Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M01 „PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA“, PODMJERE 1.1. „POTPORA ZA STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I AKTIVNOSTI ZA STJECANJE VJEŠTINA“, TIP OPERACIJE 1.1.3. „STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE“, TIP OPERACIJE 1.1.4.“ RADIONICE ZA SUBJEKTE KOJI SU UKLJUČENI U KRATKE LANCE OPSKRBE I PROIZVOĐAČKE GRUPE I ORGANIZACIJE“ I PODMJERE 1.2. „POTPORA ZA DEMONSTRACIJSKE I INFORMATIVNE AKTIVNOSTI“, TIP OPERACIJE 1.2.1. „DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOST“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 26.10.2015. Datum zatvaranja: 16.11.2015. Očekivana objava izvješća: 16.12.2015. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 21.10.2015. Datum zatvaranja: 06.11.2015. Očekivana objava izvješća: 04.12.2015. 154 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice
Datum otvaranja: 20.10.2015. Datum zatvaranja: 04.11.2015. Očekivana objava izvješća: 11.11.2015. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika
Datum otvaranja: 20.10.2015. Datum zatvaranja: 27.10.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA
Datum otvaranja: 19.10.2015. Datum zatvaranja: 02.11.2015. Očekivana objava izvješća: 10.11.2015. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
Datum otvaranja: 19.10.2015. Datum zatvaranja: 02.11.2015. Očekivana objava izvješća: 10.11.2015. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izdavanju EU potvrde
Datum otvaranja: 14.10.2015. Datum zatvaranja: 29.10.2015. Očekivana objava izvješća: 05.11.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi
Datum otvaranja: 14.10.2015. Datum zatvaranja: 29.10.2015. Očekivana objava izvješća: 29.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, drugi krug savjetovanja
Datum otvaranja: 13.10.2015. Datum zatvaranja: 20.10.2015. Očekivana objava izvješća: 20.11.2015. 9 kom.
Izvješća objavljena