Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja RH 2017 - 2030_izvorni dokument Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja RH 2017 - 2030_izvorni dokument 6.6.2017. Preuzmi
Odluka o sadržaju i obuhvatu strateške studije Odluka o sadržaju strateške studije za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2030. 7.6.2017. Preuzmi
Odluka o pokretanju postupka SPUO Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2030. 7.6.2017. Preuzmi
Rješenje - zamjena zaposlenika u IRES EKOLOGIJI d.o.o. Rješenje_zamjena zaposlenika u IRES EKOLOGIJI d.o.o. 7.6.2017. Preuzmi
Rješenje - priroda Rješenje - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 7.6.2017. Preuzmi
Suglasnost za obavljane stručnih poslova zaštite okoliša Suglasnost za obavljane stručnih poslova zaštite okoliša_Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 7.6.2017. Preuzmi
Suglasnost za obavljane stručnih poslova zaštite prirode Suglasnost za obavljane stručnih poslova zaštite prirode_Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 7.6.2017. Preuzmi
Obrazloženje_Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2030 i SPOU Obrazloženje_Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2030 i SPOU 8.6.2017. Preuzmi
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strategija prometnog razvoja RH 2017-2030 i SPOU Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strategija prometnog razvoja RH 2017-2030 i SPOU 8.6.2017. Preuzmi