Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Obrazloženje skraćeni rok NP Obrazloženje za skraćeni rok 15.10.2021. Preuzmi
Prijedlog Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje 2021.- 2027. Prilog 1. NP 15.10.2021. Preuzmi
Prijedlog Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje 2021.- 2027. Nacionalni plan - word verzija 15.10.2021. Preuzmi