Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Nacionalni program športa 2019.-2026. Nacrt prijedloga Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. 18.1.2019. Preuzmi
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 18.1.2019. Preuzmi
NPŠ - odgovori Okrugli stolovi- za objavu uz Izvješće Informacija o održanim okruglim stolovima tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 26.3.2019. Preuzmi