Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 77.01 Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 77.01 13.11.2023. Preuzmi
Prilog 2 - Kriteriji odabira za intervenciju 77.02 Prilog 2 - Kriteriji odabira za intervenciju 77.02 13.11.2023. Preuzmi
Prilog 3 - Predložak plana informiranja i promoviranja za intervenciju 77.02 Prilog 3 - Predložak plana informiranja i promoviranja za intervenciju 77.02 13.11.2023. Preuzmi
Prilog 4 - Informiranje i vidljivost Prilog 4 - Informiranje i vidljivost 13.11.2023. Preuzmi
Prilog 5 - Pravila za provođenje postupka nabave putem elektroničkog oglasnika nabave Prilog 5 - Pravila za provođenje postupka nabave putem elektroničkog oglasnika nabave 13.11.2023. Preuzmi
Prilog 6 - Pravila o primjeni financijskih korekcija Prilog 6 - Pravila o primjeni financijskih korekcija 13.11.2023. Preuzmi
Obrazloženje Obrazloženje 13.11.2023. Preuzmi