Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 Prilog 1 "Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 2a Prilog 2a - "Kriteriji odabira - mikro, mali i srednji korisnici (8.000 - 250.000 EUR SO)" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 2b Prilog 2b - "Kriteriji odabira - veliki korisnici (>250.000 EUR SO)" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 3 Prilog 3 - "Lista prihvatljivih troškova" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 4a Prilog 4a - "Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 4b Prilog 4b - "Dokumentacija za bodovanje zahtjeva za potporu prema kriterijima odabira" 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 9 Prilog 9 - "Uputa MZOIE" 30.10.2019. Preuzmi