Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Zahtjev za izdavanje odobrenja za OKTP Zahtjev za izdavanje odobrenja za OKTP 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 2 - Obrazac PUR - Zahtjev za upis u registar trošarinskih obveznika Zahtjev za upis u registar trošarinskih obveznika 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 3 - Bankovna garancija A Bankovna garancija A 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 4 - Bankovna garancija B Bankovna garancija B 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 5 - Bankovna garancija C Bankovna garancija C 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 6 - Bankovna garancija D Bankovna garancija D 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 7 - Bankovna garancija E Bankovna garancija E 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 8 - Zahtjev za korištenje gotovinskog poslova Zahtjev za korištenje gotovinskog poslova 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 9 - Potvrda o korištenju gotovonskog pologa Potvrda o korištenju gotovonskog pologa 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 10 - Zahtjev za povrat gotovinskog pologa Zahtjev za povrat gotovinskog pologa 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 11 - Obrazac TOP - Obrazac TOP 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 12 - Obrazac A - Rez. post. - Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 13 – Obrazac B – Rezervni postupak -Prateći dokument za promjenu odredišta Rezervni postupak -Prateći dokument za promjenu odredišta 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 14 – Obrazac C – Rezervni postupak - Potvrda o primitku-Potvrda o izvozu Rezervni postupak - Potvrda o primitku-Potvrda o izvozu 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 15 - Nacrt elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta i elektronički prateći trošarinski dokument Nacrt elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta i elektronički prateći trošarinski dokument 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 16 - Potvrda o primitku - Potvrda o primitku 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 17 – Obrazac PTD – Prateći trošarinski dokument Obrazac PTD – Prateći trošarinski dokument 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 18 – Obrazac PPTD – Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument Obrazac PPTD – Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 19 - Obrazac O-PP - Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju Obrazac O-PP - Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 20 - Obrazac O-OP - Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju Obrazac O-OP - Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 21 - Obrazac O-OMPV-vinski dokument Obrazac O-OMPV-vinski dokument 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 22 -Obrazac Z e-TD-MPV Obrazac Z e-TD-MPV 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 23 -Obrazac O-OMPV-e-TD Obrazac O-OMPV-e-TD 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 25 - Obrazac ZT-AL Obrazac ZT-AL 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 26 - Obrazac P-AL Obrazac P-AL 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 27 - Obrazac MU-AL Obrazac MU-AL 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 28 - Obrazac MI-PI Obrazac MI-PI 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 29 - Obrazac MI-AL Obrazac MI-AL 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 30 - Obrazac GI-MPV Obrazac GI-MPV 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 31 - Izjava MP-JAP Izjava MP-JAP 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 49 - Obrazac EK-LU - Evidencija o kupcima loživog ulja Obrazac EK-LU - Evidencija o kupcima loživog ulja 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 50 - Obrazac DOT-EN - Dnevni obračun trošarine na energente Obrazac DOT-EN - Dnevni obračun trošarine na energente 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 51 - Obrazac MI-EN - Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (osi Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 52 - Obrazac MI-UTE - Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente Obrazac MI-UTE - Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 53 - Izjava o uvozu energenata Izjava o uvozu energenata 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 54 - Izjava o kupnji energenata Izjava o kupnji energenata 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 55 - Obrazac MI-PL - Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove Obrazac MI-PL - Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 56 - Obrazac MI-KG - Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva Obrazac MI-KG - Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 57 - Obrazac MI-EL - Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju Obrazac MI-EL - Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju 3.12.2018. Preuzmi
Prilog 59 - Obrazac O-PL - Obavijest o namjeravanom unosu energenata i proizvoda ili lubrikanata Obrazac O-PL - Obavijest o namjeravanom unosu energenata i proizvoda ili lubrikanata 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_32_–_Obrazac_ZT-DM_–_Zahtjev_za_ (3) Obrazac_ZT-DM_–_Zahtjev_za_ 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_33_–_Obrazac_ZI-DM_–_Zahtjev_za_ (13) Obrazac_ZI-DM_–_Zahtjev_za_ 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_34_–_Obrazac_ZI-IM_–_Zahtjev_za_ (6) Obrazac_ZI-IM_–_Zahtjev_za_ 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_35_–_Obrazac_DP-U_–_Količine_duh (4) Obrazac_DP-U_–_Količine_duh 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_36_–_Obrazac_DP-I_–_Količine_duh (3) _Obrazac_DP-I_–_Količine_duh ( 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_37_–_Obrazac_DUM-DM_–_Dnevni_utr (14) Obrazac_DUM-DM_–_Dnevni_utr 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_38_–_Obrazac_DUM-IM_–_Dnevni_utr (4) Obrazac_DUM-IM_–_Dnevni_utr 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_39_–_Obrazac_DOT-DP_–_Dnevni_obr (4) Obrazac_DOT-DP_–_Dnevni_obr 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_40_–_Obrazac_DO-IM_–_Podaci_o_ko (4) Obrazac_DO-IM_–_Podaci_o_ko 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_41_–_Obrazac_MI-C_–_Mjesečno_izv (12) Obrazac_MI-C_–_Mjesečno_izv 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_42_–_Obrazac_MI-CR-CL_–_Mjesečno (1) Obrazac_MI-CR-CL_–_Mjesečno 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_43_–_Obrazac_MI-DP_–_Mjesečno_iz (6) Obrazac_MI-DP_–_Mjesečno_iz 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_44_–_Obrazac_MI-OT_–_Mjesečno_iz (4) Obrazac_MI-OT_–_Mjesečno_iz 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_45_–_Obrazac_P-MPC_–_Podaci_o_pr (9) Obrazac_P-MPC_–_Podaci_o_pr 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_58_-_Obrazac_O-PD Obrazac_O-PD 3.12.2018. Preuzmi
Prilog_60 _-_Obrazac_O-ELO Obrazac_O-ELO 3.12.2018. Preuzmi