Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
RIA Izuzeće 600 kg MTOM Analiza izuzeće Basic Regulation 31.7.2020. Preuzmi
RIA Posebno regulirani zrakoplovi Analiza posebno regulirani zrakoplovi 31.7.2020. Preuzmi
TABLICA Prikaz zrakoplova na koje se ne odnosi NBR_v3 Tablica BR Aneks I zrakoplovi 31.7.2020. Preuzmi
Za portal e-Savjetovanja Aneks I Obrazloženje uz nacrt Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139 31.7.2020. Preuzmi