Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Sažetak (kontekst, opseg i ciljevi savjetovanja) - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku 13.4.2022. Preuzmi
1. PID Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku_ (1) 13.4.2022. Preuzmi