Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 01.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 08.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 08.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 08.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i_ili UCITS fondu
Datum otvaranja: 24.12.2018. Datum zatvaranja: 21.01.2019. Očekivana objava izvješća: 20.02.2019. 7 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o naknadi štete ulagateljima i_ili AIF-u
Datum otvaranja: 24.12.2018. Datum zatvaranja: 21.01.2019. Očekivana objava izvješća: 20.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda
Datum otvaranja: 24.12.2018. Datum zatvaranja: 10.01.2019. Očekivana objava izvješća: 11.02.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Datum otvaranja: 24.12.2018. Datum zatvaranja: 10.01.2019. Očekivana objava izvješća: 11.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena