Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bojan Jurić I.OPĆEODREDBE, Članak 2. 1970-tih godina bivši kombinati uzimali su čestice na kojima je bila livada ili pašnjaci s namjerom dovođenja u P1 ili P2. Do dana današnjeg npr. u VPŽ ima parcele od 20 tak ha koja uopće nisu ni P1/P2 tip tla nego P3 a vode se pod P2. Preispitati takve površine i dovesti ih u pravo stanje vrednjovanja. Omogućiti mogućnost sadnje KKO kulture na takvim površinama. Nije prihvaćen Temeljem članka 22. točkom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „ Narodne novine “, br. 20/18. i 115/18. ) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ~ Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku utvrđuje koje se poljoprivredno zemljište smatra osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište ako ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje, odnosno pokazatelje na jednom širem području. Osnovica za vrednovanje P1 i P2 zemljišta, ali i zemljišta niže bonitetne vrijednosti temelji se na vrijednostima tla, klime, reljefa i određenih ostalih prirodnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. Radi utvrđivanja P1 i P2 zemljišta, ovim Pravilnikom utvrđuju se ostala obradiva (P3) zemljišta i ostala poljoprivredna (PŠ) zemljišta. Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji ( „ Narodne novine “, br. 15/18. i 111/18. ) definira i regulira osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih ili drugih biljnih kultura kratkih ophodnji za potrebe proizvodnje biomase, među kojima i pitanje zemljišta na kojima se mogu uzgajati ove kulture.