedenog predlažemo zadržavanje postojeće definicije pojma „područja povećane osjetljivosti“ u Pravilniku jer predložena promjena i efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen egzaktnim rezultatima mjerenja ili potrebama zaštite zdravlja. Prijedlog izmjene članka 2. stavka 1. točke 25. Pravilnika Nacrtom Pravilnika predlaže se dodavanje definicije pojma „naseljeno područje“. S obzirom na ostale komentare koje dostavljamo u okviru predmetnog savjetovanja na pojedine prijedloge izmjena iz Nacrta Pravilnika, smatramo kako nije potrebno dodavanje definicije „naseljenog područja“, te stoga predlažemo brisanje istog iz Nacrta Pravilnika. Međutim čak i kad bi se iz nekog razloga u Nacrtu Pravilnika ipak zadržala predmetna definicija smatramo kako ista kako je predložena u Nacrtu Pravilnika ne osigurava korisnicima izvora mogućnost jednoznačnog određivanja koje područje se može smatrati naseljenim područjem, a što detaljnije obrazlažemo u ostalim komentarima. Prihvaćen Prihvaća se definicija po ICNIRP-u. “2. Temeljne fizikalne veličine jesu veličine ograničenja izlaganju vremenski promjenjivim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koja se izravno temelje na do sada potvrđenim zdravstvenim učincima i biološkim razmatranjima. Ovisno o frekvenciji,fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: gustoća magnetskog toka (B), gustoća struje (J), specifična gustoća apsorbirane snage (SAR), gustoća snage (S) i unutarnje (inducirano) električno polje (V/m). Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
172 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Hrvatski Telekom d.d. (HT) ovim putem dostavlja komentare na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (dalje u komentarima HT-a: Nacrt Pravilnika) u okviru javnog savjetovanja koje je otvoreno 17. prosinca 2018. godine i traje do 16. siječnja 2019. godine. Opći komentar vezano uz Nacrt Pravilnika Nastavno na izmjene Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/2014; dalje u komentarima HT-a: Pravilnik) koje se predlažu Nacrtom Pravilnika, imajući pri tome u vidu utjecaj istog na korištenje i razvoj usluga pokretnih elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj, ali i vezano uz osiguravanje primjerene zaštite zdravlja ljudi, pri čemu za oba aspekta postoji značajan interes javnosti smatramo potrebnim uvodno navesti sljedeće. Sve bazne stanice u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži HT-a razvijene su, testirane i puštene u rad u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima. HT od proizvođača opreme dobiva certifikate koji pokazuju da bazne stanice ispunjavaju sigurnosne zahtjeve ICNIRP-a te odgovaraju nizu standarda za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost te općim tehničkim propisima. Nadalje, HT provodi sve potrebne postupke pripisane od strane Ministarstva zdravstva, ali i Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) kako bi se osigurala zaštita ljudi, te korištenje dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra sukladno propisanim uvjetima. Smatramo kako se propisane razine elektromagnetskih polja u cilju zaštite ljudi trebaju temeljiti na znanstveno dokazanim i potvrđenim vrijednostima, odnosno sukladno relevantnim i mjerodavnim međunarodnim dokumentima. Ističemo kako su tijekom posljednjih nekoliko godina priznate stručne organizacije, kao Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja, u više navrata na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja pregledali važeće pragove za mobilne komunikacije i potvrdili da je, ako se te vrijednosti poštuju, korištenje mobilne tehnologije sigurno. Trenutno su u Republici Hrvatskoj propisane granične vrijednosti strože od vrijednosti koje su preporučene na razini Europske unije, pri čemu su te vrijednosti određene primjenom načela predostrožnosti. Istovremeno od strane Ministarstva zdravstva (dalje u komentarima HT-a: Ministarstvo) propisani su i vrlo strogi zahtjevi vezano uz prijavu izvora elektromagnetskih polja, te provedbu svih potrebnih mjerenja. Predloženim Nacrtom Pravilnika predlaže se još stroža primjena graničnih vrijednosti, te još češće provedbe mjerenja. Pri tome predložene izmjene nisu ničim obrazložene, niti su navedeni ciljevi koji se predloženim izmjenama nastoje postići. Kontinuirano postavljanje strožih uvjeta i češćih mjerenja opravdanih isključivo primjenom načela predostrožnosti u takvim okolnostima ne može se nedvojbeno povezati sa zaštitom ljudi, a istovremeno može samo povećati zabrinutost ljudi jer se šalje poruka, odnosno budi sumnja da je neovisno o svim do sada relevantnim i dokazanim znanstvenim istraživanja i važećim preporukama potrebno i opravdano primjenjivati i dodatne mjere predostrožnosti. Mišljenja smo kako ne postoje relevantni, potvrđeni znanstveni dokazi koji bi upućivali na potrebu dodatne strože primjene graničnih vrijednosti, niti na to ukazuju do sada brojna provedena mjerenja na izvorima elektromagnetskih zračenja kojih je korisnik HT. Istovremeno, postavljanjem strožih uvjeta po pitanju zaštite od elektromagnetskih polja isključivo na temelju načela predostrožnosti ograničava se i ugrožava razvoj pokretnih elektroničkih mreža u okolnostima sve većih zahtjeva za korištenjem tih istih mreža, pri čemu se od operatora pokretnih elektroničkih komunikacija očekuje da osiguraju uvijek i svugdje mogućnost povezivanja sve većim brzinama, a što nije moguće postići bez dovoljno guste mreže baznih stanica. Pri tome možemo izdvojiti i sljedeće zahtjeve i očekivanja od operatora pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža: - Vlada Republike Hrvatske (dalje u komentarima HT-a: Vlada) se donošenjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (dalje u komentarima HT-a: Strategija) strateški opredijelila za uravnoteženu i jasnu politiku razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i širokopojasnih usluga, koju će dosljedno provoditi nadležne institucije (tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti te svi drugi sudionici u provedbi ove politike) u djelokrugu svoje nadležnosti. Temeljni ciljevi koje Vlada ističe u Strategiji su pokrivenost pristupnim mrežama slijedeće generacije (NGA, Next Generation Access Networks) kojima se omogućuje pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike Republike Hrvatske, te osiguravanje da najmanje 50% kućanstava Republike Hrvatske budu korisnici usluge pristupa internetu brzinom od 100 Mbit/s ili većom. U dostizanju navedenog cilja u značajnoj mjeri mogu pridonijeti pokretne elektroničke komunikacijske mreže u RH čiju je gradnju potrebno omogućiti putem stabilnog i predvidivog regulatornog okvira. S tim u vezi, skrećemo pažnju da je u javno dostupnom dokumentu Studija analize učinaka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije prepoznato uvođenje 5G mreža (kao i definiranje jednog grada u Republici Hrvatskoj koji će imati osiguranu 5G povezivost do kraja 2020. godine) kao jedna od mjera poboljšanja realizacije Strategije te su definirani preduvjeti za isto. Kao jedan od preduvjeta se navodi i „Definiranje, iniciranje i praćenje potrebnih promjena u zakonskim i podzakonskim aktima s obzirom na očekivane potrebe postavljanja većeg broja gušće raspoređenih ćelija (baznih stanica) 5G mreža“. Dodatno, Vlada je Strategijom utvrdila trinaest mjera javne politike od koji je jedna usmjerena na smanjenje administrativnog opterećenja operatora, a sve u svrhu povećanja investicijskog potencijala privatnog sektora. - Europska komisija donijela je 5G akcijski plan koji je strateška inicijativa koja se odnosi na sve zainteresirane strane u državama članicama, kako bi se ispunili zahtjevi pri uvođenju 5G tehnologije do kraja 2020.g. Akcijski plan jasno se određuje u smjeru realizacije javnih i privatnih investicija u 5G infrastrukturu u EU. 5G je nova tehnologija koja predstavlja novu platformu koja će donijeti napredni širokopojasni pristup, masovnu inteligentnu komunikaciju stroja sa strojem bez ljudskog nadzora te vrlo pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (Internet of Things). Očekuje se da će 5G omogućiti sveobuhvatne nove aplikacije i poslovne modele u različitim gospodarskim granama (promet, zdravstvo, proizvodnja, logistika, energetika, mediji i zabava) kao što su npr. virtualna stvarnost, automatizirana vozila (AV), napredna rješenja u turizmu, poljoprivredi i ostalim gospodarskim granama te biti sastavni dio industrije budućnosti. Da bi se ostvarili ciljevi 5G akcijskog plana među ostalim predložene su i mjere u vezi koordinirane implementacije u EU s planiranom sveobuhvatnom dostupnošću novih usluga do kraja 2020.g. oslobađanja dodatnog radiofrekvencijskog spektra i omogućavanja što ranijeg postavljanja mreža u većim urbanim područjima i uz glavne prometne puteve. - nova Direktiva o (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (dalje u komentarima HT-a: EECC) i akcijski plan 5G usko su povezani jer su oba usmjereni na poticanje konkurentnosti industrije na jedinstvenom digitalnom tržištu. Kroz oba dokumenta se promovira uvođenje i korištenje 5G mreža, osobito u pogledu pravovremenog dodjeljivanja i dostupnosti radiofrekvencijskog spektra, povoljnijih uvjeta za uvođenje malih ćelija, rješavanja sektorskih pitanja kojima bi se moglo spriječiti uvođenje određenih usluga, poticaja za ulaganja i povoljnih općih uvjeta, dok i nedavno usvojena pravila o otvorenom internetu trebaju pružiti pravnu sigurnost u pogledu primjene 5G aplikacija. Nastavno na članak 57. EECC već je pokrenuta inicijativa za donošenje mjera za lakšu implementaciju bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa (male ćelije). U njemu se navodi da nadležna tijela ne smiju nepotrebno ograničavati postavljanje malih ćelija. Pravila koja uređuju njihovu raspodjelu trebala bi biti objavljena, nacionalno dosljedna i ne bi trebala zahtijevati nikakvu pojedinačnu urbanističku ili drugu dozvolu ako male ćelije udovoljavaju značajkama koje će se utvrditi provedbenim aktom Komisije. U tom smislu očekujemo da će se posebna pažnja posvetiti i reviziji postojećih operativnih i administrativnih pravila kojima bi osigurale primjerene mjere zaštite javnog zdravlja od elektromagnetskih polja, a istovremeno omogućilo uvođenje novih tehnologija. Zaključno, slijedom svega prethodno navedenog smatramo kako se eventualne promjene Pravilnika, odnosno osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja trebaju temeljiti na relevantnim smjernicama i preporukama (ICNIRP, Europska unija), te da bi se prijedlozi promjena, te očekivani učinci pojedine promjene trebali prethodno detaljno obrazložiti i predstaviti svim zainteresiranim stranama. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
173 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Slijedom izmjene članka 25. predlažemo izmjenu i članka 26. stavka 2. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja na način da isti glasi: „Korisnik nepokretnog izvora mora u roku od 30 dana od dana izvršenog mjerenja dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika.“ Prihvaćen Prihvaćen.
174 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 14. S obzirom na to da smo predložili brisanje definicije naseljenog područja kao nepotrebne, predlažemo zadržavanje postojećih stavaka 2.3. i 4. u članku 28. Nadalje, predlažemo dodavanje stavka 6. na način da on glasi: „(6) Rok za obavljanje periodičkih mjerenja računa se od dana obavljanja zadnjih mjerenja neovisno radi li se o prvim mjerenjima, prethodnim periodičkim mjerenjima, ili dodatnim mjerenjima na zahtjev Ministarstva, a isti se određuje u rješenju koje se izdaje temeljem članka 23. stavak 1. i 2. ovog pravilnika.“ Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta. Time se ukidaju rokovi od dvije i tri godine prema pojmu naseljenog mjesta. Dodavanje stavka 6. je shodno naprijed navedenome nije potrebno jer se stavci 2. i 3. ne mijenjaju (osim stavak 2. kod roka, umjesto 3 godine, rok od 2 godine).
175 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Točka 2. Predlaže se brisanje definicije „temeljne fizikalne veličine“ budući da se u ostatku teksta Prijedloga Pravilnika pojam ne koristi. Točka 21. Predlažemo zadržavanje postojeće definicije „javna područja“. Predložena proširena definicija nije utemeljena na naprijed spomenutim smjernicama ICNIRP-a, kao ni Preporuci (199/519/EC), a efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen bilo kakvim egzaktnim rezultatima mjerenja. Točka 22. Izmjenom pojma „područja povećane osjetljivosti“ značajno se proširuju područja obuhvaćena tim pojmom, koji sam po sebi predstavlja princip predostrožnosti u odnosu na ICNIRP smjernice i Preporuku (199/519/EC). Predlažemo zadržavanje postojeće definicije „javna područja“ budući da predložena proširena definicija nije utemeljena na naprijed spomenutim smjernicama ICNIRP-a, kao ni Preporuci (199/519/EC), a efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen bilo kakvim egzaktnim rezultatima mjerenja. Točka 25. Predlaže se brisati definiciju naseljenog područja. Predložena definicija zalazi u resor gradnje i prostornog uređenja, što nije područje koje se regulira ovim pravilnikom. Nadalje, niti jedan zakon, ni pod zakonski akt koji uređuje planiranje prostora ne definira naseljeno područje, tako da ovakva definicija dovodi do pravne nesigurnosti. Ovakva definicija je podložna ekstenzivnom i neobjektivnom tumačenju. Zaključno, Ministarstvo zdravstva isključivo je nadležno za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja i treba propisivati mjere zaštite ljudi i zdravlja utemeljene na smjernicama ICNIRP-a i Preporuci (199/519/EC). Načelo predostrožnosti u odnosu na smjernice ali i Preporuku je već implementirano uvodeći pojam „područje povećane osjetljivosti“, budući da ICNIRP u svojim smjernicama poznaje samo dvije kategorije: profesionalnu izloženost i javnu izloženost. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
176 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Indeks digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) za 2018. godinu u svom izvješću za Hrvatsku konstatira kako je od 28 država članica EU-a Hrvatska zauzela 22. mjesto, te da najveći izazov u pogledu digitalizacije za Hrvatsku predstavljaju loši rezultati u području povezivosti u kojem je Hrvatska na pretposljednjem 27. mjestu. Nadalje, u istom izvješću stoji kako bi se Hrvatska mogla više usredotočiti na poboljšanje svojih slabih rezultata u području povezivosti kako bi mogla ostvariti ciljeve digitalne agende (DA) za Europu. DA za Europu koja je pokrenuta u svibnju 2010., nastoji se potaknuti europsko gospodarstvo osiguranjem održivih gospodarskih i socijalnih pogodnosti jedinstvenoga digitalnog tržišta. Europska komisija donijela je i 5G akcijski plan koji ističe važnost mreža vrlo visokog kapaciteta kao što je 5G, kao ključne vrijednost za konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Kako se navodi u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market) , 5G mreža u Europskoj uniji može dovesti do stvaranja dva milijuna novih radnih mjesta. Koordinacija djelovanja država članica temelj je uspjeha u tom zadatku. Pitanje razina elektromagnetskih polja ima utjecaj kako na razvij postojećih mreža elektroničkih komunikacija, tako i na razvoj 5G mreže. Prilikom izrade nacionalnih propisa u području elektromagnetskih polja, a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, Republika Hrvatska bi trebala primjenjivati svjetske i europske standarde, dakle smjernice Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) i Preporuku Vijeća od 12.06.1999. (1999/519/EC). S obzirom da su pojedine promjene istaknute u prijedlogu izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Prijedlog) suprotne gore navedenim strateškim odrednicama i inicijativama vezanim uz razvoj tehnologije, te nisu utemeljeni na mjerodavnim smjernicama na EU razini, u nastavku Tele2 d.o.o.. dostavlja svoje komentare na pojedine članke. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
177 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. Ukazujemo na pogrešku kod referenciranja na Tablicu 4. iz Priloga 2. Ispravna bi bila referenca na Tablicu 2. Prihvaćen Prihvaćen.
178 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 19. Članak 19. postaje Članak 20., a dodaje se novi članak 19. koji definira prijelazne odredbe, u slučaju primjene nove definicije javnog područja i područja povećane osjetljivosti. Članak 19. Odobrenja i dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra kojima su propisani tehnički podaci za pojedinu radijsku postaju, a koja su korisnicima visokofrekvencijskih izvora izdana od strane tijela nadležnog za elektroničke komunikacije vrijede do isteka roka valjanosti pripadajućeg odobrenja odnosno dozvole, te nisu dužni provesti usklađenje s odredbama ovog Pravilnika do isteka roka valjanosti pripadajuće dozvole odnosno odobrenja. Obrazloženje: HAKOM kao tijelo nadležno za elektroničke komunikacije sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izdaje dozvole odnosno odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra kojima su propisani tehnički parametri pojedinih radijskih postaja velikog broj korisnika (OiV i radijski nakladnici, MUP, HKZP, DHMZ, itd.). Tehnički parametri za pojedinu radijsku postaju propisani su, između ostalog, na način da zadovoljene granične vrijednosti razina elektromagnetskog polja koje radijska postaja stvara u svojoj blizini, a koje se sada izmjenom definicije područja povećane osjetljivosti mijenjaju. Posljedično, izmjena definicije područja povećane osjetljivosti može dovesti do izmjene tehničkih parametara radijske postaje. Primjera radi, ističemo da izmjena tehničkih parametara radijskih postaja koje se koriste za odašiljanje radijskog programa (FM) za posljedicu ima redefiniranje koncesijskog područja čime se ulazi u područje regulirano Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o koncesijama. Približni broj FM odašiljača u naseljenim mjestima za koje bi trebalo provesti detaljnu analizu zadovoljavaju li novi propis iznosi 120. Za operatore javnih pokretnih komunikacijskih mreža (HT, A1 i Tele2) dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne sadrži tehničke podatke za pojedinačnu radijsku postaju tako da se ove prijelazne odredbe ne bi odnosile na njihove bazne postaje. Obzirom na navedeno, mišljenja smo da je Prijedlogom novog Pravilnika potrebno odrediti prijelazne odredbe kojima bi se izbjegla navedena problematika koja nije vezana s postavljanjem baznih postaja operatora te sa interesom javnosti i psihološkim učinkom postavljanja baznih postaja. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
179 A1 Hrvatska d.o.o. DODATAK, PRILOG 3. Ukazujemo na pogrešku u formulama točki 2. UVJETI KOJI MORAJU BITI ZADOVOLJENI U SLUČAJU ELEKTROMAGNETSKIH POLJA VIŠE FREKVENCIJA ZA REFERENTNE VELIČINE, ispod rečenice „U frekvencijskom području do 10 MHz moraju biti ispunjena sljedeća dva zahtjeva:“ U obje formule je iskazana vrijednost za električno polje, a u jednoj od formula treba biti iskazano i magnetsko polje (H) te nedostaje za indeks "j" uz oznaku frekvencije "f" u prvoj formuli. Prihvaćen Prihvaćen.
180 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 8. Izmijeniti tekst članka tako da glasi: U članku 13. stavku 1. riječi: „Tablici 3." zamjenjuju se riječima: „Tablici 2.". a u cijelom tekstu stavka 2. riječi: „Tablici 3." zamjenjuju se riječima: „Tablici 2.". Obrazloženje: Potrebno se pozvati na Tablicu koja definira granične razine za područje povećane osjetljivosti. Prihvaćen Prihvaćen.
181 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. Točka 16. mijenja se i glasi: 16. Izvor visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: visokofrekvencijski izvor) jest uređaj ili objekt koji stvara elektromagnetsko polje frekvencije od 100 kHz do uključivo 300 GHz. Visokofrekvencijskim izvorom ne smatra se uređaj predviđen za usmjerenu mikrovalnu vezu bez prepreka unutar I Fresnelove zone, satelitsku vezu, te sve nepokretne radijske postaje efektivne izračene snage manje ili jednake 10 W, kao i nepokretne amaterske radijske postaje efektivne izračene snage manje od 100 W. Obrazloženje: Imajući u vidu vrlo male izračene snage, kao i veliku količinu nepokretnih postaja (većinom u mrežama za vlastite potrebe malih korisnika, a razvojem 5G tehnologije, za čiju se implementaciju odlučila EU, očekuje se i povećani broj bežičnih pristupnih točaka male snage i kratkog dometa), ova izmjena se predlaže kao olakšanje postavljanja navedenih izvora. Ovime bi se uvjeti uskladili s Pravilnikom o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN br. 45/12 i 107/13), gdje je kao granica primjene određena snaga 10W. Također, HAKOM smatra da u obzir treba uzeti mogućnost provedivosti predloženih izmjena Pravilnika, s obzirom na veliki broj izvora na koje bi se on odnosio. Podatak o vremenu rada se ne prikuplja u okviru uobičajenih podataka kojima raspolaže HAKOM i za određene vrste primjena ga je teško utvrditi, tako da smatramo da bi ga trebalo izostaviti iz definicije. Predlaže se zadržavanje postojećih točaka 21.i 22. Obrazloženje: Predložene izmjene također povećavaju geografsko područje na kojem vrijede strože granične razine za povećanu osjetljivost u odnosu na trenutno važeći pravilnik, za što nije jasno obrazložena potreba. Bitno je naglasiti kako česte izmjene definicija javnog odnosno područja povećane osjetljivosti ne predstavljaju stabilan regulatorni okvir prvenstveno za radijske postaje u službi radiodifuzije (TV i radio odašiljači) te radarske odašiljače. Kao primjere radijskih postaja u službi radiodifuzije naveli bi sljedeće slučajeve: - Antenski stupovi na Mohokosu nalaze se prema prostornom planu u stambenoj zoni te bi prema novoj definiciji otvoreni prostor u njihovoj okolici spadao u područje povećane osjetljivosti. Sukladno navedenom parametri radijskih postaja na otvorenom prostoru u što spada i prostor vodospreme unutar koje se nalazi jedna od antenskih stupova spadali bi u područje povećane osjetljivosti te bi tehničke parametre radijskih postaja koje se nalaze na navedenom stupu trebalo ponovno korigirati. Napominjemo da su tehnički parametri korigirani da zadovoljavaju strožu definiciju područja povećane osjetljivosti od trenutno važeće. - Na OiV lokaciji Imotski Bage nalazi se antenski stup koji se nalazi u zoni izgrađenog dijela naselja te bi prema novoj definiciji otvoreni prostor u njihovoj okolici (parcela na kojoj je stup, okolni putevi) spadao u područje povećane osjetljivosti. Mjerenjima je potvrđeno da su razine elektromagnetskih polja zadovoljene sukladno važećem pravilniku te bi prema predloženoj definiciji od strane Ministarstva zdravstva bilo potrebno odrediti korekcije tehničkih parametara radijskih postaja na navedenom stupu. Dodatno, korekcija parametara radijskih postaja koje se koriste za odašiljanje radijskog programa za posljedicu ima redefiniranje koncesijskog područja čime se ulazi u područje regulirano Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o koncesijama. Smanjivanje izračene snage može dovesti do nezadovoljavajućeg pokrivanja koncesijskog područja i nemogućnosti ispunjavanja obveza koje nakladnici imaju sukladno navedenim zakonima te posljedično gašenja nakladnika, a da pri tome navedene izmjene ne doprinose većoj zaštiti javnosti od elektromagnetskog zračenja. Napominjemo da kod makro baznih postaja operatora pokretnih komunikacija, koje su u fokusu interesa javnosti, navedene izmjene ne doprinose većoj zaštiti jer se očekivane maksimalne razine elektromagnetskog polja najčešće nalaze na najvišim etažama zgrada poslovne i stambene namjene u okolici. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
182 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 13. Izmjena je prihvatljiva uz napomenu da se u čl. 26. st. 2. doda pojašnjenje kojim se pojašnjava da se za izvore koji su pušteni u privremeni pogon za podnošenje zahtjeva primjenjuje rok od 3 mjeseca. Predlažemo izmjenu u čl. 26. st. 2. koja glasi: "Korisnik nepokretnog izvora mora u roku od 30 dana od dana stavljanja izvora u pogon, odnosno u roku od tri mjeseca od dana puštanja izvora u privremeni pogon, dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika." Prihvaćen Prihvaćen.
183 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA, Članak 1. a) Definicija "Temeljne fizikalne veličine" Načelo predostrožnosti je već uvedeno u ovaj Pravilnik kod definicije referentnih veličina što je za posljedicu imalo „postroženje“ referentnih veličina za područja posebne osjetljivosti. Na načelo predostrožnosti se pozivaju Preporuka (1999/519/EC) i novi EECC (koji se na više mjesta poziva na 1999/519/EC) pri čemu se Preporuka u definiciji „Temeljne fizikalne veličine“ ne poziva na to načelo kako se sada predlaže u izmjeni Pravilnika. Stoge se predlaže da se definicija „Temeljne fizikalne veličine“ iz Pravilnika uskladi s tekstom Preporuke (1999/519/EC) i ICNIRP smjernicom. Prijedlog izmjene definicije „Temeljne fizikalne veličine“ u svrhu usklađenja sa ICNIRP i Preporukom (1999/519/EC): "2. Temeljne fizikalne veličine jesu veličine ograničenja izlaganju vremenski promjenjivim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koja se izravno temelje na do sada potvrđenim zdravstvenim učincima i biološkim razmatranjima. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: gustoća magnetskog toka (B), gustoća struje (J), specifična gustoća apsorbirane snage (SAR), gustoća snage (S) i unutarnje (inducirano) električno polje (V/m)." b) Definicija "Javna područja" Na predloženi način se proširuje obveza poštivanja određenih referentnih vrijednosti na cijelom teritoriju RH (uključivo udaljena/izolirana/nenastanjena), što do sada nije bio slučaj i za što ne postoji osnova jer su dosadašnja iskustva i mjerenja pokazala da su izmjerene veličine sukladne propisanim vrijednostima. Niti EECC niti u Preporuka (1999/519/EC) ne razlikuju javna područja i područja povećane osjetljivosti. Predlažemo zadržati postojeću definiciju jer predložena promjena i efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen egzaktnim rezultatima mjerenja ili potrebama zaštite zdravlja. c) Definicija "Područja povećane osjetljivosti" Niti EECC niti u Preporuka (1999/519/EC) ne razlikuju javna područja i područja povećane osjetljivosti. Navedeno proširenje definicije negativno će utjecati na postavljanje i implementaciju 5G tehnologija koje će biti strateška orijentacija svih dionika tržišta i činiti će polugu za razvoj gospodarstva u budućnosti. Između ostalog najbitnija primjena 5G je za automatizaciju prometa i usluga na otvorenim područjima naselja te izražavamo bojazan da bi moglo doći do poteškoća s razvojem 5G usluga zbog proširenja primjene "postroženih" referentnih veličina na sva otvorena područja svih naselja gdje se ljudi samo povremeno kreću. Smatramo da bi područja povećane osjetljivosti trebala obuhvatiti samo lokacije zatvorenih prostora gdje se ljudi zadržavaju u dužim vremenskim periodima kao što to sugerira postojeća definicija. Predložene izmjene povećavaju geografsko područje na kojem vrijede strože granične razine za povećanu osjetljivost u odnosu na trenutno važeći pravilnik. Također, nedvosmisleno definiraju područja zaštite ljudi u odnosu na prostorne planove gdje isto područje može biti različito interpretirano u pojedinom planu (primjerice, antenski stup u pojedinom gradu može biti izuzet iz zone stambene ili poslovne namjene, a u drugom uključen u takve zone). Napominjemo da kod makro osnovnih postaja operatora pokretnih komunikacija koje su od najvećeg interesa javnosti navedene izmjene ne doprinose većoj zaštiti javnosti jer se očekivane maksimalne razine elektromagnetskog polja najčešće nalaze na najvišim etažama zgrada poslovne i stambene namjene u okolici. Dodatno, moguće je tumačenje da propisane razine moraju biti zadovoljene i u neposrednoj blizini antene, tj. neposrednoj okolini izvora gdje se ne očekuje boravak ljudi, te bi u tom slučaju bio potpuno onemogućen rad i postavljanje izvora. Predlažemo zadržati postojeću definiciju jer predložena promjena i efekti koji se žele postići nisu obrazloženi niti je zahtjev za promjenom potkrijepljen egzaktnim rezultatima mjerenja ili potrebama zaštite zdravlja. d) Definicija "Naseljeno područje" Smatramo da dodavanje ove nove definicije nije potrebno jer se nepotrebno uvodi referenciranje na urbanističke planove kojima nije mjesto u ovom pravilniku. Prostorno planska dokumentacija na razini RH nije usklađena, u nekim područjima još uvijek nije revidirana i nisu sve prostorne jedinice usklađene u smislu da vrijede jednaki uvjeti što je za potrebe planiranja mreže od izrazite važnosti. Predlažemo da se navedena nova definicija briše. Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
184 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA A1 Hrvatska d.o.o. (dalje: A1) ovim putem iznosi svoje komentare na prijedlog izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja vodeći se pri tome zaštitom javnog zdravstvenog interesa. S tim u vezi te vezano uz dosadašnju provedbu mjera iz važećeg Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja A1 smatra da se u praksi putem provedenih mjerenja pokazalo kako su svi propisani uvjeti zadovoljeni jer su izmjerene razine elektromagnetskih unutar razina koje su propisane u važećem Pravilniku. Navedeno je dokaz da je od strane operatora osigurana primjerena zaštita zdravlja ljudi kao i ostvarenje ciljeva politike javnog zdravstva. Nadalje, A1 napominje da se u prijedlogu izmjena Pravilnika uvodi poveznica na odredbe iz područja gradnje (naselja, urbanističke planove i sl.) za koje smatramo da im nije mjesto o ovom Pravilniku jer se njime ne regulira područje i lokacija te način postavljanja izvora nego kriteriji veličina elektromagnetskih polja koje izvori moraju zadovoljiti. Dodatno, ali ne stoga manje važno A1 skreće pažnju na paralelne inicijative koje su proglašene strateškim ciljevima Vlade RH, a za čiju realizaciju je potrebno osigurati regulatorne preduvjete. Naime, Europska komisija donijela je 5G akcijski plan koji je strateška inicijativa koja se odnosi na sve zainteresirane strane u državama članicama, kako bi se ispunili zahtjevi pri uvođenju 5G tehnologije do kraja 2020.g. Akcijski plan jasno se određuje u smjeru realizacije javnih i privatnih investicija u 5G infrastrukturu u EU. 5G je nova tehnologija koja predstavlja novu platformu koja će donijeti napredni širokopojasni pristup, masovnu inteligentnu komunikacija stroja sa strojem bez ljudskog nadzora te vrlo pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (Internet of Things). Očekuje se da će 5G omogućiti sveobuhvatne nove aplikacije i poslovne modele u različitim gospodarskim granama (promet, zdravstvo, proizvodnja, logistika, energetika, mediji i zabava) kao što su npr. virtualna stvarnost, automatizirana vozila (AV), napredna rješenja u turizmu, poljoprivredi i ostalim gospodarskim granama te biti sastavni dio industrije budućnosti. Da bi se ostvarili ciljevi 5G akcijskog plana među ostalim predložene su i mjere u vezi koordinirane implementacije u EU s planiranom sveobuhvatnom dostupnosti novih usluga do kraja 2020.g. oslobađanja dodatnog radiofrekvencijskog spektra i omogućavanja što ranijeg postavljanja mreža u većim urbanim područjima i uz glavne prometne puteve. Novi Europski Zakonik o elektroničkim komunikacijama (EECC) i akcijski plan 5G usko su povezani jer su oba usmjereni na poticanje konkurentnosti industrije na jedinstvenom digitalnom tržištu. Kroz oba dokumenta se promovira uvođenje i korištenje 5G mreža, osobito u pogledu pravovremenog dodjeljivanja i dostupnosti radiofrekvencijskog spektra, povoljnijih uvjeta za uvođenje malih ćelija, rješavanja sektorskih pitanja kojima bi se moglo spriječiti uvođenje određenih usluga, poticaja za ulaganja i povoljnih općih uvjeta, dok nedavno usvojena pravila o otvorenom internetu pružaju pravnu sigurnost u pogledu primjene 5G aplikacija. Nastavno na članak 57. EECC već je pokrenuta inicijativa za donošenje mjera za lakšu implementaciju bežičnih pristupnih točaka malog dometa (male ćelije). U njemu se navodi da nadležna tijela ne smiju nepotrebno ograničavati postavljanje malih ćelija. Pravila koja uređuju njihovu raspodjelu trebala bi biti objavljena, nacionalno dosljedna i ne bi trebala zahtijevati nikakvu pojedinačnu dozvolu ako male ćelije udovoljavaju značajkama koje će se utvrditi provedbenim aktom Komisije. U tom smislu očekujemo da se posebna pažnja posvetiti i reviziji postojećih operativnih i administrativnih pravila koja se tiču zaštite zdravlja ljudi. Dodatno ističemo kako je Vlada Republike Hrvatske (Vlada) na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela odluku o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (Strategija). Donošenjem Strategije Vlada se strateški opredijelila za uravnoteženu i jasnu politiku razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i širokopojasnih usluga, koju će dosljedno provoditi nadležne institucije (tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti te svi drugi sudionici u provedbi ove politike) u djelokrugu svoje nadležnosti. Temeljni ciljevi koje Vlada ističe u Strategiji su pokrivenost pristupnim mrežama slijedeće generacije (NGA, Next Generation Access Networks) kojima se omogućuje pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike Republike Hrvatske, te osiguravanje da najmanje 50% kućanstava Republike Hrvatske budu korisnici usluge pristupa internetu brzinom od 100 Mbit/s ili većom. Navedeno je moguće realizirati putem mobilnih mreža u RH čiju je gradnju potrebno omogućiti putem stabilnog i predvidivog regulatornog okvira. S tim u vezi, skrećemo pažnju da je u javno dostupnom dokumentu Studija analize učinaka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije prepoznato uvođenje 5G mreža (kao i definiranje jednog grada u RH koji će imati osiguranu 5G povezivost do kraja 2020. godine) kao jedna od mjera poboljšanja realizacije Strategije te su definirani preduvjeti za isto. Kao jedan od preduvjeta se navodi i „ Definiranje, iniciranje i praćenje potrebnih promjena u zakonskim i podzakonskim aktima s obzirom na očekivane potrebe postavljanja većeg broja gušće raspoređenih ćelija (baznih stanica) 5G mreža“. Dodatno, Vlada je Strategijom utvrdila trinaest mjera javne politike od koji je jedna usmjerena na smanjenje administrativnog opterećenja operatora, a sve u svrhu povećanja investicijskog potencijala privatnog sektora. S obzirom da promjene istaknute u prijedlogu izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja onemogućavaju realizaciju gore navedenih strateških odrednica i inicijativana razini RH i EU razini, A1 se u prvom redu zalaže se za zadržavanje važećeg Pravilnika, a podredno ističemo naše komentare kojima bi se po našem mišljenju zadovoljili interesi svih uključenih strana uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja sukladno ICNIRP smjernici i preporuci (1999/519/EC). Prihvaćen Iz Nacrta Pravilnika brišu se definicije područja povećane osjetljivosti, javnog područja te područja cijelog naseljenog mjesta, grada tj., naselja kao područja povećane osjetljivosti.Također, iz Nacrta Pravilnika briše se i pojam naseljenog mjesta.
185 Igor Totić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U potpunosti podržavam promjene za koje se zalaže Huzez. Ne znam otkuda je pristuno obmanjivanje javnosti da su naši dopušteni pragovi stroži nego kod ostatka Europe kada se očito vidi da Europske države puno više misle na svoje državljane nego mi. Ovo su pragovi koji su propisani od strane nekih priznatih tijela bez političkog utjecaja: European Parliament STOA - 100 μW/m2 ili 0,2 V/m German Building Biology Institue IBN - 10 μW/m2 ili 0,06 V/m BioInitiative Working Group (vrlo priznati međunarodni tim znanstvenika koji je skupljao podatke iz više od 2000 studija o efektima elektromagnetskog zračenja) - 3-6 μW/m2 ili 0,03-0,04 V/m Austrijsko medicinsko udruženje - 10 μW/m2 ili 0,06 V/m Treba reći da se ove granice iz godine u godinu spuštaju sa svim novim studijima, a doktori u bolnicama zračenje povezuju sve više i više sa tumorima i malignim oboljenjima kao i sa dobrim dijelom poremećaja kod djece. Treba konačno otvoriti oči i pomaknuti granice kakve su i medicinske preporuke, ali prave preporuke, a ne one sa političkom manipulacijom jer ukoliko čekamo da nastupe sve štetne posljedice to je u konačnici puno veća šteta za Državu nego da djeluje preventivno. Ukoliko druge države mogu ovo pozitivno regulitati možemo i mi, počevši od podizanja standarda procesa koji je potreban za postavljanje banih stanica pa sve do dovođenja razina zračenja na prihvatljive razine. Prihvaćen Na temelju znanstvenih istraživanja donesene su osnovne smjernice od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) koje je prihvatila i Europska Unija Direktivom 1999/519/EC o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima u rasponu od 0 Hz do 300 GHz. Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Europska komisija i njezin znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 2014. godine analizirali su više od 570 znanstvenih radova i studija o potencijalnim zdravstvenim efektima uslijed izlaganja elektromagnetskim poljima koje nisu prihvaćene. Analizirane su isključivo studije visoke stručne kvalitete provjerene od strane više neovisnih izvora koji se mogu smatrati relevantnima (studije bez znanstvene težine odbačene su i nisu bile predmet analize), i izrađen je pregled potpuno novih istraživanja u raznim frekvencijskim područjima i primjenama (uključujući, primjerice i baby monitore i igračke na daljinsko upravljanje s jedne strane, te primjerice dalekovode s druge strane). Što se tiče granične raizne od Austrijskog medicinskog udruženja, Austrija na državnoj razini primjenjuje granične razine od ICNIRP-A, a također i German Building Biology Institue IBN, kao i Njemačka na državnoj razini primjenjuju ICNIRP–ove granične razine. Nadalje, postoje još mnoga druga znanstvena tijela koja su dala preporuke koje granične razine su sigurne za zdravlje, međutim provjerom takvih studija od strane krovnih tijela ICNIRP iste nisu prihvaćene. Mišljenja mnogih stručnjaka bude sumnju u mogućnost planiranja telekomunikacijske mreže u Europi I svijetu sa tako niskim razinama zračenja jer smanjivanjem snage bazne stanice smanjuje se domet odašiljanja i primanja signala te je potrebna izgradnja većeg broja baznih stanica u prostoru kako bi se zadovoljila pokrivenost signala. Povećanje broja baznih stanica bi izazvala još veću reakciju stanovništva.
186 Tomislav Turčinov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Promjena sadašnjeg čl. 33. O obavljenim prvim i periodičkim mjerenjima, trebaju biti upoznati i vlasnici nekretnine na kojoj se nalazi izvor EM zračenja, kao i vlasnici nekretnina u krugu 400 metara od izvora zračenja. Prihvaćen Nadležnost Ministarstva zdravstva odnosi se na isključivo ispitivanje razina zračenja u okolici izvora elektromagnetskog polja i poštivanju graničnih razina. Vlasnici nekretnina i obaviještavanje istih u krugu od 400 m nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Ovo pravilo nije nigdje određeno kao obveza bilo kojeg javnopravnog tijela. Upućujemo Vas na odredbe Zakona o općem upravnom postupku i postupanju u ovakvim slučajevima obavještavanja.
187 NIKOLA PERČIN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA u Članku 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja potkrala se greška. Tekst predlaže da se riječ "Tablica3" zamijeni s riječju "Tablica 4" a trebalo je pisati "Tablica 2" Naime članak 13 stavak 1 postojećeg Pravilnika odnosi se na elektromagnetska polja KONSTANTNE razine čije su granične razine u Nacrtu ovog dokumeta definirane u Tablici 2. Tablica 4 daje granične vrijednosti električnog i magnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju IMPULSNOG polja koje se ne spominje u stavku 1 Članka 13 Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja. Prihvaćen Prihvaćen.