Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Nacrt Zakona o proglašenju PP Dinara sa obrazloženjem _za e-savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“ 1.5.2020. Preuzmi
Prilog 1 Granica Parka prirode Dinara Prilog 1 Granica Parka prirode Dinara 1.5.2020. Preuzmi
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Dinara Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 1.5.2020. Preuzmi
Prilog 2 Geodetska podloga za Park prirode Dinara Prilog 2 Geodetska podloga za Park prirode Dinara 1.5.2020. Preuzmi