Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Faktograf - udruga za informiranu javnost Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 2. S obzirom da ZEM ne definira niti regulira "uredništva" (osim što u čl. 29. st 7. spominje da uredništva čine glavni urednik i urednici pojedinih programa"), a da definira pojmove "pružatelj usluga elektroničkih publikacija" i "pružatelj elektroničke pubikacije" (čl. 3. st. 6. i 27.), u Pravilniku treba uskladiti korištenje tih pojmova te sjedište u Hrvatskoj vezati uz sjedište pravne osobe o kojoj je riječ. K tome, korisno je konzultirati i popis podataka koje, sukladno Zakonu o medijima koji regulira transparentnost vlasništva medija, tiskani mediji trebaju na godišnjoj razini dostavljati Hrvatskoj gospodarskoj komori. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 2. definira adresate obveze u Upisnik. Pojam i sadržaj riječi „uredništvo“ ima stabilno i jasno značenje u medijskoj praksi i praksi Agencije za elektroničke medije.
2 Faktograf - udruga za informiranu javnost Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 4. Potrebno je osmisliti mehanizam dokazivanja ispunjenja ove obaveze koja proizlazi iz Zakona o medijima, najjednostavnije dostavom važećeg statuta medija, kao i podataka o trajanju mandata osoba izabranih na funkcije u skladu s tim statutom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoji opravdan razlog za uspostavu posebnih dokaznih mehanizama ili metoda za dokazivanje činjeničnog stanja, pored onih koji se tipično koriste u upravnom postupku kao prikladne metode dokazivanja, tipično ispravama.
3 Zoran Kovačić Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 5. Sukladno mojem komentaru izbaciti riječ isključivo iz prijedloga pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti komentar niže, koji se odnosi na ograničenja elektroničkih publikacija na tekstualni sadržaj.
4 Zoran Kovačić Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 5. Iz kojeg razloga se elektroničke publikacije ograničava na pretežito tekstualni sadržaj? Zašto nije moguće imati podjednak sadržaj teksta, audija i/ili audiovizualnog sadržaja? Primljeno na znanje Elektroničke publikacije imaju pretežito tekstualni sadržaj, ali je taj sadržaj moguće dopuniti (kao pomoćnim sredstvima) i drugim vrstama sadržaja – audiovizualnim, audio, i drugim ovisno o napretku tehnoloških rješenja i stalnoj kovergenciji medija. Medij koji pretežito ima audiovizualnu ili audiokomponentu ima sasvim drugu kvalitetu i drugačiji je tip usluge te postaje usluga na zahtjev. Rješenje je usklađeno sa Direktivom (EU) 2018/1808 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu.
5 Faktograf - udruga za informiranu javnost Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 10. Imajući na umu komentar na članak 2. ovog prijedloga Pravilnika, kao i čl 3. st 27. ZEM-a prema kojem "pružatelj elektroničke publikacije je pravna ili fizička osoba koja pruža uslugu elektroničke publikacije i odgovorna je za njezin sadržaj", ovdje je u članku 10. potrebno zamijeniti riječ "redakcije" s "pružatelja elektroničke publikacije". Prihvaćen Prihvaća se.
6 Zoran Kovačić Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 10. Ubaciti u impressum kao obvezu navođenje rednog broja iz upisnika pri AEM-u Nije prihvaćen Ne prihvaća se Redni broj upisnika iz upisnika ne doprinosi identifikaciji pružatelja elektroničke publikacije. To nije jedinstveni identifikator, nego je to naziv, sjedište, adresa i OIB pružatelja elektroničke publikacije.
7 Zoran Kovačić Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Članak 11. Uvesti obvezu pružatelju el. publikacije da ukoliko prestaje s radom/postojati da je obavezan o tome izvjestiti AEM radi ispisa iz Upisnika. Primljeno na znanje Prima se na znanje