Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
PRILOG 1 - Uvjeti prihvatljivosti Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 8.5.2 4.2.2020. Preuzmi
PRILOG 2 - Kriteriji odabira Prilog 2 - Kriteriji odabira 4.2.2020. Preuzmi
PRILOG 3 - Lista prihvatljivih troškova Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova 4.2.2020. Preuzmi
Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu 5.2.2020. Preuzmi