Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Helena Štimac O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA , Članak 1. Pojam "katastarskim kulturama" brisati i upisati "načinu uporabe poljoprivrednog zemljišta" prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018).Sukladno navedenom u talicama pod br 7 "katastarska kultura" brisati i upisati "način uporabe poljoprivrednog zemljišta". Nije prihvaćen Temeljem članka 39. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( „ Narodne novine “, br. 112/18. ) propisane su vrste uporabe zemljišta, a načine uporabe unutar pojedine vrste uporabe propisuje se Pravilnikom. Do donošenja novog Pravilnika na snazi je Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina ( „ Narodne novine “, br. 142/08. i 148/09. ).