Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2020. godinu i Obrascu prethodne procjene
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 30.09.2019. Očekivana objava izvješća: 04.10.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 27.09.2019. Očekivana objava izvješća: 04.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 27.09.2019. Očekivana objava izvješća: 04.10.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene Zakona o nacionalnoj mirovini
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 27.09.2019. Očekivana objava izvješća: 04.10.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 30.09.2019. Očekivana objava izvješća: 30.11.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 30.09.2019. Očekivana objava izvješća: 30.11.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 03.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 25 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 03.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 19 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Datum otvaranja: 13.09.2019. Datum zatvaranja: 03.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Datum otvaranja: 12.09.2019. Datum zatvaranja: 16.09.2019. Očekivana objava izvješća: 17.09.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena