Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije Prilog 1 Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije 5.1.2024. Preuzmi
Prilog 2 Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Prilog 2 Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 5.1.2024. Preuzmi
Prilog 3 Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda Prilog 3 Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda 5.1.2024. Preuzmi
Prilog 4 Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima Prilog 4 Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima 5.1.2024. Preuzmi
Prilog 6 Pravila o primjeni financijskih korekcija Prilog 6 Pravila o primjeni financijskih korekcija 5.1.2024. Preuzmi
Obrazloženje Obrazloženje 5.1.2024. Preuzmi