Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
PRILOG 1 IX natječaj Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti 5.2.1. 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 2_Kriteriji odabira_IX natjecaj Prilog 2 - Kriteriji odabira 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 3_Lista prihvatljivih troskova_IX natjecaj Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 4_Dokumentacija zahtjeva za potporu_IX natjecaj Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 10_Obrazac Izracun vrijednosti stete_IX natjecaj Prilog 10 - Obrazac Izračuna vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 11_Aktivnosti obnove poljoprivrednog potencijala_IX natjecaj Prilog 11 - Obrazac aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada 6.12.2019. Preuzmi
PRILOG 14_Obrazac steta_IX natjecaj Prilog 14 - Obrazac štete 6.12.2019. Preuzmi