Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1_Uvjeti prihvatljivost 621 Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 6.2.1 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 2_Kriteriji odabira Prilog 2 - Kriteriji odabira 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 3_Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu Prilog 3 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 4_Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 5_Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu Prilog 5 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 6_Informiranje i vidljivost Prilog 6 - Informiranje i vidljivost 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 7_ Popis naselja u kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne objekte Prilog 7 - Popis naselja u kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne objekte u sektoru ruralnog turizma 14.2.2020. Preuzmi
Prilog 8_Maksimalni iznos aktivnosti Prilog 8 – Maksimalni iznos aktivnosti 14.2.2020. Preuzmi