Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 NOP-a - stručna podloga EIHP za definiranje nacrta NOP-a (ver 30 05 2015) Prilog 1 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 2 NOP-a EV infrastruktura Prilog 2 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 4 NOP-a - podaci o broju vozila po vrsti vozila i vrsti goriva (ver 30 05 2015) Prilog 4 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 5 NOP-a - zakonski okvir za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva (ver 30 05 2015) Prilog 5 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 6 NOP-a strateški dokumenti na nivou RH (ver 30 05 2015) Prilog 6 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 7 NOP-a - strateški dokumenti i poticajne mjere u JLP(R)S RH (ver 09 06 2015) Prilog 7 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 8 NOP-a - tablica komentara i usporedni tekstovi (ver 13 07 2015) Prilog 8 14.7.2015. Preuzmi
Prilog 3 NOP-a - popis sudionika u izradi NOP (ver 30 05 2015) Prilog 3 14.7.2015. Preuzmi