Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Udruga udomitelja djece PGŽ DAMDOM predlaže: 430% - osnovice za dijete do 3. godine 500% - osnovice za osnovno i srednjoškolsko dijete 520% - osnovice za studente HIV pozitivnu 1250% Iznos namjenjen za osobne potrebe djeteta (džeparac) za djecu srednjoškolske dobi i studenata bude barem 60% osnovice, a iznosio bi 300 kuna mjesečno tj. 10 kuna dnevno. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi te će se prilikom izrade novog Zakona koja je u tijeku razmotriti predmetni prijedlog.
2 Ivanka Dugan ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Slažemo se s komentarom i opaskom kolega iz CZSS Zagreb, gdje govore da novom visinom opskrbine koju predlažete, smanjiti će se iznos opskrbnine za djecu i mlade koji imaju određene teškoće u razvoju a zbog čega imaju opravdane specifične potrebe te su do sada imali uvećanje i za to. Predlažemo da se isto uvećanje u najmanju ruku ostavi isto ili poveća. čl.1.st.1. Praćenjem potreba djece predlažemo da opskrbina bude u slijedećim iznosima: - 420% za predškolsku djecu - 500% za školsku djecu, te mlade do završetka redovitog školovanja a najduže do 26 godine života -1250% osnovice za HIV pozitivnu djecu, TE DJECU ZA RIJETKIM BOLESTIMA. čl.1.st.2 Opskrbnina za odrasle osobe ne smije pratiti samo fizičku pokretljivost odrasle osobe, već i njhov inteletulani status i mentalno zdravlje. Teže je brinuti o odrasloj pokretnoj osobi sa demencijom, nego o nepokretnoj osobi. Stoga predlažemo: - 360% osnovice za pokretnu osobu, te osobu s lakšim intelektualnim oštećenjem - 400% osnovice za polupokretnu osobu, za osobu s umjerenim i teškim intelektualnim oštećenjem, za mentalno oštećene osobe, slijepe osobe, te ovisnike o psihoaktivnim i dr. tvarima. -480% osnovice za nepokretnu osobu. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz uvećanje opskrbnine za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj se prihvaća. U odnosu na ostale prijedloge navodimo da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
3 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Članovi Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece predlažu slijedeće postotke opskrbnina za dijete i mladu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi: 430% osnovice za dijete do 3. godine 500% osnovice za osnovno i srednjoškolsko dijete 520% osnovice za studente 1250% osnovice za HIV pozitivnu Jednako tako predlažu da za osobne potrebe djeteta (đeparac) za djecu srednjoškolske dobi i studenata bude barem 40% osnovice. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi te će se prilikom izrade novog Zakona koja je u tijeku razmotriti predmetni prijedlog.
4 ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Članovi Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije "Zipka" ističu nelogičnost i neslaganje sa navedenim iznosima obračuna opskrbnina te ističu da je nelogično da djeca u dobi od 0-3 godine imaju pravo na veću opskrbninu od djece koja su polaznici srednjoškolskog obrazovanja ili studenti (odnosno mladi od 21-26 g) koji nisu ni navedeni u Prijedlogu. Svi smo svjesni činjenice da kako djeca rastu - tako rastu i njihove potrebe pa predlažemo slijedeće iznose opskrbnina: 420 % osnovice - djeca od 0 do 7 g (odnosno do polaska u školu) 450% osnovice - djeca polaznici osnovne škole 500% osnovice - d jeca polaznici srednje škole i studenti 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu Jednako tako, ZIPKA Varaždin slaže sa prijedlogom Udruge Nada Ivanec koji predlažu da za osobne potrebe djeteta (đeparac) za djecu srednjoškolske dobi i studenata bude barem 40% osnovice. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi te će se prilikom izrade novog Zakona koja je u tijeku razmotriti predmetni prijedlog.
5 Udruga Udomitelja Vukovarsko-srijemske županije "Zagrljaj" ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Članovi Udruge udomitelja "Zagrljaj" Vukovar slažu se sa prijedlogom Udruge udomitelja Ivanec : 430% - osnovice za dijete do 3. godine 500% - osnovice za osnovno i srednjoškolsko dijete 520% - osnovice za studente HIV pozitivnu 1250% Jednako tako predlažu da za osobne potrebe djeteta (đeparac) za djecu srednjoškolske dobi i studenata bude barem 40% osnovice. S obzirom da smo Udruga u čijem članstvu su i udomitelji za odrasle osobe naš prijedlog visine opskrbnina za starije i nemoćne osobe iznosi: 390% - osnovice za pokretnu osobu 430% - osnovice za polupokretnu osobu 510 % za nepokretnu osobu Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi te će se prilikom izrade novog Zakona koja je u tijeku razmotriti predmetni prijedlog.
6 Mladenka Ravenski ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Članovi Udruge udomitelja Nada Ivanec predlažu slijedeće postotke opskrbnina za dijete i mladu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi: 430% - osnovice za dijete do 3. godine 500% - osnovice za osnovno i srednjoškolsko dijete 520% - osnovice za studente HIV pozitivnu 1250% Jednako tako predlažu da za osobne potrebe djeteta (đeparac) za djecu srednjoškolske dobi i studenata bude barem 40% osnovice. S obzirom da smo Udruga u čijem članstvu su i udomitelji za odrasle osobe naš prijedlog visine opskrbnina za starije i nemoćne osobe iznosi: 390% - osnovice za pokretnu osobu 430% - osnovice za polupokretnu osobu 510 % za nepokretnu osobu Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi te će se prilikom izrade novog Zakona koja je u tijeku razmotriti predmetni prijedlog.
7 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb daje sljedeći komentar: čl.1 st.1 i st.2 Korisnici s teškim i višestrukim teškoćama do punoljetnosti imaju pravo na opskrbninu koja je prema staroj odluci iznosila 2640,00 kn (2200 kn opskrbnina za djecu s invaliditetom + 440 kn dodatak). Kada postanu punoljetni, kao odrasle osobe imaju pravo na opskrbninu od 2160,00 kn prema staroj odluci (1800 kn opskrbnina za pokretnu osobu + 360 kn dodatak), odnosno 1900,00 prema ovom prijedlogu (1800,00 kn + 100 kn dodatak). S obzirom da i prema staroj odluci za istu osobu kada postane punoljetna udomitelj gubi naknadu u iznosu od 480 kn mjesečno, smatramo da je potrebno prepoznavanje kategorije odraslih korisnika s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama koje ukoliko su pokretne osobe, nemaju pravo na opskrbninu koja bi odgovarala zahtjevnosti skrbi koja im je potrebna, a ovaj prijedlog predviđa i dodatno smanjenje iznosa opskrbnine za njih. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u Odluku.
8 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb daje sljedeći komentar: čl.1. st.1 U prijedlogu se kao korisnici navode djeca i mlađe punoljetne osobe. S obzirom da su sukladno čl. 9 t.4 Zakona o udomiteljstvu korisnici djeca na redovnom školovanju a najdulje do 26. godine, potrebno je pojasniti na koji će se način određivati opskrbnina za osobe od 21-26 godine (dakle nisu djeca niti mlađe punoljetne osobe) koje su smještene kao djeca, a nalaze se na redovnom školovanju (odnosno, da li će se kao osnovica uzimati odredba čl.1 st.1 ili čl.1 st.2 ovog prijedloga) Primljeno na znanje Za predmetne korisnike u obzir se uzima osnovica za odrasle osobe.
9 Margita Pleše ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Drago mi je da su predviđene promjene i po pitanju obskrbnina za korisnike smještaja u udomiteljskim obiteljima. Želim ukazati na propust u formulaciji gdje se spominju djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka sredjoškolskog obrazovanja. Umjesto toga trebalo bi stajati "za dijete i mladu osobu do isteka prava na smještaj" jer neki mladi ostvaruju pravo na smještaj i nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, a studenti i nakon navršene 21. godine. Nadalje, naknade za sve kategorije djece, a ne samo za djecu do 3. godine, trebale biti uvećanje za postotak realnog rasta životnih troškova. Iz obskrbnine udomitelj pokriva troškove hrane, odjeće, slobodnih aktivnosti i sl. te režijske troškove, a isti su znatno porasli od vremena kada je posljednji put određena visina naknade. Također bi naknade trebale biti stupnjevanje po starosto djece odnosno mladih jer troškovi s godinama rastu. Uvećanje naknade za djecu do treće godine ima smisla jer bebe imaju specifične potrebe, no što su djeca starija ona imaju sve veće potrebe. Uspoređujući predviđenu visinu naknade za odrasle osobe te uzimajući u ubzir činjenicu da su sredstva ograničena i već planirana predlažem barem simbolično povećanje obskrbnine za sve korisnike odnosno stupnjevanje nakanda po starosti djece, kako slijedi: 1. opskrbnina za dijete i mladu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi: ◊ 420% osnovice za dijete do 3. godine ◊ 440% osnovice za dijete do 7. godine ◊ 460% osnovice za dijete do 14. godine ◊ 480% osnovice za dijete i mladu osobu do prestana prava na uslugu smještaja ◊ 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do prestanka prava na uslugu smještaja Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
10 Slaven Matuza ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 1. Poštovani/a, svjestan situacije predlažem povećanje naknade za povećanje realnih troškova života od posljednje promjene naknada iz 2007. godine. Evo malo činjenica: Tako do danas troškovi života 4-ero člane obitelji su porasli 20%, prosječna plaća za 25%, a minimalac za 38%. To su činjenice, da ne govorimo o tome što bi bilo još i poticajno za nove udomitelje. Ono što je važno spomenuti da udomitelji sada dobivaju 2000,00 kn , a domovi po djetetu dobivaju od 7000,00 kuna na više. Smještajem djece u udomiteljsku obitelj štedi se trostruko na opskrbnini. Stoga, predlažem da se više cijeni rad udomitelja koji 24 sata skrbi o djeci/starijim osobama. Kako udomljujem djecu uglavnom do kraja srednjoškolskog obrazovanja i tu problematiku iskustveno poznajem predlažem slijedeće promjene u članku 1. točke 1. da glasi: 1. opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi: ◊ 450% osnovice za dijete do 3. godine ◊ 500% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka obrazovanja ◊ 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka obrazovanja. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
11 Ivanka Dugan ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. Slažemo se sa svim komentarima kolega iz CZSS Zagreb. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
12 Udruga Udomitelja Vukovarsko-srijemske županije "Zagrljaj" ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije "Zagrljaj" slaže s komentarima Centra za socijalnu skrb Zagreb. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
13 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece slaže s komentarima Centra za socijalnu skrb Zagreb i udruge ZIPKA. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
14 ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. ZIPKA Varaždin slaže se sa mišljenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb vezano za uvećanja opskrbnine djece sa teškoćama i poremećajima u ponašanju. Smatramo da se one mogu riješiti na drugačiji način, a ne da udomitelji ubuduće dobiju manje opskrbnine nego što su one trenutno iznose. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u Odluku.
15 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb daje sljedeći komentar: čl.2. st 1 i 2. – smatramo da treba korigirati odredbu o mogućnosti dodatka na opskrbninu za djecu s problemima u ponašanju, koja bi trebala ovisiti o izraženosti problema, a ne osnovi smještaja. Npr. moguće je da se u tradicionalnoj udomiteljskoj obitelji smjesti dijete bez odgovarajuće skrbi s problemima u ponašanju, no ne sukladno propisima u obiteljskopravnoj zaštiti niti kaznenopravnoj zaštiti. Izraženost problema u ponašanju kod tog djeteta može biti jača nego kod drugog djeteta koje je smješteno sukladno propisima iz čl.2 st.2, no udomitelj bi imao pravo samo na niži postotak uvećanja opskrbnine. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika u odnosu na važeću Odluku uvećalo opskrbninu za pojedine kategorije korisnika, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
16 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 2. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb daje sljedeći komentar: - čl. 2 t.1: Sukladno ovom prijedlogu, došlo bi do smanjenja opskrbnine za korisnike koji su prema staroj odluci ostvarivali pravo na povećanje opskrbnine za do 20% iznosa: - korisnici školske dobi koji su prema staroj odluci imali pravo na povećanje opskrbnine od 20% ukupnog iznosa (npr. radi izraženih problema u ponašanju), sada bi imali pravo na dodatak od 40% osnovice, što bi ukupno iznosilo 2200 kn, dok im se je po staroj odluci moglo priznati 2400,00 kn (2000,00 kn opskrbnine + 400 kn dodatka). Prema navedenom, to bi značilo umanjenje opskrbnine za 200,00 kn. - čl. 2 t.2: Sukladno ovom prijedlogu, došlo bi do smanjenja opskrbnine za korisnike koji su prema staroj odluci ostvarivali pravo na povećanje opskrbnine za 20% iznosa: - korisnici od 4 god. do polaska u školu koji su prema staroj odluci imali pravo na povećanje opskrbnine od 20% ukupnog iznosa (npr. radi teške bolesti), prema ovom prijedlogu imali bi pravo na dodatak od 60% osnovice, te bi iznos opskrbnine bio 2300,00 kn (dok im se je po starom pravilniku moglo priznati 2400,00 kn (2000,00 kn za smještaj invalidne osobe predškolske dobi + dodatak od 400 kn). Prema navedenom, to bi značilo umanjenje opskrbnine za 100,00 kn. - korisnici od 7-21 godine koji su prema staroj odluci imali pravo na povećanje opskrbnine od 20% ukupnog iznosa (npr. radi teške bolesti, izraženih problema u ponašanju ili težih teškoća u razvoju), prema ovom prijedlogu imali bi pravo na dodatak od 60% osnovice, te bi iznos opskrbnine bio 2300,00 kn (dok im se je po starom pravilniku moglo priznati 2640,00 kn (2200,00 kn za smještaj invalidne osobe školske dobi + dodatak od 440 kn). Prema navedenom, to bi značilo umanjenje opskrbnine za 340,00 kn. Za tu najtežu kategoriju školske djece, ukupan iznos koji bi udomitelj primao (opskrbnina + dodatak + udomiteljska naknada prema novom prijedlogu odluke) bio bi za 35 kn niži nego sadašnji (stare odluke: 2200 kn opskrbnina osobe ometene u razvoju + 440 kn dodatak + 525 kn udomiteljska naknada = 3165 kn; nove odluke: 2000 kn opskrbnina + 300 kn dodatak + 830 kn udom. naknada= 3130,00 kn) Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u Odluku.
17 Ivanka Dugan ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 3. U potpunosti se slažemo sa komentarom kolega iz CZSS Zagreb. čl.3.st.1. predlažemo da glasi da se. "Opskrbnina iz članka 1. točke 1. i 2. uvećava se za 20% osnovice ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj. Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen u dijelu uvećanja ukupnog iznosa opskrbnine za 20%, kao što je predložio CZSS Zagreb, na način da se dodatak od 20% računa na ukupni iznos opskrbnine a ne na osnovicu kako je predloženo.
18 Centar za socijalnu skrb Zagreb ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 3. Tim za udomiteljstvo CZSS Zagreb daje sljedeći komentar: Čl.3 st.1 Sukladno ovom prijedlogu odluke, došlo bi do smanjenja iznosa opskrbnine za sve korisnike koji su prema staroj odluci ostvarivali pravo na povećanje do 20% iznosa (osobe koje radi zdravstvenog stanja, invalidnosti i drugih stanja imaju povećane potrebe koje zahtijevaju veći opseg usluga): - za pokretne odrasle korisnike s potrebom za pojačanom skrbi udomitelja, opskrbnina prema ovom prijedlogu bi bila 1900,00 kn (1800,00 + 20% osnovice), dok je prema staroj odluci 2160 kn (1800 kn + 20% cjelokupnog iznosa), što je umanjenje od 260,00 kn. - za polupokretne odrasle korisnike s potrebom za pojačanom skrbi udomitelja, opskrbnina prema ovom prijedlogu bi bila 2100,00 kn (2000,00 + 20% osnovice), dok je prema staroj odluci 2400,00 kn (2000 kn + 20% cjelokupnog iznosa), što je umanjenje od 300,00 kn. - za nepokretne odrasle korisnike s potrebom za pojačanom skrbi udomitelja, opskrbnina prema ovom prijedlogu bi bila 2500,00 kn (2400,00 + 20% osnovice), dok je prema staroj odluci 2880,00 kn (2400 kn + 20% cjelokupnog iznosa), što je umanjenje od 380,00 kn. Sukladno navedenom, za korisnike koji su u najtežem stanju i zahtijevaju najintenzivniju brigu udomitelja, došlo bi do smanjenja opskrbnine u odnosu na dosadašnje stanje, što je nepoželjno s obzirom na nužnost razvoja udomiteljstva. Nadalje, čak i uz povećanje iznosa udomiteljske naknade koja je predviđena prijedlogom odluke, za sve vrste korisnika kojima se odobrava dodatak radi povećanih potreba za skrbi, ukupan iznos naknada koji bi udomitelji primali bio bi smanjen u iznosu od 35,00 kn do 155,00 kn u odnosu na sadašnje stanje. Postoji opasnost da će navedena smanjenja opskrbnine, uz novouvedeno ograničenje na samo jednog korisnika na hitnom smještaju koje je uneseno u novi Zakon o udomiteljstvu, dovesti do neisplativosti daljnjeg obavljanja udomiteljstva za tradicionalne udomitelje te smanjenja ionako nedostatnih kapaciteta smještaja. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u Odluku.
19 Ivanka Dugan ODLUKU O VISINI OPSKRBNINE ZA POTREBE KORISNIKA , Članak 4. čl.4.st.1 Taj članak treba brisati ili uskladiti sa člankom 53.stavak 1., točka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. U samoj aplikaciji socijalne skrbi nije moguće uvećanje opskrbnine za troškove prijevoza. Prihvaćen Odredba Odluke isključivo regulira podmirenje troškova javnog prijevoza, ako već troškovi nisu podmireni temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili nekog drugog propisa. Ako ima ispunjene pretpostavke za uvećanje opskrbnine, kroz aplikaciju SocSkrb isto je moguće evidentirati. U svrhu jasnoće odredbe isto je uneseno u Odluku.