Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1_Uvjeti prihvatljivosti Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti_10.2. 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 2_Kriteriji odabira Prilog 2 - Kriteriji odabira 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 3_Lista prihvatljivih troškova biljni genetski resursa Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova biljnih genetskih resursa u poljoprivredi 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 4_Lista prihvatljivih troskova zivotinjskih genetski resursa Prilog 4 - Lista prihvatljivih troškova životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 5 _Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu Prilog 5 - Dokumentacija za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 6_Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu Prilog 6 - Dokumentacija za podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 7.1_Dokumentacija _ Zahtjev za predujam Prilog 7.1 - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 7.2_Dokumentacija _ Zahtjev za isplatu Prilog 7.2 - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za isplatu 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 8_Financijske korekcije u postupcima javne nabave Prilog 8 - Financijske korekcije u postupcima javne nabave 20.4.2020. Preuzmi
PRILOG 9_Informiranje i vidljivost Prilog 9 - Informiranje i vidljivost 20.4.2020. Preuzmi