Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 – Kriteriji odabira za intervenciju 73.08. 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 2 – Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 4 – Informiranje i vidljivost 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 5 – Pravila o primjeni financijskih korekcija 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 6 – Pravila za provođenje postupaka nabave putem elektroničkog oglasnika nabave 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 7 – Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave 31.5.2024. Preuzmi