Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K UREDBU O OSNIVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak, klase: 022-03/18-07/355, ur.broj: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Ovim putem čestitam Vladi RH na takvoj odluci te se nadam da će sva ministarstva provoditi smjernice iz tog zaključka i SMANJIVATI broj pravnih osoba s javnim ovlastima. Primljeno na znanje Ističemo da se u konkretnom slučaju ne radi o osnivanju nove ustanove. Upravo iz tog razloga je u članku 1. Uredbe izričito navedeno da je Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split već osnovan (u listopadu 2015. godine) te da nastavlja s radom na način kako je to propisano ovom Uredbom. S obzirom da Uredba postaje novi osnivački akt (umjesto dosadašnjeg Ugovora sklopljenog s Gradom Splitom), ista mora imati naziv: Uredba o osnivanju.