Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Natječaj - TO 19.3.2 20.5.2022. Preuzmi
Obrazac B. Financijski plan projekta 20.5.2022. Preuzmi
Obrazac C. Projektni prijedlog 20.5.2022. Preuzmi
Obrazloženje za e-savjetovanje_19.3.2. 20.5.2022. Preuzmi
Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti 20.5.2022. Preuzmi
Prilog 5 - Lista prihvatljivih troškova 20.5.2022. Preuzmi
Prilog 13 - Kriteriji odabira 20.5.2022. Preuzmi