Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Poglavlje 14 Izvori podataka 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 1 Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš OPP-a 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 2 Odluka o sadržaju strateške studije za OPP 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 3 Gospodarski utjecaj provedbe OPP-a 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 5 Ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode i okoliša tvrtke IRES EKOLOGIJA d.o.o. 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 6 Ovlaštenje za izradu strateških studija 22.5.2015. Preuzmi
Prilog 7 Popis Natura 2000 područja koja se izuzimaju iz OPP-a te Natura 2000 područja unutar kojih se ograničavaju aktivnosti planirane OPP-om 22.5.2015. Preuzmi
Stručni tim potpisi članova Stručnog tima 22.5.2015. Preuzmi