Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
20.12.2019. 19.01.2020. 29.01.2020. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o mjernim jedinicama
19.12.2019. 19.01.2020. 31.01.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004
03.01.2020. 18.01.2020. 22.01.2020. Zatvoren Pogledaj
Državni zavod za statistiku Savjetovanje o Nacrtu prijedlogu zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom zakona
18.12.2019. 17.01.2020. 20.01.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt Izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj do kraja 2018. godine
02.01.2020. 17.01.2020. 15.02.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona
08.01.2020. 15.01.2020. 01.02.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI
08.01.2020. 15.01.2020. 25.01.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM 08.01.2020. 15.01.2020. 29.02.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji
12.12.2019. 15.01.2020. 21.02.2020. Zatvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
12.12.2019. 15.01.2020. 21.02.2020. Zatvoren Pogledaj