Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU S obzirom da je fokus ovog Pravilnika pitanje visine naknade za tradicionalnog udomitelja, a ista predstavlja određen broj i postotak te materijalno pravo udomitelja, ovim putem želimo iznijeti naš stav vezano za brojke i postotke te postojeća i nepostojeća materijalna prava tradicionalnih udomitelja. Prije svega želimo isto tako izraziti naše žaljenje da novi Zakon o udomiteljstvu ne ostavlja velikog prostora nadi u unaprijeđenje odnosa sustava prema ovoj ranjivoj skupini djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i samim tradicionalnim udomiteljima, barem ne ovdje u Dalmaciji. Splitsko-dalmatinski udomitelji kao tradicionalni udomitelji koji velikom većinom to imaju namjeru i ostati su složni pri stavu da se mnoge prepreke i problemi u odnosu sustav-potencijalni i postojeći udomitelji donošenjem novog zakona o udomiteljstvu neće premostiti niti dokinuti budući da istim nisu niti razmatrane, a kamoli uvažene primjedbe i prijedlozi za unaprijeđenjem. Ovim putem naglašavamo činjenicu da u cijeloj Dalmaciji kao regiji udomiteljstvo postoji svojim značajnijim brojem od 41 nesrodničke obitelji pod nadležnošću CZSS-a Split, tj. u Splitsko-dalmatinskoj županiji i te brojke su u uzlaznom trendu već godinama. Samo u 2018 godini je udomljeno 26 djece u udomiteljske obitelji. Unatoč činjenici tih značajnih brojki, pogotovo kad ih se stavi u omjer s brojkama u drugim gradovima (Pula 8, Rijeka 27, Zagreb 89) udomiteljskih obitelji s puno dužom tradicijom udomiteljstva u odnosu na našu regiju, te iste brojke, odnosno OSOBE, odnosno OBITELJI, odnosno UDOMLJENA DJECA se uporno neuvažavanjem njihovih problema već dužim vremenskim razdobljem zanemaruju kao da ne postoje pa takve izjave često i čujemo od nadležnih i u javnosti : „Udomiteljstvo u Dalmaciji gotovo da ne postoji“?! Novi zakon je konačno donio toliko traženu profesionalizaciju udomiteljstva , a pritom se potpuno zanemarili postojeći problemi tradicionalnog udomiteljstva kao da će oni nestati samom profesionalizacijom???, a koje i dalje postoji i zahvaljujući kojem udomiteljstvo UOPĆE postoji u Dalmaciji, a tako će sigurno većinski i ostati. Postojeći SD udomitelji su većinom u svojem prosječnom profilu ZAPOSLENE osobe, SREDNJIH godina (kasne tridesete i četrdesete), VIŠEG OBRAZOVANJA -profil koji je deklarativno poželjan i po novom zakonu. Svi zaposleni udomitelji u početnom razdoblju ulaska djeteta u udomiteljsku obitelj se suočavaju s ogromnim problemom nepostojanja podrške sustava tom zahtjevnom procesu prilagodbe. To je jedno od najtežih razdoblja u udomiteljskom životu cijele obitelji za sve članove i najčešće se pokazuje da zbog ili traumatiziranog stanja u kojem se dijete nalazi i dodatnog stresa promjene života i sredine, početak prilagodbe se manifestira na djetetovom ponašanju koje izlazi iz okvira uobičajenog vršnjačkog i dijete se teže prilagođava u ustanove pred ili osnovnoškolskog odgoja. Sami udomitelji izloženi stresu i napetošću zbog prilagodbe djeteta, njegovim zdravstvenim psiho-fizičkim stanjem, otežane često i obaveznim prečestim susretima i kontaktima s primarnom obitelji, a uz sve te otežane okolnosti, postojeći zakoni kažu da trebaju najnormalnije nastaviti raditi na svojim poslovima, jer ih zakon ne tretira ravnopravno kao biološke ili posvojiteljske roditelje pa nemaju pravo na pravi porodiljni dopust, nego na nekakvu inačicu bez naknade, koja se u stvarnosti svodi na dobru volju poslodavca prema „potrebnim slobodnim danima za prilagodbu djeteta“. Uz najbolju volju i razumijevanje poslodavca, može li itko iskreno očekivati dobrohotnu toleranciju za slobodne dane dulje od mjesec dana, i to pogotovo u ovakvoj gospodarskoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi, a da ne spominjemo posebno nezahvalnu poziciju posloprimca u realnom sektoru u odnosu na državni?! Kao što smo već napomenuli i na samom e-savjetovanju nakon objave Nacrta novog zakona, tako želimo i ovim putem naglasiti da , ukoliko želimo zadržati uzlazni trend broja udomitelja u SD županiji, potrebno je uvažiti poteškoće i probleme s kojima se svakodnevno susreću udomitelji upućeni na državni aparat i javni servis i BAREM KRENUTI s rješavanjem onih početnih velikih poteškoća koje kod POTENCIJALNIH ZAPOSLENIH TRADICIONALNIH UDOMITELJA često i prevagnu NEGATIVNO u odluci hoće li postati udomitelji. Tako za nas fokus ovog pravilnika i zakona treba prebaciti s priče oko porasta naknade na možebitnih 166% , 180 % ili možda čak cijelih 185 % osnovice… kojeg smatramo niti vrijednim komentara i rasprave na: UVRŠTAVANJE PLAĆENOG DOPUSTA ZA TRADICIONALNE ZAPOSLENE UDOMITELJE U POČETNOM RAZDOBLJU PRILAGODBE OD MINIMALNO 3 MJESECA kao ravnopravnog porodiljnog dopusta na kojeg imaju pravo i biološki i posvojiteljski roditelji, jer u skrbi udomitelja prema udomljenom djetetu NEMA I NE SMIJE BITI NIKAKVE RAZLIKE U ODNOSU NA RODITELJA/POSVOJITELJA i ne vidimo nijedan suvisli razlog zašto udomitelj nema pravo na zakonski porodiljni dopust s porodiljnom naknadom? Na tu naknadu tradicionalni zaposleni udomitelj treba imati pravo i zaslugu kao i svaka druga osoba iz svog vlastitog radnog odnosa koju je zaslužio svojim osobnim zanimanjem i stažom prema Zakonu o radu. Ukoliko država smatra da udomitelj ne može istovremeno primati obje naknade, tada se udomitelju TREBA PONUDITI IZBOR ILI JEDNO ILI DRUGO, jer zamislite, neki udomitelji plaćaju i visoke stambene kredite da bi imali krov nad glavom koje ni povećana naknada od 500% ne bi mogla pokriti.. Odnos kakav trenutno vlada na relaciji sustav-tradicionalni zaposleni udomitelj, smatramo DISKRIMINATORNIM I DESTIMULIRAJUĆIM za postojeće i potencijalne tradicionalne udomitelje i tražimo da se konačno poduzmu odgovarajuće mjere kako bi im se pomoglo barem u ovom početnom razdoblju, a onda i na drugim još važnijim poljima van ovog fokusa. Primljeno na znanje Prijedlog je primljen na znanje i dodatno će se razmotriti prilikom izrade novoga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
2 Udruga udomitelja PGŽ DAMDOM ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Minimalna plaća za 2019. godinu iznosi 3000,00 kuna mjesečno za puni fond radnih sati (40 radnih sati tjedno) . Smatramo da udomiteljska naknada za troje djece ne smije nikako biti ispod tog iznosa. Ne zaboravimo činjenicu da udomitelji nemaju radno vrijeme, godišnji odmor ni bolovanje te da su na raspolaganju djeci 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stoga, Udruga udomitelja djece PGŽ DAMDOM predlaže slijedeće: - 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka obrazovanja. - 100 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu u srodničkom udomiteljstvu Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Također prijedlog vezan uz naknadu srodničkom udomitelju nije u skladu sa Zakonom o udomiteljstvu te ga nismo u mogućnosti prihvatiti.
3 ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Članovi Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske Županije "Zipka" predlažu slijedeći iznos naknade za rad udomitelja za djecu: 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka obrazovanja. Naš je prijedlog da udomitelji koji skrbe o djeci sa teškoćama u razvoju i nadalje zadrže pravo na uvećanje od 20% na iznos naknade (to uvećanje nije veliko, ali svi ćemo se složiti da nije isto skrbiti o zdravom djetetu i djetetu sa oštećenjem zdravlja). Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Za navedenu kategoriju korisnika udomiteljstva u predloženom iznosu uvećanje je planirano kroz Odluku o visini opskrbnine za potrebe korisnika.
4 Mladenka Ravenski ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Članovi Udruge udomitelja i obiteljskih domova Nada Ivanec, predlažu slijedeće postotke za Naknade za rad udomitelja. 200% osnovice po smještajnom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlade 200% osnovice po smještajnom korisniku udomitelju koji smještava starije i nemoćne osobe. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
5 Udruga Udomitelja Vukovarsko-srijemske županije "Zagrljaj" ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Udruga domitelja "Zagrljaj" predlaže : Visina naknade za rad udomitelja za djecu - 200% osnovice Visina naknade za rad udomitelja za odrasle osobe - 166 % osnovice.. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
6 Margita Pleše ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Pozdravljam povećanje Naknade za rad udomitelja te želim ukazati na propust u formulaciji točke jedan. Predlažen da se ista preformulira kako slijedi: 1. 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlade do prestanka prava na smještaj u udomiteljskoj obitelji. Na način kako sada stoji nisu pokriveni korisnici koji ostvaruju zakonsko pravo na smještaj nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu
7 Slaven Matuza ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Poštovani/a, svjestan situacije predlažem povećanje naknade za povećanje realnih troškova života od posljednje promjene naknade iz 2007. godine. Evo malo činjenica: Tako do danas troškovi života 4-ero člane obitelji su porasli 20%, prosječna plaća za 25%, a minimalac za 38%. To su činjenice, da ne govorimo o tome što bi bilo još i poticajno za nove udomitelje. Ono što je važno spomenuti da udomitelji skrbe 24 sata dok domovi u 24 sata promijene 3 djelatnika u smjeni, pa će se smještajem djece u udomiteljsku obitelj uštedjeti se trostruko i na plaći. Stoga, predlažem da se više cijeni rad udomitelja koji 24 sata skrbi o djeci/starijim osobama. Predlažem slijedeće promjene u članku 1. točke 1. da glasi: 1. 200% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja 2. 150% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe. Time bi naknade za rad udomitelja bile barem na nivou minimalca, ako udomitelj ima troje djece, odnosno četvero odraslih osoba. Prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu
8 Ivana Kalamir Tomažin ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA, Članak 1. Kako bi se potaknulo adekvatno udomljavanje djece s većim teškoćama u razvoju kod tradicionalnih udomitelja koji imaju specifična stručna znanja i vještine dodati stavak 3. : - npr. 400% osnovice udomitelju sa završenim najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije i sestrinstva koji pruža uslugu smještaja i složeniju specifičnu skrb: 1. djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti 2. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti 3. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili 4. teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi. Nije prihvaćen Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Odluci o visini naknade za rad tradicionalnog udomitelja naknadu za naredno razdoblje uvećalo naknadu za gotovo 100%, a sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Za navedenu kategoriju korisnika udomiteljstva u predloženom iznosu uvećanje je planirano kroz Odluku o visini opskrbnine za potrebe korisnika. Zakonom o udomiteljstvu propisani su uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu.