Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Promemorija skraćeno Poziv 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 1. _Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 2. _Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 3. _Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 4. _Izjava o davanju prednosti projektnom prijedlogu 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 5. _Skupna izjava prijavitelja 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 6.B Izjava o količini donirane hrane u 2021. 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 6.P_ Izjava prjavitelja o broju krajnjih primatelja 9.6.2022. Preuzmi
Obrazac 7._usklađenost sa DNSH 9.6.2022. Preuzmi
obrazac 8. proračun 9.6.2022. Preuzmi
BH_Obrazac 9. Obrazac izjave prijavitelja o dostatnim logističkim kapacitetima za banku hrane 9.6.2022. Preuzmi
Prilog 1.A_ Ugovor posrednici 9.6.2022. Preuzmi
Prilog 1.B_ Ugovor banka hrane 9.6.2022. Preuzmi
Prilog 2._ Opci uvjeti Ugovora 9.6.2022. Preuzmi
Prilog 3._ Pravila o financijskim korekcijama 9.6.2022. Preuzmi
Prilog 4._ Pravila za NOJN 9.6.2022. Preuzmi