Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
NETEHNIČKI SAŽETAK STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ21102016 Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja_Netehnički sažetak_izvorni dokument 24.10.2016. Preuzmi