Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragana Resan Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _____ 2019. godine donosi, Članak 5. Članak 5, stavak 8: da li popis svih ulaganja podrazumijeva i njihovu fer i/ili nominalnu vrijednost ulaganja; također pitanje i za pregled danih zajmova Članak 5, stavak 8 i 9: Da li UAIF samostalno kreira oblik/formu Izvještaja ili će Agencija naknadno propisati istu? Primljeno na znanje Članak 5. stavak 8.: U ovom izvještaju naglasak je na popisu ulaganja, a ne na aktualnoj fer vrijednosti, koja ne mora biti izrađena samo u svrhu ovog izvještaja. Društvo može primjerice navesti nominalnu ili posljednju dostupnu fer vrijednost. Članak 5. stavci 8. i 9.: UAIF zasad samostalno kreira formu izvještaja.
2 Dragana Resan Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _____ 2019. godine donosi, Članak 6. U članku 6. nije vidljiv rok za dostavu Izvještaja iz članka 5. stavka 4. Uredbe (prijedlog je da se rok uskladi s rokom za dostavu polugodišnjih financijskih izvještaja i godišnjih financijskih izvještaja kako bi se izbjeglo dostavljanje nepotpunog/neispravnog/nerevidiranog NAV-a) Primljeno na znanje Zasad se pravilnikom neće dodatno propisivati rokovi u odnosu na navedeni izvještaj, te se primjenjuju odredbe članka 177. ZAIF-a odnosno članka 11. Uredbe 231/2013.
3 Dragana Resan Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _____ 2019. godine donosi, Članak 6. Članak 6. stavak 5: umjesto roka za dostavu od mjesec dana možda praktičnije izjednačiti s rokovima iz članka 6. stavka 1. i 2. za utvrđivanje imovine AIF-a a uzimajući u obzir i rokove prema Zakonu o računovodstvu kojima podliježe SPV kao trgovačko društvo, predmet ulaganja AIF-a (financijski izvještaj SPV-a sa stanjem na dan 31/12 računovodstveni servisi neće biti u mogućnosti isporučiti UAIF-u do kraja siječnja). Nije prihvaćen S obzirom da naglasak u izvještaju iz članka 5. stavka 8. nije na vrijednostima već na popisu ulaganja, smatramo da nema potrebe rokove prilagođavati rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2.